Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha-východ
ZŠ Na VýsluníBrandýs nad Labem-Stará Boleslav

Závěrečné vysvědčení se vydává v pátek 21. 6. a od pondělí 24. 6. začínají dětem hlavní prázdniny. 

Jazykové třídy

Informace k vytvoření jazykové třídy:  Po proběhlých zkouškách nyní probíhá vyhodnocování výsledků. Zařazené žáků do jazykové třídy závisí také na tom, které děti se dostanou na nižší gymnázia a na kapacitě školy. Předpokládáme zveřejnění zařazených dětí na samotném konci května. Zveřejníme jména zařazených dětí, konkrétní výsledky můžeme sdělit zákonným zástupcům na vyžádání.

Seznam žáků zařazených do jazykové třídy 6. D do 1. 9. 2024:

Jazyková_třída_zařazení_žáků 

Okruhy ke zkoušení: Okruhy ke zkoušení pro jazykovou třídu (618.8 kB)

Podmínky pro zařazení do třídy:

a) žák je žákem ZŠ Na Výsluní (nebo se jím stane ve školním roce, kdy do třídy nastupuje). Pro žáky, kteří nyní nejsou žáky naší školy, platí podmínka přestupu k nám do školy. Rodiče v tomto případě podají žádost o přestup (ke stažení u nás na webu v sekci dokumentace) a vyznačí prosím zájem o zařazení do jazykové třídy.

b) úspěšné složení zkoušek v pořadí zaručující zařazení do třídy. Podrobnosti ke způsobu konání zkoušek budou upřesněny v závislosti na aktuální situaci.

c) žádné závažné kázeňské problémy v předchozím období

podmínky zveřejněny: 7. 1. 2022

Jazyková třída neboli třída s rozšířenou výukou cizích jazyků (RVCJ) je profilovaná třída v 6.-9. ročníku zaměřená na rozšířenou výuku cizích jazyků. Tato třída je vždy jedna v ročníku a žáci do ní zařazeni mají kromě AJ (cizí jazyk povinný od 3. Ročníku) všichni povinně ještě jeden další cizí jazyk, a to v dotaci 3 hodiny týdně během vzdělávání na celém druhém stupni. V současnosti mají všichni žáci jako tento druhý cizí jazyk němčinu. K této volbě nás vedou především tyto podmínky: 1. Zájem dětí a rodičů o výuku tohoto jazyka. 2. Personální podmínky (dostatek vhodných pedagogů). 3. Význam němčiny. Žáci jsou do jazykové třídy zařazeni rozhodnutím ředitele školy na základě výsledků vnitřního testování. Všichni žáci, kteří chtějí být do jazykové třídy zařazeni (ať naši žáci 5. ročníků nebo žáci žádající o přestup do 6. třídy z okolních obcí) musí toto testování úspěšně absolvovat. Testy jsou zadávány ze dvou předmětů – z českého jazyka a z anglického jazyka. Otázky jsou zveřejněny až samotným žákům při vlastním testování, ale dopředu vždy zde na webu zveřejňujeme okruhy k testování z obou předmětů. Žáci v jazykové třídě mají pak upravený učební plán, hodiny němčiny navíc jsou obvykle na úkor hodiny českého jazyka a tělesné výchovy. Proto jsou dobré výsledky z českého jazyka při testech logickou podmínkou pro zařazení do jazykové třídy, protože obsah učiva mají děti v českém jazyce pak stejný jako žáci v ostatních třídách, jen mají kratší týdenní časovou dotaci. Tuto drobnou nevýhodu kompenzuje vedení školy zařazením individualizací výuky v českém jazyce (obvykle 1 hodina týdně je vyučována v menší skupině žáků). Úspěšné výsledky z anglického jazyka jsou zase logickým předpokladem pro zvládnutí jazyka německého. Samotná výuka AJ je oproti ostatním třídám v ročníku odlišena v jazykové třídě zařazením rodilého mluvčího do výuky, což zvyšuje konverzační dovednosti žáků v angličtině. Kompetence a učivo v anglickém jazyce mají děti v jazykové třídě v rámci ŠVP stejné jako v ostatních třídách. Samozřejmě je ale možné na základě zjištěných schopností dětí i tuto výuku prohloubit.

Škola

Kontaktní informace

Adresa:

Základní škola Na Výsluní,  Kostelecká 1750

250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

fakturační údaje

ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha-východ, 250 01

číslo účtu:

50016 – 428534329/0800

id datové schránky:

wvxmp34

IČO: 

750 345 49

RED-IZO:

600051994

ředitel školy:

Jan Přibyl, 326 906 096

jan.pribyl@zsnavysluni.cz

Kancelář: 326 903 242

skola@zsnavysluni.cz

Školní jídelna: 326 903 241

Miloslava Havlasová

jidelna@zsnavysluni.cz

Účtárna: 733 504 386

Lenka Beranová

ucto@zsnavysluni.cz

Družina: 734 445 832 (po 16:00)

druzina@zsnavysluni.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29
1
30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
1
20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Šablony OP JAK

OP JAK

Šablony OP JAK

Učebna pracovního vyučování

učebnaUčebna pracovního vyučování

 

Národní testování SCIO

SCIO

Testování SCIO

nahoru