Navigace

Obsah

logo Zápis do prvních tříd - duben 2022

Ředitel školy vyhlašuje termín zápisu do prvních tříd pro školní rok (2022-2023, nástup v září 2022) na termíny 5. a 6. 4. 2022. 

Veškeré další podrobnosti budou zveřejněny v dostatečném časovém předstihu před vlastním zápisem.

 

Zápis do prvních tříd - duben 2021

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání (zveřejněno 30. 4. 2021):

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Rozdělení žáků do tříd od 1. 9. 2021

V následujícím dokumentu jsou obsažena registrační čísla ze zápisu, která nahrazují jména žáků. Dle pravidel GDPR zveřejňujeme tedy seznamy budoucích prvních tříd právě podle těchto regiszračních čísel. Termíny třídních schůzek budoucích prvňáčků včetně formy organizace (budou-li online či prezenčně) ještě oznámíme. Proběhnou ale ještě v červnu 2021, konkrétně 23. 6. od 16:30.

Rozdělení žáků do prvních tříd (aktualizace seznamu 10. 6.)

Třídní schůzky budoucích prvňáčků: středa 23. 6. 16:30. Pokud se rodiče nemohli dostavit, mohou kontaktovat svou paní učitelky na emailové adrese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovení školských obvodů: V následujících dvou dokumentech jsou obsaženy názvy všech ulic našeho města s rozdělením spádu do jednotlivých škol. Druhý dokument doplňuje nově vzniklé ulice. Zákonní zástupci mají právo vybrat si při zápisu jakoukoliv školu, ale v kritériích pro přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ Na Výsluní je stanoveno, že přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti (spádovém obvodu) naší školy.

Vyhláška 6_2015_školské obvody 

Vyhláška 3_2017_školské obvody_doplnění ulic

Desatero pro rodiče: Desatero pro rodiče

 

Zprávy

První základní informace k zápisu do prvních tříd

S dostatečným předstihem zveřejňujeme první základní informace obsahující především termín zápisu a kritéria pro přijetí. Informace k vlastnímu průběhu zápisu budeme aktualizovat v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci a platná nařízení vlády. celý text

ostatní | 21. 2. 2021 | Autor:

Máme doma budoucího prvňáčka

Pro rodiče našich budoucích prvňáčků přinášíme zajímavý dokument, který doporučujeme pročíst. celý text

ostatní | 22. 6. 2020 | Autor:
logo

Desatero pro rodiče

MŠMT vydalo dokument Desatero pro rodiče, který pomáhá rodičům s hodnocením svých dětí před zápisem. Ke stažení v další části zprávy. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Posouzení školní zralosti

ZŠ Na Výsluní připravilo pro rodiče dokument, na základě kterého mohou sami posoudit míru školní zralostí svých dětí. Ke stažení v další části textu. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Časté dotazy k zápisu

V následující části článku přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které rodiče pokládají škole v souvislosti se zápisem do první třídy. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Hudební třída

Jednu první třídu otevřeme v září 2020 jako třídu hudební neboli třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy. Tato třída má na naší škole již mnohaletou tradici, jsou do ní zařazováni žáci s uměleckým zaměřením. Mají odlišnou hodinovou dotaci výuky hudební výchovy (3 hodiny týdně), vystupují často na různých koncertech a představeních. Aby byl žák do této třídy zařazen, musí podstoupit " naše zkoušky " během zápisu do prvních tříd a být samozřejmě přijat k základnímu vzdělávání. Podrobnosti k této třídě máme zveřejněny zde: https://www.zsnavysluni.cz/zakladni-skola-1/hudebni-tridy/
celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor:
logo

Třída s prvky Začít spolu

Vážení rodiče. Jednu první třídu hodláme opět v září 2020 otevřít jako třídu s prvky Začít spolu. Tuto již na mnohých školách prověřenou alternativu popisuje soubor, který je přiložen v příloze této zprávy. celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: