Navigace

Obsah

 

      

                

                

      

       Trvalý jídelní lístek na celý týden je zde:

https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Jidelnicky?zarizeni=5777

Při vyzvedávání oběda ( první den neplánované nepřítomnosti ) je nutné přinést jídlonosiče bez tašek a řádně označené .   Děkuji  Havlasová

Zásady pro přípravu našich pokrmů 

     


    strava.cz      vstup zde:        http://www.strava.cz


 

Aktuální informace k provozu jídelny - leden 2023

Po zvážení současné situace není nyní nutné přistupovat k dalšímu zdražení obědů. Ponecháváme tedy stávající ceny obědů platné od 1. září 2022. Situaci průběžně vyhodnocujeme, ale zatím tedy není nutné ceny navyšovat. Jídelny se týká také fakt, že pokud dítě ztratí nebo jinak přijde o svou kartičku na obědy, dostaně nyní již místo ní jen čip (záloha 125 Kč). Karty se již nevyrábí, postupně budou tedy již jen čipy.

Informace k provozu jídelny od září 2022

Vážení rodiče. Vzhledem k narůstajícím cenám potravin jsme nuceni přistoupit od září 2022 ke zvýšení cen obědů. Cenu obědů si přitom stanovuje každá jídelna sama, ale musí respektovat rozpětí dané vyhláškou. V našem případě se jedná o vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Ta stanovuje mj. rozpětí cen obědů pro jednotlivé kategorie strávníků.  Po zvážení situace a při snaze zachovat kvalitu jídel jsme stanovili nové ceny zhruba uprostřed daného intervalu s tím, že všechna jídla takto zdražují o 4 Kč. Musím ale doplnit, že do zvýšení cen obědů se nepromítá navýšení cen za energie, ale cena obědů pro strávníky je vždy tvořena pouze cenou za nakoupené potraviny. Vzhledem k tomu, že ceny potravin se ještě mohou měnit, nelze vyloučit ani další úpravu cen. Cílem těchto změn je zachování očekávané kvality jídel tak, aby se nemuselo přistupovat k omezení kvality nakupovaných surovin.

Ceny obědů 2022 -2023 od 1. 9. 2022

žák 7-10 let 30 Kč        
žák 11-14 let 32 Kč      
žák nad 15 let 34 Kč     
ostatní 40 Kč (z toho 20 Kč příspěvek FKSP)

Vedoucí: Miloslava Havlasová

Telefon: 326 903 241

 

Možnosti pro placení obědů

a) inkasem - pokud mají rodiče nastavenu tuto možnost, budou obědy placeny bezhotovostně

b) hotově - u vedoucí jídelny paní Havlasové (okénko ve školní jídelně). Rodiče všech žáků všech tříd mohou zaplatit obědy tímto způsobem osobně .

 

 

 

Vyzvedávání obědů v době nemoci žáka ( vyhláška č. 107/2005 Sb.)

Žák má nárok na dotovaný oběd (do kastrůlku) pouze v první den neplánované nepřítomnosti. Poté je nutné oběd odhlásit na www. strava.cz. Vyzvednutí je možné od 10,30 - 11 hodin.

Odhlašování obědů (výlety, škola v přírodě, adaptační kurz, karanténa)

I ve školním roce 2022-2023 budou všichni strávníci pro přihlašování, ale hlavně odhlašování a přehlašování obědů (tj. změna z " jedničky na dvojku") používat aplikaci strava.cz. Tato aplikace je přístupná a ke stažení na různých platformách:

a) pro počítač - http://strava.cz

b) pro mobilní telefony - na Google Store nebo Apps Google

Poznámka: V případě více dětí ze školy lze v aplikaci strava.cz nastavit i více uživatelů. Viz obrázek: strava.cz 

Bude tedy platit následující:

a) kdo již aplikaci má, tak jí bude nadále používat

b) kdo jí nemá, dostane přihlašovací údaje

Každopádně všichni noví žáci si vyzvednou v okénku ve školní jídelně své příhlašovací údaje (doporučujeme archivovat). Po zaplacení obědů má každý strávník automaticky nastaven oběd č. 1. Pro změnu mohou strávníci využít aplikaci strava.cz nebo terminál v jídelně u okénka kanceláře.


     

Postup pro zřízení inkasa: Rodiče si mohou zaslat na e-mail: http://ucto@zsnavysluni.cz jméno dítěte, třídu do které bude chodit a číslo účtu, z kterého budeme strhávat stravné. Až paní ekonomka tyto informace obdrží, zašle rodičům podklady pro zřízení souhlasu s inkasem. Pokud rodiče nemají možnost zařídit toto elektronicky, mohou navštívit paní Lenku Beranovou, ekonomku školy osobně.

 


Vstup do objednávkového systému obědů: http://www.strava.cz


Stávníci jsou zařazeni podle věku, kterého dosáhnou během školního roku.

Cena  čipu 125 Kč.