Navigace

Obsah

logoZápis do 1. tříd - 14. až 24. dubna 2020

Letos probíhá bez osobní přítomnosti žáků, probíhá pouze dodáním dokumentace zákonnými zástupci.

Zápis do prvních tříd proběhne 14 až 24. 4. 2020. Veškeré potřebné informace a odkazy naleznete zde v této sekci u jednotlivých odkazů. Věnujte prosím pozornost odkazu Kompletní informace k zápisu, kde jsou obsaženy všechny podstatné informace, protože letos bude zápis do prvních tříd probíhat odlišným způsobem.

Před termínem zápisu začneme přinášet jednotlivé podrobnosti k vlastnímu zápisu (organizační pokyny k průběhu, kritéria pro přijetí).


 

 

Zprávy

logo zápisu

Kompletní informace k zápisu

Zveřejňujeme kompletní informace k vyhlášení, průběhu a organizaci chystaného zápisu do 1. tříd, který proběhne v termín 14. - 24. dubna 2020. V dokumentu najdou rodiče termíny zápisu, seznam vyplňovaných dokumentů a dokumentů, způsob jejich dodání do školy, kritéria pro přijetí, informace o odkladech povinné školní docházky a přípravné třídě a také uvažovanou charakteristiku jednotlivých tříd. celý text

ostatní | 20. 2. 2020 | Autor:
logo

Dokumentace k zápisu ke stažení

K zápisu do prvních tříd je třeba přinést nebo dodat dokumenty vyplněné. Soubory jsou ke stažení jako příloha této zprávy. celý text

ostatní | 11. 2. 2020 | Autor:
logo

Desatero pro rodiče

MŠMT vydalo dokument Desatero pro rodiče, který pomáhá rodičům s hodnocením svých dětí před zápisem. Ke stažení v další části zprávy. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Posouzení školní zralosti

ZŠ Na Výsluní připravilo pro rodiče dokument, na základě kterého mohou sami posoudit míru školní zralostí svých dětí. Ke stažení v další části textu. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Časté dotazy k zápisu

V následující části článku přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které rodiče pokládají škole v souvislosti se zápisem do první třídy. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Hudební třída

Jednu první třídu otevřeme v září 2020 jako třídu hudební neboli třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy. Tato třída má na naší škole již mnohaletou tradici, jsou do ní zařazováni žáci s uměleckým zaměřením. Mají odlišnou hodinovou dotaci výuky hudební výchovy (3 hodiny týdně), vystupují často na různých koncertech a představeních. Aby byl žák do této třídy zařazen, musí podstoupit " naše zkoušky " během zápisu do prvních tříd a být samozřejmě přijat k základnímu vzdělávání. Podrobnosti k této třídě máme zveřejněny zde: https://www.zsnavysluni.cz/zakladni-skola-1/hudebni-tridy/
celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor:
logo

Třída s prvky Začít spolu

Vážení rodiče. Jednu první třídu hodláme opět v září 2020 otevřít jako třídu s prvky Začít spolu. Tuto již na mnohých školách prověřenou alternativu popisuje soubor, který je přiložen v příloze této zprávy. celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: