Navigace

Obsah

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání vnímáme jako formu výuky, která nahrazuje základní, prezenční výuku v případě, kdy je podle jasně daných pravidel je pro vyhlášení distančního vzdělávání důvod. Toto pravidlo zní tak, že o něm rozhoduje ředitel školy v případě, kdy MZd nebo KHS (krajská hygienická stanice) rozhodne o znemožnění osobní přítomnosti většiny žáků alespoň jedné třídy. To znamená, že je třeba, aby tento zákaz osobní přítomnosti postihl více, než polovinu žáků dané třídy. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ani ředitel školy ani zákonný zástupce, samozřejmě ani samotný žák.

Školský zákon tvrdí, že distanční vzdělávání je v takovém případě pro žáky povinné a že formu tohoto vzdělávání určuje škola, která přitom přizpůsobí vzdělávání podmínkám žáka. 

Aby bylo vše na případný přechod na distanční vzdělávání připraveno a daná třída v případě nutnosti mohla do distančního vzdělávání rychle naskočit, stanovil ředitel školy jasná pravidla pro distanční vzdělávání na ZŠ Na Výsluní. Pravidla jsou závazná pro žáky i pro pedagogy a jsou ke stažení zde: Distanční vzdělávání - pravidlaÚprava distančního vzdělávání

ZŠ Na Výsluní má jednotné prostředí pro zadávání úkolů a výuku - G-Suite (od 3. do 9. ročníku). V jeho rámci žáci a pedgogové pracují v jednotlivých kurzech. Podrobnosti o prostředí G-Suite zde: zakladni-skola-1/g-suite/

A jaké jsou formy distančního vzdělávání?

a) online - prostřednictvím počítače či jiné IT techniky, od 3. třídy výše jednotné prostředí G-Suite, v rámci online výuky dvě základní podoby

  • synchronní výuka - " online konference " - v jednom čase spojen pedagog a žák
  • asynchronní výuka - žák plní prostřednictvím počítače zadanou práci vlastním tempem a ve zvoleném čase (v závislosti na termínech)

b) offline - práce bez techniky, především pro ty nejmenší žáky

Časy zadávání úkolů

Pro distanční výuku nestanovujeme nový rozvrh, v ideálním případě jsou žákům zadávány úkoly v souladu s běžným rozvrhem. Pedagog ale po domluvě může zadat i úkoly na týden najednou s vyznačením práce na jednotlivé dny. Online konference se řídí speciálním rozvrhem, o konání online konference jsou žáci informováni alespoň den předem. Tento rozvrh online konferencí je mj. zpřístupněn na webu školy (pro přehlednost)

Rozvrh online konferencí je již stálý. Případné drobné vynucené změny jsou řešeny informací přímo žákům.

Rozvrh online konferencí 

Rozvrh online konferencí 12.4. - 16.4. 

Rozvrh online konferencí 5.4. - 9.4. 

Rozvrh online konferencí 29.3 - 2.4. 

Rozvrh online konferencí 22.3 - 26.3. 

Rozvrh online konferencí 15.3 - 19.3. 

JARNÍ PRÁZDNINY

Rozvrh online konferencí 1.3.-5.3. 

Rozvrh online konferencí 22.2.-26.2.

Rozvrh online konferencí 15.2.-19.2. 

Rozvrh online konferencí 8.2.-12.2. 

Rozvrh online konferencí 1.2-5.2. 

Rozvrh online konferencí 25.1.-28.1.

Rozvrh online konferencí 18.1.-22.1. 

Rozvrh online konferencí 11.1.-15.1.

Rozvrh online konferencí 4.1.-8.1.2021

Poznámka: V rámci distančního vzdělávání bude rozvrh online konferencí pokud možno stejný, jako v předchozím týdnu, ale nejsou vyloučeny určité změny. Proto zveřejňujeme pro přehlednost rozvrh na každý týden zvlášť.

Rozvrh online konferencí 14.12.-18.12.

Rozvrh online konferencí 7. 12. - 11.12.

Rozvrh online konferencí 30.11. - 4.12.

 

Komunikace

Protože v době distančního i prezenčního vzdělávání je jednou z klíčových otázek komunikace mezi školou a žáky a rodiči, přinášíme také přehledný popis komunikace tak, jak bude ve škole fungovat.

1. Bakaláři - elektronická žákovská knížka, základní školní komunikační nástroj mezi pedagogy, žáky a rodiči. Každý z uvedených má svůj originální přístup chráněný heslem. Prostřednictvím Bakalářů jsou rodiče i žáci informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků (mj. klasifikace), ale zásadní jsou také informace o chystaných akcích a jakákoliv nutná komunikace mezi pedagogy, žáky a rodiči. Rodiče si mohou nastavit do prohlížeče více účtů (třeba v případě více děti u nás ve škole), mezi kterými lze přepínat bez nutnosti se odhlašovat a přihlašovat. Bakaláři fungují ve dvou základní verzích. Úplná verze je spustitelná na počítačích (přístup třeba z hlavní stránky našeho webu), využívat lze samozřejmě i mobilní verzi pro chytré telefony a tablety (ke stažení je tato aplikace zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.bakalari.mobile&hl=cs

Kontakt na správce Bakalářů: Břetislav Krchov, bretislav.krchov@zsnavysluni.cz  telefon 326 903 242

2. Emailové adresy pedagogů  - zaměstnanci školy v pedagogickém procesu mají samozřejmě zřízeny své školní emailové adresy. Seznam těchto kontaktů je přístupný zde: zakladni-skola-1/zamestnanci-a-kontakty/. Pedagogové sledují tyto své e-mailové schránky pravidelně, s rodiči komunikují prostřednictvím těchto adres, nikoliv soukromých e-mailů.

3. G Suite pro vzdělávání - alternativní vzdělávací prostředí zaměřené na výuku žáků. Funguje primárně na linii mezi pedagogy a žáky v otázce vzdělávání v jednotlivých předmětech. A to jak v době prezenční výuky (třeba úkoly pro nemocné žáky, zadávání projektů, rozšiřující odkazy), tak v případě distančního vzdělávání, kdy je základním a povinným vzdělávácím nástrojem pro všechny pedagogy a žáky od 3. do 9. ročníku. Všichni pedagogové a žáci mají umožněn přístup do tohoto prostředí a jsou seznámeni se způsobem práce v rámci jeho služeb. Podrobnosti k tomuto prostředí naleznete v menu G Suite.

Kontakt na správce G Suite naší školy:

Ing. Jan Chramosta, chramosta.j@gs-zsnavysluni.cz,  telefon +420 725 919 335

4. Školní web - samozřejmě nesmíme zapomenout i na náš web. Odkaz netřeba uvádět, právě náš web čtete. Snažíme se o co největší přehlednost a úplnost informací. Na hlavní stránce uvádíme vždy aktuální a zásadní informace týkající se celé školy, dílčí informace pak v jednotlivých záložkách. Obecně ctíme pravidlo, že o zásadních školních skutečnostech informuje na webu školy na hlavní stránce ředitel školy, třídní informace předávají rodičům jednotliví třídní učitelé. 

5. Telefonické spojení - tato varianta je vhodná ke kontaktování vedení školy, ale obecně platí, že pedagogové se v době přítomnosti ve škole věnují přímé nebo nepřímé činnosti s žáky a není tak příliš možnost se s nimi v době výuky spojit. Proto doporučujeme kontaktovat pedagogy e-mailovým způsobem, v případě linie rodiče a třídní učitel si stanovuje třídní učitel možnosti telefonického spojení s rodiči individuálně s cílem co nejlepší funkčnosti pro obě strany. Telefony do kanceláří školy jsou zveřejněny na hlavní stránce našeho webu.

verze 26. 8. 2020, aktualizace 8. 11. 2020, pravidelně dále každý týden