Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha-východ
ZŠ Na VýsluníBrandýs nad Labem-Stará Boleslav

Zápis do prvních tříd a do přípravné třídy proběhne ve dnech 16. a 17. dubna. Kompletní informace k zápisu jsou zde: skola/zapis-do-1-trid/. Další aktuální informace k zápisu jsou také zde: aktuality/aktualni-a-doplnujici-informace-k-zapisum-do-prvnich-trid-1523cs.htmlAktualizace organizace školního roku je přístupná zde: skola/organizace-skolniho-roku/

Kroužky

Školní rok 2023-2024

Na této stránce budeme uveřejňovat nabídku plánovaných nepovinných předmětů a zájmových utvarů pro školní rok 2023-2024. K pořádání kroužků jsou přitom stanovena následující pravidla:

 • žák je žákem ZŠ Na Výsluní
 • žák navštěvuje kroužky mimo svůj platný rozvrh povinných předmětů
 • výuky se žák účastní v souladu s pravidly školního řádu
 • vyučující si může stanovit maximální počet žáků, v případě většího zájmu, než jsou možnosti, rozhoduje o zařazení žáků ředitel školy

Úplata za vzdělávání v kroužích je následující: Kroužek s hodinovou dotací 1 hodina týdně: 500 Kč za pololetí. Kroužek s hodinovou dotací 2 hodiny týdně: 800 Kč za pololetí. Kroužky začnou fungovat od září 2023, pokud již bude kroužek naplněn.

Kroužky pořádané přímo ZŠ Na Výsluní

Nabídka kroužků pro nový školní rok 2023-2024 se zde bude aktualizovat v době před zahájením školního roku. Aktuální nabídka je následující.

Výtvarný kroužek - start od února 2024

Od druhého pololetí startujeme výtvarný kroužek pro děti z prvního stupně. Podrobně v následujícím letáčku: Výtvarný kroužek

Protože se rychle naplnila kapacita kroužku pro nejmenší děti, navrhujeme ještě jeden termín pro děti ze 3. - 5. tříd. Letáček je zde: Výtvarný kroužek 

 

Anglický kroužek pro první a druhou třídu

 Cílem tohoto kroužku bude nejen rozvíjení u dětí jazykové schopnosti, ale hlavně vytváření kladného vztahu k angličtině a odstranění nejistoty, která v dětech cizí řeč může vyvolávat. Po roce výuky budou děti schopny reagovat na jednoduché anglické pokyny a naučí se základní anglická slovíčka.  Výuka angličtiny bude probíhat ze stejného principu, jako když se malé dítě učí mateřský jazyk.  Mimikou, obrázky, gestikulací nebo hračkami se budou děti motivovat k porozumění. Nepřímé učení bude založeno na říkánkách či písničkách, které děti rády napodobují a tímto si jazyk i osvojují. Aktivity budou často střídány a tematicky budou kopírovat témata školky. Důraz bude kladen především na positivním přístupu a mateřský jazyk bude vyučující používat pouze výjimečně, a to v případě, aby podpořil sebejistotu dětí.

Termíny konání:

 • první třída ČT 13:20 – 14:10
 • druhá třída  ÚT 14:10 – 15:00

Vyučující: Mgr. Vlasta Beranová

Kroužek angličtiny

Rádi bychom zájemcům o mimoškolní aktivity prezentovali nabídku účastnit se kroužku anglického jazyka, kde by si hravou formou mohli potrénovat znalost angličtiny. Kroužek by se dle časových možností pravidelně konal v prostorách ZŠ Na Výsluní. A komu je určen? Všem, kteří si oblíbili jazyky, chtějí se zabavit a přitom se naučit něco nového, popřípadě své dovednosti zdokonalit. Přijďte a uvidíte sami! Lektorkou kroužku bude Alexandra Mláková. Rodiče se mohou hlásit na emailu: alex.mlakova@seznam.cz

Termín: pondělí 16:00 - 17:00 v družině

Gastro klub Na Výsluní

Otevíráme kroužek stolování v naší školní jídelně. Povede ho Dagmar Hubačová, kterou lze pro přihlášení kontaktovat přes Bakaláře (jako pedagoga školy)

Informace jsou zde: info 1 info 2

Český jazyk pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Náplní je poslech a porozumění čtenému textu. Čtení a povídání si o pohádkách, bajkách, písničkách. Pestrý výběr témat, textů, příběhů; vše hravou, nenásilnou formou. 

 •  Povídání o aktuálních tématech, ročních obdobích, zvycích. 
 •  Rozšiřování slovní zásoby. 
 •  Zapamatování si slov a gramatiky pomocí her. 

