Navigace

Obsah

Zprávy

Oznámení o zpracování osobních údajů pro zákonné zástupce žáka

Informace o zpracování osobních údajů celý text

ostatní | 15. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Doplňující informace k GDPR

V textu článku zveřejňujeme doplňující informace ke GDPR. celý text

ostatní | 21. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Pověřenec ZŠ Na Výsluní

Zveřejňujeme zásadní kontakty k výkonu pověřence ochrany osobních údajů ZŠ Na Výsluní. celý text

ostatní | 19. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámení o zpracování osobních údajů

Dálkovým přístupem zveřejňujeme Oznámení o zpracování osobních údajů pro žáky a zákonné zástupce. celý text

ostatní | 15. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Práva žáků a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
Práva na opravu nepřesných údajů, které se ho týkají
Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zpracování údajů ze zákona.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zpracování údajů ze zákona.

Žádost subjektu vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté zákonným zástupcům se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodně nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce, v takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. celý text

ostatní | 4. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

GDPR

Informace k novému evropskému nařízení o ochraně osobních údajů. Dokumentace k této problematice se zde objevila před 25. 5. 2018, kdy toto nařízení EU vstoupila v platnost. celý text

ostatní | 20. 4. 2018 | Autor: Správce Webu