Navigace

Obsah

Nová verze školního řádu

Typ: ostatní
logoOd 1. 12. 2018 vstupuje v platnost nová verze školního řádu. Změny oproti předchozí verzi a další komentáře zveřejňujeme v následujícím článku.

Školní řád

 

1. 12. 2018 vstupuje v platnost nové znění školního řádu. Školní řád byl projednán pedagogickou radou a schválen školskou radou.

Oproti předchozí verzi přináší následující změny:

Pravidla pro užívání mobilních telefonů a dalších audiovizuálních zařízení ve škole

Žáci si po příchodu do školní budovy nebo na školní vyučování vypínají (ztišují) mobilní telefony, tablety a další audiovizuální zařízení až do chvíle, kdy školu (vyučování) opustí. Uschovají dané zařízení v tašce. Pravidlo platí jak pro vlastní vyučování, tak pro přestávky, přesuny žáků, pobyt ve školní družině, jídelně nebo pro mimoškolní akce. V případě nutnosti (komunikace s rodiči prostřednictvím hovoru nebo sms zprávy, výukové důvody) žák může telefon použít po předchozím schválení třídním učitelem nebo jiným pedagogickým pracovníkem. V případě porušení tohoto pravidla budou informováni zákonní zástupci, při opakování může být žák potrestán výchovným opatřením za porušování školního řádu (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele).

K zavedení těchto pravidel nás vedou následující důvody:

  1. Prevence konfliktů, šikany a kyberšikany
  2. Podpora učení – v posledním období se zvyšuje objem času, který žáci tráví během přestávek na mobilu. Přestávku tak žáci nevyužívají k přípravě na vyučování, ale tráví daný čas používáním sociálních sítí nebo hraním her. Vlastní výuku tak tak tyto činnosti narušují. Žáci jsou často nepřipraveni, nesoustředěni nebo frustrováni. To se projevuje v efektivitě učení.
  3. Škola jako zdravé prostředí – škola má plnit svůj hlavní účel – vzdělávání žáků. A to v prostředí, které je zdravé a podnětné. Nechceme žákům vytvářet podmínky pro to, aby čas ve škole trávili neefektivně (sociální sítě, hry), ale naopak chceme vytvářet takové prostředí, které bude žáky motivovat ke smysluplné komunikaci mezi sebou.
  4. Škola jako podnětné prostředí – výše zmíněná pravidla ale neznamenají, že se ZŠ Na Výsluní staví proti logickému pokroku. Pokud pedagog usoudí, že využití mobilního telefonu, tabletu nebo dalšího audiovizuálního zařízení je v procesu vyučování přínosné, je použití takového zařízení v souladu s pravidly školního řádu.

Doplňují se též Povinnosti zákonných zástupců:

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby se žáci účastnili vzdělávání v takovém zdravotním stavu, aby neohrožovali zdraví ostatních žáků (vši, infekční nemoci apod.)

Doplnění kázeňských opatření:

1 neomluvená hodina – napomenuti TU

2-5 neomluvených hodin – důtka TU

 

Nově upravená pravidla používání mobilních telefonů, tabletů a jiných audiovizuálních zařízení doplňujeme několika odkazy, kde si zájemce může rozšířit své obzory v této problematice. Berme každý takový názor s určitou rezervou, vždy se jedná o náhled konkrétního člověka.

Nejprve přinášíme odkaz k bakalářské práci týkající se efektivního trávení školních přestávek:

Efektivní trávení školních přestávek:

https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/archiv_zp/ns/2018/Aktivni_vyuziti_skolnich_prestavek_na_ZS.pdf

Názory psychologů nebo dalších odborníků pak přinášíme v následujících odkazech:

Nenávist na sociálních sítích

https://www.respekt.cz/tydenik/2018/8/tema-to-dite-utopit?issueId=100287

Moji klienti nejčastěji hrají world of warcraft

https://www.respekt.cz/zkumavka/moji-klienti-nejcasteji-hraji-world-of-warcraft

Společnost je roztěkaná. Češi nepolykají prášky, mají ale problém dočíst knížku

https://wave.rozhlas.cz/spolecnost-je-roztekana-cesi-nepolykaji-prasky-maji-ale-problem-docist-knizku-7229360

Přestali jsme obyčejně lelkovat

https://radiozurnal.rozhlas.cz/prestali-jsme-uplne-obycejne-lelkovat-upozornuje-psycholozka-radi-digitalni-7572800

Zároveň ale dodáváme, že vedení školy bude podporovat pedagogy v jejich úsilí zapojovat efektivně do výuky právě zařízení ICT a to v souladu s plněním našeho Školního vzdělávacího programu a ve snaze se zvyšováním ICT gramotnosti.

Školní řád platný od 1. 12. 2018 je ke stažení zde:

dokumentace-1/


Vytvořeno: 27. 11. 2018
Poslední aktualizace: 27. 11. 2018 13:22
Autor: