Navigace

Obsah

Kroužky 2021-2022

Na této stránce budeme uveřejňovat nabídku plánovaných nepovinných předmětů a zájmových utvarů pro školní rok 2021-2022. K pořádání kroužků jsou přitom stanovena následující pravidla:

a) žák je žákem ZŠ Na Výsluní

b) žák navštěvuje kroužky mimo svůj platný rozvrh povinných předmětů

c) výuky se žák účastní v souladu s pravidly školního řádu

d) vyučující si může stanovit maximální počet žáků, v případě většího zájmu, než jsou možnosti, rozhoduje o zařazení žáků ředitel školy

e) i pro kroužky platí pravidla hygieny a dalších pravidla snižující riziko přenosu nekažlivých nemocí

Úplata za vzdělávání v kroužích je následující: Kroužek s hodinovou dotací 1 hodina týdně: 500 Kč za pololetí. Kroužek s hodinovou dotací 2 hodiny týdně: 800 Kč za pololetí. Kroužky začnou fungovat v týdnu od září 2021, pokud již bude kroužek naplněn.

Kroužky pořádané přímo ZŠ Na Výsluní

Jejich nabídka se bude zpřesňovat směrem ke startu školního roku 21-22. Postupně budeme zveřejňovat anotace jednotlivých kroužků. Jejich přesný rozvrh bude doladěn až v době nástupu žáků do školy.

Kroužek angličtiny pro první a druhou třídu 

Kroužek angličtiny se bude konat jednou týdně (konkrétní den a čas bude upřesněn podle rozvrhů) a jedna hodina bude trvat 45 minut. Kroužek bude zábavnou formou děti seznamovat se základy angličtiny a postupně je připravovat na školní výuku angličtiny, která je povinná od třetího ročníku základní školy. Cílem je především rozvinout u dětí pozitivní vztah k tomuto jazyku. Děti se naučí základní pozdravy, barvy, čísla, zvířata, jídlo a další jednoduchou slovní zásobu. Celý styl výuky bude zaměřen na učení hrou a především poslechem, nehrozí žádné biflování. Budeme si hodně zpívat a hrát. Primárně bude výuka probíhat v angličtině, do češtiny se bude přecházet pouze v naprosto nezbytných případech. Žáci nebudou potřebovat žádné učebnice. Na některých hodinách budou pouze dostávat vytištěné pracovní listy. Potřeba bude jen sešit, psací potřeby a mazací tabulka. Vyučovat bude Mgr. Kateřina Procházková.

Pohybové hry - dle rozvrhu

Sportovní hry jsou naší klasickou nabídkou, která ma za cíl podpořit děti z prvního stupně v jejich sportovních potřebách. Konají se primárně ve školních tělocvičnách po skončení dopoledního vyučování. Děti s v kroužku věnují všeobecným sportovním aktivitám. Konkrétní nabídka bude zveřejněna v prvním školním týdnu.

Keramika

Kroužek zaměřený na tvoření, kreativitu a šikovné ruce. Bude se konat v odpoledníh hodinách v keramické dílně a vede ho paní učitelka Jana Beranová.

 

 

Kroužky pořádané externími organizacemi

After school: Leták zde: After school leták

Anglická konverzace - 2 hodinový odpolední program vedený pouze v angličtině

na půdě ZŠ Na Výsluní pro I. a II. stupeň

CÍLE PROGRAMU:
zlepšení KOMUNIKAČNÍCH A POSLECHOVÝCH SCHOPNOSTÍ – děti se rozmluví
zažijí angličtinu jinak než zažívají na škole
na děti je v malých skupinkách dost času k procvičování, mluvení a názorných aktivit podporující učení a probíranou látku
poskytneme jim způsob, tak aby nalezly vnitřní motivaci k učení se angličtiny
nebudou mít strach z používání angličtiny
program provází spoustu her, písniček, craftingu k daným tématům
děti se přestávají stydět mluvit anglicky (rozšiřují si slovní zásobu, zlepšují si výslovnost a fixují často používané fráze)
žádné pasivní posedávání a nudné biflování
simulujeme reálné životní situace a role
trénujeme praktické fráze v reálné komunikaci z běžného života

Školní fotbal. Upoutávka zde: Fotball for everybody

Veselá věda: Upoutávka zde: Veselá věda

Jóga pro děti: Letáček zde: Jóga pro děti

Animace: Letáček zde: Animace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepovinné předměty a zájmové kroužky 2018-2019

 

Sestavování nabídky nepovinných předmětů a kroužků pro školní rok 2018-2019 je v plném proudu. Během prvního školního týdne dostanou žáci nabídku, celková struktura včetně termínů konání bude zvěřejněna v této sekci na webu co nejdříve. Již teď je zřejmé, že škola nabídne dětem nabídku Pohybových her, Výtvarné výchovy, Sborového zpěvu, Cvičení z matematiky a českého jazyka a dalších. Plánujeme také pokračovat v úspěšné realizaci Zábavné matematiky pro žáky 1. stupně (prvky Hejného metody). 

Sestava nepovinných předmětů ve školním roce 2018-2019 

Sborový zpěv (Ludmila Bajerová) - učebna 212-(velká hudebna), úterý 13:45-14:30

Zábavná matematika 1. D (prvky Hejného matematiky: Markéta Šmídová) - učebna N206 - pátek 11:50-12:35

Zábavná matematika 3. - 5. ročníky (prvky Hejného matematiky: Adam Kubálek) - učebna 301 - úterý, čtvrtek 13:45-14:30

Pohybové hry 1. ročník (Eva Honzátková) - levá tělocvična - pondělí 13:40-14:25

Pohybové hry 2. ročník (Eva Honzátková) - pravá tělocvična - čtvrtek 12:45-13:30

Pohybové hry 3. ročník (Hana Hatková) - levá tělocvična - úterý 12:45-13:30

Pohybové hry 4. ročník I (Zdena Knapová) - levá tělocvična - čtvrtek 12:45-13:30

Pohybové hry 4. ročník II (Zdena Knapová) - levá tělocvična - čtvrtek 13:40-14:25

Výtvarná výchova volitelná (Šárka Kubešová) - učebna 302p - středa 13:40-15:20

Cvičení z českého jazyka 5. ročník (Monika Boušková) - učebna 104p - středa 7:00-7:45

Cvičení z českého jazyka 9. A (Pavlína Nečasová) - učebna 306d - pondělí 7:00-7:45

Cvičení z českého jazyka 9. B (Pavlína Nečasová) - učebna 306d - pondělí 14:35-15:20

Cvičení z matematiky 9. A (Pavla Tluchořová) - učebna 106d - pondělí 7:00-7:45

Cvičení z matematiky 9. C (Květa Hájková) - učebna 202d - pátek 7:00-7:45

Média a my (2. stupeň, Lukáš Brychta - mediální výchova) - učebna 301d - úterý 14.30-16:00

Předmět Speciální pedagogická péče 1. stupeň (Dana Součová) - učebna 201p - pondělí 7:00-7:45

 

Sestava kroužků pořádaných ZŠ Na Výsluní

Sestava kroužků pořádaných ZŠ Na Výsluní zde bude definitivně včetně časů vyvěšena na konci září/začátku října v závislosti na tom, jak se kroužky naplní. S nabídkou jsou děti osloveny včetně té informace, že kroužky pořádané ZŠ Na Výsluní budou nově placenou aktivitou.

Čtenářský klub (Eva Beníšková) - učebna 203p - pondělí 11:50-12:35

Háčkování (Lenka Štrbová) - učebna 305p - uterý 14:00-14:45

Tenis (Andrea Čermáková) - pravá tělocvična - středa 13:40-14:25

Anglická konverzace (Adam Kubálek) - využití programu DYNED