Navigace

Obsah

Sportovní třídy

Sportovní třídu v šestém ročníku budeme otevírat i od září 2021.

Seznam žáků zařazených do sportovní třídy: sportovní třída

Okruhy ke zkoušení:  člunkový běh, skok z místa, hod míčkem, běh 1000 m, Jacikův test. Vzhledem k tomu, že v době přijímacích zkoušek budou stále uzavřena vnitřní sportoviště, nebude možné využít tělocvičnu a realizovat disciplínu šplh na tyči. Místo šplhu tedy zařazujeme Jacíkův celomotorický test. Ostatní disciplíny zůstávají beze změny. Rodičům nebudeme vstup do areálu školy umožňovat (viz omezení pohybu třetích osob). Realizaci " zkoušek " do sportovní třídy mají na starosti naši pedagogové tělesné výchovy. Odkaz na video Jacíkův test: https://www.youtube.com/watch?v=mQv1jqjLP-g

Podmínky pro zařazení do třídy:

a) žák je žákem ZŠ Na Výsluní (nebo se jím stane ve školním roce, kdy do třídy nastupuje), předpokládá se naplnění třídy v počtu 26 žáků. Pro žáky, kteří nyní nejsou žáky naší školy platí podmínka přestupu k nám do školy. Rodiče v tomto případě podají žádost o přestup (ke stažení u nás na webu v sekci dokumentace) a vyznačí prosím zájem o zařazení do sportovní třídy.

b) splnění talentových zkoušek v pořadí zaručující zařazení do třídy. Podrobnosti zkoušek budou zveřejněny v souvislosti s aktuální možnou situací.

c) bezproblémový prospěch

d) žádné předchozí závažné kázeňské problémy

e) zdravotní způsobilost

podmínky zveřejněny: 7. 1. 2020, aktualizace kritérií 29. 4. 2021

Termíny pro žáky, z jiných škol budou upřesněny podle aktuální situace. 

Dne 7. 6. 2021 oznamuji, že pro žáky jiných škol nakonec nebudou ani dodatečné " zkoušky" do sportovní třídy organizovány. Škola má plně naplněnou kapacitu a momentálně není možné přijmout do budoucích šestých tříd ani jednoho žáka. Proto by konání těchto zkoušek bylo zbytečné a třída bude doplněna žáky naší školy. Děkuji za pochopení, ale vývoj počtu žáků školy přestup žáků z jiných škol neumožňuje.

Jan Přibyl, ředitel školy

 

Ve školním roce 2021-2022 budeme otevírat jednu šestou třídu jako třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy neboli sportovní třídy. Pravda, současná opatření znemožňující výuku TV ve škole, ale věříme, že toto jednou pomine a opět se budou moci žáci tomuto vzdělávat věnovat.
Již první dvě sportovní třídy 6. C, 7. C a 8. C fungují téměř 3 školní roky a jsou dosud hodnoceny jako velmi dobré třídy. Věříme, že její kvality se budou dále potvrzovat.

Koncepce sportovní třídy: koncepce sportovní třídy

Zprávy

LVK

První lyžařský kurz

Ve školním roce 2019-2020 realizujeme rekordní počet 4 lyžařských kurzů. Hned dva z nich přitom zažijí naše sportovní třídy. První již už nyní máme za sebou - první školní lednový týden se sportovní třída VI. C pohybovala na vlecích a tratích v okolí Malé Úpy. Věříme, že ostatní kurzy proběhnou podobně výborně, jako tento první. celý text

ostatní | 27. 1. 2020 | Autor:
oštěp

Přebory škol v atletice pro nás dopadly velmi slušně

Ve čtvrtek 10. 10. se v Houštce konal Podzimní přebor jednotlivců základních škol v Atletice. Měřili zde síly žáci brandýských a boleslavských škol. V pěti individuálních disciplínách a ve štafetě se prali o medailové příčky nejčastěji žáci naší školy a ZŠ Stará Boleslav. Vyzdvihla bych tradičně úspěchy Eliáše Motla - po slavnostním vyhlášení mu na krku cinkalo pět zlatých medailí. Rostou nám tu ale i další sportovní naděje. Přestože Maruška Kundrátová (skok daleký) a Mariana Langerová (600m) patřily ve své kategorii k nejmladším, všem zkušenějším závodnicím vypálily rybník a s přehledem zvítězily. Dalšími zlatými medailisty byli Štěpán Staněk (150m), Valerie Jáchimová (míček), Kristýna Mňuková (800m), Adam Smejkal (1000m) a štafety mladších chlapců i dívek. Celá řada stříbrných a bronzových příček je pro nás velkým příslibem do jarních soutěží družstev. Gratulujeme všem úspěšným závodníkům a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Hana Vltavská celý text

ostatní | 14. 10. 2019 | Autor:
lyže

Sportovní třídy ve školním roce 2019-2020

Již druhým rokem realizujeme i výuku ve sportovních třídách. Podrobnosti o jejich programu na letošní školní rok přinášíme v další části článku. celý text

ostatní | 1. 10. 2019 | Autor:
logo

Seznam žáků zařazených do sportovní třídy

Zveřejňujeme seznam dětí zařazených do sportovní třídy. celý text

ostatní | 27. 5. 2019 | Autor:

Doplňující informace ke zkouškám do sportovní třídy

Doplňujeme informaci ke zkouškám do sportovní třídy. Pokud chce být do jazykové třídy zařazen žák, který dosud není žákem naší školy, musí být podána Žádost o přestup (ke stažení u nás na webu v sekci Dokumentace). Žádná další přihláška není potřeba, jen prosíme vyznačit na žádost o přestup informaci o tom, že panuje zájem o sportovní třídu. Samozřejmostí je úspěšně složení " zkoušek ", ale zároveň i volná kapacita školy v době rozhodování o přestupu.

Vlastní zkoušky budou probíhat z těchto disciplín:
šplh na tyči
skok z místa
člunkový běh
běh na 1500 metrů
hod
Zkoušky se odehrají na školním hřišti a v tělocvičnách. Všichni zúčastnění budou mít s sebou sportovní vybavení na obě sportoviště (vnitřní i venkovní).
Sraz: 13:45 v prostoru před tělocvičnami (od hlavního vchodu) ve směru šipek k tělocvičně. celý text

ostatní | 4. 4. 2019 | Autor:

Zkoušky do sportovní třídy

Zkoušky do sportovní třídy proběhnou v pondělí 20. 5. 2019 ve 14:00. Podrobnosti o místě konání a srazu zveřejníme před vlastním konáním. celý text

ostatní | 6. 3. 2019 | Autor:

Úspěšní sportovci naší školy

V článku přinášíme přehled sportovců, kteří již zanechali ve sportovním světě svůj otisk, a jsou absolventy naší ZŠ. celý text

ostatní | 12. 2. 2019 | Autor:

Zkoušky do sportovní třídy

Talentové zkoušky do sportovní třídy - budoucí 6. C od 1. 1. 2019 - se budou konat v květnu 2019 (termín bude upřesněn a zveřejněn zde na webu). Zkoušky proběhnou na školním hřišti a v tělocvičně (5 disciplín - šplh na tyči, skok z místa, člunkový běh, běh na 1500 m a hod). Jen připomínáme, že děti, které dosud nejsou žáky naší školy, by měly mít podanou Žádost o přestup. Odhadovaná délka testování je 1 hodina (záleží na počtu testovaných dětí). O zařazení do Sportovní třídy rozhodne následně ředitel školy na základě výsledků tohoto testování a zvážení dosavadního prospěchu žáka. Podmínkou pro přijetí žáků, kteří dosud nejsou žáci ZŠ Na Výsluní, je i dostatečná kapacita školy.
celý text

Sportovní třídy | 29. 1. 2019 | Autor:

Charakteristika sportovní třídy

Ve školním roce 2019-2020 budeme opět otevírat jednu šestou třídu jako třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy neboli sportovní třídy.
Již první sportovní třída 6. C ve školním roce 2018-2019 je prozatím hodnocena jako velmi dobrá třída. Věříme, že její kvalita se bude dále potvrzovat.

V příloze je zveřejněna Koncepce sportovní třídy. celý text

Sportovní třídy | 29. 1. 2019 | Autor: