Navigace

Obsah

Archiv aktualit

 

Zde jsou chronologicky, od nejčerstvějších zpráv, archivovány zprávy školy a ředitele školy pro rodiče a veřejnost v době uzavření školy od 11. 3. 2020 a v následujícím období.

20. 9. 

Vážení rodiče a žáci. Před startem nového týdne přináším několik zpřesňujících informací. Momentálně (tj. neděle brzy odpoledne) evidujeme několik žáků a pedagogů s pozitivním testem na nemoc COVID-19. Všechny tyto případy jsou stále pokryty karanténou tříd. Některé třídy se již vracejí zpět do výuky, další tak učiní v prvních dnech nového týdne a u ostatních na nezbytnou dobu funguje distanční vzdělávání. Abychom další riziko ještě snížili, přerušuji od pondělí 20. 9. na nezbytnou dobu (do odvolání) činnost všech školních kroužků. Z podstaty věci zde dochází k učitému mísení dětí ve skupině, což je zbytečné riziko.

Od pátku 18. 9. platí povinnost nosit roušky pro žáky a zaměstnance na 2. stupni ve všech vnitřních prostorách školy, a to včetně učeben. Za roušku lze považovat také respirátor, nikoliv však ochranný štít, který tuto podmínku nesplňuje. Pro přehlednost tedy napíši, že:

a) na prvním stupni platí ve třídách mé doporučení nosit roušku nebo štít pro žáky a pedagogy

b) na druhém stupni je rozhodnutím Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nařízena povinnost roušky ve třídě nosit. Výjimku představuje tělocvik, zpěv a hra na dechové nástroje.

c) ve společných prostorách (tj. chodby, toalety, jídelna) platí povinnost roušek pro všechny.

Není to lehké, školní rok máme komplikovaný řadou nepříjmených okolností, které k nám dopadají z celkové situace, ale stále platí, že žáci i naši zaměstnanci ve škole se snaží a fungují a poznatky od těch, kteří musí krátkodobě fungovat z domova, máme také pozitivní. Přeji všem pozitivní mysl a hezký zbytek neděle.

Jan Přibyl, ředitel školy

17. 9.

Vážení rodiče. Situace se stále mění, vyvíjí a nezbývá, než reagovat. K dnešnímu dni máme evidováno několik žáků a jednoho pedagoga s pozitivním testem na COVID, ale všechny tyto případy jsou pokryty karanténou, která končí zpravidla na konci tohoto týdne. Do školy se po karanténě vrací vždy žáci na základě negativního výsledku závěrečného testu. Už si musíme zvyknout na to, že nám tyto zásahy ovlivní vzdělávání ve škole asi častěji, než jsme původně předpokládali. Ale stále je naprostá většina tříd a žáků bez nutnosti distančního vzdělávání. Ale i to nám v případě karantény tříd funguje.

Dnes po obědě vyhlásil ministr zdravotnictví, že od zítřka, tj. od pátku 18. 9. 2020, jsou povinné roušky pro všechny žáky druhého stupně při výuce. Mé včerejší doporučení k nošení roušek ve třídách tak zůstává v platnosti na prvním stupni, pro žáky od 6. do 9. ročníku se tedy tímto posouvá do roviny povinnosti. Bude-li možnost k tomuto dodat podrobnosti (například jak to bude při tělocviku nebo při jídle), tak budu informovat a další informace předají žákům nebo Vám přímo také případně Vaši třídní učitelé. Nebudu zde nyní psát, co se stane, když jí někdo mít nebude, nařízení je jasně dané a i když se možná některým lidem příčí, jeho dodržování a respektování je žádoucí. Již dnes řada dětí při výuce roušku měla a i když je to těžké (pro děti i pro učitele), jde to. 

Hezký den a pevné nervy nám všem přeji. Jan Přibyl, ředitel školy

16. 9. 

Vážení rodiče. K dnešnímu dni máme v karanténě žáky ze tří tříd druhého stupně. To nás samozřejmě nijak netěší a vzhledem k tomu, že situace v zemi se stále zhoršuje a chci co nejdéle a největším rozsahu udržet školu otevřenou s prezenčním vzděláváním, zavádím opatření, které by mohlo pomoci toto zajistit. Tímto opatřením je doporučení pro žáky i zaměstnance nosit roušky i ve třídě. Podrobnosti připojuji v přiloženém dokumentu, tímto žádám rodiče o podporu v tomto opatření. Doporučení pro nošení roušek ve třídě 

A připojím ještě dobrou zprávu. První třída se už z karantény vrátila a její žáci se postupně zapojují do prezenční výuky. Stále probíhají i adaptační kurzy, připojuji pozdrav z jednoho z nich, který zasílá sportovní třída 6. C: Pozdrav 6C

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

15. 9. 

K dnešnímu dni (úterý) platí, že do konce týdne je nařízena karanténa ve dvou třídách, kde probíhá distanční výuka. Zatím jsme měli tři žáky, kteří měli pozitivní test na COVID-19, ale ani v jednom případě zatím nemám informaci o tom, že by daný žák ve škole nakazil někoho ze spolužáků nebo zaměstnanců. Všechny dosud známé testy spolužáků z karantény jsou negativní. Jako ředitel školy jsem v každodenním kontaktu s hygienou, distanční vzdělávání v daných třídách funguje, tak dnes napíšu, že zítra, tj. ve středu budou ionizovány nejpoužívanější prostory školy (tj. tělocvičny, jídelna, vstupní hala a vybrané učebny). Takto to budeme dělat pravidelně každou středu ráno. Ionizace zajistí, že případný virus bude v daném prostoru úplně zničen. Podařilo se nám vylepšit proces výdeje obědů v jídelně, kde díky nemožnosti samoobslužného výdeje jídel dětmi byl proces velmi pomalý. Čas strávený ve frontách se nám podařilo zkrátit, což znamená, že jídelna je opět důstojnějším prostorem školy. 

 

 

14. 9. 

Dobrý den Vážení rodiče a žáci. V současnosti máme dvě třídy devátého ročníku v karanténě. Obě třídy se vzdělávají distančně do té doby, než se žáci vrátí zpět do školy. Do školy se přitom vrátí každý žák po svém genativním testu. Vše konzultuji s pracovníky protiepidemiologického oddělení krajské hygieny a platí stále všechna dřívější opatření s důrazem na osobní přístup k hygieně každého z nás. Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

13. 9. 

Před startem nového školního týdne asi všichni víme, že ministerstvo přeřadilo náš okres do kategorie oranžového semaforu, což znamená, že jsme oblastí se zvýšeným rizikem nákazy. Provozu škol se ale zatím netýkají žádná nová nařízení, dle všech doporučení máme všechna nastavena a roušky byly ve společných prostorách zavedeny od čtvrtka 13. 9. 2020. Dle nové metodiky pro nařizování karantény je v případě výskytu pozitivního testu u některého ze žáků školy nařízena karanténa celé třídě, pokud byli žáci v kontaktu na vzdálenost menší než 2 metry po dobu delší než 15 minut. V současnosti máme v karanténě stále jednu třídu a nově další pozitivní výskyt nemoci COVID-19. U nového případu jsou o této skutečnosti informováni žáci třídy, jejich rodiče i zřizovatel a očekávám rozhodnutí hygieny. Pokud ale bude postup stejný jako v předešlém případě, lze očekávat zásah pouze do jedné třídy. Ostatních tříd by se tedy nic dramatického týkat nemělo a vzdělávání bude pokračovat dále prezenčním způsobem. Vzhledem k tomu, že případů přenosu nemoci v regionu rychle přibývá, je možné, že budou přibývat i v Brandýse a mezi našimi žáky. V takovém případě nezbývá, než nepanikařit a zvládnout oněch několik dní pro danou třídu distančním způsobem. Tak, aby naše žáky taková situace postihla co nejméně. Co se týká karantény pro pedagogy, tam je pravděpodobné, že vzhledem k tomu, že pedagogové na druhém stupni dodržují od žáků rozumné odstupy a nejsou s žáky v rizikovém kontaktu, neměla by hygiena karanténu pro pedagogy nařizovat.

V rámci výuky našich tříd pokračuje stabilizační období po dlouhé nepřítomnosti žáků ve škole a jsem rád, že prozatím sbírám o práci našich žáků pozitivní ohlasy a neřešíme žádná velká úskalí. 

Hezký zbytek víkendu. Jan Přibyl

Archiv starších aktualit zde: zakladni-skola-1/archiv-aktualit/

Kompletní vstupní info k zahájení školní roku přesunuji sem: Informace k zahájení školního roku

Pro rodiče dojíždějících žáků přináším informaci o financování žákovského jízdného od krajeStředočeské jízdné - informace

 

Odkazy ke stažení a prostudování

Hygienická pravidla a opatření

Postup při výskytu příznaků infekčního onemocnění a při výskytu COVID - 19

Distanční vzdělávání - info

Školní řád

Manuál MŠMT k provozu škol

Podrobnosti k provozu školní družiny na startu školního roku jsou tady: skolni-druzina-1/

Porobnosti k provozu školní jídelny na startu školního roku jsou tady: skolni-jidelna-1/

 

Zařazení žáků do sportovní a jazykové třídy: Sportovní a jazyková třída

aktualizace informací - úterý 23. 6. 14:00

Dobrý den. O tom, že zítra se vydává vysvědčení, určitě všichni víme. I o tom, že žáci dorází do školy v uvedených intervalech. Do školy může pouze ten, kdo má odevzdané vyplněné Čestné prohlášení.

K dnešnímu dni aktualizuji finální podobu budoucí jazykové třídy a sportovní třídy v šestém ročníku. O zařazení žáků do jednotllivých šestých tříd budou ve středu informovat žáky jejich paní učitelky třídní. Přejeme si, aby naši žáci odcházeli na prázdniny v klidu s informacemi o tom, s kým budou ve třídě pokračovat od září. Aktualizovaný seznam žáků sportovní a jazykové třídy je zde: sportovní a jazyková třída

Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pátek 19. 6. 9:30

Vážení rodiče. Před nadcházejím víkendem zveřejňuji prozatím známé zařazení žáků do jazykové a sportovní třídy. Zařazení ostatních žáků včetně žáků dosud z jiných škol zveřejním před prázdninami poté, co bude definitivně znám počet volných míst v šestých třídách pro další školní rok. Seznam je zde: Sportovní a jazyková třída

Informace o tom, jaké možné aktivity jsou pro žáky v nabídce pro příští týden včetně podrobností o předávání vysvědčení ve středu 24. 6. Vám sdělují třídní učitelé, já jen připomenu, že pro nově příchozí žáky do školy platí povinnost při prvním vstupu do školy předložit vyplněné Čestné prohlášení (ke stažení v horní části webu) a dodržovat pravidla (roušky apod). Vzhledem k tomu, aby nepřišli pro vysvědčení všichni žáci najednou, budou žáci přítomni ve škole ve středu 24. 6. v těchto vlnách.

od 8:00 - žáci 1., 2. a 3. tříd

od 9:00 - žáci 4., 5. a 6. tříd

od 10:00 - žáci 7. ,8. a 9. tříd

Místo srazu upřesní třídní učitelé. Dodám jen, že účast žáků ve škole je stále dobrovolná.

Přeji hezký víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 18. 6. 13:30

Vážení rodiče. Dnes přináším informaci k výsledkům " zkoušek " do jazykové a sportovní třídy. Zítra, tj. v pátek 19. 6.,  zveřejním zde na webu jmén dosud zařauzených žáků do těchto tříd. Čekáme na výsledky přijímacích zkoušek páťáků na střední školy, které zařazení žáků do těchto tříd částečně ovlivňují.

A ještě připojuji info o vratce peněz za Švédsko. Peníze dostaneme na účet do konce června, poté budeme obratem vracet.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pátek 19. 6. 9:30

Vážení rodiče. Před nadcházejím víkendem zveřejňuji prozatím známé zařazení žáků do jazykové a sportovní třídy. Zařazení ostatních žáků včetně žáků dosud z jiných škol zveřejním před prázdninami poté, co bude definitivně znám počet volných míst v šestých třídách pro další školní rok. Seznam je zde: Sportovní a jazyková třída

Informace o tom, jaké možné aktivity jsou pro žáky v nabídce pro příští týden včetně podrobností o předávání vysvědčení ve středu 24. 6. Vám sdělují třídní učitelé, já jen připomenu, že pro nově příchozí žáky do školy platí povinnost při prvním vstupu do školy předložit vyplněné Čestné prohlášení (ke stažení v horní části webu) a dodržovat pravidla (roušky apod). Vzhledem k tomu, aby nepřišli pro vysvědčení všichni žáci najednou, budou žáci přítomni ve škole ve středu 24. 6. v těchto vlnách.

od 8:00 - žáci 1., 2. a 3. tříd

od 9:00 - žáci 4., 5. a 6. tříd

od 10:00 - žáci 7. ,8. a 9. tříd

Místo srazu upřesní třídní učitelé. Dodám jen, že účast žáků ve škole je stále dobrovolná.

Přeji hezký víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 18. 6. 13:30

Vážení rodiče. Dnes přináším informaci k výsledkům " zkoušek " do jazykové a sportovní třídy. Zítra, tj. v pátek 19. 6.,  zveřejním zde na webu jmén dosud zařauzených žáků do těchto tříd. Čekáme na výsledky přijímacích zkoušek páťáků na střední školy, které zařazení žáků do těchto tříd částečně ovlivňují.

A ještě připojuji info o vratce peněz za Švédsko. Peníze dostaneme na účet do konce června, poté budeme obratem vracet.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - úterý 16. 6. 11:30

Vážení rodiče a žáci. MŠMT včera upravilo pravidla pro samotný závěr školního roku, podle kterých jsou škole umožněny tradiční společnenské aktivity spojené s ukončením školního roku. Těchto akcí se mohou účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnost dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Jak to bude vypadat u nás - Na Výsluní?

V pondělí 22. 6. a úterý 23. 6. proběhnou v případě zájmu celotřídní aktivity (v nabídce bude celotřídní focení nebo jiné aktivty). Pro druhý stupeň platí, že každá třída dostane možnost se pohromadě potkat jeden z těchto dnů. Působení skupin na prvním stupni se nemění, jen je možné na focení pobývat s celou třídou. 

Ve středu 24. 6. se bude předávat vysvědčení a to vždy třídním učitelem celé třídě najednou. Vzhledem k tomu, abychom předešli zbytečnému riziku, rozvrhli jsme termíny pro předávání vysvědčení na tyto časy.

8:00 - 1.., 2. a 3. ročníky

9:00 - 4., 5. a 6. ročníky

10:00 - 7., 8. a 9. ročníky

S dalšími, i podrobnějšími informacemi Vás seznámí třídní učitelé.

Protože ale stále je v běhu i celá řada dalších procesů, připojuji informace pro žáky, kteří neuspěli v přijímacích zkouškách na SŠ: Postup při nepřejití na SŠ

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pondělí 15. 6. 17:00

Vážení rodiče. Dnes v pondělí přináším dvě informace, patrně velmi důležité.

V pondělí a v úterý probíhají " zkoušky " do jazykové a sportovní třídy. Jakmile budeme mít opraveno a výsledky, zveřejníme zařazení žáků do tříd. Rád bych také rozhodl před odchodem na prázdniny o přestupech žáků. Volná místa jsou ale ve velmi omezeném počtu, takže nebudu moci kladně rozhodnout o většině žádostech o přestup.  Přesto bych rád rozhodl o všech přestupech nejpozději do 26. 6. 2020.

Vláda dnes také zveřejnila, že od 22. 6. umožňuje realizaci nevzdělávacích aktivit pro všechny žáky. Takže například focení nebo předávání vysvědčení bude moci probíhat v tradičním duchu. Techto akcí se budou moci zúčastnit všichni žáci bez omezení počtu. Pro žáky docházející do školy za účelem vzdělávacích aktivit se pravidla nemění (němenné skupiny do 15 osob). Jak to bude vypadat u nás Na Výsluní v příštím týdnu Vás tedy seznámím, až domluvíme konkrétní postupy. Je ale zřejmé, že všichni žáci si budou moci přijít ve středu pro vysvědčení pohromadě. 

Tak tato poslední zpráva mě osobně udělala velkou radost. Přeji hezký den i Vám. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 11. 6. 12:00

Dobrý den. Vzhledem k tomu, že se blíž konec školního roku, připomínám některé zásadní momenty.

pondělí 15. 6. - zkoušky do jazykové třídy (12:15 a 14:00)

úterý 16. 6. - zkoušky do sportovní třídy (10:00 a 14:00)

středa 17. 6. - uzavírání známek před závěrečnou pedagogickou radou (povinné zadávání úkolů do distančního režimu končí v pátek 12. 6., dále mohou pedagogové zadávat úkoly v dobrovolné formě - opakování, zajímavosti, rozšiřující úkoly. Žáci stále nemají prázdniny a můžeme je tak ještě aspoň trochu posunout). Uzavření povinného distančního vzdělávání nastává proto, aby byl prostor pro ohodnocení zaslaných výstupů a zpětnou vazbu zpracovaných úkolů.

středa 24. 6. - předávání vysvědčení

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy.

aktualizace informací - středa 10. 6. 10:30

Dobrý den. Máme radost, že již máme ve škole přítomny i žáky druhého stupně, kteří se formou třídních aktivit potkávat ve škole. Jen musím připomenout, že žáci musí mít podepsané čestné prohlášení (ke stažení nahoře nad tímto textem) a roušku. Bez toho nebudou do školy vpuštěni. 

Objevila se informace, že ministerstvo plánuje ve spolupráci s epidemiology určitá opatření týkající se závěru školního roku. Jakmile budu vědět, budu Vás informovat.

A na závěr - pro rodiče našich budoucích prvňáčků. Pod registračními čísly ze zápisu je zveřejněno rozdělení našich budoucích prvňáčků do tříd včetně termínu třídních schůzek. Odkaz je zde: zakladni-skola-1/zapis-do-1-trid/rozdeleni-prvnacku-do-trid-a-termin-tridnich-schuzek-budoucich-prvnacku-1103cs.html

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy 

aktuliazace informací - pondělí 8. 6. 10:00

Vážení rodiče. Dnes a zítra absolvují naši deváťáci a páťáci zkoušky na střední školy, příští týden máme plánovány naše testy do jazykové a sportovní třídy. Podrobnosti zveřejňuji zde s tím, že žáci dopoledních bloků zreazlizují testy ve skupinách, ve kterých jsou zařazeni. Žáci, kteří přijdou odpoledne, budou rozděleni do maximálně 15 členných skupin u vchodu do školy.

Podrobnosti ke zkouškám z jazykové třídy zde: zakladni-skola-1/jazykove-tridy/

Podrobnosti ke zkouškám ze sportovní třídy zde: zakladni-skola-1/sportovni-tridy/

Zítra, v úterý 9. 6. přivítáme první žáky druhého stupně v rámci plánovaných třídnických aktivit. Pro každou třídu, ve které byl zájem o setkávání, jsou vytvořeny skupiny, místa srazu a obsazení pedagogy (ve všech případech to jsou třídní učitelé). Sázíme na možnost setkávání žáků v rámci stávajících třídních kolektivů se svým třídním učitelem. Podrobnosti předávají rodičům a žákům právě jejich třídní učitelé.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - neděle 7. 6. 8:00

Dobrý den. Pokud by někdo neměl náplň do dnešního deštivého dne, nabizím možná docela dobrou možnost. Paní učitelky s dětmi dokončily nové vydání našeho školního časopisu, které je hodně spojeno s časem během uzavírky školy. Myslím, že se číslo velmi povedlo, odkaz ke stažení je zde: Paprsek_jaro 2020

aktualizace informací - pátek 5. 6. 11:30

Vážení rodiče. Od příštího týdne je nachystán rozvrh i program třídnických aktivit pro žáky 6. - 8. tříd. Se vším podstatným seznamují naši třídní učitelé. Připomenu nutnost mít při prvním vstupu do školy vyplněné Čestné prohlášení a seznámit se s Organizačními pokyny pro žáky a zaměstnance. Oba dokumenty jsou přístupné v horní části této stránky. Věřím, že zapojení žáků do kolektivů tímto způsobem pro ně bude přínosem a naplní naše představy i představy žáků. Dodržování hygienických pravidel je ale nutností. Aktualizovanou tabulku s rozvrhem a místy srazu zveřejňuji zde: Rozvrh druhého stupně

Informace o akcích do konce školního roku jsem přesunul do záložky Jak dále do konce školního roku (horní část webu).

Držím také palce všem našim žákům, kteří konají příští týden přijímací zkoušky. Teď už je to na nich. Tak hodně štěstí. Žáci devátých tříd tak končí svou účast ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky a podle dohody s třídním učitelem mohou pokračovat v rámci třídnických hodin.

Přeji klidný víkend. Jan Přibyl, ředitel školy.

aktualizace informací - středa 3. 6. 11:00

Vážení rodiče a žáci. Opět přináším několik novinek. V záhlaví menu jste si patrně přečetli o zásadních momentech, které nás čekají do konce tohoto roku. K nim připojuji dvě informace.

V trvale zveřejněných odkazech přinášíme Informace pro naše deváťáky k přijímacím zkouškám. Doporučuji prostudovat, žáci a rodiče dostali také do Bakalářů. Odkaz je zde: Informace pro žáky devátých tříd.

Máme počty žáků druhého stupně, kteří nastoupí od příštího týdne do školy na třídnické hodiny. Třídní učitelé odešlou do konce týdne rodičům a žákům místa srazu, informace o tom, který den žáci mají v rozvrhu plánované aktivity, zařazení žáků do skupin a další informace, především ohledně nutnosti mít podepsané Čestné prohlášení a dodržovat hygienická pravidla a opatření. 

A na závěr připojím ještě informaci k našemu zrušenému zájezdu do Švédska. Peníze od cestovní kanceláře dostaneme na účet do konce června, poté vrátíme rodičům. Plánujeme zájezd do stejné destinace za rok, ideálně pro stejné děti, které se tak snad, budou-li okolnosti již nakloněny, na ostrov Öland dostanou v roce 2021. Zrovna dnes by probíhala návštěva divokého pobřeží, tajemného vikingského lesa, majáku na nejsevernější výspě ostrova nebo jednoho z mnoha místních větrných mlýnů. Škoda, ale za rok to snad klapne.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 28. 5. 13:00

Vážení rodiče. Čtvrtek opět přináší do fungování škol novinky. MŠMT vydalo aktualizovaný manuál k ochraně zdraví ve školách, který přináší několik drobných úprav. V souladu s postupným uvolňováním epidemiologických opatření ve společnosti se upravují pravidla pro nošení roušek při cestě do školy a při pobytu před školní budovou. Dle těchto pravidel mají děti roušky, jen pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry (kromě osob ze společné domácnosti). Určitou úpravou prochází i nošení roušek ve venkovních prostorách, tam se budou děti řídit pokyny pedagogů.

Nově je umožněn pobyt žáků i mimo areál školy. Lze tedy s žáky chodit i do přírody nebo do města, do míst, kde je minimální riziko přenosu viru. Pokud se Vašich dětí podobná akce bude týkat, budete o ní pedagogem včas informováni. Vícedenní akce se ale konat nebudou.

Nově je možno také zařadit žáka do skupiny, pokud do školy prozatím nechodí. Vzhledem k naplněnosti našich skupin to ale není vždy možné, o zařazení rozhoduje ředitel školy podle podmínek školy.

Přináším také informace k návratu žáků druhého stupně od 8. června. Třídní učitelé 6. – 8. ročníků osloví rodiče a žáky svých tříd s informacemi o této možnosti. Rozhodl jsem umožnit žákům 6. – 8. ročníků návštěvu školy v rámci jejich třídy s cílem socializačních aktivit. A to proto, aby se i tito naši žáci mohli ve škole vidět se svými spolužáky a třídním učitelem. Tyto aktivity budou pro žáky dobrovolné, maximální počet žáků ve skupině je 15 a žáci budou muset dodržovat hygienická opatření. Při prvním příchodu do školy také budou muset přinést vyplněné čestné prohlášení. Žádám rodiče o vyjádření jejich zájmu o zařazení do skupiny do úterý 2. 6. Následně sestavíme skupiny a obešleme rodiče s informacemi o časovém plánu těchto aktivit. A to ideálně do pátku 5. 6.

Rád připojím i poznámku, že děti přítomné ve škole výborně pracují a svým zodpovědným přístupem přispívají k bezproblémovému provozu v těchto zvláštních podmínkách.

Přeji hezký den a děkuji za spolupráci. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - úterý 26. 5. 12:00

Vážení rodiče. Již druhý den to ve škole více žije, 282 našich žáků 1. - 5. tříd se denně vzdělává, a myslím, že mohu říci, že vše funguje velmi dobře a beze zmatků. Nezapomínáme ale samozřejmě ani na děti, které zůstaly doma a tak stále dostávají úkoly do distanční výuky nebo jsou jinak zapojovány do online výuky dle našich pravidel.

Vláda včera rozhodla o tom, že od 8. 6. budou umožněny občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky 6. - 8. tříd. Podrobnosti o tom, jak to bude u nás probíhat, zašleme rodičům a žákům daných tříd do konce tohoto týdne. 

V pondělí 1. 6. je Den dětí. I proto vyhlašuji po delší době na tento den " zvolnění " do distančního režimu, kdy na tento den nebudou do distančního režimu výuky žákům zadávány nové úkoly.

Závěrem ještě připomenu, že organizačních a provozních důvodů vyhlašuji na dny 25. 6., 26. 6., 29. 6. a 30. 6. (tyto dva dny již ohlášeny dříve) ředitelské volno. Děti letos dostanou vysvědčení ve středu 25. 6. A to dle pravidel Způsobů hodnocení ve druhém pololetí 2019-2020. Podrobnosti k samotnému předání ještě přineseme, ale cílem je, aby děti dostaly vysvědčení od svých třídních učitelů.

Přeji hezké dny. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - neděle 24. 5. 8:30

Vážení rodiče. Naši deváťáci již chodí do školy dva týdny, ale zítra se k nám do školy vrátí bezmála dalších 300 našich žáků. Vše je připraveno, vy máte také všechny informace, tak věřím, že děti se již těší, protože paní učitelky docela určitě. 

Hezkou neděli přeji. Jan Přibyl, ředitel školy.

aktualizace informací - pátek 22. 5. 11:30

Vážení rodiče. Tak je vše domluveno a nastaveno. Dnes - v pátek - obdržíte od svých třídních učitelů informace o konkrétních bodech nástupu dětí do školy od pondělí 25. 5. Je třeba, aby kromě 2 roušek, pomůcek, dobré nálady a nadšení měly s sebou děti také podepsané Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění a o seznámení s rizikovými skupinami a podepsaný souhlas se samostaným odchodem dětí z odpoledního bloku (pokud děti budou docházet na odpolední blok). Bez podepsaného čestného prohlášení nebudou děti v pondělí do školy vpuštěny. Veškeré dokumenty tedy dostatene od třídních učitelů e-mailem.

Stravování je zajištěno pro všechny přihlášené žáky, jídelníček i další info najdete v sekci Školní jídelna.

Dovoluji si ještě připojit jednu výzvu či prosbu. Jako ředitel školy žádám rodiče, aby v případě, že jejich dítě vykazuje jakékoliv projevy infekční nemoci (horečka, kašel, bolest hlavy, ztráta čichu a chuti….) neposílali dítě vůbec do školy. Přítomnost takového žáka by mohla ohrozit zdraví spolužáků a zaměstnanců a vzhledem k následné možné karanténě i další vzdělávání žáků a jejich účast na přijímacím řízení (třeba u nmašich páťáků). Mnohokrát děkuji za respektování tohoto pravidla. Je to moc důležité a věřím, že si vážnost nedodržení tohoto pravidla všichni uvědomujeme. Samozřejmě, že platí zákaz osobní přítomnosti podobně rizikového žáka ve škole, ale přesto Vás žádám o zodpovědný přístup k této otázky.

Těšíme se na pondělí, paní učitelky, asistentky i vychovatelky také.

Přinášíme několik fotografií, jak chystáme školu: 0102030405

aktualizace informac - středa 20. 5. 13:00

Vážení rodiče žáků 1. stupně. Tak již máme sečteno a víme, že od pondělí 25. 5. nastoupí do školy 281 žáků 1. stupně, což je těsně nad polovinou celkového počtu žáků 1. stupně. Celkem jsme vytvořili 21 skupin. Nejpozději v pátek 22. 5. Vám třídní učitelé zašlou podrobné informace, které budou obsahovat.

a) do které skupiny je Vaše dítě zařazeno a kteří pedagogové se mu budou věnovat

b) časové rozvržení dne (místo a čas srazu, čas oběda)

c) konkrétní informace k výuce - rozvrh

d) hygienická opatření - budou dodržena dle požadavků, a to jak ve třídách, tak na chodbách a i v jídelně

e) ostatní - dokumentace. Zde připomenu, že pro žáky navštěvující odpolední blok bude třeba vyjádřit způsob vyzvedávání dětí z tohoto bloku (jestli bude dítě odcházet samo nebo si ho bude přebírat rodič před školou). Vstup rodičů do budovy bude zakázán.

A připojím informace i pro rodiče druhého stupně. V médiích se objevují informace o možném návratu žáků 2. stupně v červnu. Oficiální informace ale zatím nemám. Jakmile budu moci k tomuto tématu něco napsatem, rád tak zde učiním. Prozatím je naší prioritou zajistit bezproblémový návrat žáků 1. stupně od pondělí 25. 5.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy.

aktualizace informací - úterý 19. 5. 14:45

Vážení rodiče. Děkuji za vyjádření zájmu o nástup svých dětí do školy od pondělí 25. 5. Momentálně na základě zjistěných čísel připravujeme rozdělení žáků do skupin a další konkrétní organizační kroky. Předtím, než děti do školy do nastoupí, Vás se vším důležitým seznámíme (tj. časové rozložení konkrétní skupiny, obsazení pedagogy, nutná dokumentace k nástupu do školy).

Již nyní mohu připojit několik informací k jídelně. Pro žáky 1. stupně bude od pondělí 25. 5. k dispozici školní stravování ve školní jídelně (a to podle hygienických pravidel). Je ale důležité i zmínit placení obědů. Všechny děti, které jsou od pondělí ke stravování nahlášeny, budou také přihlášeny. Placení obědů lze buď elektronicky nebo hotově. Pokud budou rodiče platit hotově, mohou přímo v kanceláři paní Havlasové od čtvrtka 19. 5. 2020 v čase 8-10 a 13.30-14:00. Částka za obědy je složena z přeplatku za březen a z předpokládaného počtu obědů do konce června 2020. Žákům, kterým vznikl přeplatek a do školy již v tomto školním roce nenastoupí, bude tento přeplatek použit na další školní rok.

Přeji hezké dny. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pátek 15. 5. 20:00

Vážení rodiče. Neustálým vývojem procházejí informace ohledně ošetřovného. Proto pro Vás přináším oficiální informace k dnešnímu dni.

Ošetřovné

 • Pro rodiče dětí docházejících do ZŠ platí, že pokud žáka do školy nepošlou, nárok na ošetřovné v souladu se zákonem mají.
 • K problematice ošetřovného Poslanecká Sněmovna schválila pozměňovací návrh, který upravuje nárok na ošetřovné do 30. 6. 2020. Návrh zákona ještě není schválen, musí jej ještě posoudit Senát a prezident a může ještě dojít k jeho změnám.
 • MPSV k ošetřovnému uvádí: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
 • Když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy nebo školky, bude nárok na ošetřovné?
  Poslanecká sněmovna schválila 13. 5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít nárok na ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách. Návrh zákona schválený poslanci bude nyní postoupen k projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i většina horní komory, bude zbývat už jen podpis prezidenta republiky.
 • Když se v červenci neotevřou školky, které jsou jinak během prázdnin otevřené, bude nárok na ošetřovné?
  Zákon upravuje nárok na ošetřovné nejdéle do 30. 6. 2020, pro prodloužení výplaty ošetřovného by musel Parlament schválit novelu zákona.“
 • Důvod pro neumístění dítěte ve škole je zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu.
 • Pro více informací se obracejte na MPSV a Českou správu sociálního zabezpečení, viz https://www.mpsv.cz nebo https://www.cssz.cz/.

Na základě prvních souhrnných informací o tom, které děti 1. stupně dorazí od 25. 5. do školy, pracujeme na sestavení a obsazení skupin, abychom Vás mohli včas o všem informovat. Děkujeme za včasné zaslání informací o nástupu dětí, připomínám, že posledním dnem je 18. 5.

Zajímavou aktivitu připravily pro naše děti paní vychovatelky ze školní družiny. Více v odkazu je zde: https://drive.google.com/file/d/1KSAdEdS1H2m9Dv4TPqgffEOo0U6A_13U/view

Přeji krásný víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - středa 13. 5. 9:30

Vážení rodiče. Dnes přinesu novinky ohledně kroužků. Od 25. 5. sice bude ve škole přítomná určitá část dětí, ale kroužky v té podobě, jak byly realizovány před uzavřením školy, nebudou. Z logických důvodů. Poplatky za naše školní kroužky budou prominuty, externí společnosti si vyřeší své závazky přímo s rodiči.

Stejně tak dolaďujeme finanční otázky i u zrušených akcí jako jsou zájezdy a školy v přírodě. V těchto otázkách Vás budou kontaktovat příslušní třídní učitelé.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - neděle 10. 5. 9:30

Vážení rodiče žáků devátých tříd. Zítra se nám ve škole objeví první skupiny našich děváťáků, během týdne i ty ostatní. Informace o rozvrhu a další pokyny jste obdrželi od svých třídních učitelů, já ještě těsně před startem připomenu další nezbytné:

a) povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (musí mít všichni žáci při prvním příchodu do školy). Formulář je ke stažení v horní části této stránky, bude k dispozici pro rodiče i v papírové podobě.

b) provozní doba školy - škola je pro žáky otevřena od 9:00 do konce jejich bloku (ale žáci do školy samozřejmě samostatně nevstupují, ale shromažďují se dle pravidel před budovou školy)

c) provoz školy a hygienická opatření - viz Organizační pokyny pro žáky a zaměstnance (ke stažení na této stráce nahoře)

d) způsoby předávání a vyzvedávání žáků - žáky si přebírá před školou pedagog, po skončení výuky se žáci v doprovodu pedagoga zase odeberou ven z budovy.

Rodiče žáků prvního stupně obešlou třídní učitelé s informacemi nejpozději v pondělí 11. 5. 

Přeji klidnou neděli. Jan Přibyl, ředitel školy

ktualizace infromací - pátek 8. 5. 19:30

Vážení rodiče žáků devátých tříd. Ještě před pondělním nástupem žáků do škol Vám zašlou třídní učitelé vstupní pokyny pro žáky obsahující další důležité informace a rozvrh konzultací. Já mohu říci, že se na deváťáky těšíme a že věříme, že jim konzultace budou k užitku. Jen připojím dvě výzvy pro jejich rodiče a pro samotné žáky.

Žáci devátých ročníků mají tedy od 11. 5. 2020 „ vypnuty“ ve výuce ostatní předměty. Ve škole i při distančním režimu jim zůstávají tedy pouze předměty český jazyk a matematika. Tímto krokem chceme vytvořit žákům podmínky k tomu, aby se mohli soustředit na důležitý krok – přijímací zkoušky na SŠ. Pokud jsou již žáci přijati nebo se výuky ve škole neúčastní, platí pro ně úkoly zadané v distančním režimu také. Dnem 11. 5. nenastávají prázdniny a byl bych rád, kdyby si to všichni žáci uvědomili a pokračovali dále v co nejlepším plnění svých povinností.

Jako ředitel školy žádám rodiče, aby v případě, že jejich dítě vykazuje jakékoliv projevy infekční nemoci (horečka, kašel, bolest hlavy, ztráta čichu a chuti….) neposílali dítě vůbec do školy. Přítomnost takového žáka by mohla ohrozit zdraví spolužáků a zaměstnanců a vzhledem k následné možné karanténě i další vzdělávání žáků a jejich účast na přijímacím řízení. Mnohokrát děkuji za respektování tohoto pravidla. Je to moc důležité a věřím, že si vážnost nedodržení tohoto pravidla všichni uvědomujeme.

Hezký víkend přeji. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací -středa 6. 5. 17:30

Ministerstvo školství dnes stanovilo termíny přijímacích zkoušek. A to tak, že zkoušky na čtyřleté obory proběhnou 8. června a na víceletá gymnázia 9. 6. S tím souvisí, že stanovuji termíny pro naše " interní zkoušky " do šestých tříd. A to takto:

pondělí 15. 6. - " zkoušky " do jazykové třídy

úterý 16. 6. - " zkoušky " do sportovní třídy

Podrobnosti najdete v menu Základní škola u jednotlivých druhů tříd. Konkrétní organizaci zkoušek zveřejníme před jejich startem.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - úterý 5. 5. 17:30

Vážení rodiče. Informuji Vás, že včera, v pondělí jsme obeslali prostřednictvím Bakalářů rodiče a žáky 9. tříd s informacemi o podobě možného návratu žáků 9. tříd do výuky od pondělí 11. 5. Jen připomínám, je třeba potvrdit zájem nejpozději do 7. 5. Tuto komunikaci zabezpečují třídní učitelé.

Rodiče žáků prvního stupně obeznámí s konkrétní podobou návratu jejich dětí třídní učitelů na startu příštího týdne. 

Dovolil bych si také připomenout, že za normální situace bychom tento týden realizovali tématickou výuku k výročí 75 let od konce druhé světové války. A tak se některá tato témata alespoň promítají do distanční výuky našich tříd. Je důležité si tato významná data připomínat. 

Jan Přibyl, ředitel školy.

aktualizace informací - pondělí 4. 5. 11:30

Vážení rodiče. Zveřejňuji první verzi dokumentu, který obsahuje Organizační pokyny pro žáky a zaměstnance školy v souvislosti s návratem žáků do škol podle schváleného harmonogramu. Tyto pokyny vycházejí z manuálu MŠMT a upravují podmínky pro naši školu. Momentálně připravujeme také informace pro rodiče a žáky devátých tříd, protože žáci devátých tříd se budou moci vrátit do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky již od pondělí 11. 5.. Tyto informace předají rodičům třídní učitelé, a to nejpozději v úterý 5. 5. 2020. Prosím rodiče devátých tříd, aby třídním učitelům potvrdili zájem o zařazení do školních skupin nejpozději do 7. 5. 2020. 

Pro rodiče žáků 1. stupně mám tu zprávu, že konkrétní oslovení jim zašlou třídní učitelé příští týden.

Organizační pokyny pro žáky a zaměstnance pro nástup do školy

aktualizace informací - neděle 3. 5. 13:00

Vážení rodiče a žáci. Včera (v sobotu 2. 5.) jsem obdržel informace od MŠMT ohledně nutných podmínek, které je třeba splnit proto, abychom mohli otevřít školu pro žáky devátých ročníků (od 11. 5.) a prvního stupně (od 25. 5.). V návaznosti na tyto podmínky připravuji dokument, který bude všechna tato pravidla popisovat v podmínkách naší školy. Pokud vše půjde tak, jak má, zveřejním ho zde na webu na začátku příštího týdne. Vzhledem k dříve neplánovanému návratu našich deváťáků do školy (dobrovolnému návratu za účelem přípravy na přijímací zkoušky) budou rodiče žáků devátých tříd o všem podstatném informováni včas, abychom věděli, kteří žáci se nakonec tohoto vzdělávání zúčastní.

Přeji hezký zbytek víkendu. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 30. 4. 19:30

Vážení rodiče a žáci devátých ročníků. Dnes v podvečer schválila vláda novinku - od pondělí 11. 5. bude moci do školy docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Docházka u žáku nebude povinná a bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. To jsou veškeré informace, které mám prozatím k dispozici. Všechno ostatní, co budu moci zveřejnit (podmínky účasti, hygienická opatření, vlastní organizace výuky) zveřejním jakmile budu moci prostřednictvím našeho webu a Bakalářů pro rodiče. A to i během následujícího prodlouženého víkendu, pokud to bude možné.

Přeji tedy tímto všem poklidný prodloužený víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - středa 29. 4. 17:00

Vážení rodiče a žáci. MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení žáků ve druhém pololetí. Na základě toho Vás seznamuji se způsoby hodnocení výsledků vzdělávání žáků na ZŠ Na Výsluní v tomto pololetí. Dokument je ke stažení zde: Způsoby hodnocení ve druhém pololetí 2019-2020

Z dokumentu vyplývá, že během následujícího období do konce školního roku budou samozřejmě žáci dále průběžně hodnoceni, a to poskytováním zpětné vazby slovní formou nebo údajem do ŽK dle našich pravidel hodnocení během distančního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že žáci tedy budou na konci tohoto pololetí hodnoceni, je velmi dobře, pokud stále pracují, snaží se a mají výsledky. Protože toto pedagogové při závěrečném hodnocení zohlední. Důležitá je informace pro žáky současných osmých ročníků a prvního stupně. MŠMT stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - úterý 28. 4. 10:00

Vážení rodiče. Jak jste možná zachytili z médií, MŠMT vydalo vyhlášku o způsobech hodnocení žáků za druhé pololetí tohoto školního roku. Připravuji tedy postupy, jak bude hodnocení vydávat ZŠ Na Výsluní a poté Vás se způsoby hodnocení seznámím.

Ohledně pravidel pro otevření škol pro žáky 1. stupně od 25. 5. dostaneme my - ředitelé škol - informace od MŠMT do konce dubna.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pátek 24. 4. 9:00

Vážení rodiče. Vláda rozhodla o tom, že od pátku 24. 4. jsou zrušena určitá mimořádná opatření a že se zrychluje scénář otevírání jednotlivých služeb. Dle dostupných informací se ale škol tyto změny netýkají a počítá se stále se stejným termínem. 

Přeji hezký víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 23. 4. 7:30

Vážení rodiče a žáci. Občas se objevují dotazy ke dvěma tématům, která logicky hodně všechny zajímají, tak nyní využiji tohoto prostoru, abych vysvětlil právě zde, jak se věci mají.

První kategorií jsou otázky na to, jak to bude vypadat po otevření prvního stupně 25. 5. Informace, které mám, jsou prozatím jen z médií. My ředitelé dostaneme dle sdělení ministerstva školství do konce dubna manuál s pokyny, co je třeba splnit proto, aby škola mohla být otevřená. Osobně mě velmi zajímají předeším nutná hygienická pravidla a podmínky jídelny. Děkuji rodičům za odpovědi třídním učitelům na to, zda své děti pošlou do školy nebo ne (byť zatím jen nezávazně), pomůže nám to lépe nastavit celý systém. Ale nemějte obavy, školu pro ty děti, které budou do školy rodiči poslány, otevřeme. Jsme velká škola, prostory máme, pedagogy také. Jen zatím nemohu sdělit podrobnosti, protože ty připravíme až před oním datem.

Druhou oblastí je vysvědčení. I toto téma zatím hodně rezonuje médii, ale i zde čekám na vyhlášku MŠMT, která upraví podmínky pro závěrečné hodnocení žáků v tomto pololetí. Jakmile tedy rozhodnu o podobě tohoto vysvědčení, tak Vás s tím samozřejmě seznámím. Každopádně je moc dobře, že děti stále pracují a získávají od pedagogů zpětnou vazbu do ŽK nebo slovním hodnocením. Děti nemají prázdniny a učí se nejenom pro známky, ale především pro sebe. Bude se to hodit.

Přeji pěkný den. Jan Přibyl, ředitel školy.

aktualizace informací - středa 22. 4. 8:00

Vážení rodiče. Děkuji za vyplňování dotazníků k našemu distančnímu vzdělávání i za zpětnou vazbu třídním učitelům 1. stupně, při kterém zjišťujeme první nezávazný zájem o zapojení dětí prvního stupně do vzdělávání od 25. 5. 2020.

Pracujeme také na ještě širším zapojením G- Suitu do výuky druhého stupně v těch třídách, kde jsou pro to příležitost.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pondělí 20. 4. 8:15

Vážení rodiče.

Určitě víte o tom, že za jistých podmínek se bude moci obnovit dobrovolná docházka žáků prvního stupně od 25. 5. 2020. Veškeré podrobnosti a informace k tomu, jak to bude vypadat, ale budu moci zveřejnit až za několik týdnů. A to v návaznosti na oficiální informace od nadřízených orgánů a přípravu celého programu. Již teď ale mohu říci, že nastavíme fungování co nejlépe v rámci našich podmínek a možností. Určitě ale bude vše zveřejněno včas před startem této výuky.

Žáci druhého stupně se do běžné výuky již s vysokou pravděpodobností nevrátí. Za jistých okolností jim budou umožněny konzultace.

Protože těžiště vzdělávání dále zůstane tedy v onom distančním režimu, připravil jsem dotazník právě pro Vás, pro rodiče, s cílem zjistit některé informace o tom, jak Vaše děti pracují a fungují v domácím režimu. A to proto, abychom jako škola měli další zpětnou vazbu, kterou lze použít pro další řízení tohoto domácího vzdělávání. Dotazník je anonymní, dobrovolný a samozřejmě online. Na konci stačí klinkout na tlačítko Odeslat. Odkaz na něj bude také viset trvale v horní části této úvodní stránky našeho webu. Dotazník ponechám otevřený do konce tohoto týdne. Odkaz je i zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_TTH-LOgMYXHUQ9tC4xKMdeks0dro80-Mic8tJ9NOTRzNUw/viewform?usp=sf_link.

Děkuji a přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pátek 17. 4. 17:00

Vážení rodiče.

Před nadcházejícím víkendem přináším několik zpráviček ze školy.

Dnes, v pátek 17. 4. 2020 probíhá další z našich „ zvolnění“, kdy děti nemají nové úkoly, ale mohou se věnovat dokončení těch, které nestihly nebo dobrovolným a rozvíjejícím činnostem (např. čtení).

Řada tříd již používá kurzy G - Suite. Děkuji za pomoc s přihlášením dětí, které již v těchto kurzech začínají bezvadně fungovat. Třídní učitelé Vás, jako rodiče, osloví také s možností si zřídit tzv opatrovnický účet. To znamená, že budete do kurzu pozváni jako rodiče. Není to povinné, ale tímto rodič získá možnost sledovat práci dětí v daném kurzu. Pokud už budou zadání do G- Suitu na 2. stupni zasílána, budou zároveň ale stále oznámena i na Nástěnce v Bakalářích. A to pro stálou přehlednost a kontrolu pro žáky a rodiče. Speciální zprávu pro žáky a pro rodiče již pedagogové používající kurz v G- Suitu zasílat nebudou. Bylo by to zbytečné a matoucí zasílat jednu zprávu 4x.

Rodiče tak mají možnost sledovat zadání svých dětí na druhém stupni vždy na Nástěnce třídy. Pokud budou mít opatrovnický účet na G - Suitu, je-li kurz realizován, pak navíc také tam.

Protože rodiče mohou dostávat prostřednictvím G - suitu i souhrny práce, které vykonaly jejich děti, zveřejňujeme postupy pro jednotlivé osoby vzdělávání.

Souhrny pro rodiče

Souhrny pro učitele

Souhrny pro žáky

Termíny zkoušek do jazykové a sportovní třídy, stejně jako způsob jejich organizace, zveřejním včas před jejich konáním. Ale již teď je jasné, že to bude v průběhu června. Záleží i na termínech přijímacích zkoušek na SŠ stejně tak, jako na dalších nutných pravidlech, která budou muset být nastavena v souvislosti s pravidly pro pobyt žáků ve škole. Stejně tak proběhnou v červnu s vysokou pravděpodobností také „ zkoušky „ do hudební třídy budoucích prvňáčků.

Závěrem se tedy dostávám k oblasti postupného otevírání škol. O tom, jak to bude vypadat a probíhat, Vás budu včas informovat.

A ještě PS: Tři dnešní ranní snímky ze školy, aby děti nezapomněly: 010203

Přeji klidný víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

 

aktualizace infromací - středa 15. 4. 9:30

Vážení rodiče.

Dnes bude nových informací trochu více, i když se jedná zatím jen o první podobu scénáře otevírání škol podle rozhodnutí vlády. Údaje zatím čerpám jen z médií, konkrétní pokyny jsme zatím nedostali a dá se předpokládat, že se mohou pravidla ještě měnit. Každopádně, momentálně je zřejmé, že klasická školní docházka, tak jak jí známe, již nebude do konce školního roku obnovena.

Vláda v úterý ale přednesla svůj scénář postupného otevírání škol (za předpokladu dobrého epidemiologického vývoje). Osobní přítomnost žáků při výuce bude dovolena jen žákům prvního stupně, a to od 25. května. Ministr školství doporučil neměnné skupinky po 15 lidech, a s možnosti odpolední výuky. Žáci druhého stupně se klasicky do výuky nevrátí, budou mít ale možnost konzultací ve škole a třídnických hodin (od 8. června). Určitě důležité je pro naše žáky také to, že přijímací zkoušky na SŠ by měly proběhnout v červnu.

Konkrétní postupy popisující, jak to bude vypadat, připravíme a včas Vás – rodiče – s nimi seznámíme. Zatím uvádím jen tedy mediálně prezentovanou podobu scénáře.

Součástí opatření bude i úprava způsobu hodnocení a předávání vysvědčení. Tato oblast vzdělávání bude letos určitě také s vysokou pravděpodobností odlišná, podrobnosti zveřejním poté, co MŠMT dodá informace.

Až se začne termín otevření školy blížit, určitě Vás oslovíme s žádostí o vyjádření zájmu o využití služby opětovné osobní účasti žáků ve výuce. A to proto, abychom mohli vše připravit pro úspěšné vrácení dětí do školy.

Připojím ještě ale i jednu zajímavou nabídku. Několik let na naší škole úspěšně působí kroužek Veselá věda. Velmi rád tak zde zpřístupňuji odkaz na youtube kanál, kde jsou k dispozici videa se zajímavými pokusy. Třeba to naše budoucí vědce zaujme: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b

Přeji hezký. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - středa 8. 4. 10:15

Vážení rodiče. Dovolte mi, abych Vám všem i Vašim dětem a blízkým popřál krásné a pokud možno klidné Velikonoce a přidám ještě několik třeba důležitých nebo zajímavých informací z naší školy.

Děkuji všem rodičům za odpovědi třídním učitelům ohledně přiměřenosti zadávaného učiva v rámci našeho distančního vzdělávání. Výsledky již mám zpracovány, vyplývá z nich, že naprosté většině rodičů (99%), kteří odpověděli, připadá množství zadávaného učiva dostatečné. Drobné připomínky řeší třídní učitelé, vzhledem k výsledkům zpětné vazby ale ponecháme množství v podobné míře i do budoucna.

Zároveň dodám, že jsem drobně upravil pravidla pro zadávání úkolů s tím, že pedagog může zadat práci na daný týden i najednou, ale s tím, že vyznačí učivo na jednotlivé dny. Reaguji tím na to, že řadě rodičů i dětí vyhovuje učivo zadané najednou. Chci ale přispět k tomu, že žáci nebudou zahlceni vším učivem naráz zkraje týdne, takže rozložení do jednotlivých dnů podle rozvrhu může pomoci lepší organizaci práce.

Závěrem doplním, že s ohledem na celkovou situaci ve státě a v Evropě je v ohrožení naprostá většina školních akcí do konce školního roku. Stále nevíme, kdy se do školy vrátíme, takže zahraniční zájezdy do Švédska a Skotska jsou zrušeny, stejně tak jako většina škol v přírodě. Bohužel nejde jinak. Chtěl bych Vás, rodiče, ale požádat o strpení v otázce náhrady financí za zaplacené zálohy. Nevíme dosud, jestli případé storno bude vyžadováno (záleží třeba na délce nouzového stavu). Takže tyto finanční otázky budeme řešit až poté, co bude jasno.

Přeji hezké dny. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pondělí 6. 4. 13:55

Vážení rodiče. Na prahu nového týdne přináším tři důležité informace.

Žáky čekají velikonoční prázdniny, což se promítne do podoby distančního vzdělávání tím, že pedagogové nebudou samozřejmě žákům zadávat na období prázdnin a svátků žádné povinné úkoly. 

Vzhledem k doporučení MŠMT také upravujeme pravidla našeho Distančního vzdělávání. S platností od zítřka, tj. od 7. 4. 2020 vstupují v platnost dva nové postupy. Jeden z nich se týká Hodnocení žáků (klasické známkování je v podstatě zrušeno a nebude sloužit jako sběr informací pro klasifikaci) a zároveň upravujeme pravidla pro zadávání prací v době Distančního vzdělávání. Pravidla hodnocení platí od 7. 4. 2020, pravidla zadávání úkolů od příštího týdne. Vše přehledně je zachyceno v následujícím aktualizovaném dokumentu: Distanční vzdělávání pro rodiče

Zároveň připomenu, že postupně přibývají hodiny, kde se využívá programů ZOOM pro videokonference a aplikací Google. Protože chceme zjednodušit přístup do aktivit Google Classroom a Google Suite, budou tyto přístupy sjednoceny tak, aby po Velikonocích nemuseli žáci přeskakovat z jednoho účtu na druhý a měli v případě používání této služby vše pohromadě.

Asi jste si si všimli, že Vás dnes oslovili třídní učitelé s jednoduchým dotazníčkem snažícím se zjistit Váš pohled na náročnost učiva nebo s cílem zjistit, kolik času věnují Vaše děti domácímu vzdělávání. Děkují tímto za spolupráci.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pátek 3. 4. 16:00

Vážení rodiče. Postupně rozšiřujeme nabídku vzdělávácích procesů v rámci našeho distančního vzdělávání. Ve výuce se začínají objevovat videokonference a další formy synchronní výuky a také více pedagogů začíná pro řízení svých aktivit využívat služeb Google Suite a Google Classroom. Žádám Vás tedy o spolupráci při instalaci účtů, pokud Vás o to naši pedagogové, kteří podobné aplikace budou využívat, požádají. Děkuji za spolupráci a přeji hezký víkend.

Jan Přibyl, ředitel školy

 

aktualizace informací - čtvrtek 2. 4. 9:15

Vážení rodiče. Dnes se stala nemilá věc - podařilo se omylem smazat všechny zprávy v Bakalářích, které byly zadány včera - 1. 4. a dnes ráno. Bohužel to není aprílový žertík, ale chyba, za kterou se omlouvám. Paní učitelky během dopoledne zadají úkoly na dnešní den znovu. Stalo se nám to poprvé v historii a naposledy. 

Dnes přináším také informace o provozu školní družiny v době uzavírky školy. Platba za družinu za druhé pololetí proběhla, vzhledem k tomu, že neznáme délku uzavírky, bude po ukončení karantény rozhodnuto, jak bude naloženo s částkou, která odpovídá době uzavírky školy. Buď bude rodičům vrácena nebo bude použita na další školní rok. Nemělo by dojít k tomu, že někdo o peníze přijde. Školní družina také nabízí dobrovolné aktivity pro své účastníky, podrobnosti přináším zde: skolni-druzina-1/sd-s-karantenou-1083cs.html

Přináším také několik snad zajímavých tipů a triků pro práci s Bakaláři: Bakaláři - některé tipy a triky

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - středa 1. 4. 9:30

Vážení rodiče. Dnes přináším jeden návod. A to, jak si ve svém poštovním klientovi (třeba Outlooku) nastavit hlídání příchozích zpráv z Bakalářů. Komens do Outlooku

Na tento pátek - 3. 4. - opět vyhlašuji zvolnění. Na tento den nebudou zadávány nové úkoly a pedagogové již při zadávání delších úkolů toto zohlednili.

Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - úterý 31. 3. 7:45

Vážení rodiče, přináším dvě zprávy do úterního zasněženého rána.

Informace pro strávníky ve školní jídelně. Během uzavírky škol samozřejmě evidujeme přeplatky (z plateb v hotovosti nebo z inkasa), ty budou samozřejmě použity na platbu, až se vrátí děti do školy. O nic nepřijdou.

Druhá zpráva se netýká přímo naší školy, ale napadlo mě jí v této době připomenout. 30. 3. 1920 (tedy vlastně přesně před 100 lety) byla schválena podoba československé vlajky, kterou máme dodnes. Původně bílo-červený prapor byl doplněn o modrý klín. Dovolil jsem tuto informaci zveřejnit sem jednak proto, že jako učitel dějepisu to považuji za zajímavé stoleté výročí a jednak proto, že náš národ nyní prochází složitým obdobím, tak připomenout si to, co máme společné, je určitě prima. Pokud by se chtěly děti vlastivědně vzdělat, připojuji zajímavý odkaz zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000409-100-let-ceske-vlajky/22025400244

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pondělí 30. 3. 8:00

Dobré ráno. Rozhodl jsem se přistoupit k drobné úpravě této stránky, kdy nad aktualizacemi budou dlouhodobě odděleny informace, které mají trvalé využití (Formulář k ošetřovnému, podmínky distančního vzdělávání, provoz školy).

MŠMT připravilo schéma programu přijímacích zkoušek na střední školy, především tedy pro naše páťáky a deváťáky a jejich rodiče zveřejňuji přímo zde: Přijímací řízení - schéma

Protože současné období je hodně náročné a zatěžuje i naši psychiku, třeba Vám přijde vhod sdělení naší školní psycholožky, Blanky Antošové, které by mohlo sloužit všem nám rodičům, pedagogům i dětem: Dopis rodičům

Přeji hezký den. Jan Přibyl

aktualizace informací - pátek 27. 3. 8:30

Vážení rodiče. Dnes v pátek - Vám přináším aktualizovaný dokument k našemu distančnímu vzdělávání: Distanční vzdělávání: Informace a doporučení pro rodiče.

Při aktualizaci údajů během pátečního odpoledne přidávám pro rodiče zajímavý odkaz na službu, o které jsem obdržel informace. Pokud některá z rodin má problém s počítačovou technikou sloužící pro zajištění distanční výuky pro své děti (tj. žádnou takovou techniku nemá), existuje možnost pomoci přes aktivitu firmy Mironet. Není to úplně zadarmo, ale částka není nijak likvidační. Kontakt přidávám zde, kde je možnost se registrovat jako žadatel o pomoc: https://www.mironet.cz/info/o-nas/podporujeme/mironet-zajisti-1000-pocitacu-rodinam-s-detmi-v-nouzi+kc202/

A ještě dodám, že provoz školy je každý všední dopoledne v rozmezí 8:00 - 10:00 za dodržení všech nutných podmínek (roušky, maximálně 2 osoby, rozestupy). Děkuji za pochopení.

Přeji všem hezký a pokud možno poklidný víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 26. 3. 12:45

Vážení rodiče. Novinek není mnoho, pedagogové se snaží, děti se snaží, rodiče se snaží. Tak dnes přinesu odkaz na informaci o tom, že MPSV zveřejnilo zprávu o rošzšíření ošetřovného i pro děti do 13 let věkut: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Přidávám také odkaz pro přijímací zkoušky na střední školy: https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-prijimacich-zkouskach/

Hezké dny. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - úterý 24. 3. 9:45

Vážení rodiče. Včerejší informace MŠMT přinesly pro základní školy několik důležitých informací.

 1. Přijímací zkoušky na střední školy proběhnou asi 14 dní po nástupu do školy (konkrétní termín stanoví MŠMT), momentálně se předpokládá návrat do škol nejdříve v polovině května. 
 2. Prázdniny neplánuje MŠMT omezovat

Zároveň dnes zveřejňuji informace k Zápisu do prvních tříd, který letos proběhne bez osobní přítomnosti žáků a bude realizován ve dnech 14. – 24. dubna 2020. Veškeré podrobnosti zde: zakladni-skola-1/zapis-do-1-trid/

Rozhodl jsem také o tom, že zadávání úkolů a prací z výchov v rámci našeho distančního vzdělávání zůstane v rovině dobrovolného plnění. Výchovy patří k řádným předmětům vyučovaným na naší škole a nechceme je úplně pominout a chceme nechat děti i realizovat jejich umělecké potřeby. Primárně ale budou zadávány úkoly a práce z profilových předmětů. Neplnění úkolů z výchov nebude nijak sledováno nebo trestáno.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

 

aktualizace informací - pondělí 23. 3. 9:30

Vážení rodiče. V novém týdnu Vás přivítám s několika novinkami. Předně připomenu, že určitě sledujete dění, a tak víte, že otevření škol je v nedohlednu, momentálně probleskují informace o přelomu května/června, což ale není potvrzené. A tak vzhledem k prodloužení uzávěry školy motivuji pedagogy k většímu zapojení interaktivních metod a svých video či audio výstupů k řízení hodin.

Zároveň zavádíme jednu novinku. V těchto dnech začnou být zprávy o novém učivu a úkolech zadávány na druhém stupni v Bakalářích také na Nástěnku třídy. Žák nebo rodič se k ní dostane přes webové rozhranní webového prohlížeče v sekci Komens. Stačí vybrat svou třídu a jsou vidět všechny zadané úkoly pohromadě. Pomůže to lepší organizaci práce a větší přehlednosti.

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách odkaz na postup, jak mluvit s dětmi o koronaviru. Myslím, že stojí za přečtení, odkaz je zde: https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx

Informace k nové organizaci Zápisu do prvních tříd zveřejním v úterý 24. 3. 2020

Na závěr připojím, že pro větší přehlednost zde na hlavní stránce budu nechávat aktualizace jen z posledních dvou dní, starší zprávy včetně funkčních odkazů budu přesouvat pravidelně do sekce Archiv uzavřená škola, která je zřízena na našem webu v záložce Základní škola hned nahoře.

Mějte se co nejlépe. Jan Přibyl, ředitel školy

 

aktualizace informací - pátek 20. 3. 8:15

Vážení rodiče. Určitě sledujete zpravodajství, tak víte o všeobecných novinách v opatřeních vlády.  Ale pokusím se popsat, co je nového pro Vás - pro rodiče, alespoň tak, jak jsem to pochytil z médií.

1. Vláda schválila změnu vyplácení ošetřovného. Místo dosavadních 9 dní (resp. 16 dní pro samoživetele) bude možnost čerpat po celou dobu zákazu školní docházky. Současně také vláda rozhodla o navýšení věkové hranice dítěte z 10 na 13 let. Nařízení vlády bude platit zpětně i pro rodiny, které již ošetřovné čerpají. Nebudou muset o ně znovu žádat. Každopádně - kdo z rodičů bude potřebovat potvrdit od školy formulář o ošetřovném, nechť zašle elektronicky vyplněný formulář kromě okruhu A na adresu skola@zsnavysluni.cz, a škola vrátí potvrzené zpět. Lze se domluvit i s paní hospodářkou na telefonu 326 903 242 (pracovní dny dopoledne). Formulář je zde: Formulář_ošetřovné

Tisková zpráva zde: Ošetřovné_aktuálně

2. MŠMT dne 18. 3. 2020 vydalo opatření k organizaci Zápisů do prvních tříd. Momentálně dokončuji přípravu dokumentu, který tato opatření bude obsahovat a v dokumentu bude popsán průběh a termíny zápisu do prvních tříd na ZŠ Na Výsluní v dubnu 2020. Dokument zde na stránkách zveřejním pravdepodobně v pondělí 23. 3. 2020. 

Přeji pěkný klidný a první jarní víkend. Jan Přibyl, ředitel školy.

aktualizace informací - čtvrtek 19. 3. 12:20

Vážení rodiče. Studium na dálku nám dnes pokračuje již sedmým dnem a asi se mnou budete souhlasit, že je to mnohem náročnější, než jsme asi při vyhlášení předpokládali. Od řady z Vás vím, že jste velmi unaveni z toho, jak se snažíte Vašim dětem pomáhat, za což velmi děkuji. A tak vyhlašuji drobné zvolnění a na zítřek, na pátek 20. 3. nebudou zadávány dětem žádné úkoly. Nechť si děti dokončí své předchozí úkoly, věnují se čtení anebo třeba s rodinou stráví alespoň nějaký čas v přírodě v souladu se všemi doporučeními a opatřeními vlády. V pondělí zase budeme pokračovat, patrně s částečnou úpravu náročnosti, podrobnosti Vám napíšu.

Od včerejšího dne se objevují problémy s otevíráním příloh v Bakalářích. Souvisí to s provedenými aktualizacemi. Momentálně víme způsoby, jak tomu jde patrně předejít.

1. Vyzkoušejte i jiné webové prohlížeče (někomu to nechodí v Chromu, ale naopak třeba v Microsoft Edge ano)

2. Používejte pokud možno počítačovou verzi Bakalářů (tj. žákovskou knížku). Mobilní aplikace v telefonu není plnohodnotou verzí programu, některé důležité součásti (třeba Dokumenty) v ní vůbec nejsou obsaženy.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktuliazace informací - středa 18. 3. 8:30

Dnes přináším 2 informace:

1. Po provedených aktualizacích Bakalářů se může stát, že se Vám nezobrazují přílohy zprávy. Samotní Bakaláří řeší, co s tím (sami neví), často pomáhá použít jiný prohlížeč, než Explorer nebo Google Chrome. Mělo by fungovat třeba v Microsoft Edge. Jakmile budu mít od provozovatele Bakalářů novinky, obratem zveřejním.

2. Naše školní psycholožka Blanka Antošová - Kejíková nabízí možnost dálkových konzultací. V tom případě použijte prosím službu Skype (nickname: blaankej). Na termínu sezení se domluvíte také prostřednictvím sms zprávy na telefonu 602 938 647. Do sms prosím uveďte jméno žáka, třídu a dobu, kterou preferujete (dopoledne - odpoledne - večer). 

Držme se a mějme se co nejlépe. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - úterý 17. 3. 9:00

Dnes nic dramatického nového nepřínáším (jen dobře), tak jen tři menší informace:

1. Do školy prosím vstupujte pouze s rouškami nebo s ochranou obličeje (kvůli ochraně zdraví zaměstnanců).

2. Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu-východ má přerušenou činnost, neprobíhají vyšetření. Pracovníci poradny fungují pomocí elektronické komunikace.

3. Místní skautky (děkuji za to) přišly s aktivitou edukační hry pro děti. Odkaz přináším zde: https://sites.google.com/view/per-eruditus-skaut/n%C3%A1dvo%C5%99%C3%AD?authuser=0

aktualizace informací - pondělí 16. 3. 9:00

Po opatření vlády z dnešní půlnoci se výrazně omezil pohyb osob, o čemž asi všichni víme, ale pro jistotu zde připojím odkaz k případnému nastudování: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/rozhodnuti-vlady-o-zakazu-volneho-pohybu-osob-180358/. Osobně se připojím s prosbou o respektování těcto pravidel z důvodu snížení rizika zdravotních problémů dětí a rodičů.

Režim našeho dálkového vzdělávání funguje, po 3 dnech jsme ho vyhodnotili a já zde připojuji pravidla a doporučení pro jeho fungování pro Vás - pro rodiče: Distanční vzdělávání - informace pro rodiče

Připojím ještě postřeh k hodnocení prací žáků. Ponecháváme tuto možnost, protože nám přijde vhodné ocenit splněnou práci žáků a tím je pozitivně motivovat anebo dát najevo, že jejich práce je úspěšná. Budeme ale upřednosťovat pozitivní hodnocení před negativním.

Vzhledem k tomu, že od dnešního dne je omezen pohyb osob, nabízíme novou formu řešení ošetřovného. Pokud rodič potřebuje potvrdit formulář, zašle ho naskenovaný vyplněný kromě sektoru A na školní e-mailovou adresu: skola@zsnavysluni.cz. Škola potvrdí sektor A a zašle rodičům zpět. Pro jistotu znovu odkaz zde: Formulář

A připojuji ještě jednu novinku. Česká televize od pondělí spouští nový program UčíTelka podporující vzdělávání žáků z domova. Odkaz je zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Informace z počátku minulého týdne jsou již smazány, ponechávám zde ty aktuální.

Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pátek 13. 3. 9:00

Dnes přidávám několik postřehů k technickému zabezpečení dálkové výuky. 

1. Nedoporučujeme používat prohlížeč Microsoft Explorer, některé součásti Bakalářů v něm nepracují správně, doporučujeme jiné webové prohlížeče (Google Chrome, Firefox, Opera....)

2. Po zásahu do parametrů aplikace Bakaláři již i žáci mohou ze svých účtů zasílat pedagogům přílohy (třeba vypracovanou práci)

3. Pokud má někdo konkrétní technický problém, nechť kontaktuje pana zástupce, obvykle do jednoho dne situaci vyřeší (chybějící či nefunkční přístup do systému apod.), email: bretislav.krchov@zsnavysluni.cz

Na konci tohoto týdne vyhodnotíme průběh a formu dálkového vzdělávání, pokud v něm provedeme nějaké úpravy směřující k vylepšení systému, budu Vás na začátku dalšího týdne informovat. 

Přeji hezký a pokud možno klidný víkend.

Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 12. 3. 9:00

Vážení rodiče. Jak nám naběhl nový režim, postupně zjišťujeme a vyhodnocujeme jeho fungování. Během prvního dne se objevilo několik dotazů k přihlašování do Bakalářů, tak je zde hned nyní shrnu včetně odpovědí.

1. Kdo má svůj e-mail zadaný v Bakalářich (rodič nebo žák), může si své heslo změnit pomocí odkazu Zapomenuté heslo na přihlašovací stránce do Bakalářů (elektronické ŽK)

2. Kdo ztratil své přihlašovací údaje, nechť kontaktuje pana zástupce Břetislava Krchova (ideálně přes e-mail), pan zástupce Vám vygeneneruje a zašle nový přístup

3. Kdo nemá možnost dostávat informace od školy elektronickou formou, nechť kontaktuje svého třídního učitele, takový případ budeme řešit individuálně

Žádám tímto rodiče, aby sledovali a podporovali děti v jejich domácí školní práci, ideálně průběžně a denně. Uvědomuji si, že pro rodiče je tato situace obvzláště těžká, protože jim naskakují další povinnosti a především u našich nejmenších školáků se jim musí věnovat mnohem více, než je obvyklé. Již nyní vidíme, že někteří žáci své úkoly vůbec nezačali plnit, tak na to prosím dohlédněte. Připomínám, že žákům je práce zadávána přes Bakaláře nebo mailovou cestou na rodiče nejmenších žáků. Zároveň doporučuji zvážit nutnost pohybu dětí v neobvykle objemném volném čase v nákupních centrech nebo prostorách velké koncentrace lidí. V současné nelehké situaci jde primárně o zdraví. 

Závěrem připojuji odkazy na některé online aktivity, pomocí kterých lze s dětmi procvičovat a trénovat zábavnou formou. Řada organizací uvolnila své aktivity k širokému použití.

Škola s nadhledem: https://www.skolasnadhledem.cz/

Učebnice online: http://ucebnice.online/

Scio - procvičovací testy: https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

Děkuji za spolupráci i trpělivost, bude-li třeba, přinesu další informace.

Jan Přibyl, ředitel školy

 

Informace pro rodiče ohledně ošetřovného:

Oficiální informace MPSV ohledně ošetřovného: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Tiskopis odevzdá dle instrukcí zákonný zástupce neprodleně svému zaměstnavateli. Škola potvrdí rodičům daný formulář, přičemž vyplněna bude kolonka OD. Rodiče si mohou nechat formulář potvrdit na sekretariátu školy v pracovní dny od 8:00 do 12:00. Potvrzení bude vydávat paní sekretářka (326 903 424). 

Žádáme rodiče, aby přinesli formulář vyplňený (je ke stažení dále), škola vyplní oddělení A a obratem potvrdí. Formulář bude k dispozici i ve škole, v tom případě si ho zde rodiče vyplní a škola potvrdí správnost. Potvrzení formuláře zajistí hospodářka školy nebo ředitel školy.

Tiskopis má tuto podobu: Formulář