Navigace

Obsah

logo Zápis do prvních tříd - duben 2021

Zápis do prvních tříd ukončen - losování přijatých žáků se konat nebude

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání (zveřejněno 30. 4. 2021):

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Poznámka: K základnímu vzdělávání byly přijaty všechny děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu naší školy (v době podání žádosti o přijet). Kapacita školy větší množství dětí přijmout neumožňuje.

 

Vyhlášení zápisu do prvních tříd

Pro žáky nastupující do první třídy 1. 9. 2021 vyhlásil ředitel školy zápis do první třídy v těchto termínech: 1. 4. až 12. 4. 2021. (aktualizace termínu 9. 3. 2021).

Počítáme se vznikem 4 tříd, ze kterých bude jedna třída hudební. Třída s prvky Začít spolu se tentokrát otevírat nebude, pokračovat v tomto režimu budou jen třídy stávající.

Dne 25. 2. jsem rozhodl o tom, že z epidemiologických důvodů bude zápis probíhat elektronicky (distančně) bez osobní návštěvy dětí ve škole.  Jan Přibyl, ředitel školy

Obsazení budoucích tříd třídními učiteli:

1. A - Hana Hatková

1. B - Dana Součková

1. C - Monika Drevová

1. D - Kateřina Kačalová (hudební třída)

Poznámka: Pokud mají rodiče zájem zařadit své dítě ke konkrétní paní učitelce nebo do třídy s konkrétním spolužákem, mohou svou volbu vyznačit na přihlášce. Při konečném sestavování tříd toto můžeme vzít v potaz, ale může se stát, že tato kombinace nebude moci být zajištěna z kapacitních důvodů tříd.

Zápis do prvních tříd - základní informace

Způsob zápisu do první třídy

Časté dotazy k zápisu: zakladni-skola-1/zapis-do-1-trid/caste-dotazy-k-zapisu-1040cs.html

Hudební třída: zakladni-skola-1/hudebni-tridy/. Poznámka: V případě zájmu o hudební třídu žádáme rodiče, aby na přihlášce vyznačili svůj zájem o zařazení do této třídy. V případě většího zájmu, než je kapacita třídy (max 25 dětí), bude později po ukončení zápisu proveden dodatečný výběr dětí.

Stanovení školských obvodů: V následujících dvou dokumentech jsou obsaženy názvy všech ulic našeho města s rozdělením spádu do jednotlivých škol. Druhý dokument doplňuje nově vzniklé ulice. Zákonní zástupci mají právo vybrat si při zápisu jakoukoliv školu, ale v kritériích pro přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ Na Výsluní je stanoveno, že přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti (spádovém obvodu) naší školy.

Vyhláška 6_2015_školské obvody 

Vyhláška 3_2017_školské obvody_doplnění ulic

Desatero pro rodiče: Desatero pro rodiče

 

Zprávy

První základní informace k zápisu do prvních tříd

S dostatečným předstihem zveřejňujeme první základní informace obsahující především termín zápisu a kritéria pro přijetí. Informace k vlastnímu průběhu zápisu budeme aktualizovat v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci a platná nařízení vlády. celý text

ostatní | 21. 2. 2021 | Autor:

Máme doma budoucího prvňáčka

Pro rodiče našich budoucích prvňáčků přinášíme zajímavý dokument, který doporučujeme pročíst. celý text

ostatní | 22. 6. 2020 | Autor:
logo

Desatero pro rodiče

MŠMT vydalo dokument Desatero pro rodiče, který pomáhá rodičům s hodnocením svých dětí před zápisem. Ke stažení v další části zprávy. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Posouzení školní zralosti

ZŠ Na Výsluní připravilo pro rodiče dokument, na základě kterého mohou sami posoudit míru školní zralostí svých dětí. Ke stažení v další části textu. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Časté dotazy k zápisu

V následující části článku přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které rodiče pokládají škole v souvislosti se zápisem do první třídy. celý text

ostatní | 17. 1. 2020 | Autor:
logo

Hudební třída

Jednu první třídu otevřeme v září 2020 jako třídu hudební neboli třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy. Tato třída má na naší škole již mnohaletou tradici, jsou do ní zařazováni žáci s uměleckým zaměřením. Mají odlišnou hodinovou dotaci výuky hudební výchovy (3 hodiny týdně), vystupují často na různých koncertech a představeních. Aby byl žák do této třídy zařazen, musí podstoupit " naše zkoušky " během zápisu do prvních tříd a být samozřejmě přijat k základnímu vzdělávání. Podrobnosti k této třídě máme zveřejněny zde: https://www.zsnavysluni.cz/zakladni-skola-1/hudebni-tridy/
celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor:
logo

Třída s prvky Začít spolu

Vážení rodiče. Jednu první třídu hodláme opět v září 2020 otevřít jako třídu s prvky Začít spolu. Tuto již na mnohých školách prověřenou alternativu popisuje soubor, který je přiložen v příloze této zprávy. celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: