Navigace

Obsah

Nepovinné předměty a zájmové kroužky

 

Informace o nepovinných předmětech a kroužcích zde budeme aktualizovat s blížícím se příchodem školního roku 2018-2019. Již teď je zřejmé, že škola nabídne dětem nabídku Pohybových her, Výtvarné výchovy, Sborového zpěvu, Cvičení z matematiky a českého jazyka a dalších. Plánujeme také pokračovat v úspěšné realizaci Zábavné matematiky pro žáky 1. stupně (prvky Hejného metody). Nabídka nepovinných předmětů pro další školní rok bude aktualizována na konci srpna 2018 včetně pravidel, podle kterých budou děti do těchto aktivit vstupovat.