Navigace

Obsah

Poslední informace k zápisu do prvních tříd

Typ: ostatní
logoZveřejňujeme aktuální informace k průběhu a organizaci zápisu do prvních tříd - úterý 16. a středa 17. 4. (vždy 13-17 hodin). Podrobnosti v další části zprávy.

Zápis do první třídy proběhne ve dnech 16. a 17. 4. - úterý a středa. A to v pavilonu prvního stupně (přízemí a první patro). Vstup do pavilonu bude zabezpečen hlavním vchodem od 13:00. Odtud se po šipkách dostanou rodiče a děti do prostor, kde bude zápis probíhat v označených učebnách. K dispozici bude drobné občerstvení. Připomínáme, že rodiče si s sebou musí přinést občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě odlišného trvalého bydliště dítěte od trvalého bydliště rodičů je vhodné doložit písemnou " přehlášku " trvalého bydliště dítěte. Samotný zápis se skládá z formální části a pohovoru se žákem. Ve formální části dojde k vyplnění potřebné dokumentace (Zápisní lístek, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně Žádost o odklad). Samozřejmě lze urychlit tuto část zápisu tím, že si rodiče přinesou tyto dokumenty již vyplněné z domova. Formuláře lze stáhnout zde: zakladni-skola-1/zapis-do-1-trid/odkazy-k-zapisu-800cs.html. Při pohovoru s žákem paní učitelky nechají děti projevit se v předem přpravených úkolech. Rodiče, kteří mají zájem o zařazení do hudební třídy, musí navštívit se svým dítětem ověřování " talentu ". To proběhne v prvním patře v označených učebnách. Rodiče, kterí mají zájem navštěvovat zvažovanou třídu s prvky Začít spolu, by měli navštívit zápis u budoucí paní učitelky třídní - B. Bubelíny (taktéž v označené učebně - po oba dva dny).

 

Závěrem připomínáme, že na přijetí dítěte nemá vliv pořadí přijetí žádosti, ale o přijetí rozhoduje ředitel školy podle kritérií v souladu s legislativou. Zároveň podotýkáme, že vedení školy udělá vše, co je v jeho silách proto, aby děti ze spádové oblasti byly přijaty do první třídy. Žádáme také rodiče o to, aby přispěli ke zdárnému průběhu zápisu svou trpělivostí. Počet zápisových stanovišť jsme zvýšili na možné maximum, takže předpoklady pro zdárný průběh zápisu jsou nastaveny.

 

Ještě jednou zveřejňujeme také link se všemi důležitými odkazy k zápisu: zakladni-skola-1/zapis-do-1-trid/odkazy-k-zapisu-800cs.html

 


Vytvořeno: 12. 4. 2019
Poslední aktualizace: 14. 4. 2019 17:59
Autor: