Navigace

Obsah

ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

logo školyZŠ NA VÝSLUNÍ BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

 

Odpovědní dotazník k výzvě Obejdeme zeměkouli? vyplňujeme opět v neděli 11. 4. za období od pondělí do neděle

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpyx32GwRceqC2cGNk3w6v4nsZ12S2ca12nfRw-3PtFLJD4w/viewform?usp=sf_link

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k nástupu žáků do škol k prezenční výuce 12. 4: nástupové informace

Výuka v období od 12. dubna: Provoz škol od 12. 4. 

 

Týden 19. 4. - 23. 4.    
prezenčně ve škole PT, 1. B, 1. D, 2. D, 3. A, 3. B, 3. D, 4. B, 4. D, 5. B, 5. D ve škole 10 tříd prvního stupně
distančně doma 1. A, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C, 3. C, 4. A, 4. C, 5. A, 5. C ve škole 10 tříd prvního stupně

 

Týden 26. 4. - 30. 4.    
prezenčně ve škole PT, 1. A, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C, 3. C, 4. A, 4. C, 5. A, 5. C ve škole 10 tříd prvního stupně
distančně doma 1. B, 1. D, 2. D, 3. A, 3. B, 3. D, 4. B, 4. D, 5. B, 5. D ve škole 10 tříd prvního stupně

Ostatní třídy stále distanční režim. Uvidíme, jak dlouho. Je možné, že bude v budoucnu umožněna taktéž rotace tříd druhého stupně.

Manuál k provozu škol: Manuál k provozu škol

Manuál k testování: Manuál k testování

Videonávod k testování: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=5s

Testování diagram: Testování_diagram

Mimořádné opatření k testování žáků: MO_testování žáků

Mimořádné opatření k testování zaměstnanců: MO_testování zaměstnanců

Mimořádné opatření k nošení ochranných pomůcek: MO_ochranné pomůcky

Leták k testování pro žáky: Leták pro žáky 

Leták k testování pro rodiče: Leták pro rodiče

Provoz školy od 1. 3.: vstup v odůvodněných případech do budovy školy pouze hlavním vchodem ve všední dny v rozmezí 8:00-13:00, telefonický kontakt: 326 903 242, e-mail: skola@zsnavysluni.cz, jan.pribyl@zsnavysluni.cz

Rozvrh online konferencí v distančním vzdělávání: Rozvrh online konferencí   

Rozvrh online konferencí je stálý, drobné vynucené změny jsou řešeny formou přímé informace žákům.

Pravidla distančního vzdělávání: Distanční vzdělávání - pravidlaÚprava distančního vzdělávání

Výstupy (práce žáků) z distančního vzdělání:zakladni-skola-1/distancni-vzdelavani-a-komunikace/vystupy-z-distancniho-vzdelavani/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novinky z naší školy

pondělí 19. dubna

Přeji hezký den. Tak dnes se často i po 4 měsících (bez jediného dne přesně) objevila ve škole další skupina tříd a zvládla to velmi dobře, výborně. Testování proběhlo bez problémů a všichni mohou pokračovat ve výuce i další dny. 

Jan Přibyl, ředitel školy

neděle 18. dubna

Dobrý den přeji. Před zítřejším nástupem druhé skupiny tříd do školy je snad vše srozumitelné. Jen požádám rodiče, aby v případě, kdy jsou sami testováni pozitivně (byť v první fázi jen antigenním testem), své děti do školy neposílali. Přítomnost takových žáků ve skupině by mohla mít vliv nejen na přenos nemoci, ale i na karanténu pro celou třídu, což by především u čtvrtečního testování znamenalo prakticky jisté distanční vzdělávání třídy po dobu tří týdnů. Moc děkuji za pochopení a respektování tohoto pravidla. 

Přeji příjemný zbytek neděle. Jan Přibyl, ředitel školy

pátek 16. dubna

Přeji hezký den a před nadcházejícím víkendem je prostor pro několik novinek. V pondělí nastane střídání a do školy vyrazí další " parta " 10 tříd prvního stupně. Rodiče vše ví z proběhlých třídních schůzek, veškerá obecná dokumentace je stále k nahlédnutí v horní části tohoto webu. Jen požádám, aby rodiče, kteří chtějí využít své možnosti doprovodu při testování, oznámili tuto skutečnost své paní učitelce třídní a respektovali, že toto testování s rodiči bude probíhat v hale školy, nikoliv ve třídě.

Informace k dalšímu uvolňování ve školství a k avizovanému rotačnímu způsobu výuky pro třídy druhého stupně zatím nejsou. Uvidíme, co se změní, jsme připraveni vše nachystat i v krátkém termínu.

V neděli 18. dubna opět nezapomeňte zapsat své ušlé či naběhané kilometry do formuláře (nahoře na webu). Uvidíme, kam se po rovníku po týdnu opět virtuálně posuneme.

Rodiče žáků v dopolední družině dostanou informace přímo od paní Čížkové, vedoucí ŠD.

Takže pro dalších 10 tříd. Po 4 měsících prosím vyndat školní tašky ze skříní, nachystat penál, ořezat tužky a jde se v pondělí na to.....

A závěrem? Děti zvládly tento týden velmi dobře, paní učitelky chválí. Tak věřím, že to tak bude i v budoucnu.

Přeji všem krásný víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

čtvrtek 15. dubna

Dobrý den přeji. Jen rychlé info z dnešního testování. Vše proběhlo hladce, nemáme žádný pozitivní záchyt a krátce po osmé hodině ranní jsme se již mohli věnovat hlavní naší činnosti, a to vzdělávání dětí. 

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

středa 14. dubna

Přeji krásný den všem a i dnes připomenu jednu novinku. MŠMT rozhodlo o tom, že všichni žáci, kteří se budou účastnit přijímacího řízení na střední školy, musí mít negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Podrobné informace určitě zveřejní i všechny střední školy, ale protože se to týká našich deváťáků a některých páťáků, připomínám i zde. Test nesmí být starší 7 dnů a uchazeč musí předložit u zkoušky potvrzení o negativním testu. Testování lze přitom provést i na ZŠ. Proto zveřejňuji, že naši žáci chystající se na zkoušky budou mít možnost tohoto testu u nás ve škole 29. 4. nebo 30. 4. Podrobnosti a přesné datum ještě upřesníme. Celková dokumentace k tomuto tématu je zde: Ochrana zdraví_přijímací zkoušky.

Hezký den všem. Jan Přibyl, ředitel školy

úterý 13. dubna

Dobrý den. Dnes je prostor pro pohled na to, jak se daří naší výzvě Obejdeme zeměkouli? Původně uvažovaný cíl stihnout to do nástupu dětí do školy jsme nestihli. Nedělní součty se zastavily přesto na obrovském čísle 18674 km. Tolik km tedy ušli či uběhli naši žáci a pedagogové za dva týdny. Vzhledem k délce rovníku 40075 km jsme tedy před polovinou trasy. Ostatně, současnou polohu ukazuje mapka. Překonali jsme Afriku, Indický oceán, ostrovy jihovýchodní Asie a nyní se virtuálně nacházíme v Pacifiku na cestě do Ameriky. Mapka je zde: rovník_11_04. To, že jsme to nestihli tak rychle ale neznamená konec výzvy. Jen trochu přeformulujeme cíl a budeme sledovat, do kdy to zvládneme. Třeba do konce dubna? Takže pokračujeme a zápis bude opět v neděli 18. dubna. Děkujeme všem zúčastněným, po dvou týdnech je v tabulce bezmála 700 zápisů.

A ještě připojím pro rodiče novinky k ošetřovnému. Dle informací z MPSV nárok na ošetřovné při rotační výuce lze čerpat pouze ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Za dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, ošetřovné čerpat nelze. Rovněž nelze ošetřovné čerpat ve dnech, kdy je umožněna prezenční výuka, pokud zůstane dítě doma, protože nebylo testováno (třeba proto, že to rodiče odmítají) nebo pokud rodiče nesouhlasí s nošením roušek. Změny se týkají také ošetřovného u rodičů pracujících v kritické infrastruktuře. Není toho málo, veškeré podrobnosti jsou zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

pondělí 12. dubna

Hezký den přeji všem. Dnes do školy dorazilo 239 dětí a všechny se úspěšně zapojily do prezenční výuky. To znamená, že testování proběhlo bez problémů a můžeme se věnovat dalšímu vzdělávání a adaptaci žáků na školní prostředí. Škola po dlouhých týdnech ožila a to je výborná zpráva.

Přeji dobrou náladu i Vám. Jan Přibyl, ředitel školy

neděle 11. dubna

Přeji krásnou slunečnou neděli všem a i dnes doplňuji ještě nezbytné aktuality ze života Výsluní.

Napřed upravuji jednu dřívější informaci, která se mění.  Děti z přípravné třídy nerotují, ale chodí do školy všechny týdny. První týden se tedy nic nemění, budou chodit do školy ale i další týdny.

Připomínám i drobnou úpravu distančního režimu. Online konference nyní začínají stejně jako tradiční prezenční rozvrh hodin. V tabulce konferencí jsou hodiny označeny jako první, druhá, třetí…..tak, jak je znají děti z běžného školního provozu. Důvodem je fakt, že škola nyní funguje ve dvou režimech a prezenční rozvrh by se překrýval s distančním, což by působilo zmatky a komplikace. Oba dva režimy tak budou fungovat v jednotných časech. Množství online hodin se ale nijak nemění, drobné změny v rozložení vyplývají z nutnosti sladit rozvrh prezenční a distanční výuky. Zveřejněný rozvrh online hodin obsahuje všechny třídy, protože se jedná o rozvrh víceméně stálý. Tříd na prezenční výuce se tedy uvedené online hodiny logicky netýkají.

Ještě doplním i další informace k testování žáků a zaměstnanců. Naše škola obdržela ze Státního fondu hmotných rezerv testy firmy LEPU RAPID. Tato testovací souprava je založena na specifické reakci protilátka antigen a technice imunotestu. Výrobcem testu je Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. Jedná se o test, který se používá podle mých informací v naprosté většině škol v Čechách. Od pondělí 12. 4. budou ve škole přítomni jen zaměstnanci, kteří splňují všechny podmínky. To znamená, že jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci COVID-19, že jsou očkovaní a mají za sebou lhůtu 14 dní po druhé dávce anebo jsou negativně testováni dle pravidel pro testování zaměstnanců.

Pokud se svým dětem rozhodnou při testování pomoci rodiče, předpokládám, že o tomto informovali své třídní učitele. Rodiče v tomto případě vstupují s dětmi pouze do haly školy, kde bude testování provedeno. Po výsledcích testů se děti připojí ke své třídě. Děkuji za respektování tohoto pravidla, stejně jako za dodržení všech dalších nezbytných opatření (respirátor, rozestupy).

A doplním i informace pro rodiče, kteří by měli zájem o dopolední družinu v týdnech distanční výuky. Toto se týká pouze rodičů v mimořádném opatření vyjmenovaných profesí (např. pedagogové, zdravotníci, příslušníci ozbrojených sil, některé úřady…). Tuto družinu budeme umožňovat. Je ale třeba, aby se rodiče nahlásili, a to svému třídnímu učiteli nebo vedení školy. A to nejpozději ve čtvrtek před nástupem včetně času odchodu. Abychom stačili vše připravit. Rodič ještě doloží potvrzení o tomto zaměstnání. Činnost v této družině budeme chtít nastavit tak, aby v případě ideálních podmínek bylo umožněno účastnit se online výuky své třídy, která bude na distanční výuce. Záleží ale třeba na tom, zdali budou mít děti vhodné zařízení nebo na tom, z kolik tříd se tato skupina utvoří.

Předpokládám další informace i v nadcházejících dnech a těším se, jak se škola po týdnech ticha zaplní zase stovkami dětí s vírou, že je brzy budou následovat i další.

Hezký slunečný den. Jan Přibyl, ředitel školy

pátek 9. dubna

Hezký den přeji všem. Vzhledem k nástupu části žáků k prezenční výuce přináším ještě i shrnující základní informace k příchodu dětí. Snad vše přehledně je tedy v následujícím dokumentu: nástupové informace (244.46 kB). Další pokyny konkrétně k jednotlivým třídám předali třídní učitelé. V horní části webu zůstávají k nahlédnutí všechna opatření, manuály, videa, letáky apod.

Žádám všechny rodiče, aby zajistili, že žáci budou ve třídách v pondělí a ve čtvrtek již v 7:45. Škola bude otevřena již v 7:30. Pozdější příchody budou zbytečně narušovat organizaci tohoto procesu a oddalovat zahájení výuky ve třídě. Zároveň žádám všechny rodiče, aby děti s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění do školy neposílali, protože riziko pozitivního testování a následné karantény by se zbytečně mohlo zvyšovat. Moc děkuji.

A škola žije i dalšími momenty - nezapomeňte, že v neděli zapisujeme do formuláře své ušlé či naběhané kilometry za celý týden. Formulář je přístupný v horní části webu.

Přeji všem krásný víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

čtvrtek 8. dubna

Přeji dobrý den. V souvislosti s chystaným návratem části žáků do škol jsem zaktualizoval záhlaví našeho webu a zpřístupnil odkazy na všechnu dostupnou dokumentaci. Protože informací je opravdu hodně, připomenu komunikační kanály, které nyní získávají ještě větší důležitost.

Všechny generální informace se objeví zde na webu. Zítra v pátek 9. 4. zveřejním podrobné nástupní informace, které shrnou vše podstatné, ale logicky v přijatelné míře, protože nyní je toho nového tolik, že by to zabralo stovky stran.

Všechy konkrétní informace k jednotlivým třídám předají třídní učitelé na třídních schůzkách a dalšími zprávami.

Pokud by někdo z rodičů našich žáků 1. stupně, kteří pracují v kritické infrastruktuře (učitelé, zdravotníci....) potřeboval dohled nad dětmi i v době distanční výuky, lze toto řešit formou družiny. V tom případě je ale třeba oznámit svůj zájem vedení školy nejpozději v pátek 9. 4. 2021, abychom toto mohli připravit. Podrobnosti viz výše uvedený materiál Provoz škol od 12. 4.

Myslím, že jednou z nejdůležitějších otázek, která každého zajímá, je testování. Logicky - je to nové, neznámé. Dnes jsme testy vyzvedli a já jsem je osobně vyzkoušel. Opravdu nejsou nikterak bolestivé či jinak trápivé. Vzhledem k tomu, že se budou děti ve škole testovat opakovaně 2x týdně do konce školního roku, věřím, že to děti zvládnou a nebude to pro ně nijak stresující.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

středa 7. dubna

Hezký den přeji všem. 

Z důvodu toho, že nyní se na webu objeví řada " nástupových informací " k očekávanému návratu dětí do škol, přesunul jsem náš virtuální Den otevřených dveří na speciální záložku, aby byl web více přehledný. A to sem: zakladni-skola-1/zapis-do-1-trid/den-otevrenych-dveri/

A co je dnes nového? Platí tedy skutečnost, že od 12. dubna se nám opět otevírá prezenční výuka pro část žáků. Dnes jsem konečně obdržel informace z MŠMT ohledně nástupu (je to asi 150 stran dokomentů a nařízení). Postupně tedy budu já zde a třídní učitelé jednotlivých tříd přinášet vše potřebné.

Začněme tím, které třídy ve škole tedy začnou. Oproti původnímu plánu jsem díky dnešnímu nařízení musel udělat jednu změnu a 12. 4. prezenčně začne navíc třída 5. A. Musíme dodržet pravidlo poloviny celkového počtu tříd ve škole/doma. Vše je snad nyní přehledné díky následující tabulce:

Týden 12. 4. - 16. 4.    
prezenčně ve škole PT, 1. A, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C, 3. C, 4. A, 4. C, 5. A, 5. C ve škole 10 tříd prvního stupně
distančně doma 1. B, 1. D, 2. D, 3. A, 3. B, 3. D, 4. B, 4. D, 5. B, 5. D ve škole 10 tříd prvního stupně

Ostatní třídy stále distanční režim. Uvidíme, jak dlouho. Je možné, že bude v budoucnu umožněna taktéž rotace tříd druhého stupně.

Postupně budeme zpřesňovat další informace, již nyní mohu konkrétně napsat i toto:

1. Všichni žáci ve škole se budou muset povinně 2x týdně testovat antigenními testy. Testování bude samotestem přímo ve třídě po příchodu do školy. Testovat se bude v pondělí a ve čtvrtek v 7:45 v kmenových učebnách. Škola bude pravidelně otevřena od 7:30 a kromě dané paní učitelky budou nejmenším dětem pomáhat i další pedagogičtí pracovníci.

2. Z důvodu ranního testování nebude v pondělí a ve čtvrtek fungovat ranní družina, ta bude fungovat tedy jen v úterý, středu a v pátek.

3. Stále platí povinnost respirátorů/chirurgických roušek či speciálních nanoroušek dle platné normy pro všechny děti ve všech vnitřních a venkovních prostorách školy

4. Školní akce, výlety, kurzy, školy v přírodě - jsou zatím do konce školního roku zakázány

5. Nebude realizován zpěv v rámci HV a prozatím v první fázi nemůže být ani tělocvik. Budeme ale podporovat výuku venku.

6. Jídelna bude samozřejmě fungovat, a to i pro žáky na distanční výuce ("do kastrůlků").

7. Žákům devátých tříd nabídneme konzultace z M a ČJ jako formu přípravy na zkoušky SŠ (ale s povinností testování).

Těch novinek a myšlenek je hodně. Proto přemýšlíme, vymýšlíme a radíme se, jak to udělat co nejlépe. Budu dále vše aktualizovat. Včetně videí o testování, postupech při výskytu pozitivního testu atd.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

 

 

 

Archiv starších aktualit zde: zakladni-skola-1/archiv-aktualit/

Odkazy ke stažení a prostudování

Provoz školy od 30. 11.: Provoz školy od 30. 11. 

Hygienická pravidla a opatření

Postup při výskytu příznaků infekčního onemocnění a při výskytu COVID - 19

Manuál MŠMT k provozu škol

 

 

21.02.2021

První základní informace k zápisu do prvních tříd

S dostatečným předstihem zveřejňujeme první základní informace obsahující především termín zápisu a kritéria pro přijetí. Informace k vlastnímu průběhu zápisu budeme aktualizovat v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci a platná nařízení vlády.

Detail

05.02.2021

Maluju...1. B

Poslední lednový den - pohádkové hodnocení v 1. B

Detail

05.02.2021

Výsledky naší školy v národním testování 2020-2021

Jako tradičně v posledních letech jsme ověřovali výsledky vzdělávání našich žáků ve srovnání s výsledky žáků ostatních škol v republice. V prosinci 2020 jsme se tak zapojili do Národního testování SCIO pro žáky devátých ročníků.

Detail

03.02.2021

Poslední lednový den v přípravné třídě 1

Poslední lednový den v přípravné třídě

Čas letí jako voda a první pololetí je úspěšně za námi. V přípravné třídě se všichni pilně učí a pracují. Děti zde sice nedostávají známky, ale přesto si odnesly barevné vysvědčení s usměváčky. Poslední lednový den je čekala řada soutěží, her a zábavných úkolů. Na závěr jsme si užili slavnostní oběd v naší školní jídelně.

Detail

27.01.2021

foto

Bajkové odpoledne v 6. E

Při příležitosti recitace bajek se před Vánocemi sjelo neuvěřitelných 20 odvážlivců z různých zemí světa. Někteří ovšem neměli testy na Covid-19, což způsobilo v publiku paniku. Když se situace vyjasnila, byli k vidění například stydliví zajíci, nepříliš bystrý havran nebo chrobák, který dělal orlovi naschvály. Zkrátka, zhlédli jsme toho hodně a rozhodně jsme se dobře bavili. Daniel Skála

Detail