Navigace

Obsah

Hudební třídy

Budoucí hudební třída (1. ročník ve školním roce 2020-2021) bude naplňována po zápisech do prvních tříd.

Zkoušky do hudební třídy se v červnu 2020 konat nebudou, třída je naplněna na základě žádosti rodičů.

Podmínky pro zařazení:

a) žák je žákem ZŠ Na Výsluní od 1. 9. 2020

b) výsledek zjištění úrovně hudebních předpokladů 

 

 

     Ve třídě s rozšířenou výukou hudební výchovy je hlavní důraz kladen na rozvíjení kreativity a tvůrčího potenciálu žáků. Snažíme se o maximální rozvoj hudebních schopností a dovedností žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových aktivit, které jsou provázány a navzájem se doplňují. První stupeň představuje jakousi „hudební dílnu“. Žáci hrají na flétnu a další jednoduché (orffovy) nástroje, zažívají radost při společném muzicírování v hodinách, během koncertů i dalších aktivit.  V této třídě je navýšena časová dotace pro předmět HV na 3 hodiny týdně.

     Pro přijetí do hudební třídy je třeba kromě „oficiálního“ zápisu absolvovat ještě zjištění úrovně hudebních předpokladů učiteli HV (v označených učebnách). O zařazení do hudební třídy rozhodne  ředitel školy  na základě vyhodnocení těchto zjištění.  V roce 2020 bude toto zjišťování předpokladů probíhat vzhledem k mimořádným opatřením až v červnu 2020. Termín bude upřesněn.

Zprávy

Charakteristika hudební třídy

Hudební třída nebo třída s rozšířenou výukou hudební výchovy je profilovaná třída v 1.-5. ročníku zaměřená na rozšířenou výuku hudební výchovy. celý text

Hudební třídy | 19. 1. 2018 | Autor: