Navigace

Obsah

logo Zápis do prvních tříd 


 

Informace k zápisu pro děti - cizince - v souvislosti s válkou na Ukrajině: Podle zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace rozhodl ředitel školy o zvláštním termínu zápisu pro tyto děti. Tento termín zápisu je stanoven na 15. 6. 2023 od 14:00 v budově ZŠ Na Výsluní. Podrobnosti (dokumentace) budou zveřejněny před konáním zápisu. Pro tyto dětí platí, že dle zákona se nemohou zúčastnit termínu zápisu ve dnech 4. a 5. 4. 2023, ale týká se již až zápis 12. 6. 2023. Toto opatření se týká dětí, která dle výše zmíněného zákona spadají do kategorie cizinců, kterým byla v České republice přidělena dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

Інформація про взяття на облік дітей – іноземців – у зв’язку з війною в Україні: Згідно з актом № 67/2022 зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, директором школи було прийнято рішення про особливу дату зарахування цих дітей. Цей термін зарахування призначено на 15 червня 2023 року з 14 години у приміщенні початкової школи «На Вислуні». Деталі (документація) будуть опубліковані до початку реєстрації. Для цих дітей, відповідно до закону, вони не можуть брати участь у датах реєстрації 4 та 5 квітня 2023 року, але це стосується лише реєстрації 12 червня 2023 року. Цей захід стосується дітей, які відповідно до вищезгаданого закону належать до категорії іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації.

Oznámení zápisu: Oznámení o zápisu 

Termín zápisu: čtvrtek 15. 6. 2023 od 14:00  v hale naší školy

Forma zápisu: pouze osobně

Dokumenty k vyplnění: zde bude Žádost o přijetí

Mgr. Jan Přibyl, ředitel školy, únor 2023, aktualizace 26. 5. 2023

 

Čtvrtek 11. května

Zápis je uzavřen, nyní probíhá sestavování prvních tříd. Zveřejnění seznamu dětí v jednotlivých třídách a termín třídních schůzek budoucích prvňáčků se předpokládá v pátek 19. května.

Pátek 28. dubna

Nejprve k výsledkům zápisu do prvních tříd. Dnes zveřejňuji registrační čísla žáků přijatých do prvních tříd. V seznamu jsou všichni spádoví žáci, kteří nastoupí na naší školu. K tomu jsou v seznamu také děti z jiných spádů našeho města, které potvrdily nástup k nám na Výsluní. Dohromady je v seznamu 120 čísel, taková je přesná momentální volná kapacita pro naše budoucí prvňáčky. Další děti (děti z okolních obcí) se nám do prvních tříd momentálně nevejdou. Během května sestavíme jmenovitě jednotlivé první třídy, seznamy zveřejníme a připojíme také termíny třídních schůzek budoucích prvňáčků, které proběhnou ještě do konce června.

Seznam žáků přijatých do první třídy: Seznam 

Zveřejňuji také registrační čísla dětí zařazených do přípravné třídy. Prozatím je v seznamu 12 čísel, připomínám, že minimální kapacita přípravné třídy je 10 dětí a maximum 15 dětí. Do maximální kapacity doplním děti příští týden, až budou známy další odklady povinné školní docházky. Také pro rodiče naší budoucí přípravné třídy připravíme v červnu třídní schůzky.

Seznam žáků zařazených do přípravné třídy: Seznam 

Zveřejňuji také registrační čísla udělených odkladů povinné školní docházky. Další ještě mohou být uděleny v závislosti na tom, jak dodají zákonní zástupci dětí potřebné dokumenty (doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od praktického lékaře nebo klinického psychologa).

Seznam žáků s uděleným odkladem povinné školní docházky: Seznam 

Jan Přibyl, ředitel školy

Pátek 21. dubna

Dnes přináším důležité informace k výsledkům zápisů do prvních tříd. Po vyhodnocení všech výsledků je zřejmé, že pro přijetí žáků do prvních tříd nebudu potřebovat využít losování. V dokumentech zveřejněných před zápisem bylo uveřejněno datum případného losování na pondělí 24. dubna. Toho ale tedy nebude třeba využít. Do prvních tříd tak budou přijaty všechny děti, které přišly k zápisu, splňují kritérium věku a mají trvalé bydliště ve školském obvodu naší školy. Zároveň budu moci přijmout také děti ze spádového obvodu jiné základní školy na území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pokud na naší školu budou chtít nastoupit. Oficiální dokument obsahující konkrétní registrační čísla všech přijatých žáků bude zveřejněn podle plánu v pátek 28. dubna.

Jan Přibyl, ředitel školy, 21. 4. 2023

 

 

Informace k zápisu pro děti - cizince - v souvislosti s válkou na Ukrajině: Podle zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace rozhodl ředitel školy o zvláštním termínu zápisu pro tyto děti. Tento termín zápisu je stanoven na 15. 6. 2023 od 14:00 v budově ZŠ Na Výsluní. Podrobnosti (dokumentace) budou zveřejněny před konáním zápisu. Pro tyto dětí platí, že dle zákona se nemohou zúčastnit termínu zápisu ve dnech 4. a 5. 4. 2023, ale týká se již až zápis 12. 6. 2023. Toto opatření se týká dětí, která dle výše zmíněného zákona spadají do kategorie cizinců, kterým byla v České republice přidělena dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

Інформація про взяття на облік дітей – іноземців – у зв’язку з війною в Україні: Згідно з актом № 67/2022 зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, директором школи було прийнято рішення про особливу дату зарахування цих дітей. Цей термін зарахування призначено на 15 червня 2023 року з 14 години у приміщенні початкової школи «На Вислуні». Деталі (документація) будуть опубліковані до початку реєстрації. Для цих дітей, відповідно до закону, вони не можуть брати участь у датах реєстрації 4 та 5 квітня 2023 року, але це стосується лише реєстрації 12 червня 2023 року. Цей захід стосується дітей, які відповідно до вищезгаданого закону належать до категорії іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації.

Mgr. Jan Přibyl, ředitel školy, únor 2023


Odkazy k zápisu:

Školské obvody města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Vyhláška města 

Časté dotazy k zápisu: dotazy k zápisu

Desatero pro rodiče: Desatero pro rodiče 

 

Zprávy

Máme doma budoucího prvňáčka

Pro rodiče našich budoucích prvňáčků přinášíme zajímavý dokument, který doporučujeme pročíst. celý text

ostatní | 22. 6. 2020 | Autor:
logo

Desatero pro rodiče

MŠMT vydalo dokument Desatero pro rodiče, který pomáhá rodičům s hodnocením svých dětí před zápisem. Ke stažení v další části zprávy. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Posouzení školní zralosti

ZŠ Na Výsluní připravilo pro rodiče dokument, na základě kterého mohou sami posoudit míru školní zralostí svých dětí. Ke stažení v další části textu. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Hudební třída

Jednu první třídu otevřeme v září 2020 jako třídu hudební neboli třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy. Tato třída má na naší škole již mnohaletou tradici, jsou do ní zařazováni žáci s uměleckým zaměřením. Mají odlišnou hodinovou dotaci výuky hudební výchovy (3 hodiny týdně), vystupují často na různých koncertech a představeních. Aby byl žák do této třídy zařazen, musí podstoupit " naše zkoušky " během zápisu do prvních tříd a být samozřejmě přijat k základnímu vzdělávání. Podrobnosti k této třídě máme zveřejněny zde: https://www.zsnavysluni.cz/zakladni-skola-1/hudebni-tridy/
celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: