Navigace

Obsah

logoZápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd proběhne 7. a 8. 4. 2020 v čase od 13:00 do 17:00. Veškeré potřebné informace a odkazy naleznete zde v této sekci u jednotlivých odkazů.

Před termínem zápisu začneme přinášet jednotlivé podrobnosti k vlastnímu zápisu (organizační pokyny k průběhu, kritéria pro přijetí).

Zápis plakát

Zprávy

logo

Desatero pro rodiče

MŠMT vydalo dokument Desatero pro rodiče, který pomáhá rodičům s hodnocením svých dětí před zápisem. Ke stažení v další části zprávy. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Posouzení školní zralosti

ZŠ Na Výsluní připravilo pro rodiče dokument, na základě kterého mohou sami posoudit míru školní zralostí svých dětí. Ke stažení v další části textu. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Časté dotazy k zápisu

V následující části článku přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které rodiče pokládají škole v souvislosti se zápisem do první třídy. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:

Zápis do prvních tříd

V příloze první a základní informace k zápisu do prvních tříd. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Hudební třída

Jednu první třídu otevřeme v září 2020 jako třídu hudební neboli třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy. Tato třída má na naší škole již mnohaletou tradici, jsou do ní zařazováni žáci s uměleckým zaměřením. Mají odlišnou hodinovou dotaci výuky hudební výchovy (3 hodiny týdně), vystupují často na různých koncertech a představeních. Aby byl žák do této třídy zařazen, musí podstoupit " naše zkoušky " během zápisu do prvních tříd a být samozřejmě přijat k základnímu vzdělávání. Podrobnosti k této třídě máme zveřejněny zde: https://www.zsnavysluni.cz/zakladni-skola-1/hudebni-tridy/
celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor:
logo

Třída s prvky Začít spolu

Vážení rodiče. Jednu první třídu hodláme opět v září 2020 otevřít jako třídu s prvky Začít spolu. Tuto již na mnohých školách prověřenou alternativu popisuje soubor, který je přiložen v příloze této zprávy. celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor:
logo

Odkazy k zápisu

Zde postupně zveřejňujeme důležité odkazy pro Zápis v dubnu 2019. Veškeré odkazy jsou přehledně ke stažení v další části zprávy. celý text

ostatní | 19. 2. 2019 | Autor:

Zápisní lístek

Zápisní lístek a Žádost o přijetí bude na webu k dispozici před konáním zápisu. celý text

Zápis do 1. tříd | 26. 3. 2018 | Autor:

Informace k zápisu do prvních tříd

Přinášíme podrobné informace k chystanému Zápisu do 1. tříd. Veškeré info naleznete v příloze. celý text

Zápis do 1. tříd | 14. 3. 2018 | Autor:

Informace k odkladům

Přinášíme upozornění pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. celý text

Zápis do 1. tříd | 7. 3. 2018 | Autor:

Desatero pro rodiče

V příloze je ke stažení text Desatero pro rodiče, který je doporučujícím materiálem MŠMT. celý text

Zápis do 1. tříd | 4. 4. 2017 | Autor:

Informace k odkladům povinné školní docházky

Zveřejňujeme první informace týkající se zápisů do prvních tříd pro školní rok 2017-2018. celý text

Zápis do 1. tříd | 20. 1. 2017 | Autor: