Navigace

Obsah

Charakteristika hudební třídy

Typ: Hudební třídy
Hudební třída nebo třída s rozšířenou výukou hudební výchovy je profilovaná třída v 1.-5. ročníku zaměřená na rozšířenou výuku hudební výchovy.

 

     Ve třídě s rozšířenou výukou hudební výchovy je hlavní důraz kladen na rozvíjení kreativity a tvůrčího potenciálu žáků. Snažíme se o maximální rozvoj hudebních schopností a dovedností žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových aktivit, které jsou provázány a navzájem se doplňují. První stupeň představuje jakousi „hudební dílnu“. Žáci hrají na flétnu a další jednoduché (orffovy) nástroje, zažívají radost při společném muzicírování v hodinách, během koncertů i dalších aktivit.  V této třídě je navýšena časová dotace pro předmět HV na 3 hodiny týdně.

     Pro přijetí do hudební třídy je třeba kromě „oficiálního“ zápisu absolvovat ještě zjištění úrovně hudebních předpokladů učiteli HV (v označených učebnách). O zařazení do hudební třídy rozhodne  ředitel školy  na základě vyhodnocení těchto zjištění.  Podmínkou pro zařazení do hudební třídy je ale Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole.

 


Vytvořeno: 7. 4. 2018
Poslední aktualizace: 21. 2. 2020 08:57
Autor: