Navigace

Obsah

Přípravná třída

Přípravná třída na ZŠ Na Výsluní je zřízena od školního roku 2020-2021. 

Charakteristika vzdělávání: Vzdělávání v přípravné třídě bude sloužit k tomu, aby u žáků zde zařazených byl vyrovnán jejich vývoj před jejich nástupem do první třídy. Obsah vzdělávání je obsažen ve školním vzdělávacím programu (bude zveřejněn po projednání pedagogickou radou na konci srpna 2020).

Zařazení žáci: Žáci jsou zařazeni do přípravné třídy na základě zápisu v dubnu 2020. Maximální počet žáků je 15.

Pedagogické zajištění: Tereza Saifrtová, Dis., kontakt: tereza.saifrtova@zsnavysluni.cz

Prostorové zajištění: Třída je umístěna v pavilonu družin, děti z přípravné třídy mají možnost navštěvovat školní družinu i školní jídelnu. 

Třídní schůzka budoucích žáků: realizována ve čtvrtek 27. 8. 2020

Další info:

a) vzdělávání v přípravné třídě se poskytuje beúplatně

b) žákům jsou bezplatě poskytovány učebnice a učební texty

 

Další informace budeme přinášet průběžně.