Navigace

Obsah

Hudební třídy

Budoucí hudební třída (1. ročník ve školním roce 2020-2021) bude naplňována po zápisech do prvních tříd.

 

Podmínky pro zařazení:

a) žák je žákem ZŠ Na Výsluní od 1. 9. 2020

b) úspěšné splnění talentových zkoušek (v pořadí dostatečném pro zařazení do třídy). Zkoušky budou v čase zápisů do 1. tříd.

 

Hudební třída nebo třída s rozšířenou výukou hudební výchovy je profilovaná třída v 1.-5. ročníku zaměřená na rozšířenou výuku hudební výchovy. Tato třída je vždy jedna v ročníku a žáci jsou do ní zařazováni na základě zájmu dětí (rodičů) a na základě interního testování provedeného při zápisu do první třídy. Děti, které absolvují zápis, se společně se svými rodiči v označené učebně podrobí jednoduché zkoušce našich zkušených pedagogů HV, kteří pomocí několika krátkých cvičení ověřují předpoklady dětí pro zařazení do hudební třídy. Výuka v hudební třídě má totiž svá specifika. Tím jsou tři hudební výchovy týdně (ostatní třídy mají jen jednu hodiny HV týdně) a větší účast na hudebních akcích (besídky, vánoční koncert a další vystoupení). Proto je logickým předpokladem kromě určitých dovedností také zájem dětí o tyto aktivity (hudební, herecké). Hudební třída má poté upraven učební plán, hodiny HV navíc jsou obvykle na úkor hodin TV nebo ČJ, ale obsah učiva mají děti stejný jako v ostatních, nehudebních třídách. Hudební třídy bývají v posledních letech ozdobou naší školy, na druhou stranu děti v ostatních třídách získají naprosto dostačující vzdělání, i když nejsou v hudebních třídách zařazeni. I v „ nehudebních třídách“ máme kvalitní pedagogy, a vzdělává se zde řada velmi šikovných dětí.

Zprávy

Charakteristika hudební třídy

Hudební třída nebo třída s rozšířenou výukou hudební výchovy je profilovaná třída v 1.-5. ročníku zaměřená na rozšířenou výuku hudební výchovy. celý text

Hudební třídy | 19. 1. 2018 | Autor: