Navigace

Obsah

Práva žáků a zákonných zástupců

Typ: ostatní
Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
Práva na opravu nepřesných údajů, které se ho týkají
Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zpracování údajů ze zákona.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zpracování údajů ze zákona.

Žádost subjektu vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté zákonným zástupcům se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodně nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce, v takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vytvořeno: 4. 5. 2018
Poslední aktualizace: 4. 5. 2018 06:45
Autor: Správce Webu