Navigace

Obsah

knihovna

 

Školní knihovna

Od prosince 2018 začal fungovat pravidelný provoz školní knihovny. Motivací pro " oživení " a spuštění pravidelného provozu knihovny nám bylo především to, že přes veškeré vymoženosti technického charakteru, které se pomalu stávají nedílnou součástí našeho života stále platí, že nejlepších výsledků ve vzdělávání dosahují jedinci s vysokou úrovní čtenářských dovedností. Čtenářská gramotnost, čtenářství se snažíme podporovat nejrůznějšími způsoby. Zapojením do projektu Čtení pomáhá, návštěvami Městské knihovny v Brandýse nad Labem nebo čtenářskými dílnami v rámci jednotlivých tříd. 

Nastartování provozu školní knihovny pro děti 1. i 2. stupně tak vnímáme jako nedílnou součást aktivit podporujících čtenářskou gramotnost na ZŠ Na Výsluní.

Otevírací doba knihovny

 

Dny s provozem školní knihovny Čas na výpůjčku
středa velká přestávka

 

Provoz knihovny zahájen 4. 12. 2018. Zodpovědnou osobou je paní učitelka Dagmar Lednická. Kontakt je zde: dagmar.lednicka@zsnavysluni.cz

Zveřejňujeme taktéž Řád školní knihovny:

řád školní knihovny

Zprávy