Navigace

Obsah

Prevence

Metodikem prevence je: Mgr. Magdalena Michnová 

kontakt: magdalena.michnova@zsnavysluni.cz

Co chystáme a zrealizujeme ve školním roce 2021-2022?

  • adaptační kurzy tříd druhého stupně (září-říjen)
  • ozdravné pobyty třídprvního stupně (září, jaro)
  • Semiramis - intervenční programy pro třídy druhého stupně, každá třída jeden 3hodinový blok za jedno pololetí
  • Kočičí zahrada - aktivity primární prevence ve vybraných třídách 1. stupně
  • třídní aktivity  - výlety, exkurze, akce na stmelení třídního kolektivu
  • Kamarádi online - besedy o bezpečnosti na internetu (4. a 5. ročník, říjen)
  • Rizika sociálních sítí a youtube  - besedy o bezpečnosti na internetu (8. a 9. ročník, říjen)

a další aktivity

Kromě dokumentace k prevenci rizikových jevů a chování, které naleznete v této sekci webu upozorňujeme, že ZŠ Na Výsluní je zapojena do projektu Nenech to být. Tato webová aplikace (platforma) umožňuje anonymně upozornit kompetentní osobu ve škole (metodik prevence, výchovný poradce) na nevhodné chování či jiné rizikové projevy. Odkaz pro vstup do tohoto portálu je zde: https://www.nntb.cz/

Oznamovateli je zaručena naprostá anonymita.

nntb

Závislosti na počítačích Staženo: 941x | 03.04.2018

Alkohol - příznaky jeho užívání Staženo: 341x | 03.04.2018

Šikana a její příznaky Staženo: 405x | 03.04.2018

Poruchy příjmu potravy Staženo: 340x | 03.04.2018

Informace pro rodiče Staženo: 508x | 03.04.2018

Učební styly Staženo: 481x | 21.05.2019

Preventivní program 2020-2021 Staženo: 42x | 10.03.2021

Stránka

  • 1