Navigace

Obsah

Kroužky 2022-2023

Na této stránce budeme uveřejňovat nabídku plánovaných nepovinných předmětů a zájmových utvarů pro školní rok 2022-2023. K pořádání kroužků jsou přitom stanovena následující pravidla:

a) žák je žákem ZŠ Na Výsluní

b) žák navštěvuje kroužky mimo svůj platný rozvrh povinných předmětů

c) výuky se žák účastní v souladu s pravidly školního řádu

d) vyučující si může stanovit maximální počet žáků, v případě většího zájmu, než jsou možnosti, rozhoduje o zařazení žáků ředitel školy

Úplata za vzdělávání v kroužích je následující: Kroužek s hodinovou dotací 1 hodina týdně: 500 Kč za pololetí. Kroužek s hodinovou dotací 2 hodiny týdně: 800 Kč za pololetí. Kroužky začnou fungovat  od září 2022, pokud již bude kroužek naplněn.

Kroužky pořádané přímo ZŠ Na Výsluní

Jejich nabídka se bude zpřesňovat směrem ke startu školního roku 22-23. Postupně budeme zveřejňovat anotace jednotlivých kroužků. Jejich přesný rozvrh bude doladěn až v době nástupu žáků do školy.

Angličtina - aktualizované znění

Cílem tohoto kroužku bude nejen rozvíjení u dětí jazykové schopnosti, ale hlavně vytváření kladného vztahu k angličtině a odstranění nejistoty, která v dětech cizí řeč může vyvolávat. Po roce výuky budou děti schopny reagovat na jednoduché anglické pokyny a naučí se základní anglická slovíčka.

Výuka angličtiny bude probíhat ze stejného principu, jako když se malé dítě učí mateřský jazyk. Mimikou, obrázky nebo gestikulací se budou děti motivovat k porozumění. Nepřímé učení bude založeno na říkánkách či písničkách, které děti rády napodobují a tímto si jazyk i osvojují. Aktivity budou často střídány a tematicky budou kopírovat témata ze ŠVP pro třetí třídy. Důraz bude kladen především na pozitivním přístupu a mateřský jazyk bude vyučující používat pouze výjimečně, a to v případě, aby podpořil sebejistotu dětí.

Aktivity:

·        Písničky a říkadla

·        Hry

·        Poslech a čtení pohádek

·        Výtvarná činnost

·        Pohyb

Kroužek probíhá ve školním roce 2022/23:
- pro první třídy v pondělí od 12:50 do 13:30 (vyučující Mgr. Vlasta Beranová)
- pro druhé třídy v úterý od 13.30 do 14:10 (vyučující Mgr. Marcela Chramostová) a ve čtvrtek od 14:20 do 15:00 (vyučující Mgr. Vlasta Beranová), pro druhé třídy se počítá se spuštěním od druhého pololetí 22/23

 

Kroužek informatiky - Zábavná informatika

Náplní kroužku bude rozvíjení znalostí z předmětu informatiky v oblasti: 3D

·        vytvoření 3D modelu v aplikaci Autodesk Tinkercad;

·        3D tisk.

robotiky

·        se stavebnicemi robotů Edison, WEX GO a WEX IQ a roboty Ozobot, zaměřené na mechanické vlastnosti robotů i jejich programové ovládání.

programování

·        pomocí programovacího jazyka Scratch. Děti nemusí mít žádné zkušenosti s programováním a je vhodný pro děti 8–15 let.

Kroužek informatiky na ZŠ Na Výsluní v Brandýse nad Labem je určen pro žáky od 6. třídy a bude probíhat každé pondělí od 15 hod. Maximální počet dětí v kroužku je 12. Zahájení činnosti kroužku bude od listopadu 2022.

Cena kurzovného na 1. pololetí je 500 Kč..

Přihlášky zasílejte na e-mail: roman.kolonicny@zsnavysluni.cz

Přijato bude prvních 12 zájemců.

Kroužek angličtiny pro první a druhou třídu 

Kroužek angličtiny se bude konat jednou týdně (konkrétní den a čas bude upřesněn podle rozvrhů) a jedna hodina bude trvat 45 minut. Kroužek bude zábavnou formou děti seznamovat se základy angličtiny a postupně je připravovat na školní výuku angličtiny, která je povinná od třetího ročníku základní školy. Cílem je především rozvinout u dětí pozitivní vztah k tomuto jazyku. Děti se naučí základní pozdravy, barvy, čísla, zvířata, jídlo a další jednoduchou slovní zásobu. Celý styl výuky bude zaměřen na učení hrou a především poslechem, nehrozí žádné biflování. Budeme si hodně zpívat a hrát. Primárně bude výuka probíhat v angličtině, do češtiny se bude přecházet pouze v naprosto nezbytných případech. Žáci nebudou potřebovat žádné učebnice. Na některých hodinách budou pouze dostávat vytištěné pracovní listy. Potřeba bude jen sešit, psací potřeby a mazací tabulka. Vyučovat bude Mgr. Vlasta Beranová. Kroužek je již naplněn, další konkrétní informace dostali již přímo žáci (rodiče).

Sborový zpěv

Po několika letech obnovujeme jednu ze skvělých aktivit naší školy - kroužek sborového zpěvu. Povede ho paní učitelka Barbora Viktorinová a bude se konat v úterý od 14:00 do 15:00 (startuje se 20. 9.). Je určen pro děti z druhých až pátých tříd.

Letáček je zde: Sbor letáček

Přihláška je zde: Sbor přhláška

Kroužek dramatické výchovy

Kroužek pro děti ze 3. - 6. ročníku. Termín: pondělí odpoledne od října. Pod vedením paní učitelky Nedvědilové.

Keramika

Kroužek keramiky bude probíhat od 15. 9. v naší keramické dílně každý čtvrtek od 13:00 do 14:30. A to pod vedením paní učitelky Beranové. Letáček je zde: Keramika 

Školní kapela

Druhým rokem bude fungovat loni tak úspěšná školní kapela. Kroužek se koná ve čtvrtek od 14:00 do 15:00 v učebně 103-(hudebna v hale) pod vedením paní učitelky Kačalové. Letáček: Letáček 

Kroužek ukulele

I zde pokračuje druhým rokem populární kroužek pro žáky 2. stupně. Konat se bude kždou středu od 14:00 do 15:00 v učebně 103- (hudebna v hale). A to pod vedením paní učitelky Jandové. Letáček je zde: Letáček ukulele. Přihláška zase tady: Ukulele přihláška 

Český jazyk pro cizince s odlišným mateřským jazykem

kroužek bude probíhat pravidelně v úterý od 14:00 do 15:00 proděti z přípravné třídy a prvních tříd a ve čtvrtek od 14:00 do 15:00 pro děti z druhých tříd, lektorkou bude Petra Šamšová. V přpadě zájmu většího počtu dětí je možnost rozšířit i o další termín (předběžně ve čtvrtek 12:30). Cena za kroužek 500 Kč za pololetí a obsahuje 15 lekcí. Přihlášky lze zasílat na adresu: evi.nejedla@seznam.cz

Cvičení z českého jazyka/matematiky pro 9. ročník

Organizují vyučující těchto předmětů v daných třídách a předávají informace přímo svým žákům.

Šachový kroužek

Jako novinku spouštíme možnost přihlásit se šachového kroužku. Zápis pro zájemce je e-mailem podle přiloženého letáčku:

Šachy ZŠ Na Výsluní 

Plakát Šachy

Pohybové hry 

Sportovní hry jsou naší klasickou nabídkou, která ma za cíl podpořit děti z prvního stupně v jejich sportovních potřebách. Konají se primárně ve školních tělocvičnách po skončení dopoledního vyučování. Děti s v kroužku věnují všeobecným sportovním aktivitám. Konkrétní nabídka bude zveřejněna v prvním školním týdnu. Týká se pouze prvních tříd. 

 

Kroužky pořádané externími organizacemi

Angličtina pro menší děti od School Tour. Po loňském prvním roce je tu opět nabídka:

Přihláška 1.+2. třída

Přihláška 3. - 5. třída

Bible hrou: nabídka nového kroužku místního evangelického faráře pana Pivoňky. Kroužek bude pokračovat i od září 2022, více v přiloženém souboru.

Bible hrou 

Školní kroužek basketbalu: od října 2022 začne fungovat školní kroužek basketbalu pro nejmenší dětí. Konat se bude v naší tělocvičně pod vedením paní trenérky Radky Šimonové (BK Brandýs). Leták je zde: plakát basketbal 

Školní fotbal od podzimu: Školní fotbal

Animace pro začátečníky

Povíme si něco o tom, jak vznikl film, oční klam, poznáme řeč programátorů a děti si samy vytvoří svou vlastní hru či film. Seznámíme se se scénářem a nakreslíme si storyboard (kreslený scénář). Staneme se režisérem, dramaturgem, klapkou, hercem, střihačem nebo zvukařem. Budeme vytvářet animované filmy, videa, příspěvky, rozhýbeme statické obrázky, které pak umístíme na náš vlastní youtube kanál. Dozvíme se, jak pracovat s různými programy v počítači a aplikacemi na zařízeních, jako je tablet, mobil, foťák. Budeme pracovat s různými typy materiálů, jako třeba dřevo, dýha, mouka, hlína, modelína, písek nebo třeba papír. Většina z těchto materiálů je recyklovatelná. I přesto, že učíme děti s technikou, bereme při tom ohled i na naši přírodu, kterou je třeba chránit.

Přihlašovací formulář: https://streamkids.webooker.eu/Courses/Register/8950?returnUrl=Courses&tabName=detail

V případě distanční výuky: Zasíláme podklady pro lekci poštou. Doma je potřeba mít vlastní tablet nebo mobil.

Termín: pondělí 13:30 - 14:30

https://streamkids.webooker.eu/Courses/Register/6022?returnUrl=Courses&tabName=detail

 

„Komiks pro nekreslíře“

Vytváření příběhu v obrazech je sekvenční umění, …čili KOMIKS

V kroužku pro začátečníky se podíváme na zoubek tvorbě komiksu od A do Z.

Komiks pojmeme netradičně nebudeme si hrdiny kreslit, ale budeme je vytvářet z reálných postav, dětí. Osvojíme si základy komiksového jazyka. Děti se naučí druhy komiksových bublin, svůj rukopis promítnou do vlastního fontu komiksu. Naučí se vyjadřovat emoce a zvukomalebná slova. Udělají si svoji obálku ke komiksu a povíme si jakou hrají roli barvy v komiksovém příběhu.     Kdo bude chtít může vše kreslit, kreslení není zakázáno!

Přihlašovací formulář: https://streamkids.webooker.eu/Courses/Register/8918?returnUrl=Courses&tabName=detail

Termín: pondělí 14:30 - 15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepovinné předměty a zájmové kroužky 2018-2019

 

Sestavování nabídky nepovinných předmětů a kroužků pro školní rok 2018-2019 je v plném proudu. Během prvního školního týdne dostanou žáci nabídku, celková struktura včetně termínů konání bude zvěřejněna v této sekci na webu co nejdříve. Již teď je zřejmé, že škola nabídne dětem nabídku Pohybových her, Výtvarné výchovy, Sborového zpěvu, Cvičení z matematiky a českého jazyka a dalších. Plánujeme také pokračovat v úspěšné realizaci Zábavné matematiky pro žáky 1. stupně (prvky Hejného metody). 

Sestava nepovinných předmětů ve školním roce 2018-2019 

Sborový zpěv (Ludmila Bajerová) - učebna 212-(velká hudebna), úterý 13:45-14:30

Zábavná matematika 1. D (prvky Hejného matematiky: Markéta Šmídová) - učebna N206 - pátek 11:50-12:35

Zábavná matematika 3. - 5. ročníky (prvky Hejného matematiky: Adam Kubálek) - učebna 301 - úterý, čtvrtek 13:45-14:30

Pohybové hry 1. ročník (Eva Honzátková) - levá tělocvična - pondělí 13:40-14:25

Pohybové hry 2. ročník (Eva Honzátková) - pravá tělocvična - čtvrtek 12:45-13:30

Pohybové hry 3. ročník (Hana Hatková) - levá tělocvična - úterý 12:45-13:30

Pohybové hry 4. ročník I (Zdena Knapová) - levá tělocvična - čtvrtek 12:45-13:30

Pohybové hry 4. ročník II (Zdena Knapová) - levá tělocvična - čtvrtek 13:40-14:25

Výtvarná výchova volitelná (Šárka Kubešová) - učebna 302p - středa 13:40-15:20

Cvičení z českého jazyka 5. ročník (Monika Boušková) - učebna 104p - středa 7:00-7:45

Cvičení z českého jazyka 9. A (Pavlína Nečasová) - učebna 306d - pondělí 7:00-7:45

Cvičení z českého jazyka 9. B (Pavlína Nečasová) - učebna 306d - pondělí 14:35-15:20

Cvičení z matematiky 9. A (Pavla Tluchořová) - učebna 106d - pondělí 7:00-7:45

Cvičení z matematiky 9. C (Květa Hájková) - učebna 202d - pátek 7:00-7:45

Média a my (2. stupeň, Lukáš Brychta - mediální výchova) - učebna 301d - úterý 14.30-16:00

Předmět Speciální pedagogická péče 1. stupeň (Dana Součová) - učebna 201p - pondělí 7:00-7:45

 

Sestava kroužků pořádaných ZŠ Na Výsluní

Sestava kroužků pořádaných ZŠ Na Výsluní zde bude definitivně včetně časů vyvěšena na konci září/začátku října v závislosti na tom, jak se kroužky naplní. S nabídkou jsou děti osloveny včetně té informace, že kroužky pořádané ZŠ Na Výsluní budou nově placenou aktivitou.

Čtenářský klub (Eva Beníšková) - učebna 203p - pondělí 11:50-12:35

Háčkování (Lenka Štrbová) - učebna 305p - uterý 14:00-14:45

Tenis (Andrea Čermáková) - pravá tělocvična - středa 13:40-14:25

Anglická konverzace (Adam Kubálek) - využití programu DYNED