Navigace

Obsah

Hudební třídy

 

     Ve třídě s rozšířenou výukou hudební výchovy je hlavní důraz kladen na rozvíjení kreativity a tvůrčího potenciálu žáků. Snažíme se o maximální rozvoj hudebních schopností a dovedností žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových aktivit, které jsou provázány a navzájem se doplňují. První stupeň představuje jakousi „hudební dílnu“. Žáci hrají na flétnu a další jednoduché (orffovy) nástroje, zažívají radost při společném muzicírování v hodinách, během koncertů i dalších aktivit.  V této třídě je navýšena časová dotace pro předmět HV na 3 hodiny týdně.

     Pro přijetí do hudební třídy je třeba kromě „oficiálního“ zápisu absolvovat ještě zjištění úrovně hudebních předpokladů učiteli HV (v označených učebnách). O zařazení do hudební třídy rozhodne  ředitel školy  na základě vyhodnocení těchto zjištění.  

Třídní učitelé hudební třídy ve školním roce 2022-2023

1. D - Denisa Nedvědilová

2. D - Kateřina Kačalová

3. D - Šárka Kubešová

4. D - Zuzana Uxová

5. D - Květoslava Halbichová

 

Zprávy

Charakteristika hudební třídy

Hudební třída nebo třída s rozšířenou výukou hudební výchovy je profilovaná třída v 1.-5. ročníku zaměřená na rozšířenou výuku hudební výchovy. celý text

Hudební třídy | 19. 1. 2018 | Autor: