Navigace

Obsah

G Suite pro vzdělávání

G Suite pro vzdělávání (G Suite for Education, dále jen „G Suite“) je programové prostředí, které využívá ZŠ Na Výsluní pro distanční vzdělávání a jako alternativní vzdělávací prostředí i v době prezenčního vzdělávání.

G Suite je souborem výkonných výukových nástrojů od firmy Google, který zahrnuje Gmail, Kalendář Google, Dokumenty Google, Učebnu Google, Skupiny Google a mnoho dalších, které využívají desítky milionů studentů a učitelů po celém světě. Tyto služby jsou dostupné prostřednictvím webového prostředí nebo pomocí samostatných aplikací pro mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo iOS. Bližší popis těchto služeb (aplikací) je k dispozici v dokumentu „Služby G Suite – přístup a použití“, a to ve variantě pro rodičepro učitele. Všichni pedagogové a žáci mají umožněn přístup do tohoto prostředí a jsou seznámeni se způsobem práce v rámci jeho služeb.

Tato platforma je využívána jak v době prezenční výuky (např. úkoly pro nemocné žáky, zadávání projektů, rozšiřující odkazy), tak v případě distančního vzdělávání, kdy je základním a povinným vzdělávacím nástrojem pro všechny pedagogy a žáky od 3. do 9. ročníku.

Používání programového prostředí G Suite je upraveno Školním řádem. Rodiče nebo zákonní zástupci mají dle podmínek firmy Google povinnost seznámit se s dokumentem „Upozornění pro používání G Suite pro vzdělávání pro rodiče a zákonné zástupce(dále jen „Upozornění").

Rodiče a zákonní zástupci nemohou získat přístup přímo k Učebně Google ani k úkolům svého dítěte z důvodu ochrany soukromí, mohou však dostávat e-mailové souhrny, pokud to učitel povolí. Podrobné informace jsou uvedeny v dokumentu „Emailové souhrny z Učebny Google", k dispozici je varianta pro rodiče, pro učitelepro žáky.

Pravidla pro zřizování uživatelských účtů a jejich aktivaci:

 • Každému žákovi školy i všem pedagogům (vč. asistentů) je při nástupu do školy automaticky zřízen vlastní školní účet pro přístup ke službám G Suite.
 • Žáci 1. a 2. ročníků, kteří zatím nemají prostřednictvím G Suite plánovanou výuku, mají účet sice zřízený, je ale dočasně deaktivovaný. O případné aktivaci těchto účtů informuje rodiče nebo zákonné zástupce třídní učitel.
 • Přístupové údaje k účtu žáka jsou předány při zahájení výuky v tomto prostředí jeho rodiči nebo zákonnému zástupci prostřednictvím jeho třídního učitele, případně prostřednictvím školního administrátora G Suite. Přístupové údaje k účtu pedagoga mu jsou předány při zahájení pracovního poměru prostřednictvím školního administrátora G Suite.
 • Tím, že se žák na základě doručených přihlašovacích údajů ke svému účtu poprvé přihlásí, dává jeho rodič nebo zákonný zástupce ZŠ Na Výsluní svůj souhlas se správou účtu G Suite jeho dítěte a zároveň dává firmě Google svůj souhlas, aby shromažďovala, používala a poskytovala informace o jeho dítěti, a to pouze pro účely popsané v Upozornění.
 • Upozornění poskytuje odpovědi na základní otázky o tom, co Google může nebo nemůže dělat s osobními informacemi žáka, a to zejména:
  • Jaké osobní údaje firma Google shromažďuje?
  • Jak firma Google tyto informace používá?
  • Používá firma Google osobní informace žáků pro reklamní účely zacílené na uživatele ze základních a středních škol?
  • Může mé dítě sdílet informace s jinými osobami používajícími účet G Suite pro vzdělávání?
  • Bude firma Google poskytovat osobní informace mého dítěte dalším subjektům?
 • Pokud rodič nebo zákonný zástupce výslovně nesouhlasí, aby ZŠ Na Výsluní spravovala účet G Suite jeho dítěte, nebo nesouhlasí s podmínkami firmy Google uvedenými v Upozornění, může požádat vedení školy prostřednictvím třídního učitele žáka o deaktivaci nebo o zrušení školního účtu G Suite jeho dítěte.
 • Pro účely možnosti samostatné obnovy přístupového hesla k účtu G Suite žáka a možnosti dostávat e-mailové souhrny toho, jak si jeho dítě ve výuce vede, je nutné poskytnout ZŠ Na Výsluní soukromou e-mailovou adresu rodiče nebo zákonného zástupce žáka.

 

Kontakt na správce G Suite naší školy:

Ing. Jan Chramosta, chramosta.j@gs-zsnavysluni.cz, telefon +420 725 919 335

 

Všechny důležité dokumenty týkající se G Suite naleznete v sekci Dokumentace, pro jejich rychlejší vyhledání zvolte kategorii G Suite pro vzdělávání.