Navigace

Obsah

Přípravná třída

Přípravná třída na ZŠ Na Výsluní je zřízena od školního roku 2020-2021. A v dubnu 2021 proběhne zápis pro přípravnou třídu od září 2021.

Informace k zápisu do přípravné třídy: Zápis do přípravné třídy základní info

Charakteristika vzdělávání: Vzdělávání v přípravné třídě bude sloužit k tomu, aby u žáků zde zařazených byl vyrovnán jejich vývoj před jejich nástupem do první třídy. Obsah vzdělávání je obsažen ve školním vzdělávacím programu (bude zveřejněn po projednání pedagogickou radou na konci srpna 2020).

Zařazení žáci: Žáci jsou zařazeni do přípravné třídy na základě zápisu v dubnu 2020. Maximální počet žáků je 15.

Pedagogické zajištění: Tereza Saifrtová, Dis., kontakt: tereza.saifrtova@zsnavysluni.cz

Prostorové zajištění: Třída je umístěna v pavilonu družin, děti z přípravné třídy mají možnost navštěvovat školní družinu i školní jídelnu. 

Další info:

a) vzdělávání v přípravné třídě se poskytuje beúplatně

b) žákům jsou bezplatě poskytovány učebnice a učební texty

Informace o průběhu vzdělávání v přípravné třídě

Ve školním roce 2020/21 byla na naší škole poprvé otevřena přípravná třída, do které v září nastoupilo 14 žáčků. S chutí se pustili do poznávání všeho nového, třídy, školy i sebe navzájem.  Když už bezpečně znali i okolí školy, se všemi hřišti, prolézačkami a tajemnými zákoutími, vypravili jsme se na další cestu za poznáním. Za poznáním našeho města. Pomocníkem nám byl Ilustrovaný průvodce naším dvojměstím od Kláry Víškové. Tahle publikace plná krásných obrázků, hádanek a úkolů nás zlákala k mnoha výpravám. Vyrazili jsme hledat brandýskou katovnu, v Panské zahradě jsme našli balustrádu i vznešené pávy. Vypravili jsme se do muzea, abychom zjistili, jaký dopravní prostředek se nachází ve vstupní hale. Cestou jsme se zastavili u jednoho z kostelů a nevynechali jsme ani všemi oblíbenou kašnu na náměstí. Na závěr jsme si s panem kastelánem užili komentovanou prohlídku Zámku Brandýs nad Labem.

foto 1

foto 2

Fotogalerie je zde: https://www.zonerama.com/ZSNaVysluniBrandysnL/Album/6646819