Navigace

Obsah

Národní testování ve školním roce 2021-2022

Také ve školním roce 2021-2022 jsme ověřovali výsledky vzdělávání našich deváťáků. A to s následujícími výsledky.

V českém jazyce patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol (včetně nižších gymnázií).

Také v matematice patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol (včetně nižších gymnázií – v testování o rok dříve jsme byly lepší, než 80 % ostatních škol).

Jazyková třída IX. D má v českém jazyce lepší výsledky, než je průměr tříd nižších gymnázií v českém jazyce

0102030405

 

Národní testování ve školním roce 2020-2021

Jako tradičně v posledních letech jsme ověřovali výsledky vzdělávání našich žáků ve srovnání s výsledky žáků ostatních škol v republice. V prosinci 2020 jsme se tak zapojili do Národního testování SCIO pro žáky devátých ročníků.

A jakých výsledků našich deváťáci dosáhli?

českém jazyce  patří naše mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování celkem (včetně nižších stupňů gymnázií). V matematice jsou výsledky našich žáků lepší než u 80% zúčastněných škol (včetně nižších ročníků gymnázií).

Do testování se zapojilo přes 10 000 žáků v celé republice. 

výsledky školy

ČJMOSP

 

Národní testování ve školním roce 2019-2020

ZŠ Na Výsluní se ve školním roce 2019-2020 opět zapojila do Národního testování SCIO s cílem ověřit dosažené výsledky vzdělávání. Prozatím byly testovány dvě naše deváté třídy a výsledky jsou velmi potěšující.

Ocenění společnosti Scio

V českém jazyce patříme mezi 10% nejúspěšnějších školy (včetně nižších gymnázií).

V matematice jsme lepší, než 80% ostatních školy (včetně nižších gymnázií).

Jazyková třída IX. D má v českém jazyce lepší výsledky, než je průměr tříd nižších gymnázií v českém jazyce.

SCIO

ČJ

MAT

OSP

Národní testování ve školním roce 2018-2019

ZŠ Na Výsluní se pro ověření výsledků průběhu svého vzdělávání zapojila ve školním roce 2018-2019 do Národního testování SCIO. Do testování se zapojilo 617 škol a více než 18 000 žáků.

Testování 9. tříd

V listopadu 2018 (s předstihem před konáním přijímacích zkoušek na SŠ) prošly testováním dvě deváté třídy. Žáci byli otestováni v předmětech Český jazyk, Matematika a v Obecných studijních předpokladech. Výsledky byly následující.

Třída ČJ M OSP
IX. A 51 51 53
IX. C (jazyková třída) 84 62 73

V tabulce je u jednotlivých tří oblastí uvedena hodnota percentilu. To je hodnota, která ukazuje procento ostatních žáků, kteří dosáhli stejného nebo horšího výsledku (příklad: percentil 84 znamená, že jen 16% žáků v republice dosáhlo výsledku lepšího). Je to hodnota průměrná, v rámci tříd se objevili samozřejmě žáci s vynikajícími výsledky a s percentilem v rozmezí 97-99. Důležité je i to, že jazyková třída IX. C dosáhla lepšího průměru než nižší stupně gymnázií. Další informace lze interpretovat i z grafických příloh uvedených zde: 01

02

03

    V dubnu 2019 pak prošly testováním i třídy III. D, V. C, V. D a VII. D. Třetí třída („ hudební třída“) III. D dosáhla těchto výsledků.

Třída

ČJ

M

OSP

III. D

56

60

.

V. C

.

.

63

V. D

.

.

53

VII. D

75

.

.

Poznámka:      . – nebylo testováno, OSP – obecné studijní předpoklady

 

   Do tabulek nelze zahrnout výsledky testování v angličtině. Třídy V. C, V. D a VII. D byly testovány i v tomto předmětu, ale výstupem byla konkrétní úroveň každého žáka. Třídy V. C a V. D dopadly mezi všemi pátými třídami v republice mezi nejlepšími v angličtině vůbec. Rozložení dosažené kategorie SCATE, bylo následující: A0 – 40%, A1 – 50%, A2 – 9%, B1 – 1%). Poznámka: Kategorii A2 očekáváná RVP na konci deváté třídy. Třída VII. D (jazyková třída) dopadla taktéž v anglickém jazyce velmi dobře. Rozložení dosažené kategorie SCATE, bylo následující: A1 – 10%, A2 – 60%, B1 – 20%, B2 – 10%). Poznámka: I zde kategorii A2 požaduje RVP na konci deváté třídy, již nyní tedy splňuje 90% žáků).

testy