Navigace

Obsah

Sportovní třídy

Zprávy

logo

Seznam žáků zařazených do sportovní třídy

Zveřejňujeme seznam dětí zařazených do sportovní třídy. celý text

ostatní | 27. 5. 2019 | Autor:

Doplňující informace ke zkouškám do sportovní třídy

Doplňujeme informaci ke zkouškám do sportovní třídy. Pokud chce být do jazykové třídy zařazen žák, který dosud není žákem naší školy, musí být podána Žádost o přestup (ke stažení u nás na webu v sekci Dokumentace). Žádná další přihláška není potřeba, jen prosíme vyznačit na žádost o přestup informaci o tom, že panuje zájem o sportovní třídu. Samozřejmostí je úspěšně složení " zkoušek ", ale zároveň i volná kapacita školy v době rozhodování o přestupu.

Vlastní zkoušky budou probíhat z těchto disciplín:
šplh na tyči
skok z místa
člunkový běh
běh na 1500 metrů
hod
Zkoušky se odehrají na školním hřišti a v tělocvičnách. Všichni zúčastnění budou mít s sebou sportovní vybavení na obě sportoviště (vnitřní i venkovní).
Sraz: 13:45 v prostoru před tělocvičnami (od hlavního vchodu) ve směru šipek k tělocvičně. celý text

ostatní | 4. 4. 2019 | Autor:

Zkoušky do sportovní třídy

Zkoušky do sportovní třídy proběhnou v pondělí 20. 5. 2019 ve 14:00. Podrobnosti o místě konání a srazu zveřejníme před vlastním konáním. celý text

ostatní | 6. 3. 2019 | Autor:

Úspěšní sportovci naší školy

V článku přinášíme přehled sportovců, kteří již zanechali ve sportovním světě svůj otisk, a jsou absolventy naší ZŠ. celý text

ostatní | 12. 2. 2019 | Autor:

Zkoušky do sportovní třídy

Talentové zkoušky do sportovní třídy - budoucí 6. C od 1. 1. 2019 - se budou konat v květnu 2019 (termín bude upřesněn a zveřejněn zde na webu). Zkoušky proběhnou na školním hřišti a v tělocvičně (5 disciplín - šplh na tyči, skok z místa, člunkový běh, běh na 1500 m a hod). Jen připomínáme, že děti, které dosud nejsou žáky naší školy, by měly mít podanou Žádost o přestup. Odhadovaná délka testování je 1 hodina (záleží na počtu testovaných dětí). O zařazení do Sportovní třídy rozhodne následně ředitel školy na základě výsledků tohoto testování a zvážení dosavadního prospěchu žáka. Podmínkou pro přijetí žáků, kteří dosud nejsou žáci ZŠ Na Výsluní, je i dostatečná kapacita školy.
celý text

Sportovní třídy | 29. 1. 2019 | Autor:

Charakteristika sportovní třídy

Ve školním roce 2019-2020 budeme opět otevírat jednu šestou třídu jako třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy neboli sportovní třídy.
Již první sportovní třída 6. C ve školním roce 2018-2019 je prozatím hodnocena jako velmi dobrá třída. Věříme, že její kvalita se bude dále potvrzovat.

V příloze je zveřejněna Koncepce sportovní třídy. celý text

Sportovní třídy | 29. 1. 2019 | Autor: