Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha-východ
ZŠ Na VýsluníBrandýs nad Labem-Stará Boleslav

Zápis do prvních tříd a do přípravné třídy proběhne ve dnech 16. a 17. dubna. Kompletní informace k zápisu jsou zde: skola/zapis-do-1-trid/. Další aktuální informace k zápisu jsou také zde: aktuality/aktualni-a-doplnujici-informace-k-zapisum-do-prvnich-trid-1523cs.htmlAktualizace organizace školního roku je přístupná zde: skola/organizace-skolniho-roku/

G Suite

G Suite (Google Workspace) pro vzdělávání

(Інформація українською мовою наведена нижче)

G Suite pro vzdělávání (G Suite for Education, Google Workspace for Education, dále jen „G Suite“) je programové prostředí, které využívá ZŠ Na Výsluní pro distanční vzdělávání a jako alternativní vzdělávací prostředí i v době prezenčního vzdělávání.

G Suite je souborem výkonných výukových nástrojů od firmy Google, který zahrnuje Gmail, Kalendář Google, Dokumenty Google, Učebnu Google, Skupiny Google a mnoho dalších, které využívají desítky milionů studentů a učitelů po celém světě. Tyto služby jsou dostupné prostřednictvím webového prostředí nebo pomocí samostatných aplikací pro mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo iOS. Bližší popis těchto služeb (aplikací) je k dispozici v dokumentu „Služby G Suite – přístup a použití“, a to ve variantě pro rodičepro učitele. Všichni pedagogové a žáci mají umožněn přístup do tohoto prostředí a jsou seznámeni se způsobem práce v rámci jeho služeb.

Tato platforma je využívána jak v době prezenční výuky (např. úkoly pro nemocné žáky, zadávání projektů, rozšiřující odkazy), tak v případě distančního vzdělávání, kdy je základním a povinným vzdělávacím nástrojem pro všechny pedagogy a žáky od 3. do 9. ročníku.

Používání programového prostředí G Suite je upraveno Školním řádem (252.75 kB). Rodiče nebo zákonní zástupci mají dle podmínek firmy Google povinnost seznámit se s dokumentem „Upozornění pro používání G Suite pro vzdělávání pro rodiče a zákonné zástupce (293.59 kB)(dále jen „Upozornění").

Rodiče a zákonní zástupci nemohou získat přístup přímo k Učebně Google ani k úkolům svého dítěte z důvodu ochrany soukromí, mohou však dostávat e-mailové souhrny, pokud to učitel povolí. Podrobné informace jsou uvedeny v dokumentu „Emailové souhrny z Učebny Google", k dispozici je varianta pro rodiče (301.73 kB), pro učitele (333.66 kB)pro žáky (194.05 kB).

Pravidla pro zřizování uživatelských účtů a jejich aktivaci:

 • Každému žákovi školy i všem pedagogům (vč. asistentů) je při nástupu do školy automaticky zřízen vlastní školní účet pro přístup ke službám G Suite.
 • Žáci 1. a 2. ročníků, kteří zatím nemají prostřednictvím G Suite plánovanou výuku, mají účet sice zřízený, je ale dočasně deaktivovaný. O případné aktivaci těchto účtů informuje rodiče nebo zákonné zástupce třídní učitel.
 • Přístupové údaje k účtu žáka jsou předány při zahájení výuky v tomto prostředí jeho rodiči nebo zákonnému zástupci prostřednictvím jeho třídního učitele, případně prostřednictvím školního administrátora G Suite. Přístupové údaje k účtu pedagoga mu jsou předány při zahájení pracovního poměru prostřednictvím školního administrátora G Suite.
 • Tím, že se žák na základě doručených přihlašovacích údajů ke svému účtu poprvé přihlásí, dává jeho rodič nebo zákonný zástupce ZŠ Na Výsluní svůj souhlas se správou účtu G Suite jeho dítěte a zároveň dává firmě Google svůj souhlas, aby shromažďovala, používala a poskytovala informace o jeho dítěti, a to pouze pro účely popsané v Upozornění (293.59 kB).
 • Upozornění poskytuje odpovědi na základní otázky o tom, co Google může nebo nemůže dělat s osobními informacemi žáka, a to zejména:
  • Jaké osobní údaje firma Google shromažďuje?
  • Jak firma Google tyto informace používá?
  • Používá firma Google osobní informace žáků pro reklamní účely zacílené na uživatele ze základních a středních škol?
  • Může mé dítě sdílet informace s jinými osobami používajícími účet G Suite pro vzdělávání?
  • Bude firma Google poskytovat osobní informace mého dítěte dalším subjektům?
 • Pokud rodič nebo zákonný zástupce výslovně nesouhlasí, aby ZŠ Na Výsluní spravovala účet G Suite jeho dítěte, nebo nesouhlasí s podmínkami firmy Google uvedenými v Upozornění, může požádat vedení školy prostřednictvím třídního učitele žáka o deaktivaci nebo o zrušení školního účtu G Suite jeho dítěte.
 • Pro účely možnosti samostatné obnovy přístupového hesla k účtu G Suite žáka a možnosti dostávat e-mailové souhrny toho, jak si jeho dítě ve výuce vede, je nutné poskytnout ZŠ Na Výsluní soukromou e-mailovou adresu rodiče nebo zákonného zástupce žáka.

Kontakt na správce G Suite naší školy:

Ing. Jan Chramosta, chramosta.j@gs-zsnavysluni.cz, telefon +420 725 919 335

Všechny důležité dokumenty týkající se G Suite naleznete v sekci Dokumentace, pro jejich rychlejší vyhledání zvolte kategorii G Suite pro vzdělávání.

Níže je uveden strojový překlad textu do ukrajinštiny pomocí https://lindat.cz/translation.

G Suite для навчальних закладів

G Suite для навчальних закладів (G Suite for Education, Google Workspace for Education, далі „G Suite“) це програмне середовище, яке використовує ZŠ Na Výsluní для дистанційного навчання та як альтернативне навчальне середовище навіть під час очного навчання.

G Suite – це набір потужних навчальних інструментів від Google, який включає Gmail, Календар Google, Документи Google, Підручник Google, Групи Google та багато інших, якими користуються десятки мільйонів студентів та викладачів по всьому світу. Ці служби доступні через веб-середовище або за допомогою окремих програм для мобільних пристроїв з операційною системою Android або iOS. Більш детальний опис цих послуг (додатків) доступний у документі G Suite – доступ і використання , у варіанті для батьків і для вчителів. Усі педагоги та учні мають доступ до цього середовища та ознайомлені зі способом роботи в межах його послуг.

Ця платформа використовується як під час очного навчання (наприклад, завдання для хворих учнів, введення проектів, розширення посилань), так і для дистанційного навчання, коли вона є основним і обов'язковим навчальним інструментом для всіх педагогів і учнів 3-9 класів.

Використання програмного середовища G Suite регламентується Шкільним регламентом. На умовах Google батьки або законні представники зобов’язані ознайомитися з документом Повідомлення про використання G Suite для навчальних закладів для батьків та законних представників(далі „ Попередження").

Батьки та законні представники не можуть отримати доступ безпосередньо до Google Класі або до завдань своєї дитини з метою конфіденційності, але можуть отримувати резюме електронної пошти, якщо вчитель дозволяє. Детальна інформація наведена в документі Резюме електронної пошти з Google кабінету ", доступний варіант для батьків, для вчителів та для учнів.

Правила створення облікових записів користувачів та їх активація:

 • Кожному учневі школи та всім вихователям (у т.ч. асистентам) автоматично створюється власний обліковий запис для доступу до G Suite під час вступу до школи.
 • Учні 1-го та 2-го класів, які ще не мають запланованого навчання через G Suite, мають обліковий запис, але він тимчасово деактивований. Про можливу активацію таких рахунків батькам або законним представникам повідомляє класний керівник.
 • Інформація про доступ до облікового запису учня передається його батькам або законному представнику, коли він розпочинає навчання в цьому середовищі, або його класному керівнику, або через адміністратора школи G Suite. Інформація про доступ до облікового запису вихователя передається йому під час початку роботи через адміністратора школи G Suite.
 • Уперше увійшовши в обліковий запис, учень або законний представник ZŠ на Резолюції дає свою згоду на керування обліковим записом G Suite його дитини, а також дає згоду Google збирати, використовувати і надавати інформацію про його дитину, і тільки для цілей, описаних в Повідомленні.
 • Попередження дає відповіді на основні питання про те, що Google може або не може робити з особистою інформацією учня, зокрема:
  • Які персональні дані збирає Google?
  • Як Google використовує цю інформацію?
  • Чи використовує Google особисту інформацію учнів для рекламних цілей, спрямованих на користувачів початкової та середньої школи?
  • Чи може моя дитина ділитися інформацією з іншими особами, які використовують обліковий запис G Suite для навчальних закладів?
  • Чи надаватиме Google особисту інформацію моєї дитини іншим організаціям?
 • Якщо батько або законний представник категорично не згодні з тим, щоб ZŠ Na Výsluní керувати обліковим записом G Suite його дитини або не погоджується з умовами Google, керівництво школи може попросити учня відключити або видалити обліковий запис G Suite його дитини через класного керівника.
 • Для можливості самостійного відновлення пароля доступу до облікового запису G Suite учня та можливості отримання резюме електронної пошти про те, як його дитина навчається, необхідно надати ZŠ Na Výsluní електронну адресу батька або законного представника учня.

Зверніться до адміністратора G Suite нашої школи:

Ing. Jan Chramosta, chramosta.j@gs-zsnavysluni.cz,  Телефон +420 725 919 335

Усі важливі документи, що стосуються G Suite, можна знайти в розділі Dokumentace, а для їх швидшого пошуку виберіть категорію G Suite для навчальних закладів.

Škola

Kontaktní informace

Adresa:

Základní škola Na Výsluní,  Kostelecká 1750

250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

fakturační údaje

ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha-východ, 250 01

číslo účtu:

50016 – 428534329/0800

id datové schránky:

wvxmp34

IČO: 

750 345 49

RED-IZO:

600051994

ředitel školy:

Jan Přibyl, 326 906 096

jan.pribyl@zsnavysluni.cz

Kancelář: 326 903 242

skola@zsnavysluni.cz

Školní jídelna: 326 903 241

Miloslava Havlasová

jidelna@zsnavysluni.cz

Účtárna: 733 504 386

Lenka Beranová

ucto@zsnavysluni.cz

Družina: 734 445 832 (po 16:00)

druzina@zsnavysluni.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2
1
3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16
1
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Šablony OP JAK

OP JAK

Šablony OP JAK

Učebna pracovního vyučování

učebnaUčebna pracovního vyučování

 

Národní testování SCIO

SCIO

Testování SCIO

nahoru