Navigace

Obsah

Prevence

Metodikem prevence je: Mgr. Magdalena Michnová 

kontakt: magdalena.michnova@zsnavysluni.cz

Co chystáme a zrealizujeme ve školním roce 2022-2023?

 • adaptační kurzy tříd druhého stupně (září-říjen)
 • ozdravné pobyty tříd prvního stupně (jaro)
 • Semiramis - intervenční programy pro třídy druhého stupně, každá třída jeden 3hodinový blok za jedno pololetí
 • třídní aktivity  - výlety, exkurze, akce na stmelení třídního kolektivu
 • Kamarádi online - besedy o bezpečnosti na internetu (4. a 5. ročník, říjen)
 • Rizika sociálních sítí a youtube  - besedy o bezpečnosti na internetu (8. a 9. ročník, říjen)
 • World of fake - edukativní program zaměřující se na dezinformace
 • Program MIPS - pro určité třídy prvního stupně 
 • preventivní besedy s Policií ČR na různá témata: Bezpečné chování (1.-7. třídy), Bezpečnost online (5.-8. třídy), Trestně právní odpovědnost (8.-9. třídy). Tyto programy jsou postupně plánovány a domlouvána na druhé pololetí 22/23)
 • přednášky Digiděti. Tématem je bezpečnost v online světě a předcházení závislosti. První přednášky začnou v únoru 23.
 • Etické dílny - pro 1. stupeň s lektorkou Ruth Kořínkovou. Témata jsou různá (šikana, online prostředí). Realizace v květnu 23.
 • Hrou proti AIDS  - program pro 8. ra 9. ročníky. Tématem je riziko přenosu HIV. 

a další aktivity

Kromě dokumentace k prevenci rizikových jevů a chování, které naleznete v této sekci webu upozorňujeme, že ZŠ Na Výsluní je zapojena do projektu Nenech to být. Tato webová aplikace (platforma) umožňuje anonymně upozornit kompetentní osobu ve škole (metodik prevence, výchovný poradce) na nevhodné chování či jiné rizikové projevy. Odkaz pro vstup do tohoto portálu je zde: https://www.nntb.cz/

Oznamovateli je zaručena naprostá anonymita.

nntb

Závislosti na počítačích Staženo: 1,315x | 03.04.2018

Alkohol - příznaky jeho užívání Staženo: 520x | 03.04.2018

Šikana a její příznaky Staženo: 595x | 03.04.2018

Poruchy příjmu potravy Staženo: 516x | 03.04.2018

Informace pro rodiče Staženo: 695x | 03.04.2018

Učební styly Staženo: 832x | 21.05.2019

Preventivní program_2022-2023 Staženo: 47x | 09.10.2022

Strategie předcházení školní neúspěšnosti Staženo: 30x | 14.11.2022

Stránka

 • 1