Navigace

Obsah

logo Zápis do prvních tříd - duben 2023


Pro školní rok 2023-2024 vyhlašuje ředitel školy termín zápisu do prvních tříd na dny 4. a 5. 4. 2023, vždy v časech 13:00 - 17:00. 


Kompletní informace k zápisu: Zápis 2023

přístup pro registraci k zápisu: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsnavysluni/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4969#

Dokumentace k zápisu (v ideálním případě si jí rodiče vytisknou, vyplní a přinesou již hotovou k zápisu. Prázdné formuláře ale budou k dispozici i při vlastním zápisu).

Zápisní lístek 

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Žádost o přijetí do přípravné třídy 

Informace k zápisu pro děti - cizince - v souvislosti s válkou na Ukrajině: Podle zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace rozhodl ředitel školy o zvláštním termínu zápisu pro tyto děti. Tento termín zápisu je stanoven na 15. 6. 2023 od 14:00 v budově ZŠ Na Výsluní. Podrobnosti (dokumentace) budou zveřejněny před konáním zápisu. Pro tyto dětí platí, že dle zákona se nemohou zúčastnit termínu zápisu ve dnech 4. a 5. 4. 2023, ale týká se již až zápis 12. 6. 2023. Toto opatření se týká dětí, která dle výše zmíněného zákona spadají do kategorie cizinců, kterým byla v České republice přidělena dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

Інформація про взяття на облік дітей – іноземців – у зв’язку з війною в Україні: Згідно з актом № 67/2022 зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, директором школи було прийнято рішення про особливу дату зарахування цих дітей. Цей термін зарахування призначено на 15 червня 2023 року з 14 години у приміщенні початкової школи «На Вислуні». Деталі (документація) будуть опубліковані до початку реєстрації. Для цих дітей, відповідно до закону, вони не можуть брати участь у датах реєстрації 4 та 5 квітня 2023 року, але це стосується лише реєстрації 12 червня 2023 року. Цей захід стосується дітей, які відповідно до вищезгаданого закону належать до категорії іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації.

Mgr. Jan Přibyl, ředitel školy, únor 2023


Odkazy k zápisu:

Školské obvody města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Vyhláška města 

Časté dotazy k zápisu: dotazy k zápisu

Desatero pro rodiče: Desatero pro rodiče 

 

Zprávy

Máme doma budoucího prvňáčka

Pro rodiče našich budoucích prvňáčků přinášíme zajímavý dokument, který doporučujeme pročíst. celý text

ostatní | 22. 6. 2020 | Autor:
logo

Desatero pro rodiče

MŠMT vydalo dokument Desatero pro rodiče, který pomáhá rodičům s hodnocením svých dětí před zápisem. Ke stažení v další části zprávy. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Posouzení školní zralosti

ZŠ Na Výsluní připravilo pro rodiče dokument, na základě kterého mohou sami posoudit míru školní zralostí svých dětí. Ke stažení v další části textu. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Hudební třída

Jednu první třídu otevřeme v září 2020 jako třídu hudební neboli třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy. Tato třída má na naší škole již mnohaletou tradici, jsou do ní zařazováni žáci s uměleckým zaměřením. Mají odlišnou hodinovou dotaci výuky hudební výchovy (3 hodiny týdně), vystupují často na různých koncertech a představeních. Aby byl žák do této třídy zařazen, musí podstoupit " naše zkoušky " během zápisu do prvních tříd a být samozřejmě přijat k základnímu vzdělávání. Podrobnosti k této třídě máme zveřejněny zde: https://www.zsnavysluni.cz/zakladni-skola-1/hudebni-tridy/
celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: