Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha-východ
ZŠ Na VýsluníBrandýs nad Labem-Stará Boleslav

Závěrečné vysvědčení se vydává v pátek 21. 6. a od pondělí 24. 6. začínají dětem hlavní prázdniny. 

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání vnímáme jako formu výuky, která nahrazuje základní, prezenční výuku v případě, kdy je podle jasně daných pravidel je pro vyhlášení distančního vzdělávání důvod. Toto pravidlo zní tak, že o něm rozhoduje ředitel školy v případě, kdy MZd nebo KHS (krajská hygienická stanice) rozhodne o znemožnění osobní přítomnosti většiny žáků alespoň jedné třídy. To znamená, že je třeba, aby tento zákaz osobní přítomnosti postihl více, než polovinu žáků dané třídy. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ani ředitel školy ani zákonný zástupce, samozřejmě ani samotný žák.

Školský zákon tvrdí, že distanční vzdělávání je v takovém případě pro žáky povinné a že formu tohoto vzdělávání určuje škola, která přitom přizpůsobí vzdělávání podmínkám žáka. 

Aby bylo vše na případný přechod na distanční vzdělávání připraveno a daná třída v případě nutnosti mohla do distančního vzdělávání rychle naskočit, stanovil ředitel školy jasná pravidla pro distanční vzdělávání na ZŠ Na Výsluní. Pravidla jsou závazná pro žáky i pro pedagogy a jsou ke stažení zde: Distanční vzdělávání - pravidla (459.62 kB)Úprava distančního vzdělávání (191.81 kB)

ZŠ Na Výsluní má jednotné prostředí pro zadávání úkolů a výuku - G-Suite (od 3. do 9. ročníku). V jeho rámci žáci a pedgogové pracují v jednotlivých kurzech. Podrobnosti o prostředí G-Suite zde: zakladni-skola-1/g-suite/

A jaké jsou formy distančního vzdělávání?

a) online - prostřednictvím počítače či jiné IT techniky, od 3. třídy výše jednotné prostředí G-Suite, v rámci online výuky dvě základní podoby

  • synchronní výuka - " online konference " - v jednom čase spojen pedagog a žák
  • asynchronní výuka - žák plní prostřednictvím počítače zadanou práci vlastním tempem a ve zvoleném čase (v závislosti na termínech)

b) offline - práce bez techniky, především pro ty nejmenší žáky

Časy zadávání úkolů

Pro distanční výuku nestanovujeme nový rozvrh, v ideálním případě jsou žákům zadávány úkoly v souladu s běžným rozvrhem. Pedagog ale po domluvě může zadat i úkoly na týden najednou s vyznačením práce na jednotlivé dny. Online konference se řídí speciálním rozvrhem.

Hybridní výuka

Hybridní výuka je nová forma vzdělávání, kdy v důsledku absence žáků při výuce je propojováno vzdělávání žáků prezenčně přítomných ve škole s distanční výukou žáků, kteří se nemohou dostavit k prezenční výuce. Hybridní výuka sice není zatím nijak legislativně vymezena, ale může nastat v případě, kdy část žáků je vzdělávána prezenčně ve škole a část žáků distančně z domova. Podmínky pro stanovení a průběh hybridní výuky jsou přitom velmi individuální a záleží na konkrétní situaci, jestli bude nastavena a jakým způsobem pak bude fungovat. Mohou přitom nastat různé situace. V případě, kdyby ve třídě zbylo minimum prezenčně vzdělávaných žáků, je potom řešením také prezenčně je vzdělávat v paralelní třídě stejného ročníku.

Aktuální průběh distančního vzdělávání (doba trvání se může měnit)

Distanční vzdělávání v týdnu od 24. do 28. ledna 2022

Distanční vzdělávání v týdnu od 24. do 28. ledna 2022
Třída konec distančního vzdělávání návrat do školy
2. B pondělí 24. ledna úterý 25. ledna
7. A pondělí 24. ledna úterý 25. ledna

Jak přežít izolaci?

Karanténa nebo izolace může být opravdu velmi dlouhá. I proto jsme připravili určité návody, jak toto nezbytné období přežít doma v lepší psychické pohodě a nabízíme několik aktivit, které mohou děti zkusit. Více v tomto souboru:

Covid aktivity aneb jak přežít izolaci? (748.17 kB)

Komunikace

Protože v době distančního i prezenčního vzdělávání je jednou z klíčových otázek komunikace mezi školou a žáky a rodiči, přinášíme také přehledný popis komunikace tak, jak bude ve škole fungovat.

1. Bakaláři - elektronická žákovská knížka, základní školní komunikační nástroj mezi pedagogy, žáky a rodiči. Každý z uvedených má svůj originální přístup chráněný heslem. Prostřednictvím Bakalářů jsou rodiče i žáci informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků (mj. klasifikace), ale zásadní jsou také informace o chystaných akcích a jakákoliv nutná komunikace mezi pedagogy, žáky a rodiči. Rodiče si mohou nastavit do prohlížeče více účtů (třeba v případě více děti u nás ve škole), mezi kterými lze přepínat bez nutnosti se odhlašovat a přihlašovat. Bakaláři fungují ve dvou základní verzích. Úplná verze je spustitelná na počítačích (přístup třeba z hlavní stránky našeho webu), využívat lze samozřejmě i mobilní verzi pro chytré telefony a tablety (ke stažení je tato aplikace zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.bakalari.mobile&hl=cs

Kontakt na správce Bakalářů: Břetislav Krchov, bretislav.krchov@zsnavysluni.cz  telefon 326 903 242

2. Emailové adresy pedagogů  - zaměstnanci školy v pedagogickém procesu mají samozřejmě zřízeny své školní emailové adresy. Seznam těchto kontaktů je přístupný zde: zakladni-skola-1/zamestnanci-a-kontakty/. Pedagogové sledují tyto své e-mailové schránky pravidelně, s rodiči komunikují prostřednictvím těchto adres, nikoliv soukromých e-mailů.

3. G Suite pro vzdělávání - alternativní vzdělávací prostředí zaměřené na výuku žáků. Funguje primárně na linii mezi pedagogy a žáky v otázce vzdělávání v jednotlivých předmětech. A to jak v době prezenční výuky (třeba úkoly pro nemocné žáky, zadávání projektů, rozšiřující odkazy), tak v případě distančního vzdělávání, kdy je základním a povinným vzdělávácím nástrojem pro všechny pedagogy a žáky od 3. do 9. ročníku. Všichni pedagogové a žáci mají umožněn přístup do tohoto prostředí a jsou seznámeni se způsobem práce v rámci jeho služeb. Podrobnosti k tomuto prostředí naleznete v menu G Suite.

Kontakt na správce G Suite naší školy:

Ing. Jan Chramosta, chramosta.j@gs-zsnavysluni.cz,  telefon +420 725 919 335

4. Školní web - samozřejmě nesmíme zapomenout i na náš web. Odkaz netřeba uvádět, právě náš web čtete. Snažíme se o co největší přehlednost a úplnost informací. Na hlavní stránce uvádíme vždy aktuální a zásadní informace týkající se celé školy, dílčí informace pak v jednotlivých záložkách. Obecně ctíme pravidlo, že o zásadních školních skutečnostech informuje na webu školy na hlavní stránce ředitel školy, třídní informace předávají rodičům jednotliví třídní učitelé. 

5. Telefonické spojení - tato varianta je vhodná ke kontaktování vedení školy, ale obecně platí, že pedagogové se v době přítomnosti ve škole věnují přímé nebo nepřímé činnosti s žáky a není tak příliš možnost se s nimi v době výuky spojit. Proto doporučujeme kontaktovat pedagogy e-mailovým způsobem, v případě linie rodiče a třídní učitel si stanovuje třídní učitel možnosti telefonického spojení s rodiči individuálně s cílem co nejlepší funkčnosti pro obě strany. Telefony do kanceláří školy jsou zveřejněny na hlavní stránce našeho webu.

verze 26. 8. 2020, aktualizace 8. 11. 2020, pravidelně dále každý týden dle potřeby

Škola

Kontaktní informace

Adresa:

Základní škola Na Výsluní,  Kostelecká 1750

250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

fakturační údaje

ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha-východ, 250 01

číslo účtu:

50016 – 428534329/0800

id datové schránky:

wvxmp34

IČO: 

750 345 49

RED-IZO:

600051994

ředitel školy:

Jan Přibyl, 326 906 096

jan.pribyl@zsnavysluni.cz

Kancelář: 326 903 242

skola@zsnavysluni.cz

Školní jídelna: 326 903 241

Miloslava Havlasová

jidelna@zsnavysluni.cz

Účtárna: 733 504 386

Lenka Beranová

ucto@zsnavysluni.cz

Družina: 734 445 832 (po 16:00)

druzina@zsnavysluni.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29
1
30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
1
20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Šablony OP JAK

OP JAK

Šablony OP JAK

Učebna pracovního vyučování

učebnaUčebna pracovního vyučování

 

Národní testování SCIO

SCIO

Testování SCIO

nahoru