Navigace

Obsah

Kroužky 2022-2023

Na této stránce budeme uveřejňovat nabídku plánovaných nepovinných předmětů a zájmových utvarů pro školní rok 2022-2023. K pořádání kroužků jsou přitom stanovena následující pravidla:

a) žák je žákem ZŠ Na Výsluní

b) žák navštěvuje kroužky mimo svůj platný rozvrh povinných předmětů

c) výuky se žák účastní v souladu s pravidly školního řádu

d) vyučující si může stanovit maximální počet žáků, v případě většího zájmu, než jsou možnosti, rozhoduje o zařazení žáků ředitel školy

e) i pro kroužky platí pravidla hygieny a dalších pravidla snižující riziko přenosu nekažlivých nemocí

Úplata za vzdělávání v kroužích je následující: Kroužek s hodinovou dotací 1 hodina týdně: 500 Kč za pololetí. Kroužek s hodinovou dotací 2 hodiny týdně: 800 Kč za pololetí. Kroužky začnou fungovat  od září 2022, pokud již bude kroužek naplněn.

Kroužky pořádané přímo ZŠ Na Výsluní

Jejich nabídka se bude zpřesňovat směrem ke startu školního roku 22-23. Postupně budeme zveřejňovat anotace jednotlivých kroužků. Jejich přesný rozvrh bude doladěn až v době nástupu žáků do školy.

Kroužek angličtiny pro první a druhou třídu 

Kroužek angličtiny se bude konat jednou týdně (konkrétní den a čas bude upřesněn podle rozvrhů) a jedna hodina bude trvat 45 minut. Kroužek bude zábavnou formou děti seznamovat se základy angličtiny a postupně je připravovat na školní výuku angličtiny, která je povinná od třetího ročníku základní školy. Cílem je především rozvinout u dětí pozitivní vztah k tomuto jazyku. Děti se naučí základní pozdravy, barvy, čísla, zvířata, jídlo a další jednoduchou slovní zásobu. Celý styl výuky bude zaměřen na učení hrou a především poslechem, nehrozí žádné biflování. Budeme si hodně zpívat a hrát. Primárně bude výuka probíhat v angličtině, do češtiny se bude přecházet pouze v naprosto nezbytných případech. Žáci nebudou potřebovat žádné učebnice. Na některých hodinách budou pouze dostávat vytištěné pracovní listy. Potřeba bude jen sešit, psací potřeby a mazací tabulka. Vyučovat bude Mgr. Vlasta Beranová.

 


Kroužky ze školního roku 2021-2022, u kterých ještě bude potvrzeno pokračování i do dalšího školního roku:

 

Český jazyk pro cizince s odlišným mateřským jazykem

kroužek bude probíhat pravidelně ve středu v čase 13:00-13:45 v místnosti asistentek (bývalá sborovna). Bude zahájen v týdnu od 20. 9. 2021, lektorkou bude Petra Šamšová. V přpadě zájmu většího počtu dětí je možnost rozšířit i o další termín (předběžně ve čtvrtek 12:30). Cena za kroužek 500 Kč za pololetí. Přihlášky lze zasílat na adresu: evi.nejedla@seznam.cz a je určen našim prvňáčkům.

Kinball a jiné sportovní hry

Konat se bude ve středu od 13:40 do 14:25 v tělocvičně. Kroužek vede paní učitelka Eva Honzátková a přihlášky jsou k vyzvednutí u ní v učebně 5. B (N206 - nová nástavba nad šatnami).

Pohybové hry - dle rozvrhu

Sportovní hry jsou naší klasickou nabídkou, která ma za cíl podpořit děti z prvního stupně v jejich sportovních potřebách. Konají se primárně ve školních tělocvičnách po skončení dopoledního vyučování. Děti s v kroužku věnují všeobecným sportovním aktivitám. Konkrétní nabídka bude zveřejněna v prvním školním týdnu.

Keramika

Kroužek zaměřený na tvoření, kreativitu a šikovné ruce. Bude se konat v odpoledních hodinách v keramické dílně a vede ho paní učitelka Jana Beranová.

 

 

Kroužky pořádané externími organizacemi

Bible hrou: nabídka nového kroužku místního evangelického faráře pana Pivoňky.

Bible hrou

Školní fotbal od 1. 3. 2022: Školní fotbal 

 

After school: Leták zde: After school leták

Anglická konverzace - 2 hodinový odpolední program vedený pouze v angličtině

na půdě ZŠ Na Výsluní pro I. a II. stupeň

CÍLE PROGRAMU:
zlepšení KOMUNIKAČNÍCH A POSLECHOVÝCH SCHOPNOSTÍ – děti se rozmluví
zažijí angličtinu jinak než zažívají na škole
na děti je v malých skupinkách dost času k procvičování, mluvení a názorných aktivit podporující učení a probíranou látku
poskytneme jim způsob, tak aby nalezly vnitřní motivaci k učení se angličtiny
nebudou mít strach z používání angličtiny
program provází spoustu her, písniček, craftingu k daným tématům
děti se přestávají stydět mluvit anglicky (rozšiřují si slovní zásobu, zlepšují si výslovnost a fixují často používané fráze)
žádné pasivní posedávání a nudné biflování
simulujeme reálné životní situace a role
trénujeme praktické fráze v reálné komunikaci z běžného života

Školní fotbal. Upoutávka zde: Football for everybody

Animace: Letáček zde: Animace

Kurz je vhodný jak pro děti s výtvarnými vlohami, tak se zájmem o moderní technologie.

Povíme si něco o tom, jak vznikl digitální svět, seznámíme se s řečí programátorů a děti si samy vyzkouší vytvořit svou vlastní hru. Staneme se youtubery a influencery, budeme vytvářet videa, animace, příspěvky, které umístíme na náš vlastní youtube kanál. Seznámíme se s programy v počítači a aplikacemi na různých zařízeních, jako je tablet, mobil, foťák nebo počítač. Popovídáme si o tom, jak se bezpečně pohybovat na internetu, a také o kyberšikaně.

https://streamkids.webooker.eu/Courses/Register/6023?returnUrl=Courses&tabName=detail

Animace pro začátečníky

Povíme si něco o tom, jak vznikl film, oční klam, poznáme řeč programátorů a děti si samy vytvoří svou vlastní hru či film. Seznámíme se se scénářem a nakreslíme si storyboard (kreslený scénář). Staneme se režisérem, dramaturgem, klapkou, hercem, střihačem nebo zvukařem. Budeme vytvářet animované filmy, videa, příspěvky, rozhýbeme statické obrázky, které pak umístíme na náš vlastní youtube kanál. Dozvíme se, jak pracovat s různými programy v počítači a aplikacemi na zařízeních, jako je tablet, mobil, foťák. Budeme pracovat s různými typy materiálů, jako třeba dřevo, dýha, mouka, hlína, modelína, písek nebo třeba papír. Většina z těchto materiálů je recyklovatelná. I přesto, že učíme děti s technikou, bereme při tom ohled i na naši přírodu, kterou je třeba chránit.

V případě distanční výuky: Zasíláme podklady pro lekci poštou. Doma je potřeba mít vlastní tablet nebo mobil.

https://streamkids.webooker.eu/Courses/Register/6022?returnUrl=Courses&tabName=detail

Veselá věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti na 1. stupni ZŠ. 

Pro školní rok 2021/22 nové pokusy, v případě potřeby i interaktivní online verze. Letos zahájíme v týdnu od 4. října 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí.

Přihlášky a konkrétní informace na: www.veselaveda.cz

Plakát: Veselá věda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepovinné předměty a zájmové kroužky 2018-2019

 

Sestavování nabídky nepovinných předmětů a kroužků pro školní rok 2018-2019 je v plném proudu. Během prvního školního týdne dostanou žáci nabídku, celková struktura včetně termínů konání bude zvěřejněna v této sekci na webu co nejdříve. Již teď je zřejmé, že škola nabídne dětem nabídku Pohybových her, Výtvarné výchovy, Sborového zpěvu, Cvičení z matematiky a českého jazyka a dalších. Plánujeme také pokračovat v úspěšné realizaci Zábavné matematiky pro žáky 1. stupně (prvky Hejného metody). 

Sestava nepovinných předmětů ve školním roce 2018-2019 

Sborový zpěv (Ludmila Bajerová) - učebna 212-(velká hudebna), úterý 13:45-14:30

Zábavná matematika 1. D (prvky Hejného matematiky: Markéta Šmídová) - učebna N206 - pátek 11:50-12:35

Zábavná matematika 3. - 5. ročníky (prvky Hejného matematiky: Adam Kubálek) - učebna 301 - úterý, čtvrtek 13:45-14:30

Pohybové hry 1. ročník (Eva Honzátková) - levá tělocvična - pondělí 13:40-14:25

Pohybové hry 2. ročník (Eva Honzátková) - pravá tělocvična - čtvrtek 12:45-13:30

Pohybové hry 3. ročník (Hana Hatková) - levá tělocvična - úterý 12:45-13:30

Pohybové hry 4. ročník I (Zdena Knapová) - levá tělocvična - čtvrtek 12:45-13:30

Pohybové hry 4. ročník II (Zdena Knapová) - levá tělocvična - čtvrtek 13:40-14:25

Výtvarná výchova volitelná (Šárka Kubešová) - učebna 302p - středa 13:40-15:20

Cvičení z českého jazyka 5. ročník (Monika Boušková) - učebna 104p - středa 7:00-7:45

Cvičení z českého jazyka 9. A (Pavlína Nečasová) - učebna 306d - pondělí 7:00-7:45

Cvičení z českého jazyka 9. B (Pavlína Nečasová) - učebna 306d - pondělí 14:35-15:20

Cvičení z matematiky 9. A (Pavla Tluchořová) - učebna 106d - pondělí 7:00-7:45

Cvičení z matematiky 9. C (Květa Hájková) - učebna 202d - pátek 7:00-7:45

Média a my (2. stupeň, Lukáš Brychta - mediální výchova) - učebna 301d - úterý 14.30-16:00

Předmět Speciální pedagogická péče 1. stupeň (Dana Součová) - učebna 201p - pondělí 7:00-7:45

 

Sestava kroužků pořádaných ZŠ Na Výsluní

Sestava kroužků pořádaných ZŠ Na Výsluní zde bude definitivně včetně časů vyvěšena na konci září/začátku října v závislosti na tom, jak se kroužky naplní. S nabídkou jsou děti osloveny včetně té informace, že kroužky pořádané ZŠ Na Výsluní budou nově placenou aktivitou.

Čtenářský klub (Eva Beníšková) - učebna 203p - pondělí 11:50-12:35

Háčkování (Lenka Štrbová) - učebna 305p - uterý 14:00-14:45

Tenis (Andrea Čermáková) - pravá tělocvična - středa 13:40-14:25

Anglická konverzace (Adam Kubálek) - využití programu DYNED