Navigace

Obsah

Časté dotazy k zápisu

Typ: ostatní
logoV následující části článku přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které rodiče pokládají škole v souvislosti se zápisem do první třídy.

Info k zápisu – nejčastější dotazy

Vzhledem k tomu, že s blížícím se termínem zápisu do prvních tříd se množí dotazy rodičů, přináším několik základních častých dotazů včetně odpovědí na ně.

Jakou šanci máme na přijetí? Záleží na počtu dětí, které přijdou k zápisu. Nyní (na konci února) je zřejmé, že do první třídy bude moci být přijato patrně 104 žáků. Přesné číslo bude záležet na početním stavu kapacity školy v době rozhodování o přijetí, ale patrně se příliš nezmění. Kritéria pro přijetí jsou popsaná podrobně v dokumentu Podrobné info o zápisu (bude dostupné po zpřesnění informací v únoru2020).

Mohu se dostavit k zápisu do Vaší školy, přestože patříme do jiné spádové školy? Ano, můžete. Rodič má ze zákona možnost vybrat si jakoukoliv školu. Doporučuji ale navštívit i zápis ve své „ spádové“ škole.

Bude u zápisu dítě samo, nebo ho mohu doprovodit do třídy?

Rodiče samozřejmě mohou být s dítětem ve třídě, ale nemohou zasahovat do průběhu zápisu.

Musí se rodiče dostavit k zápisu osobě? Ano, k zápisu se musí dostavit alespoň jeden z rodičů (zákonných zástupců). Musí s sebou přinést občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud je dítě nemocné, zákonný zástupce tuto skutečnost oznámí řediteli školy před konáním zápisu. Bude stanoven náhradní termín zápisu.

Lze při zápisu fotografovat nebo natáčet kamerou?

Ano, ale je vhodné oznámit to zapisující paní učitelce.

Musí dítě u zápisu umět číst, psát a počítat?

Samozřejmě nikoliv. To se naučí ve škole. Je ale vhodné, aby bylo dítě schopno soustředit se na komunikaci s paní učitelkou nebo na plnění úkolů.

V loňském roce mělo dítě odklad školní docházky. Musí opět k zápisu? Ano. Můžete ale jít na zápis i na jinou školu, než na které Vám byl loni odklad udělen.

Kdo o zápisu rozhoduje? Rozhoduje o něm ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů a dvou odborných posudků (školské poradenské zařízení a odborný lékař). Žádost společně s doporučením je nutné doručit do školy do 30. 4. 2020.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat:

jan.pribyl@zsnavysluni.cz

326906096

Mgr. Jan Přibyl, ředitel školy, 17. 1. 2020


Vytvořeno: 17. 1. 2020
Poslední aktualizace: 18. 2. 2020 14:08
Autor: