Navigace

Obsah

Archiv aktualit

 

Zde jsou chronologicky, od nejčerstvějších zpráv, archivovány zprávy školy a ředitele školy pro rodiče a veřejnost v době uzavření školy od 11. 3. 2020 a v následujícím období.

Důležité odkazy k distančnímu vzdělávání: Distanční vzdělávání - pravidla

Informace o distančním vzdělávání: zakladni-skola-1/distancni-vzdelavani-a-komunikace/

Informace o prostředí G-Suitezakladni-skola-1/g-suite/

 

-----------------------------------------------------------------------------

pondělí 30. 11. 

Hezký den přeji všem. Dnešním dnem máme ve škole 31 tříd, tj. přes 80% všech žáků. Vláda v neděli rozhodla o tom, že školy přejdou od pondělí 7. 12. do 3. stupně PES. Na chod naší školy ale tato změna nebude mít žádný vliv, pravidla zůstanou stejná. I příští týden zůstanou prezenčně ve škole stejné třídy jako tento týden a třídy v rotačním systému (6.-8.) se vystřídají.

Jan Přibyl, ředitel školy

neděle 29. 11. 

Vážení rodiče a žáci. Tak zítra se s většinou žáků uvidíme opět ve škole. Informace jsou snad přehledné a jasné, tak dnes jen napíši, že se těšíme (my učitelé) a věříme, že i děti. Čekají nás tři týdny (a kousek - o vyhlášení ředitelského volna na 21. a 22. 12. neuvažuji) zase o trochu ostřejšího režimu, ale ve škole. Tak prosím nezapomeňme na roušky, prosím připomeňte dětem nutnost hygienických pravidel (paní učitelky ve škole na to také nezapomenou) a v pondělí v 7:35 otevíráme. Družina bude fungovat jako před uzavírkou školy, takže zadním, družinovým vchodem od 6:00.

Přeji klidnou první adventní neděli. Jan Přibyl, ředitel školy

pátek 27. 11. 

Vážení rodiče. Před víkendem přináším nové informace.

Veškeré informace k provozu školy od pondělí 30. 11. jsou zde: Provoz školy od 30. 11. 

Na distančním vzdělávání zůstávají příští týden tyto třídy: 7.A, 7.B, 7.C, 7.D, 8.B a 8. D. Rozvrh jejich konferencí je uveden zde: Rozvrh online konferencí od 30. 11. 

Začínají se kompletovat dodávky školního oblečení. Část dodávek určených do školy již dorazila, dle sdělení firmy dorazí příští týden i zbytek, takže po zkompletování budou k vyzvednutí. Stejně tak začínají dorážet zásilky i na soukromé adresy, pokud jste je jako doručovací zadali. Nastalo přitom určité zpoždění, protože kolekce se vyrábí v cizině.

O víkend začíná advent. MDDM pod vedením paní ředitelky Kláry Jurčíkové organizuje letos rozsvěcení vánočního stromečku na náměstí online, velmi rád zde proto zveřejňuji odkaz k této akci, když už se letos nemůžeme účastnit logicky přímo. Advent 2020

A protože nadcházející advent bude znát i u nás ve škole, velmi rád připomenu i start již tradičního adventního kalendáře, který letos bude probíhat online. Aktivita vzniká pod vedením paní učitelky Vltavské a bude mít následující podobu. Naši žáci 2. stupně dostanou do svých G-Suitů pozvánku ke kurzu Adventní kalendář. Zapíší se a mohou se každý den účastnit zajímavých úkolů. Úkol se objeví každý den od 1. 12. do 20. 12. v 17:00. Po rozkliknuti se objeví v okénku Vaše práce v příloze google dokument. Ten každý otevře, napíše odpověď (takže netřeba nic stahovat ani ukládat, každá změna se uloží sama). Poté se dokument zavře a v okénku Vaše práce klikne na Odevzdat. A je to. Čas na odevzdání bude do 20:00. Vzhledem k množství řešitelů budou brány v potaz jen úkoly odevzdané včas. Na konci týdne budou vylosováni vždy šťastlivci z těch nejpilnějších a nejúspěšnějších. Jejich jména budou v pondělí zveřejněna ve streamu kurzu. Výhrou bude sladká odměna, kterou si výherci mohou vyzvednout u paní učitelky Vltavské v kabinetě 209d. Vše je samozřejmě dobrovolné a řešit lze samozřejmě také jen některé dny. Soutěž je zaměřena na žáky 2. stupně.

A na závěr připojuji ještě informaci k soutěži Matematický Klokan. Děti dostaly do kurzu své bodové výsledky, nyní jsou v jednotlivých kurzech zveřejněna i správná řešení.

Přeji příjemný víkend a těšíme se na pondělí, kdy se nám škola zase náramně zaplní.

Jan Přibyl, ředitel školy

 

čtvrtek 26. 11. 

Vážení rodiče. S blížícím se návratem většiny žáků k prezenční výuce přináším všeobecné informace k provozu školy od pondělí 30. 11. Podrobnosti k dané třídě Vám oznámí v pátek jednotliví třídní učitelé.

PREZENČNÍ VÝUKA (1.-5. ročník, 9. ročník, rotačním způsobem 6.-8. ročník)

1. Všichni žáci i zaměstnanci musí mít ve škole roušku (ve třídě i ve společných prostorách), výjimkách je konzumace oběda nebo svačiny. Doporučujeme vzít si s sebou 2 roušky na den a pytlík nebo krabičku na jejich bezpečné uschování.

2. Je zakázán zpěv a sportovní aktivity. Předměty hudební výchova a tělesná výchova ale zůstávají v rozvrhu. Jen se pozmění náplň těchto předmětů. V rámci TV budou realizovány vycházky ven (pouze v případě nepříznivého počasí, tj. deště, by třída zůstala v učebně). U sportovních tříd (hodinová dotace 5 hodin TV je možné nahradit části hodin TV jiným předmětem, např. matematikou).

3. Je výrazně upraven chod jídelny. Vzhledem k tomu, že musíme dodržet homogenitu tříd a nesmí docházet k mísení žáků z různých tříd i třeba při čekání na oběd, bude se každá třída stravovat v přesném čase, který je obvykle jiný, než tomu bylo dříve zvykem. Může se stát, že třída půjde na oběd dříve a vrátí se zpět do výuky nebo půjde na oběd zase později, než tomu bylo v říjnu. Je to ale jediný způsob, jak udržet jídelnu v provozu, protože podmínky pro provoz jídelny jsou velmi přísné a kromě zmíněného zákazu mísení je třeba dodržet i vzdálenost mezi stoly nebo maximální počet 4 strávníků u jednoho stolu. O rozvrhu třídy v jídelně bude informovat rodiče třídní učitel.

4. Pokračuje dále hygienický standard, nově se zařazuje pravidelné větrání (tj. 5 minut o přestávku a jednou během hodiny)

5. Provoz školní družiny se vrací k systému, který fungoval v září a říjnu. To znamená, že děti budou ve svých družinových odděleních a ranní příchod do ranní družiny i odchod z družiny bude primárně využívat zadní, tj. družinový vchod. 

6. Škola bude otevřena již od 7:35, abychom rozložili příchod dětí do školy do delšího časového úseku.

 

DISTANČNÍ VÝUKA (pro 6.- 8. třídy v rotačním systému)

1. Funguje podle daných pravidel distančního vzdělávání, tedy povinně pro žáky v prostředí G-Suite s rozvrhem online konferencí. 

2. V této formě výuky nejsou povinně zařazovány úkoly ve výchovách (ty se realizují v prezenční formě). Je ale možné, že žáci mohou pracovat během distanční výuky na dlouhodobém projektu zadaném v prezenční výuce.

3. Vzhledem k tomu, že žáci budou průběžně přeskakovat z týdne distančního do týdne prezenčního, je žádoucí stále pravidelně pracovat.

4. Žáci na distanční výuce mají automaticky na daný týden odhlášený oběd. Pokud chtějí odebírat oběd do jídlonosiče, mohou, ale třeba si oběd přihlásit a odebrat ho až v čase 14:00 - 14:15.

Program zařazení tříd do distančního vzdělávání

týden

třídy

30. listopadu – 4. prosince

7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 8. B, 8. D

7. prosince – 11. prosince

6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 8. A, 8. C

14. prosince – 18. prosince

7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 8. B, 8. D

21. prosince – 22. prosince

6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 6. E, 8. A, 8. C

 

úterý 24. 11. 

Vážení rodiče. S blížícím se návratem dětí do školy dolaďujeme jednotlivé podrobnosti, dnes přináším dva snad zajímavé odkazy. 

Chod školy se musí řídit dalšími novými opatřeními. Například nošení roušek ve vnitřních prostorách školy bude platit jako nutná povinnost hodně dlouho. Podrobně se můžete seznámit s pravidly pro školství v následujícím období v této tabulce PES (protiepidemického systému) pro školství: PES pro školství

Pro žáky osmých a devátých tříd je tu možnost virtuálně, online navštívit veletrh středních škol Schola pragensis. Pravidelně tuto akci takto v listopadu navštěvujeme, letos je tedy možnost pouze online. Odkaz již žáci dostali, zveřejňuji i zde: Schola pragensis

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

pondělí 23. 11. 

Vážení rodiče.

Přináším slíbené informace k provozu školy od příštího týdne, od pondělí 30. 11. Třídy budou vzdělávány tímto způsobem:

1.– 5. ročník – třídy prezenčně ve škole, vzdělávání probíhá bez mísení tříd (homogenní skupiny) podle platného rozvrhu, zakázán je zpěv a sportovní aktivity, ale hudební výchova i tělesná výchova zůstává v rozvrhu a dojde k úpravě náplně těchto předmětů (v TV vycházky)

9. ročník - třídy prezenčně ve škole, vzdělávání probíhá bez mísení tříd (homogenní skupiny) podle platného rozvrhu, zakázán je zpěv a sportovní aktivity, ale hudební výchova i tělesný výchova zůstává v rozvrhu a dojde k úpravě náplně těchto předmětů (v TV vycházky)

6.-8. ročník – bude fungovat podle rotačního systému, kdy jeden týden bude třída prezenčně ve škole a druhý týden bude fungovat dále na distančním vzdělávání. Během distančního vzdělávání bude třída mít stále online konference dle zveřejněného rozvrhu. Plán na střídavou výuku v následujících týdnech zveřejňuji v tabulce. Bohužel do vánočních prázdnin jsou jen třid plné týdny (poslední má jen dva dny), tak mé rozhodnutí ohledně rozdělení tříd bylo více bolestivé, než kdyby to šlo rozdělit na dva týdny ve škole a dva týdny doma. Podle pravidel ale mohu pustit k prezenční výuce maximálně 7 tříd šestého až osmého ročníku.

Týden

Prezenční výuka

Distanční výuka

30. 11. - 4. 12.

6. A, B, C, D, E   8. A, C

7. A, B, C, D    8. B D

7. 12. - 11.12.

7. A, B, C, D    8. B D

6. A, B, C, D, E   8. A, C

14. 12. - 18. 12.

6. A, B, C, D, E   8. A, C

7. A, B, C, D    8. B D

21. 12. - 22. 12.

7. A, B, C, D    8. B D

6. A, B, C, D, E   8. A, C

 

Pro žáky na distanční výuce stále zůstanou v nabídce prezenční konzultace ve škole dle návrhu pedagoga. Výchovy budou realizovány pouze při prezenční výuce.

Od pondělí 30. 11. bude v jiném režimu fungovat školní jídelna. Sestavujeme speciální, „covidové“ rozvrh jídelny, protože je třeba zajistit, aby se nám jednotlivé třídy nemíchaly během čekání na oběd. S termíny nástupu žáků do jídelny budou žáci (rodiče) seznámeni před návratem.

Samozřejmě musím připomenout, že pro všechny žáky vzdělávající se prezenčně ve škole (včetně konzultací) platí nutnost mít ve třídě i ve společných prostorách nasazenou roušku. Týká se to i pobytu venku, pokud nemají děti větší rozestupy než 2 metry. Roušku lze samozřejmě sundat při konzumaci jídla (svačina, jídelna).

Škola bude dále věnovat velkou pozornost úklidu i větrání prostor.

Školní družina bude fungovat i pro žáky 3. ročníku včetně ranní družiny.

Školní jídelna bude k dispozici všem přihlášeným žákům. Od pondělí 30. 11. budou přihlášeni i všichni žáci tříd, které v pondělí nastupují do školy. Pokud někdo oběd nechce, může si odhlásit přes systém strava.cz nebo telefonicky přes paní Havlasovou (326 903 241). Žáci v rotačním systému jsou vždy nahlášeni na týdny, které budou ve škole. Žáci na distančním vzdělávání mají možnost odebrat oběd s sebou, ale až v čase 14:00 - 14:30. Přináším i informace k placení obědů. Většina žáků má obědy zaplaceny (předplaceny) vlastně až až 11. 12. (je to ale individuální). Platbu na zbývající obědy v prosinci lze provést inkasem nebo přímo v okénku ve školní jídelně (každé pondělí od 7:00 do 8:00 a poté od 14:00 do 15:00).

Jedná se vlastně již o několikátý restart školy v tomto kalendářním roce, pokaždé za jiných podmínek, tak věřím, že se všichni dovedou přizpůsobit a využít tak příležitosti k pobytu přímo ve škole. Musím ale i připomenout, že školní docházka je povinná a že za těchto podmínek nemohu zajistit distanční vzdělávání žákům, kteří zůstanou z různých důvodů doma. Distanční výuka se bude týkat pouze vybraných tříd druhého stupně v rotačním systému po týdnech.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

neděle 22. 11.

Vážení rodiče a žáci. V pondělí startuje nový školní týden a vzhledem k tomu, že další vlna návratu žáků do škol je ohlášena na pondělí 30. 11., pokračujeme v distančním režimu pro žáky 3.-9. ročníku. Rozvrh online konferencí na nadcházející týden připojuji zde:  Rozvrh online konferencí od 23.11. Zároveň se připravujeme na návrat další vlny žáků do školy. Na počátku týdne zveřejním podrobnosti k nástupu žáků do školy. Během distančního vzdělávání také budeme postupně žáky na tento návrat připravovat. Tento týden také stále platí možnost prezenčních konzultací (jeden žák a jeden pedagog) ve škole v případě, že má žák výukové problémy. O těchto konzultacích informují své žáky jednotliví pedagogové.

Připojuji informaci ke školní jídelně. Všichni žáci ze tříd, které se vracejí 30. 11. do školy, budou mít od pondělí přihlášené obědy. Kdo nebude chtít oběd odebírat, nechť si odhlásí přes systém strava.cz nebo telefonicky přes vedoucí ŠJ – paní Havlasovou (326 903 241).

V minulém týdnu také byly vyhodnoceny výsledky soutěže Matematický Klokan. Žáci pracující přes kurz v G-Suitu dostali zpět do kurzu jejich výsledek (bodové ohodnocení). Zatím ale nemůžeme zveřejnit správné řešení. Soutěž je to celorepubliková, na některých školách stále probíhá a chceme dodržet regule soutěže.  Postup pro získání bodových výsledků je tento: Žák si v G-Suitu otevře kurz, následně klikne na Práce v kurzu a dole si zobrazí úkol. V levém horním rohu bude vidět bodové skóre (třeba 100/120).

Přeji hezký zbytek víkendu. Jan Přibyl, ředitel školy

čtvrtek 19. 11. 

Přeji hezké odpoledne a přináším čerstvé informace. Ačkoliv původní předpoklady zněly jinak, tak se nakonec žáci ostatních ročníků ZŠ začnou vracet k prezenční výuce až od pondělí 30. 11. Oznámeno to bylo na dnešní odpolední tiskové konferenci. Jak to tedy bude?

týden 23.-27.11. 1.a 2. ročník ve škole, ostatní třídy pokračují distančním způsobem
týden od 30.11. 1.-5. ročník + 9. ročník ve škole, 6.-8. ročník rotačním způsobem (tj. týden ve škole a týden distančně z domova)

Informace k nástupu ostatních žáků do školy včetně rozložení rotačního způsobu zveřejním tedy v průběhu příštího týdne. Určitě bude fungovat družina, samozřejmě i jídelna, kde ale musíme rozložit časy oběda pro všechny třídy tak, aby se žáci vzájemně nemíchali ani při čekání na oběd. Bude tak stanoven speciální "covidový" rozvrh do jídelny, jinak to nepůjde.

Možná jste se těšili, rodiče i děti, že v pondělí nastoupíte do školy, ale ještě týden musíme zvládnout distanční způsob. Bude to vlastně sedmý týden v řadě (včetně podzimních prázdnin), tak ten poslední už to všichni dokáží také. Věřím, že dnešní oficiální informace od vlády o nástupu žáků se již nezmění, samozřejmě je ale toto datum podmíněno dobrým epidemiologickým vývojem.

Dále sbírám postřehy od žáků i rodičů. Dnešní pochvalu namířím třeba k rodičům našich prvňáčků, kteří měli doma opravdu skvělý režim, protože si je paní učitelky chválí a je s nimi radost pracovat. 

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

středa 18. 11.

Vážení rodiče. Škola nám dnes prakticky po pěti týdnech opět ožila dětmi. Devět tříd těch nejmenších žáčků je zpět a podle současného plánu vlády to tak zůstane (doufejme napořád). Fungování družiny i jídelny je upraveno podle nutných pravidel. Mám první ohlasy, že děti jsou šťastné a že chtějí dále pracovat, což mě velice těší. Zároveň dnes začaly i první prezenční konzultace ostatních žáků, což je možnost, jak pomoci potřebným žákům také přímo ve škole. 

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

úterý 17. 11. - aktualizace 19:10

Hezký sváteční den přeji všem. Před středečním obnovením prezenční výuky žáků přípravné třídy, prvních a druhých tříd jen připomínám, že příchod do ranní družiny bude výjimečně (minimálně do pátku 20. 11.) hlavním vchodem (od semaforu na ulici Kostelecká). Děti přicházející do školy před osmou hodinou se shromáždí na stanovených místech (proto, aby se nám děti zbytečně nemíchaly). 

Přinášíme také informace o výsledcích Matematického Klokana, který proběhl v pátek 13. 11. Máme velkou radost, zúčastnilo se celkem 614 žáků ve všech 4 kategoriích dohromady. Zítra, tj. ve středu obdrží každý řešitel do svého kurzu své výsledky, nyní zveřejňujeme výsledky nejlepších řešitelů v jednotlivých kategoriích. Tak se ve středu podívejte do svých kurzů, uvidíte tam svůj počet bodů. Zprávu dostanou i ti žáci, kteří odpovídali přes komentáře nebo přes Bakaláře.

Cvrček (2.-3. ročník): 1. Valentýna Přibylová a Marek Boháč 90 b., 3. Jan Halgaš, Richard Bolehovský, Marie Lednická a Matyáš Přindiš 85 b.

Klokánek (4. a 5. ročník): 1. Kristýna Votřelová 114 b., 2. Karolína Krásová 109 b., 3. Jakub Jeník 108 b.

Benjamín (6. - 7. ročník): 1. Adam Dvořák 105 b., 2. Alena Plívová 96 b., 3. Natálie Kristová 95 b.

Kadet (8. - 9. ročník): 1. Jakub Macháček 103 b., 2. Rodion Pyrih 96 b., 3. Jonáš Pavlič 93 b.

Za zorganizování děkuji všem pedagogům, kteří se na této online soutěži podíleli pod vedením paní učitelky Tluchořové.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

pondělí 16. 11.

V průběhu dnešního dne se objevila řada informací směřujících k tomu, že je možné, aby od příštího pondělí, tj. od 23. 11. nastoupili do školy zpět k prezenční výuce i ostatní žáci prvního stupně, naši deváťáci a střídavým způsobem (tj. rotační výměnou po týdnech) i dostatní žáci druhého stupně. Rozhodnutí padne patrně ve středu. Pokud bude toto rozhodnuto, budu Vás následně informovat. Na tuto variantu se samozřejmě připravujeme tak, aby příchod žáků zpět do školy byl co nejsnazší. Tak uvidíme.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

neděle 16. 11. 

Vážení rodiče a žáci. S příchodem nového týdne zpřesňuji informace o chodu školy v následujícím období. Tento týden již nebude škola prázdná. Od středy 18. 11. se nám vrací žáci přípravné třídy, prvních a druhých tříd. Rodiče těchto tříd již znají podrobnosti, informace o chodu jídelny nebo družiny jsou uvedeny v jednotlivých záložkách našeho webu. K chodu jídelny připojím, že od středy 18. 11. musíme lehce pozměnit časy pro vyzvedávání obědů do jídlonosičů pro žáky na distančním vzdělávání. Nově to bude ve dvou etapách, tj. od 10:50 do 11:30 a poté od 13:00 do 13:30. Je totiž třeba zajistit, aby žáci, kteří si vyzvedávají oběd, nepřicházeli do kontaktu s žáky ve škole.

K účasti našich nejmenších žáků ve škole ještě připojím, že pro žáky, kteří nebudou ve škole přítomni, již nebude od středy 18. 11. fungovat distanční vzdělávání. To totiž mohu nařídit pouze v případě, kdyby více než polovina žáků byla rozhodnutím hygieny nebo vlády v karanténě. Každopádně budou schopny paní učitelky zajistit předání pokynů k výuce i žákům, kteří z různých důvodů nebudou moci být ve škole přítomni. Zároveň připomenu, že může nastat případ, který si samozřejmě nepřejeme, ale musíme být připraveni. A to je situace, kdyby se vyskytlo onemocnění COVIDu-19 u některého z našich žáků. V takovém případě budu postupovat podle pokynů hygieniků, se kterými budu v kontaktu. Nyní žádám rodiče o to, aby děti s jakýmkoliv příznakem infekčního onemocnění do školy neposílali a neohrozili tak zdraví nebo další vyučování spolužáků. Za tento odpovědný přístup moc děkuji. Důležité je, že všichni účastníci prezenčního vzdělávání (tj. všichni žáci i zaměstnanci) školy musí nosit ve škole roušky (ve výuce i ve společných prostorách). Samozřejmě, je to omezující, ale je to fungující režimové opatření, které umožní, abychom se k prezenční výuce mohli vrátit. Podrobnosti o nošení roušek už víte od třídních učitelů, kteří budou samozřejmě s dětmi na toto téma mluvit. Samotný nástup dětí do školy bude spojen s patřičnou adaptací a zvykáním na školní prostředí. Paní učitelky zmapují úroveň dětí po distančním vzdělávání a věřím, že i díky tomu bude přechod k prezenční výuce velmi pružný. Nemám o to díky kvalitám našich paní učitelek pochyby.

Od středy 18. 11. také platí možnost individuálních prezenčních konzultací ve škole pro žáky ostatních ročníků. O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy. U nás to bude fungovat tak, že daný pedagog osloví žáky (u těch menších žáků logicky rodiče) s touto možností a stanoveným termínem. Pokud bude kapacita těchto konzultací naplněna, rozloží se přítomnost žáků na nich i do dalšího týdne. Při této konzultaci platí všechna nutná hygienická pravidla (především roušky pro oba účastníky setkání). Konzultaci může být přítomen i rodič, podrobnosti si domluví žák (rodič) s konkrétním pedagogem.

A protože v posledních dnech dochází k aktualizaci informací ohledně plánu na případné uvolňování opatření ve společnosti, možná čekají i školství určité změny. Pokud se budou epidemiologická čísla i nadále vyvíjet pozitivně, je možné, že vláda (ministerstvo zdravotnictví) rozhodne ve druhé polovině příštího týdne o tom, že by v pondělí 23. 11. mohli do školy k obnovené prezenční výuce nastoupit zpět všichni ostatní žáci prvního stupně a střídavým (rotačním po týdnech) způsobem i žáci stupně druhého. To by byla úžasná zpráva. Budeme tedy dále situaci pečlivě sledovat a uvidíme, jak to dopadne. Každopádně informace o způsobu a podmínkách návratu budou zveřejněny včas, aby se všichni mohli co nejlépe připravit.

Pro pokračující distanční vzdělávání zveřejňuji rozvrh online konferencí na příští týden. Vzhledem k úternímu státnímu svátku je počet hodin logicky celkově mírně zmírněn, ale snažíme se dodržet pravidlo alespoň jednoho synchronního setkání mezi pedagogem a žáky ve všech vyučovaných předmětech. Do tabulky přidáváme jednu změnu. U skupiny jazyka, která je pouze pro jednu polovinu, doplňujeme zkratku pedagoga (např. AJPJ – Anglický jazyk skupina Přibylové Jany). Pokud je napsáno v okénku pouze AJ, mají angličtinu obě skupiny zároveň. Snad bude tímto ještě přehlednější. Odkaz na konference na v záhlaví hlavní stránky, zveřejňuji ale i sem: Rozvrh online konferencí od 16. 11. 

Přeji všem klidný zbytek víkendu, pohodové vykročení do nového týdne a i chvilku času k zamyšlení nad významem úterního státního svátku, který připomíná boje studentů za demokracii v klíčových letech našich dějin, 1939 a 1989. A když jsme u těch výročí, dnes, v nedělí 15. 11. je to přesně 350 let, kdy ve věku 78 let zemřel v Amsterdamu Jan Ámos Komenský. Tento náš Učitel národů opustil naši zemi v době po bitvě na Bílé hoře, jejíž 400. výročí jsme si připomněli minulý týden. J. A. Komenský ovlivnil pedagogiku na dlouhou dobu a část jeho myšlenek se praktikuje i dnes. Zajímavé by bylo, kdyby se mohl vyjádřit k tomu, kdy z konkrétních příčin musí být děti během jednoho roku být vzděláváni 4-5 měsíců distančně. Byl by to zajímavý pohled. Zakončuji tedy tímto historickým okénkem, které jsem si jako učitel dějepisu rád připomenul.

Jan Přibyl, ředitel školy

pátek 13. 11. 

Je sice pátek 13., ale snad to nezpůsobí nikomu náhlé neštěstí, třeba při počítání Matematického klokana....V souvislosti s nástupem dětí nejnižších ročníků do školy ve středu 18. 11.budou dnes rodiče těchto dětí osloveni svými třídními učiteli se všemi informacemi a se žádostí o jednoduchou zpětnou vazbu ohledně následné docházky dětí. Děkuji rodičům za vyplnění, výsledky nám pomohou v pondělí doladit fungování školní družiny. 

Přeji všem hezký víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

 

čtvrtek 12. 11.

Dobrý den přeji všem. Určitě víte, že ve středu 18. 11. se definitivně vrací do škol k prezenční výuce žáci přípravné třídy, prvních a druhých tříd. Dolaďujeme podrobnosti a zítra, tj. v pátek odpoledne budou rodiče zmíněných tříd informováni o všech náležitostech návratu dětí do školy prostřednictvím svých třídních učitelů. Již nyní mohu prozradit, že návrat bude za více zpřísněných pravidel, než tomu bylo v říjnu. Bude se častěji větrat, děti i zaměstnanci budou muset mít po celou dobu výuky i ve společných prostorech roušku (mimo konzumace jídla), ale fungovat bude školní jídelna i družina. Ve výuce se budeme muset obejít bez zpěvu a sportovních aktivit, ale chtěli bychom, aby děti trávili i čas venku a vhodným pohybem. 

Věřím, že podobně dobré zprávy budu moci v nadcházejícím obdobím předat i rodičům z jiných tříd, do té doby děkuji za spolupráci při distančním vzdělávání nebo za vyplnění Vašich odpovědí v dotazníku právě k této formě výuky.

Přeji hezký den a hodně zdraví všem. Jan Přibyl, ředitel školy

středa 11. 11. - aktualizace 13:50

Vážení rodiče a žáci. Přináším další nové informace k probíhajícímu týdnu.

Ve středu po obědě rozhodla vláda ČR o tom, že od středy 18. 11. se do škol k prezenční výuce vrátí žáci přípravných tříd, prvního a druhého ročníku. Budou fungovat určitá jasná opatření, především nutné roušky po celou dobu přítomnosti žáků ve škole (tj. ve třídě i ve společných prostorech). Třídy se ale nebudou nijak půlit a fungovat bude pro žáky jídelna i družina. Žáci ostatních ročníků se mají vracet do školy v závislosti na vývoji epidemie, takže pro ně bude dále fungovat distanční výuka. Jakmile budu mít k dispozici podrobnější informace, zveřejním vše důležité.

Při příležitosti třídních schůzek otevírám možnost i pro Vás, rodiče, vyjádřit zpětnou vazbu k průběhu distančního vzdělávání prostřednictvím jednoduchého dotazníku. Nechám ho zde otevřený do pátku 13. 11. a do té doby tedy můžete online odpovídat. Za odpovědi a postřehy moc děkuji. Odkaz je zde (funkční do pátku 13.11.)

V pátek 13. 11. se koná soutěž Matematický Klokan. Zapojí se všechny třídy od 2. do 9. ročníku od 10:00. Online konference nebo jiná forma distanční výuky se tak v pátek bude konat pouze první dvě vyučovací hodiny. Nejpozději ve čtvrtek dostanou děti od 3. ročníku výše pozvánku do kurzu v G- Suitu k zapojení do soutěže. Následně v pátek v 10:00 naskočí do kurzu další informace, zadání i odpovědní tabulka, kterou žáci vyplňují online a po jejím vyplnění kliknou v kurzu na odevzdat a mají vyřešeno. Snažili jsme vše vymyslet tak, aby odpadlo jakékoliv skenování, focení či nahrávání souborů. Využijeme tedy prostředí  našeho G – Suitu. Účast na soutěži je dobrovolná, ale úspěšní řešitelé budou oceněni jedničkou z matematiky. I proto bude čas na vypracování zadání časově omezen a to na jednu hodinu práce. U žáků druhého ročníku zajistí distribuci třídní učitelé, kteří předají rodičům i pokyny k vyplnění. U druháčků žádáme o dopomoc rodičů, která bude nezbytná.

Harmonogram:

čtvrtek 12. 11. - žáci se zapíší do kurzů

pátek 13. 11. - od 10:00 žáci pracují na zadání a vyplní odpovědi do tabulky podle pokynů v kurzu

V médiích se objevily informace o uvažovaném pracovním volnu v pondělí 16. 11. ZŠ Na Výsluní se k této výzvě nepřipojí a tento den bude tedy fungovat distanční vzdělávání. V úterý 17. 11. je státní svátek, takže na tento den žáci žádné úkoly nedostanou.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

neděle 9. 11. 

Vážení rodiče a naši žáci.

Protože patrně většina Vás sleduje stále dění, asi víte, že datum otevření škol stále neznáme. MŠMT zveřejnilo rozvolňovací scénář, podle kterého by se měly vracet do školy jednotlivé ročníky, ale všechny případné datumy jsou zatím jaksi v mlze a nejasné.

S tím nic nenaděláme, následující týden určitě se určitě žádní naši žáci ve škole neobjeví. Pokračuje tedy distanční vzdělávání a při této příležitosti bych si zde dovolil na několika řádcích popsat nebo dovysvětlit či připomenout několik momentů k našemu distančnímu vzdělávání. Tento termín v sobě zahrnuje dva momenty. Online výuku (prostřednictvím počítače či jiné IT techniky) a offline výuku (práce s učebnicí, pracovním sešitem, čtení apod.). Online výuka se dále dělí na synchronní výuku (v jednom čase propojen pedagog a žák - tj. naše konference) a asynchronní výuku (žáci pracují na počítači vlastním tempem a i v libovolném čase). Protože se období distančního vzdělávání prodlužuje, zvyšujeme v některých případech počet oněch synchronních momentů, to znamená, že daná třída má v rozvrhu více konferencí týdně. Musím ale říci, že tento počet musí zůstat zdravý. V našich podmínkách je to maximálně 3 hodiny denně na prvním stupni a 4 hodiny denně na druhém stupni. Řada rodin má u nás ve škole několik sourozenců a zatížení techniky ve velikém množství najednou je samozřejmě najednou problémem. Je logické, že větší děti mají často oněch konferencí více. Zároveň je třeba, aby žáci také mohli pracovat samostatně nebo dle zadání ve skupinách a dokázat si, že daný úkol zvládnou úkolem nebo cvičením zadaným do jeho kurzu.

Pokud to jen trochu půjde, tak platí, že na prvním stupni se paní učitelka uvidí s dětmi každý den, na druhém stupni by se pomocí synchronní výuky měl potkat pedagog se třídou alespoň jednou týdně ve všech distančně vyučovaných předmětech. Samozřejmě to znamená, že nejvyšší ročníky mají v tomto systému konferencí více (mají na rozdíl od ostatních tříd navíc další cizí jazyk, konverzaci v angličtině s rodilým mluvčím, fyziku, chemii...). Toto rozdělení odpovídá doporučením z MŠMT i dalším podkladům, které existují k organizaci online výuky.

Asi jste si všimli, že některé třídy dostaly dobrovolně i výchovy. Cílem těchto úkolů je nabídnout dětem i jiné aktivity, než ty spojené s počítačem. A tak již řada z našich dětí plní pohybové listopadové výzvy nebo třeba trénuje nové skladby. Připomínám ale, že je vše z výchov zatím v rovině dobrovolné, nesplnění nebude negativně hodnoceno. Jde o zpestření pro zájemce. 

Samozřejmě sbírám také zpětnou vazbu, v nadcházejícím týdnu se u příležitosti třídních schůzek objeví zde na webu dotazník pro Vás, pro rodiče k možnosti takovou zpětnou vazbu poskytnout.

 

Pro přehlednost připojuji odkaz na informace o našem distančním vzdělávání: zakladni-skola-1/distancni-vzdelavani-a-komunikace/

Zároveň rozvrh online konferencí na týden od 9. 11. (tato tabulka může doznat určitých změn, v tom případě budou žáci informováni): Rozvrh online konferencí 9. - 13. 11.

 

Děkuji všem rodičům za poskytnutí podmínek pro vzdělávání svých dětí. Především u těch nejmenších (prvňáci a druháci) je to jak víme, nezbytně nutné. Od kolegů vím, že žáci pracují v naprosté většině případů výborně, pravidelně nechybí na jednotlivých konferencích, plní včas i další zadání a to je vynikající zpráva.

Přeji příjemný zbytek víkendu a hodně zdraví do dalšího období.

Jan Přibyl, ředitel školy

6. 11.

Vážení rodiče a žáci. Přeji Vám klidný víkend a v neděli se přihlásím s novými informacemi, bude-li potřeba. Nyní jsem rád, že mohu říci, že mám řadu signálů od paní učitelek, že účast na online výuce je výborná, často pravidelně stoprocentní. Za to patří díky všem. Jan Přibyl, ředitel školy

5 .11

Dobrý den přeji všem. S blížícím se koncem tohoto týdne přináším program akcí chystajících se na následující období:

úterý 10. 11. - pedagogická rada, uzavření 1. čtvrtletí, rodiče budou následně informováni o výsledcích vzdělávání

středa 11. 11. a čtvrtek 12. 11. - třídní schůzky. Proběhnou pochopitelně online přes námi běžně užívané platformy. Časy třídních schůzek a pozvánky Vám zašlou rodičům třídní učitelé. Pokusíme se rozložit časy do delšího období, ale všechny kolize sourozenců tímto vyřešit nedokážeme.

pátek 13. 11. - od 10:00 proběhne online soutěž Matematický klokan. Zpestříme program online výuky touto tradiční soutěží, která letos proběhne online. Žáci budou mít pouze první dvě hodiny, posléze jim do kurzů naskočí zadání této matematické soutěže. Pokusíme se vše nachystat tak, aby to bylo pro všechny co nejsnazší na vyplnění. Účast v soutěži bude samozřejmě dobrovolná. Více informací přineseme s blížícím se termínem.

Snad někoho potěší aktuální pohled do areálu školy (foceno dnes 5. 11.): Atrium

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

4. 11.

Dobrý den přeji všem. Dnešní novinkou je fakt, že dle mých informací se začínají vyrábět konkrétní položky volnočasového oblečení z našeho e-shopu. Dodávky můžete očekávat na udanou adresu nejpozději do 3 týdnů. A připojuji ještě informace pro rodiče, kteří chtějí odebírat obědy jako noví strávníci. Půjde to, začneme od pondělí 9. 11. 

Přeji klidnou středu. Jan Přibyl, ředitel školy

3. 11.

Vážení rodiče a žáci.

Dnes přináším nové informace spíše technického rázu. Protože všichni naši žáci od 3. do 9. ročníky fungují přes G-Suite, přináším návod k obnovení hesla, pokud dojde k jeho ztracení nebo nezapamatování. Návod je zde: Návod na obnovu hesla do účtu G-Suite

Ranní problém s přístupem do Bakalářů je již vyřešen.

Tyto informace se týkají technických otázek nutných pro vstup do online světa. Možná Vám přijde vhod text od naší školní psycholožky, Blanky Antošové právě o úskalích, která na děti v online prostředí mohou čekat. Jak zvládnout online podmínky.

Přeji příjemný den. Jan Přibyl, ředitel školy

1. 11.

Vážení rodiče i naši žáci.

Jak asi víte z médií, od pondělí 2. 11. bude škola dále pokračovat v distančním režimu. Rozhodnutím vlády se totiž zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách prodlužuje do 20. 11. Z páteční tiskové konference vyplynulo, že přesný termín návratu zatím nikdo neupřesní, vše bude záviset na vývoji epidemie. MŠMT ale stanovilo priority návratu jednotlivých ročníků, podle kterých se jako první vrátí žáci prvních a druhých tříd a deváťáci, poté ostatní třídy prvního stupně a nakonec zbývající ročníky.

Protože tedy období distančního vzdělávání pokračuje, a bude delší, než poměrně krátkodobé období původně vyhlášené v říjnu, doplňujeme do jeho fungování několik drobných novinek, které povedou k většímu posílení samotných online konferencí na úkor samostatné práce žáků. V některých třídách již bylo takovýchto online konferencí velké množství před podzimními prázdninami, nyní se bude zvyšovat jejich počet i u ostatních tříd. Musím ale říci, že tyto možnosti nejsou neomezené, v řadě rodin se děti z několika tříd střídají u počítačů a tak nechceme překročit zdravou hodnotu těchto hodin, která je stanovena u nás maximálně na 3 hodiny denně na prvním stupni a na 4 hodiny na druhém stupni.  A protože vše pokračuje dále, mohou pedagogové v dobrovolné rovině zadat i zajímavý úkol z některé z výchov (například v našich hudebních třídách).

Protože tento režim stále trvá, opět ještě vyzvu rodiče těch dětí, kde jsou určité problémy se zajištěním techniky, že škola má stále ještě několik takovýchto možností vyřešit zapůjčením techniky. V tom případě kontaktujte pana zástupce Břetislava Krchova.

Připojuji jednu novinku týkající se školní družiny. Ta zůstává samozřejmě krizovými opatřeními dále uzavřena. Podle nových pravidel se úplata za vzdělávání ve školní družině bude poměrně vracet, je-li délka přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci. Z toho plyne, že za říjen a listopad budeme posléze vracet rodičům poměrnou částku.

Informace k provozu školní jídelny od listopadu přináším zde: skolni-jidelna-1/

Vláda také rozhodla o tom, že nároky na ošetřovné budou mít rodiče dětí do 10 let po celou dobu uzavírky škol a bude ve výši 70% průměrného výdělku. Již netřeba potvrzení od školy o tom, že je škola uzavřena. Kompletní info k tomuto najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Stále jsme v nelehké době, i když to vypadá, že epidemie brzdí. Děkuji Vám rodičům dále za podporu a popřejme si hodně sil do dalšího období. Hezký zbytek víkendu. Jan Přibyl, ředitel školy

1. 11.

Vážení rodiče i naši žáci.

Jak asi víte z médií, od pondělí 2. 11. bude škola dále pokračovat v distančním režimu. Rozhodnutím vlády se totiž zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách prodlužuje do 20. 11. Z páteční tiskové konference vyplynulo, že přesný termín návratu zatím nikdo neupřesní, vše bude záviset na vývoji epidemie. MŠMT ale stanovilo priority návratu jednotlivých ročníků, podle kterých se jako první vrátí žáci prvních a druhých tříd a deváťáci, poté ostatní třídy prvního stupně a nakonec zbývající ročníky.

Protože tedy období distančního vzdělávání pokračuje, a bude delší, než poměrně krátkodobé období původně vyhlášené v říjnu, doplňujeme do jeho fungování několik drobných novinek, které povedou k většímu posílení samotných online konferencí na úkor samostatné práce žáků. V některých třídách již bylo takovýchto online konferencí velké množství před podzimními prázdninami, nyní se bude zvyšovat jejich počet i u ostatních tříd. Musím ale říci, že tyto možnosti nejsou neomezené, v řadě rodin se děti z několika tříd střídají u počítačů a tak nechceme překročit zdravou hodnotu těchto hodin, která je stanovena u nás maximálně na 3 hodiny denně na prvním stupni a na 4 hodiny na druhém stupni.  A protože vše pokračuje dále, mohou pedagogové v dobrovolné rovině zadat i zajímavý úkol z některé z výchov (například v našich hudebních třídách).

Protože tento režim stále trvá, opět ještě vyzvu rodiče těch dětí, kde jsou určité problémy se zajištěním techniky, že škola má stále ještě několik takovýchto možností vyřešit zapůjčením techniky. V tom případě kontaktujte pana zástupce Břetislava Krchova.

Připojuji jednu novinku týkající se školní družiny. Ta zůstává samozřejmě krizovými opatřeními dále uzavřena. Podle nových pravidel se úplata za vzdělávání ve školní družině bude poměrně vracet, je-li délka přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci. Z toho plyne, že za říjen a listopad budeme posléze vracet rodičům poměrnou částku.

Informace k provozu školní jídelny od listopadu přináším zde: skolni-jidelna-1/

Vláda také rozhodla o tom, že nároky na ošetřovné budou mít rodiče dětí do 10 let po celou dobu uzavírky škol a bude ve výši 70% průměrného výdělku. Již netřeba potvrzení od školy o tom, že je škola uzavřena. Kompletní info k tomuto najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Stále jsme v nelehké době, i když to vypadá, že epidemie brzdí. Děkuji Vám rodičům dále za podporu a popřejme si hodně sil do dalšího období. Hezký zbytek víkendu. Jan Přibyl, ředitel školy

29. 10. 

Vážení rodiče. Asi víte, že vláda rozhodla o tom, že se žáci do škol v pondělí 2. 11. nevrátí. Scénař návratu bude zveřejněn v pátek 30. 10. O víkendu přinesu tak další informace k provozu školy od pondělí 2. 11. včetně fungování jídelny, která bude stále v provozu.

Dnes a zítra nejsou v provozu Bakaláři, ve škole je z důvodu opravy vedení odpojena elektřina a tím pádem nefungují servery.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

24. 10. 

Vážení rodiče. Dovoluji si všem doporučit určitě zajímavou přednášku pana Petra Šmída s název Virtuální svět. Tento online seminář prostřednictvím streamu z Youtube se týká v současnosti velni aktuální tématu. Odkaz zveřejňuji a v den konání (3. listopadu) obdrží zaregistrovaní rodiče na svůj e-mail přistupové údaje. Doporučuje i naše školní metodička prevence Magdalena Michnová. Odkaz je zde: Virtuální svět

Jan Přibyl, ředitel školy

23. 10.

23. 10.

Vážení a rodiče a žáci. Přeji Vám klidné a bezpečně prožité letos prodloužené prázdniny. Školy musí být dále zavřeny, tak opakuji informace k příštímu týdnu. Příští týden tedy na děti čekají prodloužené podzimní prázdniny. Na pondělí a úterý 26. a 27. 10. jsou školy uzavřeny krizovými opatřením vlády. V těchto dnech nebude zabezpečován školou distanční způsob vzdělávání. Pedagogové ale mohou zadat dobrovolný, rozšiřující nebo jinak zajímavý úkol pro děti. Třeba přijde vhod, že v době dlouhého volna (9 dní) bude pro děti nějaká další náplň. Důležitá informace pro rodiče je asi ta, že na pondělí a úterý náleží rodičům ošetřovné, protože se jedná o neplánované uzavření škol (na čtvrtek a pátek ale nikoliv). Podrobnosti ohledně ošetřovného najdete zde: https://www.mpsv.cz/osetrovne. Jen ještě dodám, že celý příští týden bude samozřejmě přerušen i provoz školní jídelny, družina nefunguje taktéž.

MŠMT nás, ředitele škol, požádalo o předání informací, jak komunikovat s dětmi ohledně koronaviru. Přikládám tedy letáčky pro oba stupně i seznam odkazů, na kterých lze dohledat řadu informací. V této nejisté době plné protichůdných vyjádření třeba přijdou tyto náměty vhod.

Leták pro 1. stupeň

Leták pro 2. stupeň

Doporučené odkazy

Myslím, že důležité jsou pro Vás i informace ohledně návratu dětí do škol. Bohužel zatím naprosto nevím (a možná to neví jistě nikdo), jak to bude. Před startem dalšího školního týdne přinesu ale aktuální informace buď k návratu dětí, nebo k distančnímu vzdělávání či k provozu jídelny v dalším období.

Přeji klidný víkend i nastávající prázdniny. Jan Přibyl, ředitel školy

 

22. 10.

Vážení rodiče a žáci. Zítra je poslední den říjnového distančního vzdělávání. Rád bych nyní napsal něco povzbudivého ohledně návratu dětí do škol, který byl přislíben prvnímu stupni od 2. 11., ale patrně k tomu tak rychle nedojde. Patrně tedy ne hned v pondělí 2. 11. Asi víte, že se v médiích objevily různé spekulace a informace (školy v přírodě, prioritní návrat prvňáčků a druháčků), ale zatím není nic oficiální. Situaci budu sledovat samozřejmě i během podzimních prázdnin, tak budu v případě nových informací zpřesňovat. Všichni si přejeme, že návrat dětí do škol nastane co nejdříve, i když to záleží na mnoha okolnostech. A to přesto, že se děti i pedagogové snaží i v těchto podmínkách distančního vzdělávání. Ale rozhodovat bude vláda.

Co je nyní jasné, je to, že příští týden tedy na děti čekají prodloužené podzimní prázdniny. Na pondělí a úterý 26. a 27. 10. jsou školy uzavřeny krizovými opatřením vlády. V těchto dnech nebude zabezpečován školou distanční způsob vzdělávání. Pedagogové ale mohou zadat dobrovolný, rozšiřující nebo jinak zajímavý úkol pro děti. Třeba přijde vhod, že v době dlouhého volna (9 dní) bude pro děti nějaká další náplň. Důležitá informace pro rodiče je asi ta, že na pondělí a úterý náleží rodičům ošetřovné, protože se jedná o neplánované uzavření škol (na čtvrtek a pátek ale nikoliv). Podrobnosti ohledně ošetřovného najdete zde: https://www.mpsv.cz/osetrovneJen ještě dodám, že celý příští týden bude samozřejmě přerušen i provoz školní jídelny, družina nefunguje taktéž.

Přeji nám vše stále hodně zdraví. Jan Přibyl, ředitel školy

21. 10. - 16:00

Vážení rodiče. Etapy změn pokračuji a určitě víte, že vláda dnes ohlásila další nová opatření omezující životy všech z nás. Krizová opatření pro školy (to znamená zákaz přítomnosti žáků na prezenčním vzdělávání) zůstávají v platnosti. V médiích lze zaznamenat řadu výroků týkajících se uvažovaného dalšího působení škol (např. školy v přírodě, prioritní pouštění jednotlivých tříd do školy apod.). Žádná z těchto informací ale nyní nemá oficiální podobu, musíme se smířit s tím, že jak to bude od listopadu, se asi dozvíme až během podzimních prázdnin. Tento týden (čtvrtek a pátek) ponechávám všechny fungující procesy včetně možnosti odebírání obědů pro děti v platnosti. Přeji hezké odpoledne v této nelehké době. Jan Přibyl, ředitel školy

20. 10.

Vážení rodiče. Mám informace, že naše Vaše děti pracují velmi dobře, účast na konferencích máme velikou a moc tímto děkuji za podporu, kterou dětem poskytujete. Ohledně návratu dětí do škol stále není nic nového známo, samozřejmě budu upřesňovat, jakmile budu vědět. Kdyby chtěl někdo zavzpomínat na loňský školní rok, nabízím možnost při čtení Výroční zprávy naší školy, která je již zveřejněna. Ke stažení je zde: Výroční zpráva 2019-2020

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

18. 10.

Před startem nového školního týdne v distanční formě pro všechny přináším jen drobné informace. V záhlaví menu jsou uvedeny aktualizované tabulky online konferencí pro jednotlivé třídy na následující týden. Připomenu také tu skutečnost, že žáci od 3. do 9. ročníku dostávají pokyny k práci a další informace k výuce do svých kurzů v rámci G-Suitu. V rámci přehlednosti pro rodiče a třídní učitele jsou pak pokyny bez zaslaných příloh uváděny také na Nástěnce jednotlivých tříd v Bakalářích. 

16. 10. - aktualizace 9:45

S blížícím se víkendem přeji všem žákům, zaměstnancům i rodičům z Výsluní klidnou sobotu a neděli a děkuji všem za práci v nelehkém týdnu, kdy celá škola (ale zároveň vlastně celé školství) musela přeskočit do distanční výuky. Určitě budeme takto fungovat i příští týden, jak to bude v listopadu, zatím není rozhodnuto. Existují přísliby o plném návratu žáků prvního stupně od 2. 11., budeme tomu věřit stejně jako tomu, že se co nejrychleji alespoň v určité podobě vátí žáci stupně druhého.

Před několika dny skončilo hlasování o podobu vítězného motivu na naší školní kolekci. V rámci projektu Hrdá škola nám to přijde jako bezva nápad umožnit žákům, učitelům i rodičům zakoupit volnočasové oblečení s motivem Výsluní. Od dnešního dne je spuštěn eshop, kde si do 28. 10. může každý objednat vybrané oblečení. Škola z toho nemá žádný finanční profit, zajišťuje firma Schools United, ale pro školu to může znamenat jen zvýšení prestiže a sounáležitosti všech z Výsluní. Funguje to tak, že daná objednávka se musí zaplatit předem, po uzavření bude oblečení vyrobeno a dodáno. Mělo by to klapnout do 20. listopadu. Nic není povinné, vše je dobrovolné, snad budou mít děti z toho v této nelehké době třeba radost. Odkaz na eshop je zde: https://www.kraloveskoly.cz/navysluni/

Nejdůležitější odkazy ohledně distančního vzdělávání jsou trvale zpřístupněny v horní řásti této úvodní stránky.

Přeji tedy klidný a pohodový víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

 

15. 10. - aktualizace 11:00

Dobrý den přeji všem rodičům i žákům z Výsluní.

Současná situace je nelehká pro všechny snad ve všech oblastech našich životů. Proto Vám snad přijde vhod pár slov, které pro nás dohromady naše paní psycholožka. Povídání je zde: Duševní zdravíZároveň nově fungují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které pro město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zajišťuje Rodinné centrum Routa. Služba je poskytována bezplatně a základní informace jsou v přiloženém letáku: SAS Routa

Zatím není 100% jasné, jak to se školami bude vypadat v listopadu, zprávy z médií určitě znáte, na výsledek si budeme muset počkat. Nyní tedy platí ale jasně to, že distanční vzdělávání bude jistě do konce příštího týdne. Opět zveřejňuji aktualizované tabulky online konferencí na tento týden.

Online konference 1. stupeň

Online konference 2. stupeň

Mám od řady kolegů zprávy, že online konference ze středy měly obrovskou účast a že často se zúčastnilo 100% dětí + často rodiče nebo babičky, za tuto pomoc především u těch nejmenších dětí děkuji. Techniku jsme půjčili zatím všem potřebným dětem, kdyby bylo třeba více, kontaktujte prosím pana zástupce Krchova.

Přeji klidný den. Jan Přibyl, ředitel školy

14. 10. -  aktualizace 7:30

Vážení rodiče. Snad budou některým z Vám k užitku následující informace.

Pro děti mladší 10 let je možné čerpat ošetřovné. Postup přímo z MPSV přináším zde: Ošetřovné od 14.10. a formulář potvrzující uzavření školy zde: Formulář ošetřovné. Rodiče si vyplní pouze údaje o žákovi, zašlou emailem paní hospodářce (www.skola.zsnavysluni.cz) a škola zašle emailem opět zpět.

Pro rodiče pracující jako zdravotníci nebo další osoby zajišťující v této době chod státu je zřízena spádová škola zajišťující prezenční přítomnost dětí. V našem městě je to ZŠ Palachova a informace pro případné zájemce jsou přístupny tady:  https://brandysko.cz/zs-palachova-pro-quot-prvni-linii-quot-jak-zazadat-o-umisteni-ditete/d-55341.

Kromě úkolů zadáváných prostřednictvím G-Suite nebo jinak pro ty nejmenší žáčky samozřejmě rozjíždíme i samotné online konference. Ty nekopírují přesně stálý rozvrh, pro větší orientaci proto přináším jejich současný plán na tento týden. Další aktualizace ještě může nastat.

Online konference 1. stupeň

Online konference 2. stupeň

Popřejme si dobrou náladu a hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

13. 10. -  aktualizace 10:30

Dobrý den. Přináším dávku informací, která se vztahuje ke skutečnosti, že od středy 14. 10. jsou na řadě další nová opatření poznamenávající chod škol. Všichni jsme asi doufali, že to dopadne jinak, ale musíme se dle toho všichni (pedagogové, žáci, rodiče) zařídit.

Od středy 14. 10. je zakázána osobní přítomnost všech žáků na vzdělávání. To znamená, že všichni žáci přecházejí na distanční vzdělávání a nemohou být ve škole přítomni. Týká se to i přípravné třídy. Stejně tak nebude vůbec fungovat družina. Toto opatření platí prozatím do pátku 23. 10. následuje týden volna a dle současných předpokladů se žáci prvního stupně vrátí do školy v pondělí 2. listopadu. Tak uvidíme.

Na distanční vzdělávání jsme připraveni. Již jsme si ho v tomto školním roce vyzkoušeli při karanténách tříd a od pondělí funguje střídává výuka na druhém stupni. Přesto žádám rodiče o spolupráci. Hlavně u těch nejmenších žáků bude třeba pomoci s organizací a předáváním úkolům našim prvňáčkům a druháčkům. Vetší děti již fungují prostřednictvím G-Suitu, kde je linie komunikace zaměřena více na spojení pedagoga a samotného žáka a míra dopomoci rodičů již nemusí být 100%. Informace Vám předají i třídní učitelé, kteří jsou garanty vzdělávání v jednotlivých třídách.

Pravidla pro distanční vzdělávání jsou zdeDistanční vzdělávání - pravidla

Informace k distančnímu vzdělávání najdete zdezakladni-skola-1/distancni-vzdelavani-a-komunikace/

Informace k prostředí G-Suite najdete zde: zakladni-skola-1/g-suite/

Během úterý se patrně budou zpřesňovat další informace, budu průběžně aktualizovat zde na webu. Prozatím pojmenuji známé skutečnosti.

1. Dle mediálních informací mají rodiče nárok na ošetřovné. Ošetřovné je přitom možné čerpat na děti do 10 let včetně, a to na 9 dní. Rodič pobírá přitom 60 % platu, minimálně 400 Kč denně. Škola již nevydává potvrzení, stačí pouze čestné prohlášení pro zaměstnavatele. Platí i pro osoby pracující na DPČ. Formulář tohoto čestného prohlášení prozatím nemám k dispozici.

2. Jsme připraveni zmapovanému počtu žáků poskytnout techniku pro distanční vzdělávání (tj. tablety a notebooky). Půjčujeme rodičům prostřednictvím předávácího protokolu. Zajišťuje pan zástupce Břetislav Krchov, ideálně ve středu 14. 10. v čase 8:00-16:00 v budově školy. Kontakt je: 326 903 242

3. Školní jídelna umožní dětem na distančním vzdělávání odebrat jídlo do jídlonosičů dle následujících pokynů. Všechny děti mají od 14. 10. do 27. 10. obědy odhlášeny. Kdo chce oběd odebrat, musí se zvlášť nahlásit v systému www.strava.cz nebo telefonicky paní Havlasové (326 903 241). Oběd si mohou děti odebrat pouze do jídlonosiče v čase 11:00-12:00, jídlo v jídelně nekonzumují. Děti vstupují hlavním vchodem, nepřezouvají se a odcházejí do jídelny. Zde dodržují známá pravidla (roušky, rozestupy). Do konce tohoto týdne vaříme pouze oběd č. 1, příští týden upřesníme. Kdo chce oběd již zítra, musí si ho objednat dle výše popsaného postupu dnes do 14:00. Upřednostňujeme odebrání obědu dětmi, rodiči pouze v krajním případě.

Nejsme úplně v lehké situaci, asi je pro Vás pro rodiče i pro děti težké neustále sledovat všechny změny a nová opatření, která zasahují celou zemi i vzdělávání. Osm dní distančního vzdělávání by ale neměl být nepřekonatelný čas, věřím, že se děti od listopadu vrátí zpět. Paní učitelky ví, co mají dělat a dokáží tento následný čas využít správně. S pomocí rodičů to dokážeme. 

Moc děkuji za spolupráci a přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

 

12. 10.

Dobrý den.

Od dnešního dne nám funguje střídavá výuka na druhém stupni. Podle dnešních poznatků jsme na ní najeli bez problémů a polovina tříd druhého stupně tedy funguje na distančním režimu z domova. Protože část výuky je realizována prostřednictvím online konferencí, které jsou součástí celého našeho online vzdělávání, přináším odkaz na tabulku, kde jsou uvedeny tyto online konference pro tento týden pro jednotlivé třídy. Odkaz je zde: Online konference od 12.10.(tabulka je aktuální k času 16:30, další úpravy budou nastávat).

Asi víte, že vláda dnes rozhoduje o dalších opatřeních týkajících se života v zemi, které budou platit od středy 14. 10. Uvidíme, jestli se dále dotknou školství. Budu věřit, že minimálně nebo vůbec. Bohužel podle odpoledních zpráv to ale nevypadá dobře. 

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

11. 10. 

Vážení rodiče a žáci. Slíbil jsem, že pokud bude během víkendu třeba něco doplnit před startem nového školního týdne, tak to během neděle zveřejním. Vše je asi jasné, jediná změna se týká oběda pro žáky povinně distančním vzdělávání. MŠMT během víkendu upravilo doporučení a proto si žáci tříd nepřítomných ve škole nebudou odebírat v jídelně přímo, ale budou si ho brát do jídlonosičů a zkonzumují doma. Děkuji za pochopení. Vše je podrobně popsáno v sekcí Školní jídelna tady: skolni-jidelna-1/

Přeji hezký zbytek víkendu a příjemné vykročení nového týdne. Jan Přibyl, ředitel školy

9. 10. 

Vážení rodiče a žáci. Dnešní balíček informací se bude vztahovat k nutným procesům, které musíme nastavit od pondělí 12. 10. v souvislosti s krizovým opatřením vlády. V podstatě dochází k tomu, že Usnesením Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 o přijetí krizových opatření v souvislosti s koronavirem se do chodu školy, prozatím do konce října 2020, promítnou tyto kroky.

1. Od pondělí 12. 10. nastává na druhém stupni střídavá výuka. Do budovy školy přichází prezenčně vždy polovina tříd (třídy se nedělí), zbytek je vyučován distančně. U nás ve škole to bude probíhat takto.

V týdnu od 12. do 16. 10. jsu prezenčně ve škole přítomny tyto třídy: 6. A, 6. D, 6. E, 7. B, 7. D, 9. A, 9. B, 9. C, ostatní třídy jsou vzdělávány distančněDistančně jsou tedy tyto třídy: 6. B, 6. C, 7. A, 7. C, 8. A, 8. B, 8. C a 8. D. Toto rozdělení jsem učinil z toho důvodu, že jsme v minulých týdnech již prošli distančním vzděláváním při karanténách a třídy, které již byly doma, jsem nyní ponechal ve škole prezenčně, aby měly co nejdelší ucelený čas přítomnosti ve škole.

Pravidla pro distanční vzdělávání jsu uvedena zde: Distanční vzdělávání - pravidlaPřipomínám, že distanční vzdělávání je pro žáky povinné. V případě, kdy žák nemá podmínky pro jeho zřízení, řeší škola prostřednictvím třídního učitele. Garantem distančního vzdělávání ve třídě je třídní učitel, rodiče a žáci se v případě obrací primárně právě na něj. Jsme přitom schopni pomoci určitému množství žáků s technickým vybavením. Podotýkám, že používáme aplikaci G - Suite, podrobnosti zde: zakladni-skola-1/g-suite/

Následující týden, tj. od 19. 10. do 23. 10. se třídy " obrátí" a ve škole budou přítomny třídy 6. B, 6. C, 7. A, 7. C, 8. A, 8. B, 8. C a 8. D a ostatní budou tento týden vzdělávány distančně. 

Žáci v distanční vzdělávání přitom mají možnost odebrat oběd, podrobnosti v kategorii školní jídelna. skolni-jidelna-1/

2. Na následující období je zrušeno plavání, náš výcvik tedy v úterý nezačne a odkládá se na pozdější období (bude upřesněno).

3. Od pátku 9. 10. jsou uzavřena vnitřní sportoviště (včetně školní tělocvičny), s výjimkou tělocviku pro 1. stupeň.

4. Na pondělí 26. 10. a na úterý 27. 10. jsou vyhlášeny ministerstvem zvláštní dny volna, děti tak mají vlastně prodloužené prázdniny, činnost jídelny a družiny bude na celý tento týden přerušena.

Nedá se ni dělat, rozhodnutí vlády musíme respektovat, byť jsme jako škola nyní v jiné situaci, než tomu bylo před třemi týdny. Nakonec to ale dopadlo lépe, než to moho skončit, protože hrozilo uzavření celého druhého stupně. Řada tříd si navíc distanční výukou již v září prošla, tak to nebude úplně nové. Věřím, že vše proběhne klidně, jsme na to připraveni. Bude-li vše podle současných nařízení, od listopadu bude zase prezenční výuka obnovena.

Podrobnosti o daných třídách Vám dodají i třídní učitelé. Nyní je důležité, aby žáci, kteří naskakují nově do distančního vzdělávání, nepojali toto jako prázdniny a snažili se pracovat co nejlépe. Jsme v jiné situaci, než na jaře, kdy bylo všechno ve stadiu jisté dobrovolnosti. Nyní můžeme a chceme žáky hodnotit a tímto obdobím zbytečně nic neztratit.

Děkuji tímto rodičům za spolupráci i za sledování pokroků svých dětí.

Další informace přidám se na web i během víkendu tak, pokud se budou třeba ještě upřesňovat. Většina informací je ale již zde nyní. Přeji hezký víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

 

8. 10 - aktualizace 19:25

Přeji hezké čtvrteční odpoledne. Ve škole fungujeme v poklidu, učíme se a radujeme se z každého dne, kdy to jde. Jsme nyní třetí den v řadě všechny třídy ve škole, což je v tomto školním roce vlastně rekord a to mi dělá velkou radost a věřím, že to tak bude i dále. Média jsou nyní plná různých spekulací a dohadů, co bude od příštího týdne ve školách jinak. Připravujeme se na všechny varianty, i když musím napsat, že v momentě, kdy máme ve škole naprostou většinu dětí a pedagogů, a to zdravých, tak bych si přál, aby opatření do výuky byla co nejmenší a ideálně se nezhrošilo nic. Já jako ředitel školy zatím ale žádné oficiální informace nemám, kdyby bylo cokoliv třeba oznámit, bude to zde na webu a v Bakalářích.

Přeji hezké odpoledne a dobrou náladu. Třeba nám k ní pomůže, když místo zpravodajství budeme sledovat studijní pokroky a úspěchy svých dětí. Jan Přibyl, ředitel školy

Asi víte z médií, že se od pondělí mění pravidla pro vzdělávání žáků na druhém stupni, kde část tříd bude muset z rozhodnutí vlády býti vzdělávána týden distančně. Zítra - v pátek - doladíme podrobnosti a žáky i rodiče seznámím se vším důležitým. Sledujte tedy web a Bakaláře, vše podstatné se tam objeví včas.

Hezký večer. Jan Přibyl, ředitel školy

7. 10. 

Hezký den přeji všem. Dnes skončilo hlasování o podobu vítězného motivu na školní volnočasové oblečení. Vyhrál motiv č. 2 (potvrzení na obrázku zde: Hlasování). Jakmile budou známy další informace k následnému objednání oblečení, dáme vědět. Jan Přibyl, ředitel školy

5. 10. 

Vážení rodiče a žáci. Na prahu nového týdne přináším jednu krátkou, ale určitě pozitivní zprávu. Od zítřka, tj. od úterý,  jsou ve škole přítomny všechny třídy a žádná z našich 36 tříd tedy nemá nařízenou karanténu. Přejeme si, aby tento stav trval co nejdéle a všichni se mohli věnovat v rámci všech nutných pravidel řádnému vzdělávání. Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

2. 10. 

Vážení rodiče a žáci. Od pondělí 5. 10. nastává v zemi nouzový stav, který s sebou přináší i určitá omezení do výuky v rámci základních škol. Určitě víte z médií, že budou omezovány aktivity v rámci hudební výchovy a tělesné výchovy, přinásím podobu těchto opatření u nás ve škole.

Hudební výchova jako předmět není zrušen, zůstává v rozvrhu, ale zakázán je zpěv. Paní učitelky se budou věnovat poslechovým činnostem, dějinám hudby a teoretickým cvičením, nebudeme hrát ani na flétny.

Tělesná výchova jako předmět také není zrušen. Jsou ale zákázány sportovní činnosti uvnitř i venku pro druhý stupeň. Žáci prvního stupně mají tedy tento předmět bez omezení, ale budou maximálně využívat venkovních sportovišť. Plavání pro 2. a 3. třídy startuje 13. 10., zatím s ním počítáme. Žáci druhého stupně nemohou mít sportovní aktivity uvnitř ani venku, budou probíhat místo toho vycházky do přírody. K těmto aktivitám se žáci nebudou převlékat v šatně u tělocvičen, ale u skříněk. Je velmi vhodné, aby ve dny hodin TV byli žáci tedy vybaveni pro pobyt venku (především vhodná obuv).

Kroužky nad 10 osob stále nebudou realizovány. Stejně tak nemůžeme pořádat ani žádné hromadné akce, takže se nyní musíme obejít bez výletů. Bez omezení funguje družina.

V minulých týdnech jsme si prošli náročným obdobím karantén a nemocí, ale většina z toho je nyní zažehnáno. Výše zmíněná opatření jsou nezbytná dodržet, 14 dní to zvládneme, i když patří hudební výchova i tělesná výchova k našim profilovým předmětům. 

Řiďme se dále zdravým rozumem, dodržujme nařízení a prevenci, nepanikařme, ale zároveň mějme zdravý respekt. Každý den nebo týden, kdy se mohou žáci řádně vzdělávat, má svou cenu.

Platná nařízení orgánů jsou zde:

Nařízení KHS Středočeského kraje

Pokyny pro školy od 5.10 do 18.10

Přeji hezký a klidný víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

1. 10.

Přeji hezký první říjnový den. Zítra, tj. v pátek zveřejním přesnou podobu toho, jak to bude od pondělí 5. 10. vypadat s hudební výchovou a tělocvikem u nás ve škole. Každopádně je zřejmé, že zapovězen je zpěv a sportovní aktivity druhého stupně. A to na dobu minimálně 14 dní.

Na zítřejší den, tedy na pátek máme v karanténě dvě třídy, jestli vše dobře dopadne, vrátí se jejich žáci v pondělí 5. 10. zpět do školy. Měl bych v této souvislosti jednu prosbu. Požádal bych rodiče, jejichž jedno z dětí je v karanténě a čeká na testy, jestli by bylo možné nechat si do výsledků těchto testů doma i další sourozence, kteří jsou žáky naší školy. Vím, že to není vždy možné a že to nejde nařídit, ale znamená to snížení rizika karantény pro třídu onoho druhého sourozence, pokud bude bohužel pozitivní. Moc děkuji.

Vše se mění ze dne na den, vnímáme to všichni my žijící v Česku. U nás ve škole to zvládneme se přizpůsobit tak, aby děti přišly o co nejméně.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

30. 9. 

Přeji hezký den. Škola nám funguje, každý den máme stále více dětí přímo prezenčně ve škole. Dnes se v médiích objevily zprávy o rušení či omezení hudební výchovy a tělocviku na základních školách. Zatím nemám žádné podrobnosti, ale i když mě to nijak netěší (hudební výchova a tělesná výchova patří Na Výsluní k profilovým předmětům), budu muset tuto situaci vyřešit. Předpokládám účinnost od pondělí 5. 10., jakmile budu tedy vědět více informací a budu moci rozhodnout o podobě výuky těchto předmětů u nás ve škole, dám obratem vědět.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

29. 9. 

Dobrý den přeji všem. Po čtyřdenním volnu jsme se vrátili do školy v mnohem větším počtu, než tomu bylo ve čtvrtek 24. 9. V karanténě pro zítřek zůstane jediná třída, celkem momentálně eviduji 7 žáků s pozitivním testem (vše je pokryto karanténou). Věřím, že nejhorší máme za sebou a že se nám úskalí s COVIDem budou vyhýbat dále co nejvíce. 

A chceme školu rozhýbat i jinými tématy. Dnes startuje hlasování o vítěznou podobu nápisu na naší školní kolekci volnočasového oblečení. O co jde? Žáci nyni mají možnost hlasovat (do 7. 10.) o vítězné grafické podobě, následně vznikne e-shop a každý bude mít možnost (samozřejmě nikoliv povinnost) pořídit si oblečení s jednotným názvem naší školy. Podrobnosti zde:

projekty-1/skolni-kolekce-volnocasoveho-obleceni-1122cs.html

Odkaz na hlasování je k dispozici zde (každá emailová adresa má jeden hlas):

https://nyl.as/t1/187/9m9c0sdzuwgcy0bmljpkl87oi/0/83e0bd71d1222c5c7bc07329b6ce30c8f594344647935ecf9f1dc2a956ced32c

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

25. 9.

Na pátek 25. 9. je vyhlášeno ředitelské volno, provoz školní družiny je přerušen. Ředitelské volno jsem vyhlásil z důvodu nutnosti důkladné ionizace prostor školy a ve snaze získat časový prostor pro dokončení probíhajících karantén tříd a pedagogů. Pokud se nestane nic mimořádného, v úterý bude v karanténě již velmi malý počet žáků a budeme se moci věnovat i novinkám v životě školy. Něco chystáme, dáme vědět. 

Přeji hezký prodloužený víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

23. 9. 

Vážení rodiče. O ředitelském volnu v pátek jistě víte, požádal bych o to, aby děti strávily celé volno pokud možno v bezpečném prostředí, které je nevystaví zvýšenému riziku nákazy. Ředitelské volno je vyhlášeno mj. proto, aby se situace mohla uklidnit, takže výlet do obchodních center by mohl být velmi kontraproduktivní. Předpokládáme, že i když počet dětí v karanténě mírně stoupl, bude na začátku příštího týdne mnohem menší. Situace by se měla stabilizovat, a to proto, že se vrátí z karantény řada tříd a nošení roušek znamená také snížení rizika karantény pro celou třídu.

Mám také informace o tom, že někteří žáci v karanténě navštěvují odpolední sportovní aktivity a pohybují se venku. Má pravomoc sem samozřejmě nesahá, ale dovoluji si informovat o tom, že hygiena jasně instruuje všechny rodiče o tom, že žák v karanténě nesmí navštěvovat žádné školské zařízení a má se zdržet kontaktu s cizími osobami. Všichni určitě umí domyslet nebezpečí tohoto porušení.

Minulý víkend se nám podařilo zorganizovat několik testování dětí v areálu školy. Bohužel tato možnost již není nyní k dispozici, kapacita laboratoře je naprosto zahlcena a nepodařilo se mi prozatím uspět ani u dalších organizací. Tak uvidíme, jak to bude dále.

Přeji pevné nervy, těšíme se návrat našich žáků z karantény a jsme rádi za to, že můžeme většinu dětí učit prezenčně ve škole. Jan Přibyl, ředitel školy

 

23. 9. 

Vážení rodiče. O ředitelském volnu v pátek jistě víte, požádal bych o to, aby děti strávily celé volno pokud možno v bezpečném prostředí, které je nevystaví zvýšenému riziku nákazy. Ředitelské volno je vyhlášeno mj. proto, aby se situace mohla uklidnit, takže výlet do obchodních center by mohl být velmi kontraproduktivní. Předpokládáme, že i když počet dětí v karanténě mírně stoupl, bude na začátku příštího týdne mnohem menší. Situace by se měla stabilizovat, a to proto, že se vrátí z karantény řada tříd a nošení roušek znamená také snížení rizika karantény pro celou třídu.

Mám také informace o tom, že někteří žáci v karanténě navštěvují odpolední sportovní aktivity a pohybují se venku. Má pravomoc sem samozřejmě nesahá, ale dovoluji si informovat o tom, že hygiena jasně instruuje všechny rodiče o tom, že žák v karanténě nesmí navštěvovat žádné školské zařízení a má se zdržet kontaktu s cizími osobami. Všichni určitě umí domyslet nebezpečí tohoto porušení.

Minulý víkend se nám podařilo zorganizovat několik testování dětí v areálu školy. Bohužel tato možnost již není nyní k dispozici, kapacita laboratoře je naprosto zahlcena a nepodařilo se mi prozatím uspět ani u dalších organizací. Tak uvidíme, jak to bude dále.

Přeji pevné nervy, těšíme se návrat našich žáků z karantény a jsme rádi za to, že můžeme většinu dětí učit prezenčně ve škole. Jan Přibyl, ředitel školy

22. 9. 

Vážení rodiče a žáci. Dovolte mi, abych jednoduše popsal situaci u nás ve škole k dnešnímu dni. Velká většina našich žáků se řádně prezenčně vzdělává, ale v karanténě máme 200 žáků a 9 pedagogů. To je velmi vysoké číslo, které pravidelně řeším se zřizovatelem školy, hygienou i Ministerstvem školství. Vím, že se objevují dohady ohledně toho, že se má ZŠ Na Výsluní uzavřit a tuto skutečnost jsem opravdu s pracovníky hygieny řešil. A to z důvodů prevence před dalším šířením nemoci. Hygiena ale školu neuzavře, protože k tomuto kroku je třeba splnit poměrně vysoko nastavené číslo podílu žáků v karanténě (30%), které zatím nedosahujeme. Dnes žádná nová třída do tohoto počtu nepřibyla a více než 2/3 žáků jsou stále ve škole s možností prezenčního vzdělávání. Vše se ale může změnit, i když si to nikdo nepřeje. V takovém případě bych samozřejmě ihned rodiče i žáky informoval. Zatím ale jedeme dále a jsem za to velmi rád.

Z důvodu nedobré situace ale vyhlašuji na pátek 25. 9. ředitelské volno. Postupuji podle § 24 odst. školského zákona, podle kterého může ředitel školy ze závažných důvodů vyhlásit ředitelské volno. Současná situace bezesporu závažným důvodem je, cílem je přispět k zastavení šíření infekce a důkladně plošně dezinfikovat celou školu v době několika po sobě jdoucích volných dnů. Provoz školní družiny i jídelny pro žáky bude v pátek přerušen. Právě školní družina byla velmi zasažena a v současnosti máme právě v tomto úseku velké personální absence. Věřím, že toto rozhodnutí přijmete, jeden den bez výuky zvládneme. Pokud by rodiče potřebovali potvrdit na tento den ošetřovné, mohou požádat školu o potvrzení. Na základě mé dnešní komunikace s MŠMT by mělo být ošetřovné v tomto případě uznáno, protože nárok na něj vznikne z náhlých a potřebných důvodů. Stačí zaslat elektronicky a škola Vám zašle zpět. Formulář ke stažení zde: Formulář ošetřovné

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

21. 9.

Vážení rodiče. Dnes v pondělí máme v karanténě 7 tříd a několik pedagogů. Všechny pozitivní případy jsou pokryty karanténou a ve škole není žádný pedagog, který by měl příznaky jakékohokoliv onemocnění. Děkuji také všem rodičům za zodpovědný přístup k tomu, že ve škole nemáme nemocné děti nebo není problém kohokoliv s problémy odeslat domů. Jsme v nelehké situaci, bojujeme proti nepříteli, který nám chce vzdělávání komplikovat, tak uvidíme, jak se budou vyvíjet dny příští. Rád bych Vás ujistil, že děláme maximum proto, aby se nemoc u nás nešířila a že jsme ve více než pravidelném kontaktu s pracovníky hygieny, se kterými konzultuji veškerý postup. Nepanikaříme, řešíme. Většina tříd je zatím stále bez zásahu.

Přináším jednu novinku ohledně výstupu dětí z karantény. Do školy se vrací žák po negativním testu nebo rozhodnutí hygieny či lékaře. Je ale možné, že i negativní test může znamenat prodloužení karantény. A to v případě, že 5 dní před negativním testem měl žák rizikový kontakt s osobou, která je testována jako pozitivní. Tato situace může nastat. O veškerém postupu v dané třídě zařazené do karantény Vás informuje třídní učitel.

Přeji klidné dny a pozitivní mysl. Jan Přibyl, ředitel školy

20. 9. 

Vážení rodiče a žáci. Před startem nového týdne přináším několik zpřesňujících informací. Momentálně (tj. neděle brzy odpoledne) evidujeme několik žáků a pedagogů s pozitivním testem na nemoc COVID-19. Všechny tyto případy jsou stále pokryty karanténou tříd. Některé třídy se již vracejí zpět do výuky, další tak učiní v prvních dnech nového týdne a u ostatních na nezbytnou dobu funguje distanční vzdělávání. Abychom další riziko ještě snížili, přerušuji od pondělí 20. 9. na nezbytnou dobu (do odvolání) činnost všech školních kroužků. Z podstaty věci zde dochází k učitému mísení dětí ve skupině, což je zbytečné riziko.

Od pátku 18. 9. platí povinnost nosit roušky pro žáky a zaměstnance na 2. stupni ve všech vnitřních prostorách školy, a to včetně učeben. Za roušku lze považovat také respirátor, nikoliv však ochranný štít, který tuto podmínku nesplňuje. Pro přehlednost tedy napíši, že:

a) na prvním stupni platí ve třídách mé doporučení nosit roušku nebo štít pro žáky a pedagogy

b) na druhém stupni je rozhodnutím Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nařízena povinnost roušky ve třídě nosit. Výjimku představuje tělocvik, zpěv a hra na dechové nástroje.

c) ve společných prostorách (tj. chodby, toalety, jídelna) platí povinnost roušek pro všechny.

Není to lehké, školní rok máme komplikovaný řadou nepříjmených okolností, které k nám dopadají z celkové situace, ale stále platí, že žáci i naši zaměstnanci ve škole se snaží a fungují a poznatky od těch, kteří musí krátkodobě fungovat z domova, máme také pozitivní. Přeji všem pozitivní mysl a hezký zbytek neděle.

Jan Přibyl, ředitel školy

17. 9.

Vážení rodiče. Situace se stále mění, vyvíjí a nezbývá, než reagovat. K dnešnímu dni máme evidováno několik žáků a jednoho pedagoga s pozitivním testem na COVID, ale všechny tyto případy jsou pokryty karanténou, která končí zpravidla na konci tohoto týdne. Do školy se po karanténě vrací vždy žáci na základě negativního výsledku závěrečného testu. Už si musíme zvyknout na to, že nám tyto zásahy ovlivní vzdělávání ve škole asi častěji, než jsme původně předpokládali. Ale stále je naprostá většina tříd a žáků bez nutnosti distančního vzdělávání. Ale i to nám v případě karantény tříd funguje.

Dnes po obědě vyhlásil ministr zdravotnictví, že od zítřka, tj. od pátku 18. 9. 2020, jsou povinné roušky pro všechny žáky druhého stupně při výuce. Mé včerejší doporučení k nošení roušek ve třídách tak zůstává v platnosti na prvním stupni, pro žáky od 6. do 9. ročníku se tedy tímto posouvá do roviny povinnosti. Bude-li možnost k tomuto dodat podrobnosti (například jak to bude při tělocviku nebo při jídle), tak budu informovat a další informace předají žákům nebo Vám přímo také případně Vaši třídní učitelé. Nebudu zde nyní psát, co se stane, když jí někdo mít nebude, nařízení je jasně dané a i když se možná některým lidem příčí, jeho dodržování a respektování je žádoucí. Již dnes řada dětí při výuce roušku měla a i když je to těžké (pro děti i pro učitele), jde to. 

Hezký den a pevné nervy nám všem přeji. Jan Přibyl, ředitel školy

16. 9. 

Vážení rodiče. K dnešnímu dni máme v karanténě žáky ze tří tříd druhého stupně. To nás samozřejmě nijak netěší a vzhledem k tomu, že situace v zemi se stále zhoršuje a chci co nejdéle a největším rozsahu udržet školu otevřenou s prezenčním vzděláváním, zavádím opatření, které by mohlo pomoci toto zajistit. Tímto opatřením je doporučení pro žáky i zaměstnance nosit roušky i ve třídě. Podrobnosti připojuji v přiloženém dokumentu, tímto žádám rodiče o podporu v tomto opatření. Doporučení pro nošení roušek ve třídě 

A připojím ještě dobrou zprávu. První třída se už z karantény vrátila a její žáci se postupně zapojují do prezenční výuky. Stále probíhají i adaptační kurzy, připojuji pozdrav z jednoho z nich, který zasílá sportovní třída 6. C: Pozdrav 6C

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

15. 9. 

K dnešnímu dni (úterý) platí, že do konce týdne je nařízena karanténa ve dvou třídách, kde probíhá distanční výuka. Zatím jsme měli tři žáky, kteří měli pozitivní test na COVID-19, ale ani v jednom případě zatím nemám informaci o tom, že by daný žák ve škole nakazil někoho ze spolužáků nebo zaměstnanců. Všechny dosud známé testy spolužáků z karantény jsou negativní. Jako ředitel školy jsem v každodenním kontaktu s hygienou, distanční vzdělávání v daných třídách funguje, tak dnes napíšu, že zítra, tj. ve středu budou ionizovány nejpoužívanější prostory školy (tj. tělocvičny, jídelna, vstupní hala a vybrané učebny). Takto to budeme dělat pravidelně každou středu ráno. Ionizace zajistí, že případný virus bude v daném prostoru úplně zničen. Podařilo se nám vylepšit proces výdeje obědů v jídelně, kde díky nemožnosti samoobslužného výdeje jídel dětmi byl proces velmi pomalý. Čas strávený ve frontách se nám podařilo zkrátit, což znamená, že jídelna je opět důstojnějším prostorem školy. 

 

 

14. 9. 

Dobrý den Vážení rodiče a žáci. V současnosti máme dvě třídy devátého ročníku v karanténě. Obě třídy se vzdělávají distančně do té doby, než se žáci vrátí zpět do školy. Do školy se přitom vrátí každý žák po svém genativním testu. Vše konzultuji s pracovníky protiepidemiologického oddělení krajské hygieny a platí stále všechna dřívější opatření s důrazem na osobní přístup k hygieně každého z nás. Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

13. 9. 

Před startem nového školního týdne asi všichni víme, že ministerstvo přeřadilo náš okres do kategorie oranžového semaforu, což znamená, že jsme oblastí se zvýšeným rizikem nákazy. Provozu škol se ale zatím netýkají žádná nová nařízení, dle všech doporučení máme všechna nastavena a roušky byly ve společných prostorách zavedeny od čtvrtka 13. 9. 2020. Dle nové metodiky pro nařizování karantény je v případě výskytu pozitivního testu u některého ze žáků školy nařízena karanténa celé třídě, pokud byli žáci v kontaktu na vzdálenost menší než 2 metry po dobu delší než 15 minut. V současnosti máme v karanténě stále jednu třídu a nově další pozitivní výskyt nemoci COVID-19. U nového případu jsou o této skutečnosti informováni žáci třídy, jejich rodiče i zřizovatel a očekávám rozhodnutí hygieny. Pokud ale bude postup stejný jako v předešlém případě, lze očekávat zásah pouze do jedné třídy. Ostatních tříd by se tedy nic dramatického týkat nemělo a vzdělávání bude pokračovat dále prezenčním způsobem. Vzhledem k tomu, že případů přenosu nemoci v regionu rychle přibývá, je možné, že budou přibývat i v Brandýse a mezi našimi žáky. V takovém případě nezbývá, než nepanikařit a zvládnout oněch několik dní pro danou třídu distančním způsobem. Tak, aby naše žáky taková situace postihla co nejméně. Co se týká karantény pro pedagogy, tam je pravděpodobné, že vzhledem k tomu, že pedagogové na druhém stupni dodržují od žáků rozumné odstupy a nejsou s žáky v rizikovém kontaktu, neměla by hygiena karanténu pro pedagogy nařizovat.

V rámci výuky našich tříd pokračuje stabilizační období po dlouhé nepřítomnosti žáků ve škole a jsem rád, že prozatím sbírám o práci našich žáků pozitivní ohlasy a neřešíme žádná velká úskalí. 

Hezký zbytek víkendu. Jan Přibyl

Archiv starších aktualit zde: zakladni-skola-1/archiv-aktualit/

Kompletní vstupní info k zahájení školní roku přesunuji sem: Informace k zahájení školního roku

Pro rodiče dojíždějících žáků přináším informaci o financování žákovského jízdného od krajeStředočeské jízdné - informace

 

Odkazy ke stažení a prostudování

Hygienická pravidla a opatření

Postup při výskytu příznaků infekčního onemocnění a při výskytu COVID - 19

Distanční vzdělávání - info

Školní řád

Manuál MŠMT k provozu škol

Podrobnosti k provozu školní družiny na startu školního roku jsou tady: skolni-druzina-1/

Porobnosti k provozu školní jídelny na startu školního roku jsou tady: skolni-jidelna-1/

 

Zařazení žáků do sportovní a jazykové třídy: Sportovní a jazyková třída

aktualizace informací - úterý 23. 6. 14:00

Dobrý den. O tom, že zítra se vydává vysvědčení, určitě všichni víme. I o tom, že žáci dorází do školy v uvedených intervalech. Do školy může pouze ten, kdo má odevzdané vyplněné Čestné prohlášení.

K dnešnímu dni aktualizuji finální podobu budoucí jazykové třídy a sportovní třídy v šestém ročníku. O zařazení žáků do jednotllivých šestých tříd budou ve středu informovat žáky jejich paní učitelky třídní. Přejeme si, aby naši žáci odcházeli na prázdniny v klidu s informacemi o tom, s kým budou ve třídě pokračovat od září. Aktualizovaný seznam žáků sportovní a jazykové třídy je zde: sportovní a jazyková třída

Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pátek 19. 6. 9:30

Vážení rodiče. Před nadcházejím víkendem zveřejňuji prozatím známé zařazení žáků do jazykové a sportovní třídy. Zařazení ostatních žáků včetně žáků dosud z jiných škol zveřejním před prázdninami poté, co bude definitivně znám počet volných míst v šestých třídách pro další školní rok. Seznam je zde: Sportovní a jazyková třída

Informace o tom, jaké možné aktivity jsou pro žáky v nabídce pro příští týden včetně podrobností o předávání vysvědčení ve středu 24. 6. Vám sdělují třídní učitelé, já jen připomenu, že pro nově příchozí žáky do školy platí povinnost při prvním vstupu do školy předložit vyplněné Čestné prohlášení (ke stažení v horní části webu) a dodržovat pravidla (roušky apod). Vzhledem k tomu, aby nepřišli pro vysvědčení všichni žáci najednou, budou žáci přítomni ve škole ve středu 24. 6. v těchto vlnách.

od 8:00 - žáci 1., 2. a 3. tříd

od 9:00 - žáci 4., 5. a 6. tříd

od 10:00 - žáci 7. ,8. a 9. tříd

Místo srazu upřesní třídní učitelé. Dodám jen, že účast žáků ve škole je stále dobrovolná.

Přeji hezký víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 18. 6. 13:30

Vážení rodiče. Dnes přináším informaci k výsledkům " zkoušek " do jazykové a sportovní třídy. Zítra, tj. v pátek 19. 6.,  zveřejním zde na webu jmén dosud zařauzených žáků do těchto tříd. Čekáme na výsledky přijímacích zkoušek páťáků na střední školy, které zařazení žáků do těchto tříd částečně ovlivňují.

A ještě připojuji info o vratce peněz za Švédsko. Peníze dostaneme na účet do konce června, poté budeme obratem vracet.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pátek 19. 6. 9:30

Vážení rodiče. Před nadcházejím víkendem zveřejňuji prozatím známé zařazení žáků do jazykové a sportovní třídy. Zařazení ostatních žáků včetně žáků dosud z jiných škol zveřejním před prázdninami poté, co bude definitivně znám počet volných míst v šestých třídách pro další školní rok. Seznam je zde: Sportovní a jazyková třída

Informace o tom, jaké možné aktivity jsou pro žáky v nabídce pro příští týden včetně podrobností o předávání vysvědčení ve středu 24. 6. Vám sdělují třídní učitelé, já jen připomenu, že pro nově příchozí žáky do školy platí povinnost při prvním vstupu do školy předložit vyplněné Čestné prohlášení (ke stažení v horní části webu) a dodržovat pravidla (roušky apod). Vzhledem k tomu, aby nepřišli pro vysvědčení všichni žáci najednou, budou žáci přítomni ve škole ve středu 24. 6. v těchto vlnách.

od 8:00 - žáci 1., 2. a 3. tříd

od 9:00 - žáci 4., 5. a 6. tříd

od 10:00 - žáci 7. ,8. a 9. tříd

Místo srazu upřesní třídní učitelé. Dodám jen, že účast žáků ve škole je stále dobrovolná.

Přeji hezký víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 18. 6. 13:30

Vážení rodiče. Dnes přináším informaci k výsledkům " zkoušek " do jazykové a sportovní třídy. Zítra, tj. v pátek 19. 6.,  zveřejním zde na webu jmén dosud zařauzených žáků do těchto tříd. Čekáme na výsledky přijímacích zkoušek páťáků na střední školy, které zařazení žáků do těchto tříd částečně ovlivňují.

A ještě připojuji info o vratce peněz za Švédsko. Peníze dostaneme na účet do konce června, poté budeme obratem vracet.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - úterý 16. 6. 11:30

Vážení rodiče a žáci. MŠMT včera upravilo pravidla pro samotný závěr školního roku, podle kterých jsou škole umožněny tradiční společnenské aktivity spojené s ukončením školního roku. Těchto akcí se mohou účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnost dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Jak to bude vypadat u nás - Na Výsluní?

V pondělí 22. 6. a úterý 23. 6. proběhnou v případě zájmu celotřídní aktivity (v nabídce bude celotřídní focení nebo jiné aktivty). Pro druhý stupeň platí, že každá třída dostane možnost se pohromadě potkat jeden z těchto dnů. Působení skupin na prvním stupni se nemění, jen je možné na focení pobývat s celou třídou. 

Ve středu 24. 6. se bude předávat vysvědčení a to vždy třídním učitelem celé třídě najednou. Vzhledem k tomu, abychom předešli zbytečnému riziku, rozvrhli jsme termíny pro předávání vysvědčení na tyto časy.

8:00 - 1.., 2. a 3. ročníky

9:00 - 4., 5. a 6. ročníky

10:00 - 7., 8. a 9. ročníky

S dalšími, i podrobnějšími informacemi Vás seznámí třídní učitelé.

Protože ale stále je v běhu i celá řada dalších procesů, připojuji informace pro žáky, kteří neuspěli v přijímacích zkouškách na SŠ: Postup při nepřejití na SŠ

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pondělí 15. 6. 17:00

Vážení rodiče. Dnes v pondělí přináším dvě informace, patrně velmi důležité.

V pondělí a v úterý probíhají " zkoušky " do jazykové a sportovní třídy. Jakmile budeme mít opraveno a výsledky, zveřejníme zařazení žáků do tříd. Rád bych také rozhodl před odchodem na prázdniny o přestupech žáků. Volná místa jsou ale ve velmi omezeném počtu, takže nebudu moci kladně rozhodnout o většině žádostech o přestup.  Přesto bych rád rozhodl o všech přestupech nejpozději do 26. 6. 2020.

Vláda dnes také zveřejnila, že od 22. 6. umožňuje realizaci nevzdělávacích aktivit pro všechny žáky. Takže například focení nebo předávání vysvědčení bude moci probíhat v tradičním duchu. Techto akcí se budou moci zúčastnit všichni žáci bez omezení počtu. Pro žáky docházející do školy za účelem vzdělávacích aktivit se pravidla nemění (němenné skupiny do 15 osob). Jak to bude vypadat u nás Na Výsluní v příštím týdnu Vás tedy seznámím, až domluvíme konkrétní postupy. Je ale zřejmé, že všichni žáci si budou moci přijít ve středu pro vysvědčení pohromadě. 

Tak tato poslední zpráva mě osobně udělala velkou radost. Přeji hezký den i Vám. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 11. 6. 12:00

Dobrý den. Vzhledem k tomu, že se blíž konec školního roku, připomínám některé zásadní momenty.

pondělí 15. 6. - zkoušky do jazykové třídy (12:15 a 14:00)

úterý 16. 6. - zkoušky do sportovní třídy (10:00 a 14:00)

středa 17. 6. - uzavírání známek před závěrečnou pedagogickou radou (povinné zadávání úkolů do distančního režimu končí v pátek 12. 6., dále mohou pedagogové zadávat úkoly v dobrovolné formě - opakování, zajímavosti, rozšiřující úkoly. Žáci stále nemají prázdniny a můžeme je tak ještě aspoň trochu posunout). Uzavření povinného distančního vzdělávání nastává proto, aby byl prostor pro ohodnocení zaslaných výstupů a zpětnou vazbu zpracovaných úkolů.

středa 24. 6. - předávání vysvědčení

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy.

aktualizace informací - středa 10. 6. 10:30

Dobrý den. Máme radost, že již máme ve škole přítomny i žáky druhého stupně, kteří se formou třídních aktivit potkávat ve škole. Jen musím připomenout, že žáci musí mít podepsané čestné prohlášení (ke stažení nahoře nad tímto textem) a roušku. Bez toho nebudou do školy vpuštěni. 

Objevila se informace, že ministerstvo plánuje ve spolupráci s epidemiology určitá opatření týkající se závěru školního roku. Jakmile budu vědět, budu Vás informovat.

A na závěr - pro rodiče našich budoucích prvňáčků. Pod registračními čísly ze zápisu je zveřejněno rozdělení našich budoucích prvňáčků do tříd včetně termínu třídních schůzek. Odkaz je zde: zakladni-skola-1/zapis-do-1-trid/rozdeleni-prvnacku-do-trid-a-termin-tridnich-schuzek-budoucich-prvnacku-1103cs.html

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy 

aktuliazace informací - pondělí 8. 6. 10:00

Vážení rodiče. Dnes a zítra absolvují naši deváťáci a páťáci zkoušky na střední školy, příští týden máme plánovány naše testy do jazykové a sportovní třídy. Podrobnosti zveřejňuji zde s tím, že žáci dopoledních bloků zreazlizují testy ve skupinách, ve kterých jsou zařazeni. Žáci, kteří přijdou odpoledne, budou rozděleni do maximálně 15 členných skupin u vchodu do školy.

Podrobnosti ke zkouškám z jazykové třídy zde: zakladni-skola-1/jazykove-tridy/

Podrobnosti ke zkouškám ze sportovní třídy zde: zakladni-skola-1/sportovni-tridy/

Zítra, v úterý 9. 6. přivítáme první žáky druhého stupně v rámci plánovaných třídnických aktivit. Pro každou třídu, ve které byl zájem o setkávání, jsou vytvořeny skupiny, místa srazu a obsazení pedagogy (ve všech případech to jsou třídní učitelé). Sázíme na možnost setkávání žáků v rámci stávajících třídních kolektivů se svým třídním učitelem. Podrobnosti předávají rodičům a žákům právě jejich třídní učitelé.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - neděle 7. 6. 8:00

Dobrý den. Pokud by někdo neměl náplň do dnešního deštivého dne, nabizím možná docela dobrou možnost. Paní učitelky s dětmi dokončily nové vydání našeho školního časopisu, které je hodně spojeno s časem během uzavírky školy. Myslím, že se číslo velmi povedlo, odkaz ke stažení je zde: Paprsek_jaro 2020

aktualizace informací - pátek 5. 6. 11:30

Vážení rodiče. Od příštího týdne je nachystán rozvrh i program třídnických aktivit pro žáky 6. - 8. tříd. Se vším podstatným seznamují naši třídní učitelé. Připomenu nutnost mít při prvním vstupu do školy vyplněné Čestné prohlášení a seznámit se s Organizačními pokyny pro žáky a zaměstnance. Oba dokumenty jsou přístupné v horní části této stránky. Věřím, že zapojení žáků do kolektivů tímto způsobem pro ně bude přínosem a naplní naše představy i představy žáků. Dodržování hygienických pravidel je ale nutností. Aktualizovanou tabulku s rozvrhem a místy srazu zveřejňuji zde: Rozvrh druhého stupně

Informace o akcích do konce školního roku jsem přesunul do záložky Jak dále do konce školního roku (horní část webu).

Držím také palce všem našim žákům, kteří konají příští týden přijímací zkoušky. Teď už je to na nich. Tak hodně štěstí. Žáci devátých tříd tak končí svou účast ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky a podle dohody s třídním učitelem mohou pokračovat v rámci třídnických hodin.

Přeji klidný víkend. Jan Přibyl, ředitel školy.

aktualizace informací - středa 3. 6. 11:00

Vážení rodiče a žáci. Opět přináším několik novinek. V záhlaví menu jste si patrně přečetli o zásadních momentech, které nás čekají do konce tohoto roku. K nim připojuji dvě informace.

V trvale zveřejněných odkazech přinášíme Informace pro naše deváťáky k přijímacím zkouškám. Doporučuji prostudovat, žáci a rodiče dostali také do Bakalářů. Odkaz je zde: Informace pro žáky devátých tříd.

Máme počty žáků druhého stupně, kteří nastoupí od příštího týdne do školy na třídnické hodiny. Třídní učitelé odešlou do konce týdne rodičům a žákům místa srazu, informace o tom, který den žáci mají v rozvrhu plánované aktivity, zařazení žáků do skupin a další informace, především ohledně nutnosti mít podepsané Čestné prohlášení a dodržovat hygienická pravidla a opatření. 

A na závěr připojím ještě informaci k našemu zrušenému zájezdu do Švédska. Peníze od cestovní kanceláře dostaneme na účet do konce června, poté vrátíme rodičům. Plánujeme zájezd do stejné destinace za rok, ideálně pro stejné děti, které se tak snad, budou-li okolnosti již nakloněny, na ostrov Öland dostanou v roce 2021. Zrovna dnes by probíhala návštěva divokého pobřeží, tajemného vikingského lesa, majáku na nejsevernější výspě ostrova nebo jednoho z mnoha místních větrných mlýnů. Škoda, ale za rok to snad klapne.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 28. 5. 13:00

Vážení rodiče. Čtvrtek opět přináší do fungování škol novinky. MŠMT vydalo aktualizovaný manuál k ochraně zdraví ve školách, který přináší několik drobných úprav. V souladu s postupným uvolňováním epidemiologických opatření ve společnosti se upravují pravidla pro nošení roušek při cestě do školy a při pobytu před školní budovou. Dle těchto pravidel mají děti roušky, jen pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry (kromě osob ze společné domácnosti). Určitou úpravou prochází i nošení roušek ve venkovních prostorách, tam se budou děti řídit pokyny pedagogů.

Nově je umožněn pobyt žáků i mimo areál školy. Lze tedy s žáky chodit i do přírody nebo do města, do míst, kde je minimální riziko přenosu viru. Pokud se Vašich dětí podobná akce bude týkat, budete o ní pedagogem včas informováni. Vícedenní akce se ale konat nebudou.

Nově je možno také zařadit žáka do skupiny, pokud do školy prozatím nechodí. Vzhledem k naplněnosti našich skupin to ale není vždy možné, o zařazení rozhoduje ředitel školy podle podmínek školy.

Přináším také informace k návratu žáků druhého stupně od 8. června. Třídní učitelé 6. – 8. ročníků osloví rodiče a žáky svých tříd s informacemi o této možnosti. Rozhodl jsem umožnit žákům 6. – 8. ročníků návštěvu školy v rámci jejich třídy s cílem socializačních aktivit. A to proto, aby se i tito naši žáci mohli ve škole vidět se svými spolužáky a třídním učitelem. Tyto aktivity budou pro žáky dobrovolné, maximální počet žáků ve skupině je 15 a žáci budou muset dodržovat hygienická opatření. Při prvním příchodu do školy také budou muset přinést vyplněné čestné prohlášení. Žádám rodiče o vyjádření jejich zájmu o zařazení do skupiny do úterý 2. 6. Následně sestavíme skupiny a obešleme rodiče s informacemi o časovém plánu těchto aktivit. A to ideálně do pátku 5. 6.

Rád připojím i poznámku, že děti přítomné ve škole výborně pracují a svým zodpovědným přístupem přispívají k bezproblémovému provozu v těchto zvláštních podmínkách.

Přeji hezký den a děkuji za spolupráci. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - úterý 26. 5. 12:00

Vážení rodiče. Již druhý den to ve škole více žije, 282 našich žáků 1. - 5. tříd se denně vzdělává, a myslím, že mohu říci, že vše funguje velmi dobře a beze zmatků. Nezapomínáme ale samozřejmě ani na děti, které zůstaly doma a tak stále dostávají úkoly do distanční výuky nebo jsou jinak zapojovány do online výuky dle našich pravidel.

Vláda včera rozhodla o tom, že od 8. 6. budou umožněny občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky 6. - 8. tříd. Podrobnosti o tom, jak to bude u nás probíhat, zašleme rodičům a žákům daných tříd do konce tohoto týdne. 

V pondělí 1. 6. je Den dětí. I proto vyhlašuji po delší době na tento den " zvolnění " do distančního režimu, kdy na tento den nebudou do distančního režimu výuky žákům zadávány nové úkoly.

Závěrem ještě připomenu, že organizačních a provozních důvodů vyhlašuji na dny 25. 6., 26. 6., 29. 6. a 30. 6. (tyto dva dny již ohlášeny dříve) ředitelské volno. Děti letos dostanou vysvědčení ve středu 25. 6. A to dle pravidel Způsobů hodnocení ve druhém pololetí 2019-2020. Podrobnosti k samotnému předání ještě přineseme, ale cílem je, aby děti dostaly vysvědčení od svých třídních učitelů.

Přeji hezké dny. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - neděle 24. 5. 8:30

Vážení rodiče. Naši deváťáci již chodí do školy dva týdny, ale zítra se k nám do školy vrátí bezmála dalších 300 našich žáků. Vše je připraveno, vy máte také všechny informace, tak věřím, že děti se již těší, protože paní učitelky docela určitě. 

Hezkou neděli přeji. Jan Přibyl, ředitel školy.

aktualizace informací - pátek 22. 5. 11:30

Vážení rodiče. Tak je vše domluveno a nastaveno. Dnes - v pátek - obdržíte od svých třídních učitelů informace o konkrétních bodech nástupu dětí do školy od pondělí 25. 5. Je třeba, aby kromě 2 roušek, pomůcek, dobré nálady a nadšení měly s sebou děti také podepsané Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění a o seznámení s rizikovými skupinami a podepsaný souhlas se samostaným odchodem dětí z odpoledního bloku (pokud děti budou docházet na odpolední blok). Bez podepsaného čestného prohlášení nebudou děti v pondělí do školy vpuštěny. Veškeré dokumenty tedy dostatene od třídních učitelů e-mailem.

Stravování je zajištěno pro všechny přihlášené žáky, jídelníček i další info najdete v sekci Školní jídelna.

Dovoluji si ještě připojit jednu výzvu či prosbu. Jako ředitel školy žádám rodiče, aby v případě, že jejich dítě vykazuje jakékoliv projevy infekční nemoci (horečka, kašel, bolest hlavy, ztráta čichu a chuti….) neposílali dítě vůbec do školy. Přítomnost takového žáka by mohla ohrozit zdraví spolužáků a zaměstnanců a vzhledem k následné možné karanténě i další vzdělávání žáků a jejich účast na přijímacím řízení (třeba u nmašich páťáků). Mnohokrát děkuji za respektování tohoto pravidla. Je to moc důležité a věřím, že si vážnost nedodržení tohoto pravidla všichni uvědomujeme. Samozřejmě, že platí zákaz osobní přítomnosti podobně rizikového žáka ve škole, ale přesto Vás žádám o zodpovědný přístup k této otázky.

Těšíme se na pondělí, paní učitelky, asistentky i vychovatelky také.

Přinášíme několik fotografií, jak chystáme školu: 0102030405

aktualizace informac - středa 20. 5. 13:00

Vážení rodiče žáků 1. stupně. Tak již máme sečteno a víme, že od pondělí 25. 5. nastoupí do školy 281 žáků 1. stupně, což je těsně nad polovinou celkového počtu žáků 1. stupně. Celkem jsme vytvořili 21 skupin. Nejpozději v pátek 22. 5. Vám třídní učitelé zašlou podrobné informace, které budou obsahovat.

a) do které skupiny je Vaše dítě zařazeno a kteří pedagogové se mu budou věnovat

b) časové rozvržení dne (místo a čas srazu, čas oběda)

c) konkrétní informace k výuce - rozvrh

d) hygienická opatření - budou dodržena dle požadavků, a to jak ve třídách, tak na chodbách a i v jídelně

e) ostatní - dokumentace. Zde připomenu, že pro žáky navštěvující odpolední blok bude třeba vyjádřit způsob vyzvedávání dětí z tohoto bloku (jestli bude dítě odcházet samo nebo si ho bude přebírat rodič před školou). Vstup rodičů do budovy bude zakázán.

A připojím informace i pro rodiče druhého stupně. V médiích se objevují informace o možném návratu žáků 2. stupně v červnu. Oficiální informace ale zatím nemám. Jakmile budu moci k tomuto tématu něco napsatem, rád tak zde učiním. Prozatím je naší prioritou zajistit bezproblémový návrat žáků 1. stupně od pondělí 25. 5.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy.

aktualizace informací - úterý 19. 5. 14:45

Vážení rodiče. Děkuji za vyjádření zájmu o nástup svých dětí do školy od pondělí 25. 5. Momentálně na základě zjistěných čísel připravujeme rozdělení žáků do skupin a další konkrétní organizační kroky. Předtím, než děti do školy do nastoupí, Vás se vším důležitým seznámíme (tj. časové rozložení konkrétní skupiny, obsazení pedagogy, nutná dokumentace k nástupu do školy).

Již nyní mohu připojit několik informací k jídelně. Pro žáky 1. stupně bude od pondělí 25. 5. k dispozici školní stravování ve školní jídelně (a to podle hygienických pravidel). Je ale důležité i zmínit placení obědů. Všechny děti, které jsou od pondělí ke stravování nahlášeny, budou také přihlášeny. Placení obědů lze buď elektronicky nebo hotově. Pokud budou rodiče platit hotově, mohou přímo v kanceláři paní Havlasové od čtvrtka 19. 5. 2020 v čase 8-10 a 13.30-14:00. Částka za obědy je složena z přeplatku za březen a z předpokládaného počtu obědů do konce června 2020. Žákům, kterým vznikl přeplatek a do školy již v tomto školním roce nenastoupí, bude tento přeplatek použit na další školní rok.

Přeji hezké dny. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pátek 15. 5. 20:00

Vážení rodiče. Neustálým vývojem procházejí informace ohledně ošetřovného. Proto pro Vás přináším oficiální informace k dnešnímu dni.

Ošetřovné

 • Pro rodiče dětí docházejících do ZŠ platí, že pokud žáka do školy nepošlou, nárok na ošetřovné v souladu se zákonem mají.
 • K problematice ošetřovného Poslanecká Sněmovna schválila pozměňovací návrh, který upravuje nárok na ošetřovné do 30. 6. 2020. Návrh zákona ještě není schválen, musí jej ještě posoudit Senát a prezident a může ještě dojít k jeho změnám.
 • MPSV k ošetřovnému uvádí: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
 • Když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy nebo školky, bude nárok na ošetřovné?
  Poslanecká sněmovna schválila 13. 5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít nárok na ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách. Návrh zákona schválený poslanci bude nyní postoupen k projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i většina horní komory, bude zbývat už jen podpis prezidenta republiky.
 • Když se v červenci neotevřou školky, které jsou jinak během prázdnin otevřené, bude nárok na ošetřovné?
  Zákon upravuje nárok na ošetřovné nejdéle do 30. 6. 2020, pro prodloužení výplaty ošetřovného by musel Parlament schválit novelu zákona.“
 • Důvod pro neumístění dítěte ve škole je zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu.
 • Pro více informací se obracejte na MPSV a Českou správu sociálního zabezpečení, viz https://www.mpsv.cz nebo https://www.cssz.cz/.

Na základě prvních souhrnných informací o tom, které děti 1. stupně dorazí od 25. 5. do školy, pracujeme na sestavení a obsazení skupin, abychom Vás mohli včas o všem informovat. Děkujeme za včasné zaslání informací o nástupu dětí, připomínám, že posledním dnem je 18. 5.

Zajímavou aktivitu připravily pro naše děti paní vychovatelky ze školní družiny. Více v odkazu je zde: https://drive.google.com/file/d/1KSAdEdS1H2m9Dv4TPqgffEOo0U6A_13U/view

Přeji krásný víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - středa 13. 5. 9:30

Vážení rodiče. Dnes přinesu novinky ohledně kroužků. Od 25. 5. sice bude ve škole přítomná určitá část dětí, ale kroužky v té podobě, jak byly realizovány před uzavřením školy, nebudou. Z logických důvodů. Poplatky za naše školní kroužky budou prominuty, externí společnosti si vyřeší své závazky přímo s rodiči.

Stejně tak dolaďujeme finanční otázky i u zrušených akcí jako jsou zájezdy a školy v přírodě. V těchto otázkách Vás budou kontaktovat příslušní třídní učitelé.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - neděle 10. 5. 9:30

Vážení rodiče žáků devátých tříd. Zítra se nám ve škole objeví první skupiny našich děváťáků, během týdne i ty ostatní. Informace o rozvrhu a další pokyny jste obdrželi od svých třídních učitelů, já ještě těsně před startem připomenu další nezbytné:

a) povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (musí mít všichni žáci při prvním příchodu do školy). Formulář je ke stažení v horní části této stránky, bude k dispozici pro rodiče i v papírové podobě.

b) provozní doba školy - škola je pro žáky otevřena od 9:00 do konce jejich bloku (ale žáci do školy samozřejmě samostatně nevstupují, ale shromažďují se dle pravidel před budovou školy)

c) provoz školy a hygienická opatření - viz Organizační pokyny pro žáky a zaměstnance (ke stažení na této stráce nahoře)

d) způsoby předávání a vyzvedávání žáků - žáky si přebírá před školou pedagog, po skončení výuky se žáci v doprovodu pedagoga zase odeberou ven z budovy.

Rodiče žáků prvního stupně obešlou třídní učitelé s informacemi nejpozději v pondělí 11. 5. 

Přeji klidnou neděli. Jan Přibyl, ředitel školy

ktualizace infromací - pátek 8. 5. 19:30

Vážení rodiče žáků devátých tříd. Ještě před pondělním nástupem žáků do škol Vám zašlou třídní učitelé vstupní pokyny pro žáky obsahující další důležité informace a rozvrh konzultací. Já mohu říci, že se na deváťáky těšíme a že věříme, že jim konzultace budou k užitku. Jen připojím dvě výzvy pro jejich rodiče a pro samotné žáky.

Žáci devátých ročníků mají tedy od 11. 5. 2020 „ vypnuty“ ve výuce ostatní předměty. Ve škole i při distančním režimu jim zůstávají tedy pouze předměty český jazyk a matematika. Tímto krokem chceme vytvořit žákům podmínky k tomu, aby se mohli soustředit na důležitý krok – přijímací zkoušky na SŠ. Pokud jsou již žáci přijati nebo se výuky ve škole neúčastní, platí pro ně úkoly zadané v distančním režimu také. Dnem 11. 5. nenastávají prázdniny a byl bych rád, kdyby si to všichni žáci uvědomili a pokračovali dále v co nejlepším plnění svých povinností.

Jako ředitel školy žádám rodiče, aby v případě, že jejich dítě vykazuje jakékoliv projevy infekční nemoci (horečka, kašel, bolest hlavy, ztráta čichu a chuti….) neposílali dítě vůbec do školy. Přítomnost takového žáka by mohla ohrozit zdraví spolužáků a zaměstnanců a vzhledem k následné možné karanténě i další vzdělávání žáků a jejich účast na přijímacím řízení. Mnohokrát děkuji za respektování tohoto pravidla. Je to moc důležité a věřím, že si vážnost nedodržení tohoto pravidla všichni uvědomujeme.

Hezký víkend přeji. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací -středa 6. 5. 17:30

Ministerstvo školství dnes stanovilo termíny přijímacích zkoušek. A to tak, že zkoušky na čtyřleté obory proběhnou 8. června a na víceletá gymnázia 9. 6. S tím souvisí, že stanovuji termíny pro naše " interní zkoušky " do šestých tříd. A to takto:

pondělí 15. 6. - " zkoušky " do jazykové třídy

úterý 16. 6. - " zkoušky " do sportovní třídy

Podrobnosti najdete v menu Základní škola u jednotlivých druhů tříd. Konkrétní organizaci zkoušek zveřejníme před jejich startem.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - úterý 5. 5. 17:30

Vážení rodiče. Informuji Vás, že včera, v pondělí jsme obeslali prostřednictvím Bakalářů rodiče a žáky 9. tříd s informacemi o podobě možného návratu žáků 9. tříd do výuky od pondělí 11. 5. Jen připomínám, je třeba potvrdit zájem nejpozději do 7. 5. Tuto komunikaci zabezpečují třídní učitelé.

Rodiče žáků prvního stupně obeznámí s konkrétní podobou návratu jejich dětí třídní učitelů na startu příštího týdne. 

Dovolil bych si také připomenout, že za normální situace bychom tento týden realizovali tématickou výuku k výročí 75 let od konce druhé světové války. A tak se některá tato témata alespoň promítají do distanční výuky našich tříd. Je důležité si tato významná data připomínat. 

Jan Přibyl, ředitel školy.

aktualizace informací - pondělí 4. 5. 11:30

Vážení rodiče. Zveřejňuji první verzi dokumentu, který obsahuje Organizační pokyny pro žáky a zaměstnance školy v souvislosti s návratem žáků do škol podle schváleného harmonogramu. Tyto pokyny vycházejí z manuálu MŠMT a upravují podmínky pro naši školu. Momentálně připravujeme také informace pro rodiče a žáky devátých tříd, protože žáci devátých tříd se budou moci vrátit do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky již od pondělí 11. 5.. Tyto informace předají rodičům třídní učitelé, a to nejpozději v úterý 5. 5. 2020. Prosím rodiče devátých tříd, aby třídním učitelům potvrdili zájem o zařazení do školních skupin nejpozději do 7. 5. 2020. 

Pro rodiče žáků 1. stupně mám tu zprávu, že konkrétní oslovení jim zašlou třídní učitelé příští týden.

Organizační pokyny pro žáky a zaměstnance pro nástup do školy

aktualizace informací - neděle 3. 5. 13:00

Vážení rodiče a žáci. Včera (v sobotu 2. 5.) jsem obdržel informace od MŠMT ohledně nutných podmínek, které je třeba splnit proto, abychom mohli otevřít školu pro žáky devátých ročníků (od 11. 5.) a prvního stupně (od 25. 5.). V návaznosti na tyto podmínky připravuji dokument, který bude všechna tato pravidla popisovat v podmínkách naší školy. Pokud vše půjde tak, jak má, zveřejním ho zde na webu na začátku příštího týdne. Vzhledem k dříve neplánovanému návratu našich deváťáků do školy (dobrovolnému návratu za účelem přípravy na přijímací zkoušky) budou rodiče žáků devátých tříd o všem podstatném informováni včas, abychom věděli, kteří žáci se nakonec tohoto vzdělávání zúčastní.

Přeji hezký zbytek víkendu. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 30. 4. 19:30

Vážení rodiče a žáci devátých ročníků. Dnes v podvečer schválila vláda novinku - od pondělí 11. 5. bude moci do školy docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Docházka u žáku nebude povinná a bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. To jsou veškeré informace, které mám prozatím k dispozici. Všechno ostatní, co budu moci zveřejnit (podmínky účasti, hygienická opatření, vlastní organizace výuky) zveřejním jakmile budu moci prostřednictvím našeho webu a Bakalářů pro rodiče. A to i během následujícího prodlouženého víkendu, pokud to bude možné.

Přeji tedy tímto všem poklidný prodloužený víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - středa 29. 4. 17:00

Vážení rodiče a žáci. MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení žáků ve druhém pololetí. Na základě toho Vás seznamuji se způsoby hodnocení výsledků vzdělávání žáků na ZŠ Na Výsluní v tomto pololetí. Dokument je ke stažení zde: Způsoby hodnocení ve druhém pololetí 2019-2020

Z dokumentu vyplývá, že během následujícího období do konce školního roku budou samozřejmě žáci dále průběžně hodnoceni, a to poskytováním zpětné vazby slovní formou nebo údajem do ŽK dle našich pravidel hodnocení během distančního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že žáci tedy budou na konci tohoto pololetí hodnoceni, je velmi dobře, pokud stále pracují, snaží se a mají výsledky. Protože toto pedagogové při závěrečném hodnocení zohlední. Důležitá je informace pro žáky současných osmých ročníků a prvního stupně. MŠMT stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - úterý 28. 4. 10:00

Vážení rodiče. Jak jste možná zachytili z médií, MŠMT vydalo vyhlášku o způsobech hodnocení žáků za druhé pololetí tohoto školního roku. Připravuji tedy postupy, jak bude hodnocení vydávat ZŠ Na Výsluní a poté Vás se způsoby hodnocení seznámím.

Ohledně pravidel pro otevření škol pro žáky 1. stupně od 25. 5. dostaneme my - ředitelé škol - informace od MŠMT do konce dubna.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pátek 24. 4. 9:00

Vážení rodiče. Vláda rozhodla o tom, že od pátku 24. 4. jsou zrušena určitá mimořádná opatření a že se zrychluje scénář otevírání jednotlivých služeb. Dle dostupných informací se ale škol tyto změny netýkají a počítá se stále se stejným termínem. 

Přeji hezký víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 23. 4. 7:30

Vážení rodiče a žáci. Občas se objevují dotazy ke dvěma tématům, která logicky hodně všechny zajímají, tak nyní využiji tohoto prostoru, abych vysvětlil právě zde, jak se věci mají.

První kategorií jsou otázky na to, jak to bude vypadat po otevření prvního stupně 25. 5. Informace, které mám, jsou prozatím jen z médií. My ředitelé dostaneme dle sdělení ministerstva školství do konce dubna manuál s pokyny, co je třeba splnit proto, aby škola mohla být otevřená. Osobně mě velmi zajímají předeším nutná hygienická pravidla a podmínky jídelny. Děkuji rodičům za odpovědi třídním učitelům na to, zda své děti pošlou do školy nebo ne (byť zatím jen nezávazně), pomůže nám to lépe nastavit celý systém. Ale nemějte obavy, školu pro ty děti, které budou do školy rodiči poslány, otevřeme. Jsme velká škola, prostory máme, pedagogy také. Jen zatím nemohu sdělit podrobnosti, protože ty připravíme až před oním datem.

Druhou oblastí je vysvědčení. I toto téma zatím hodně rezonuje médii, ale i zde čekám na vyhlášku MŠMT, která upraví podmínky pro závěrečné hodnocení žáků v tomto pololetí. Jakmile tedy rozhodnu o podobě tohoto vysvědčení, tak Vás s tím samozřejmě seznámím. Každopádně je moc dobře, že děti stále pracují a získávají od pedagogů zpětnou vazbu do ŽK nebo slovním hodnocením. Děti nemají prázdniny a učí se nejenom pro známky, ale především pro sebe. Bude se to hodit.

Přeji pěkný den. Jan Přibyl, ředitel školy.

aktualizace informací - středa 22. 4. 8:00

Vážení rodiče. Děkuji za vyplňování dotazníků k našemu distančnímu vzdělávání i za zpětnou vazbu třídním učitelům 1. stupně, při kterém zjišťujeme první nezávazný zájem o zapojení dětí prvního stupně do vzdělávání od 25. 5. 2020.

Pracujeme také na ještě širším zapojením G- Suitu do výuky druhého stupně v těch třídách, kde jsou pro to příležitost.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pondělí 20. 4. 8:15

Vážení rodiče.

Určitě víte o tom, že za jistých podmínek se bude moci obnovit dobrovolná docházka žáků prvního stupně od 25. 5. 2020. Veškeré podrobnosti a informace k tomu, jak to bude vypadat, ale budu moci zveřejnit až za několik týdnů. A to v návaznosti na oficiální informace od nadřízených orgánů a přípravu celého programu. Již teď ale mohu říci, že nastavíme fungování co nejlépe v rámci našich podmínek a možností. Určitě ale bude vše zveřejněno včas před startem této výuky.

Žáci druhého stupně se do běžné výuky již s vysokou pravděpodobností nevrátí. Za jistých okolností jim budou umožněny konzultace.

Protože těžiště vzdělávání dále zůstane tedy v onom distančním režimu, připravil jsem dotazník právě pro Vás, pro rodiče, s cílem zjistit některé informace o tom, jak Vaše děti pracují a fungují v domácím režimu. A to proto, abychom jako škola měli další zpětnou vazbu, kterou lze použít pro další řízení tohoto domácího vzdělávání. Dotazník je anonymní, dobrovolný a samozřejmě online. Na konci stačí klinkout na tlačítko Odeslat. Odkaz na něj bude také viset trvale v horní části této úvodní stránky našeho webu. Dotazník ponechám otevřený do konce tohoto týdne. Odkaz je i zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_TTH-LOgMYXHUQ9tC4xKMdeks0dro80-Mic8tJ9NOTRzNUw/viewform?usp=sf_link.

Děkuji a přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pátek 17. 4. 17:00

Vážení rodiče.

Před nadcházejícím víkendem přináším několik zpráviček ze školy.

Dnes, v pátek 17. 4. 2020 probíhá další z našich „ zvolnění“, kdy děti nemají nové úkoly, ale mohou se věnovat dokončení těch, které nestihly nebo dobrovolným a rozvíjejícím činnostem (např. čtení).

Řada tříd již používá kurzy G - Suite. Děkuji za pomoc s přihlášením dětí, které již v těchto kurzech začínají bezvadně fungovat. Třídní učitelé Vás, jako rodiče, osloví také s možností si zřídit tzv opatrovnický účet. To znamená, že budete do kurzu pozváni jako rodiče. Není to povinné, ale tímto rodič získá možnost sledovat práci dětí v daném kurzu. Pokud už budou zadání do G- Suitu na 2. stupni zasílána, budou zároveň ale stále oznámena i na Nástěnce v Bakalářích. A to pro stálou přehlednost a kontrolu pro žáky a rodiče. Speciální zprávu pro žáky a pro rodiče již pedagogové používající kurz v G- Suitu zasílat nebudou. Bylo by to zbytečné a matoucí zasílat jednu zprávu 4x.

Rodiče tak mají možnost sledovat zadání svých dětí na druhém stupni vždy na Nástěnce třídy. Pokud budou mít opatrovnický účet na G - Suitu, je-li kurz realizován, pak navíc také tam.

Protože rodiče mohou dostávat prostřednictvím G - suitu i souhrny práce, které vykonaly jejich děti, zveřejňujeme postupy pro jednotlivé osoby vzdělávání.

Souhrny pro rodiče

Souhrny pro učitele

Souhrny pro žáky

Termíny zkoušek do jazykové a sportovní třídy, stejně jako způsob jejich organizace, zveřejním včas před jejich konáním. Ale již teď je jasné, že to bude v průběhu června. Záleží i na termínech přijímacích zkoušek na SŠ stejně tak, jako na dalších nutných pravidlech, která budou muset být nastavena v souvislosti s pravidly pro pobyt žáků ve škole. Stejně tak proběhnou v červnu s vysokou pravděpodobností také „ zkoušky „ do hudební třídy budoucích prvňáčků.

Závěrem se tedy dostávám k oblasti postupného otevírání škol. O tom, jak to bude vypadat a probíhat, Vás budu včas informovat.

A ještě PS: Tři dnešní ranní snímky ze školy, aby děti nezapomněly: 010203

Přeji klidný víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

 

aktualizace infromací - středa 15. 4. 9:30

Vážení rodiče.

Dnes bude nových informací trochu více, i když se jedná zatím jen o první podobu scénáře otevírání škol podle rozhodnutí vlády. Údaje zatím čerpám jen z médií, konkrétní pokyny jsme zatím nedostali a dá se předpokládat, že se mohou pravidla ještě měnit. Každopádně, momentálně je zřejmé, že klasická školní docházka, tak jak jí známe, již nebude do konce školního roku obnovena.

Vláda v úterý ale přednesla svůj scénář postupného otevírání škol (za předpokladu dobrého epidemiologického vývoje). Osobní přítomnost žáků při výuce bude dovolena jen žákům prvního stupně, a to od 25. května. Ministr školství doporučil neměnné skupinky po 15 lidech, a s možnosti odpolední výuky. Žáci druhého stupně se klasicky do výuky nevrátí, budou mít ale možnost konzultací ve škole a třídnických hodin (od 8. června). Určitě důležité je pro naše žáky také to, že přijímací zkoušky na SŠ by měly proběhnout v červnu.

Konkrétní postupy popisující, jak to bude vypadat, připravíme a včas Vás – rodiče – s nimi seznámíme. Zatím uvádím jen tedy mediálně prezentovanou podobu scénáře.

Součástí opatření bude i úprava způsobu hodnocení a předávání vysvědčení. Tato oblast vzdělávání bude letos určitě také s vysokou pravděpodobností odlišná, podrobnosti zveřejním poté, co MŠMT dodá informace.

Až se začne termín otevření školy blížit, určitě Vás oslovíme s žádostí o vyjádření zájmu o využití služby opětovné osobní účasti žáků ve výuce. A to proto, abychom mohli vše připravit pro úspěšné vrácení dětí do školy.

Připojím ještě ale i jednu zajímavou nabídku. Několik let na naší škole úspěšně působí kroužek Veselá věda. Velmi rád tak zde zpřístupňuji odkaz na youtube kanál, kde jsou k dispozici videa se zajímavými pokusy. Třeba to naše budoucí vědce zaujme: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJHHveFosbSxQ22mUYx85bP9whyXRn42b

Přeji hezký. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - středa 8. 4. 10:15

Vážení rodiče. Dovolte mi, abych Vám všem i Vašim dětem a blízkým popřál krásné a pokud možno klidné Velikonoce a přidám ještě několik třeba důležitých nebo zajímavých informací z naší školy.

Děkuji všem rodičům za odpovědi třídním učitelům ohledně přiměřenosti zadávaného učiva v rámci našeho distančního vzdělávání. Výsledky již mám zpracovány, vyplývá z nich, že naprosté většině rodičů (99%), kteří odpověděli, připadá množství zadávaného učiva dostatečné. Drobné připomínky řeší třídní učitelé, vzhledem k výsledkům zpětné vazby ale ponecháme množství v podobné míře i do budoucna.

Zároveň dodám, že jsem drobně upravil pravidla pro zadávání úkolů s tím, že pedagog může zadat práci na daný týden i najednou, ale s tím, že vyznačí učivo na jednotlivé dny. Reaguji tím na to, že řadě rodičů i dětí vyhovuje učivo zadané najednou. Chci ale přispět k tomu, že žáci nebudou zahlceni vším učivem naráz zkraje týdne, takže rozložení do jednotlivých dnů podle rozvrhu může pomoci lepší organizaci práce.

Závěrem doplním, že s ohledem na celkovou situaci ve státě a v Evropě je v ohrožení naprostá většina školních akcí do konce školního roku. Stále nevíme, kdy se do školy vrátíme, takže zahraniční zájezdy do Švédska a Skotska jsou zrušeny, stejně tak jako většina škol v přírodě. Bohužel nejde jinak. Chtěl bych Vás, rodiče, ale požádat o strpení v otázce náhrady financí za zaplacené zálohy. Nevíme dosud, jestli případé storno bude vyžadováno (záleží třeba na délce nouzového stavu). Takže tyto finanční otázky budeme řešit až poté, co bude jasno.

Přeji hezké dny. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pondělí 6. 4. 13:55

Vážení rodiče. Na prahu nového týdne přináším tři důležité informace.

Žáky čekají velikonoční prázdniny, což se promítne do podoby distančního vzdělávání tím, že pedagogové nebudou samozřejmě žákům zadávat na období prázdnin a svátků žádné povinné úkoly. 

Vzhledem k doporučení MŠMT také upravujeme pravidla našeho Distančního vzdělávání. S platností od zítřka, tj. od 7. 4. 2020 vstupují v platnost dva nové postupy. Jeden z nich se týká Hodnocení žáků (klasické známkování je v podstatě zrušeno a nebude sloužit jako sběr informací pro klasifikaci) a zároveň upravujeme pravidla pro zadávání prací v době Distančního vzdělávání. Pravidla hodnocení platí od 7. 4. 2020, pravidla zadávání úkolů od příštího týdne. Vše přehledně je zachyceno v následujícím aktualizovaném dokumentu: Distanční vzdělávání pro rodiče

Zároveň připomenu, že postupně přibývají hodiny, kde se využívá programů ZOOM pro videokonference a aplikací Google. Protože chceme zjednodušit přístup do aktivit Google Classroom a Google Suite, budou tyto přístupy sjednoceny tak, aby po Velikonocích nemuseli žáci přeskakovat z jednoho účtu na druhý a měli v případě používání této služby vše pohromadě.

Asi jste si si všimli, že Vás dnes oslovili třídní učitelé s jednoduchým dotazníčkem snažícím se zjistit Váš pohled na náročnost učiva nebo s cílem zjistit, kolik času věnují Vaše děti domácímu vzdělávání. Děkují tímto za spolupráci.

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pátek 3. 4. 16:00

Vážení rodiče. Postupně rozšiřujeme nabídku vzdělávácích procesů v rámci našeho distančního vzdělávání. Ve výuce se začínají objevovat videokonference a další formy synchronní výuky a také více pedagogů začíná pro řízení svých aktivit využívat služeb Google Suite a Google Classroom. Žádám Vás tedy o spolupráci při instalaci účtů, pokud Vás o to naši pedagogové, kteří podobné aplikace budou využívat, požádají. Děkuji za spolupráci a přeji hezký víkend.

Jan Přibyl, ředitel školy

 

aktualizace informací - čtvrtek 2. 4. 9:15

Vážení rodiče. Dnes se stala nemilá věc - podařilo se omylem smazat všechny zprávy v Bakalářích, které byly zadány včera - 1. 4. a dnes ráno. Bohužel to není aprílový žertík, ale chyba, za kterou se omlouvám. Paní učitelky během dopoledne zadají úkoly na dnešní den znovu. Stalo se nám to poprvé v historii a naposledy. 

Dnes přináším také informace o provozu školní družiny v době uzavírky školy. Platba za družinu za druhé pololetí proběhla, vzhledem k tomu, že neznáme délku uzavírky, bude po ukončení karantény rozhodnuto, jak bude naloženo s částkou, která odpovídá době uzavírky školy. Buď bude rodičům vrácena nebo bude použita na další školní rok. Nemělo by dojít k tomu, že někdo o peníze přijde. Školní družina také nabízí dobrovolné aktivity pro své účastníky, podrobnosti přináším zde: skolni-druzina-1/sd-s-karantenou-1083cs.html

Přináším také několik snad zajímavých tipů a triků pro práci s Bakaláři: Bakaláři - některé tipy a triky

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - středa 1. 4. 9:30

Vážení rodiče. Dnes přináším jeden návod. A to, jak si ve svém poštovním klientovi (třeba Outlooku) nastavit hlídání příchozích zpráv z Bakalářů. Komens do Outlooku

Na tento pátek - 3. 4. - opět vyhlašuji zvolnění. Na tento den nebudou zadávány nové úkoly a pedagogové již při zadávání delších úkolů toto zohlednili.

Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - úterý 31. 3. 7:45

Vážení rodiče, přináším dvě zprávy do úterního zasněženého rána.

Informace pro strávníky ve školní jídelně. Během uzavírky škol samozřejmě evidujeme přeplatky (z plateb v hotovosti nebo z inkasa), ty budou samozřejmě použity na platbu, až se vrátí děti do školy. O nic nepřijdou.

Druhá zpráva se netýká přímo naší školy, ale napadlo mě jí v této době připomenout. 30. 3. 1920 (tedy vlastně přesně před 100 lety) byla schválena podoba československé vlajky, kterou máme dodnes. Původně bílo-červený prapor byl doplněn o modrý klín. Dovolil jsem tuto informaci zveřejnit sem jednak proto, že jako učitel dějepisu to považuji za zajímavé stoleté výročí a jednak proto, že náš národ nyní prochází složitým obdobím, tak připomenout si to, co máme společné, je určitě prima. Pokud by se chtěly děti vlastivědně vzdělat, připojuji zajímavý odkaz zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000409-100-let-ceske-vlajky/22025400244

Přeji hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pondělí 30. 3. 8:00

Dobré ráno. Rozhodl jsem se přistoupit k drobné úpravě této stránky, kdy nad aktualizacemi budou dlouhodobě odděleny informace, které mají trvalé využití (Formulář k ošetřovnému, podmínky distančního vzdělávání, provoz školy).

MŠMT připravilo schéma programu přijímacích zkoušek na střední školy, především tedy pro naše páťáky a deváťáky a jejich rodiče zveřejňuji přímo zde: Přijímací řízení - schéma

Protože současné období je hodně náročné a zatěžuje i naši psychiku, třeba Vám přijde vhod sdělení naší školní psycholožky, Blanky Antošové, které by mohlo sloužit všem nám rodičům, pedagogům i dětem: Dopis rodičům

Přeji hezký den. Jan Přibyl

aktualizace informací - pátek 27. 3. 8:30

Vážení rodiče. Dnes v pátek - Vám přináším aktualizovaný dokument k našemu distančnímu vzdělávání: Distanční vzdělávání: Informace a doporučení pro rodiče.

Při aktualizaci údajů během pátečního odpoledne přidávám pro rodiče zajímavý odkaz na službu, o které jsem obdržel informace. Pokud některá z rodin má problém s počítačovou technikou sloužící pro zajištění distanční výuky pro své děti (tj. žádnou takovou techniku nemá), existuje možnost pomoci přes aktivitu firmy Mironet. Není to úplně zadarmo, ale částka není nijak likvidační. Kontakt přidávám zde, kde je možnost se registrovat jako žadatel o pomoc: https://www.mironet.cz/info/o-nas/podporujeme/mironet-zajisti-1000-pocitacu-rodinam-s-detmi-v-nouzi+kc202/

A ještě dodám, že provoz školy je každý všední dopoledne v rozmezí 8:00 - 10:00 za dodržení všech nutných podmínek (roušky, maximálně 2 osoby, rozestupy). Děkuji za pochopení.

Přeji všem hezký a pokud možno poklidný víkend. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 26. 3. 12:45

Vážení rodiče. Novinek není mnoho, pedagogové se snaží, děti se snaží, rodiče se snaží. Tak dnes přinesu odkaz na informaci o tom, že MPSV zveřejnilo zprávu o rošzšíření ošetřovného i pro děti do 13 let věkut: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Přidávám také odkaz pro přijímací zkoušky na střední školy: https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-prijimacich-zkouskach/

Hezké dny. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - úterý 24. 3. 9:45

Vážení rodiče. Včerejší informace MŠMT přinesly pro základní školy několik důležitých informací.

 1. Přijímací zkoušky na střední školy proběhnou asi 14 dní po nástupu do školy (konkrétní termín stanoví MŠMT), momentálně se předpokládá návrat do škol nejdříve v polovině května. 
 2. Prázdniny neplánuje MŠMT omezovat

Zároveň dnes zveřejňuji informace k Zápisu do prvních tříd, který letos proběhne bez osobní přítomnosti žáků a bude realizován ve dnech 14. – 24. dubna 2020. Veškeré podrobnosti zde: zakladni-skola-1/zapis-do-1-trid/

Rozhodl jsem také o tom, že zadávání úkolů a prací z výchov v rámci našeho distančního vzdělávání zůstane v rovině dobrovolného plnění. Výchovy patří k řádným předmětům vyučovaným na naší škole a nechceme je úplně pominout a chceme nechat děti i realizovat jejich umělecké potřeby. Primárně ale budou zadávány úkoly a práce z profilových předmětů. Neplnění úkolů z výchov nebude nijak sledováno nebo trestáno.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

 

aktualizace informací - pondělí 23. 3. 9:30

Vážení rodiče. V novém týdnu Vás přivítám s několika novinkami. Předně připomenu, že určitě sledujete dění, a tak víte, že otevření škol je v nedohlednu, momentálně probleskují informace o přelomu května/června, což ale není potvrzené. A tak vzhledem k prodloužení uzávěry školy motivuji pedagogy k většímu zapojení interaktivních metod a svých video či audio výstupů k řízení hodin.

Zároveň zavádíme jednu novinku. V těchto dnech začnou být zprávy o novém učivu a úkolech zadávány na druhém stupni v Bakalářích také na Nástěnku třídy. Žák nebo rodič se k ní dostane přes webové rozhranní webového prohlížeče v sekci Komens. Stačí vybrat svou třídu a jsou vidět všechny zadané úkoly pohromadě. Pomůže to lepší organizaci práce a větší přehlednosti.

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách odkaz na postup, jak mluvit s dětmi o koronaviru. Myslím, že stojí za přečtení, odkaz je zde: https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx

Informace k nové organizaci Zápisu do prvních tříd zveřejním v úterý 24. 3. 2020

Na závěr připojím, že pro větší přehlednost zde na hlavní stránce budu nechávat aktualizace jen z posledních dvou dní, starší zprávy včetně funkčních odkazů budu přesouvat pravidelně do sekce Archiv uzavřená škola, která je zřízena na našem webu v záložce Základní škola hned nahoře.

Mějte se co nejlépe. Jan Přibyl, ředitel školy

 

aktualizace informací - pátek 20. 3. 8:15

Vážení rodiče. Určitě sledujete zpravodajství, tak víte o všeobecných novinách v opatřeních vlády.  Ale pokusím se popsat, co je nového pro Vás - pro rodiče, alespoň tak, jak jsem to pochytil z médií.

1. Vláda schválila změnu vyplácení ošetřovného. Místo dosavadních 9 dní (resp. 16 dní pro samoživetele) bude možnost čerpat po celou dobu zákazu školní docházky. Současně také vláda rozhodla o navýšení věkové hranice dítěte z 10 na 13 let. Nařízení vlády bude platit zpětně i pro rodiny, které již ošetřovné čerpají. Nebudou muset o ně znovu žádat. Každopádně - kdo z rodičů bude potřebovat potvrdit od školy formulář o ošetřovném, nechť zašle elektronicky vyplněný formulář kromě okruhu A na adresu skola@zsnavysluni.cz, a škola vrátí potvrzené zpět. Lze se domluvit i s paní hospodářkou na telefonu 326 903 242 (pracovní dny dopoledne). Formulář je zde: Formulář_ošetřovné

Tisková zpráva zde: Ošetřovné_aktuálně

2. MŠMT dne 18. 3. 2020 vydalo opatření k organizaci Zápisů do prvních tříd. Momentálně dokončuji přípravu dokumentu, který tato opatření bude obsahovat a v dokumentu bude popsán průběh a termíny zápisu do prvních tříd na ZŠ Na Výsluní v dubnu 2020. Dokument zde na stránkách zveřejním pravdepodobně v pondělí 23. 3. 2020. 

Přeji pěkný klidný a první jarní víkend. Jan Přibyl, ředitel školy.

aktualizace informací - čtvrtek 19. 3. 12:20

Vážení rodiče. Studium na dálku nám dnes pokračuje již sedmým dnem a asi se mnou budete souhlasit, že je to mnohem náročnější, než jsme asi při vyhlášení předpokládali. Od řady z Vás vím, že jste velmi unaveni z toho, jak se snažíte Vašim dětem pomáhat, za což velmi děkuji. A tak vyhlašuji drobné zvolnění a na zítřek, na pátek 20. 3. nebudou zadávány dětem žádné úkoly. Nechť si děti dokončí své předchozí úkoly, věnují se čtení anebo třeba s rodinou stráví alespoň nějaký čas v přírodě v souladu se všemi doporučeními a opatřeními vlády. V pondělí zase budeme pokračovat, patrně s částečnou úpravu náročnosti, podrobnosti Vám napíšu.

Od včerejšího dne se objevují problémy s otevíráním příloh v Bakalářích. Souvisí to s provedenými aktualizacemi. Momentálně víme způsoby, jak tomu jde patrně předejít.

1. Vyzkoušejte i jiné webové prohlížeče (někomu to nechodí v Chromu, ale naopak třeba v Microsoft Edge ano)

2. Používejte pokud možno počítačovou verzi Bakalářů (tj. žákovskou knížku). Mobilní aplikace v telefonu není plnohodnotou verzí programu, některé důležité součásti (třeba Dokumenty) v ní vůbec nejsou obsaženy.

Hezký den. Jan Přibyl, ředitel školy

aktuliazace informací - středa 18. 3. 8:30

Dnes přináším 2 informace:

1. Po provedených aktualizacích Bakalářů se může stát, že se Vám nezobrazují přílohy zprávy. Samotní Bakaláří řeší, co s tím (sami neví), často pomáhá použít jiný prohlížeč, než Explorer nebo Google Chrome. Mělo by fungovat třeba v Microsoft Edge. Jakmile budu mít od provozovatele Bakalářů novinky, obratem zveřejním.

2. Naše školní psycholožka Blanka Antošová - Kejíková nabízí možnost dálkových konzultací. V tom případě použijte prosím službu Skype (nickname: blaankej). Na termínu sezení se domluvíte také prostřednictvím sms zprávy na telefonu 602 938 647. Do sms prosím uveďte jméno žáka, třídu a dobu, kterou preferujete (dopoledne - odpoledne - večer). 

Držme se a mějme se co nejlépe. Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - úterý 17. 3. 9:00

Dnes nic dramatického nového nepřínáším (jen dobře), tak jen tři menší informace:

1. Do školy prosím vstupujte pouze s rouškami nebo s ochranou obličeje (kvůli ochraně zdraví zaměstnanců).

2. Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu-východ má přerušenou činnost, neprobíhají vyšetření. Pracovníci poradny fungují pomocí elektronické komunikace.

3. Místní skautky (děkuji za to) přišly s aktivitou edukační hry pro děti. Odkaz přináším zde: https://sites.google.com/view/per-eruditus-skaut/n%C3%A1dvo%C5%99%C3%AD?authuser=0

aktualizace informací - pondělí 16. 3. 9:00

Po opatření vlády z dnešní půlnoci se výrazně omezil pohyb osob, o čemž asi všichni víme, ale pro jistotu zde připojím odkaz k případnému nastudování: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/rozhodnuti-vlady-o-zakazu-volneho-pohybu-osob-180358/. Osobně se připojím s prosbou o respektování těcto pravidel z důvodu snížení rizika zdravotních problémů dětí a rodičů.

Režim našeho dálkového vzdělávání funguje, po 3 dnech jsme ho vyhodnotili a já zde připojuji pravidla a doporučení pro jeho fungování pro Vás - pro rodiče: Distanční vzdělávání - informace pro rodiče

Připojím ještě postřeh k hodnocení prací žáků. Ponecháváme tuto možnost, protože nám přijde vhodné ocenit splněnou práci žáků a tím je pozitivně motivovat anebo dát najevo, že jejich práce je úspěšná. Budeme ale upřednosťovat pozitivní hodnocení před negativním.

Vzhledem k tomu, že od dnešního dne je omezen pohyb osob, nabízíme novou formu řešení ošetřovného. Pokud rodič potřebuje potvrdit formulář, zašle ho naskenovaný vyplněný kromě sektoru A na školní e-mailovou adresu: skola@zsnavysluni.cz. Škola potvrdí sektor A a zašle rodičům zpět. Pro jistotu znovu odkaz zde: Formulář

A připojuji ještě jednu novinku. Česká televize od pondělí spouští nový program UčíTelka podporující vzdělávání žáků z domova. Odkaz je zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Informace z počátku minulého týdne jsou již smazány, ponechávám zde ty aktuální.

Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - pátek 13. 3. 9:00

Dnes přidávám několik postřehů k technickému zabezpečení dálkové výuky. 

1. Nedoporučujeme používat prohlížeč Microsoft Explorer, některé součásti Bakalářů v něm nepracují správně, doporučujeme jiné webové prohlížeče (Google Chrome, Firefox, Opera....)

2. Po zásahu do parametrů aplikace Bakaláři již i žáci mohou ze svých účtů zasílat pedagogům přílohy (třeba vypracovanou práci)

3. Pokud má někdo konkrétní technický problém, nechť kontaktuje pana zástupce, obvykle do jednoho dne situaci vyřeší (chybějící či nefunkční přístup do systému apod.), email: bretislav.krchov@zsnavysluni.cz

Na konci tohoto týdne vyhodnotíme průběh a formu dálkového vzdělávání, pokud v něm provedeme nějaké úpravy směřující k vylepšení systému, budu Vás na začátku dalšího týdne informovat. 

Přeji hezký a pokud možno klidný víkend.

Jan Přibyl, ředitel školy

aktualizace informací - čtvrtek 12. 3. 9:00

Vážení rodiče. Jak nám naběhl nový režim, postupně zjišťujeme a vyhodnocujeme jeho fungování. Během prvního dne se objevilo několik dotazů k přihlašování do Bakalářů, tak je zde hned nyní shrnu včetně odpovědí.

1. Kdo má svůj e-mail zadaný v Bakalářich (rodič nebo žák), může si své heslo změnit pomocí odkazu Zapomenuté heslo na přihlašovací stránce do Bakalářů (elektronické ŽK)

2. Kdo ztratil své přihlašovací údaje, nechť kontaktuje pana zástupce Břetislava Krchova (ideálně přes e-mail), pan zástupce Vám vygeneneruje a zašle nový přístup

3. Kdo nemá možnost dostávat informace od školy elektronickou formou, nechť kontaktuje svého třídního učitele, takový případ budeme řešit individuálně

Žádám tímto rodiče, aby sledovali a podporovali děti v jejich domácí školní práci, ideálně průběžně a denně. Uvědomuji si, že pro rodiče je tato situace obvzláště těžká, protože jim naskakují další povinnosti a především u našich nejmenších školáků se jim musí věnovat mnohem více, než je obvyklé. Již nyní vidíme, že někteří žáci své úkoly vůbec nezačali plnit, tak na to prosím dohlédněte. Připomínám, že žákům je práce zadávána přes Bakaláře nebo mailovou cestou na rodiče nejmenších žáků. Zároveň doporučuji zvážit nutnost pohybu dětí v neobvykle objemném volném čase v nákupních centrech nebo prostorách velké koncentrace lidí. V současné nelehké situaci jde primárně o zdraví. 

Závěrem připojuji odkazy na některé online aktivity, pomocí kterých lze s dětmi procvičovat a trénovat zábavnou formou. Řada organizací uvolnila své aktivity k širokému použití.

Škola s nadhledem: https://www.skolasnadhledem.cz/

Učebnice online: http://ucebnice.online/

Scio - procvičovací testy: https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

Děkuji za spolupráci i trpělivost, bude-li třeba, přinesu další informace.

Jan Přibyl, ředitel školy

 

Informace pro rodiče ohledně ošetřovného:

Oficiální informace MPSV ohledně ošetřovného: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Tiskopis odevzdá dle instrukcí zákonný zástupce neprodleně svému zaměstnavateli. Škola potvrdí rodičům daný formulář, přičemž vyplněna bude kolonka OD. Rodiče si mohou nechat formulář potvrdit na sekretariátu školy v pracovní dny od 8:00 do 12:00. Potvrzení bude vydávat paní sekretářka (326 903 424). 

Žádáme rodiče, aby přinesli formulář vyplňený (je ke stažení dále), škola vyplní oddělení A a obratem potvrdí. Formulář bude k dispozici i ve škole, v tom případě si ho zde rodiče vyplní a škola potvrdí správnost. Potvrzení formuláře zajistí hospodářka školy nebo ředitel školy.

Tiskopis má tuto podobu: Formulář