Termíny konání:

 • přípravná třída a první třída: úterý 14:00 – 14:45 
 • druhé a třetí třídy: čtvrtek 14:00 - 14:45

Čas je možné upravit dle rozvrhu tříd a jejich rozpisů na obědy, max. +/- 10 min.

Zahájení kroužku v týdnu od 25.9.2023, celkem 15 lekcí/ 1 pololetí.

Maximálně 10 dětí ve skupině.

Cena kroužku: 500 Kč/ pololetí

Lektorka: Petra Šamšová

Přihláška a kompletní informace zde: Letáček 

Školní kapela

Rádi nabízíme možnost zapojení do školní kapely We-sluní. Již má na naší škole pevné místo, začne fungovat již třetím rokem. Podrobnosti jsou zde: Školní kapela_letáček 

Kroužek ukulele

Startuje nám opět tento oblíbený hudební kroužek. Podrobnosti máme zde: ukulele_letáček

Doučování pro žáky 7. tříd

 • Opakování, procvičování učiva – především ČJ a M, lze i ostatní předměty
 • Pomoc s přípravou na vyučování (možnost vypracovat si s dopomocí také DÚ)
 • Individuální, laskavý přístup

Kroužek bude probíhat 1x týdně, a to vždy v pondělky v čase 14,00 – 14,45 hod. Zahájení kroužku v týdnu od 25.9.2023, celkem 15 lekcí/ 1 pololetí. Maximálně 8 dětí ve skupině. Cena kroužku: 500 Kč/ pololetí, 800 Kč/ celý rok. Lektorka: Magdaléna Kliková. Přihlášky lze přes Bakaláře směřovat přímo pedagogovi.


Kroužky pořádané na naší škole externími organizacemi

Nabídka kroužků pro nový školník 2023-2024 se zde bude aktualizovat v době před zahájením školního roku.

Veselá věda

 • Pokračování prověřeného fungování kroužku Veselé vědy. 

  Kroužek zábavných vědeckých pokusů - pro děti z 1. stupně. Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody vč. jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, úspěšně organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory. Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám. Přesné informace o času a místě konání kroužku stejně jako přihlášku naleznete na webových stránkách Veselé vědy http://www.veselaveda.cz 

 • Letáček je zde: Veselá věda_letáček

Školní basketbal

 • Pokračovat bude také kroužek basketbalu pro nejmenší děti v naší tělocvičně. Letáček je zde: Kroužek basketbalu.

Školní fotbal

 • Již tradiční nabídka pod hlavičkou RV-IFA. Startuje i na jaře 2024, od 7. 3. 2024. Informace na letáčku zde: Školní fotbal_jaro 

Kroužky pod hlavičkou MDDM

 • Pravidelně se na naší škole realizují kroužky MDDM Brandýs n. Labem-Stará Boleslav. Momentální nabídka vypadá takto:
 • Zumba, pondělí: 13:30 - 14:30
 • Role skipping + švihadla, pondělí: 14:30 - 16:00
 • Ozoboti a blueboti, středa: 13:30 - 15:00
 • Kruháček pro děti, čtvrtek: 13:30 - 14:30
 • Zdravá záda, čtvrtek: 14:45 - 15:45

Šachy do škol

Pokračovat bude také šachový kroužek, podrobnosti přineseme na startu školního roku. Letáček je zde: Šachy do škol

Bible hrou

Tradiční kroužek bude také pokračovat. Letáček je zde: Bible hrou


 

Škola

Kontaktní informace

Adresa:

Základní škola Na Výsluní,  Kostelecká 1750

250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

fakturační údaje

ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha-východ, 250 01

číslo účtu:

50016 – 428534329/0800

id datové schránky:

wvxmp34

IČO: 

750 345 49

RED-IZO:

600051994

ředitel školy:

Jan Přibyl, 326 906 096

jan.pribyl@zsnavysluni.cz

Kancelář: 326 903 242

skola@zsnavysluni.cz

Školní jídelna: 326 903 241

Miloslava Havlasová

jidelna@zsnavysluni.cz

Účtárna: 733 504 386

Lenka Beranová

ucto@zsnavysluni.cz

Družina: 734 445 832 (po 16:00)

druzina@zsnavysluni.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2
1
3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16
1
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Šablony OP JAK

OP JAK

Šablony OP JAK

Učebna pracovního vyučování

učebnaUčebna pracovního vyučování

 

Národní testování SCIO

SCIO

Testování SCIO

nahoru