Navigace

Obsah

 ve středu 30.6. výdej obědů do 12 hodin

                             

                       jídelní lístek 28.6. - 30.6. (499.21 kB)

Jídelna od 17. 5.

Vzhledem k obnovení prezenční výuky v plném rozsahu budou mít všichni žáci přihlášeny obědy, pokud mají zaplaceno. Stav si lze zkontrolovat prostřednictvím aplikace strava.cz nebo telefonicky u paní Havlasové (326 903 241). Platba přes inkaso je provedena automaticky, hotově lze přímo v jídelně v pondělí ráno. Obědy pro nemocné žáky se do jídlonosičů budou vydávat nově jen od 10:30 do 11:00.  a to pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka.Další dny  je nutné odhlásit a nebo doplatit na cenu 60,- Kč.

Stravné na červen bude ponížené o přeplatky za květen Způsoby úhrady stravného na červen 2021 jsou následující:

a) inkaso

b) hotově u paní Havlasové (okénko ve školní jídelně) - v těchto termínech:

     

     čtvrtek 27. 5.        7:00-8:00    14:00-15:00

     pátek    28.5.         7:00-8:00    14:00-15:00

     pondělí  31.5.        7:00- 8:00

V těchto časech lze přihlásit (a zaplatit) obědy u vedoucí školní jídelny paní Havlasové (okénko vpravo v jídelně). Pokud si rodiče  zařídili platbu inkasem, budou obědy placeny bezhotovostně.

Postup pro zřízení inkasa: Rodiče si mohou zaslat na e-mail: ucto@zsnavysluni.cz jméno dítěte, třídu do které bude chodit a číslo účtu, z kterého budeme strhávat stravné. Až paní ekonomka tyto informace obdrží, zašle rodičům podklady pro zřízení souhlasu s inkasem. Pokud rodiče nemají možnost zařídit toto elektronicky, mohou navštívit paní Beranovou, ekonomku školy, přímo.

Pro výdej obědů do jídlonosičů (pro nemocné děti) platí ve školním roce čas 10:30-11:00 . Rodiče v tomto případě vstupují do školy hlavním vchodem. Rodiče vždy mají ve škole na ústech roušku.

 

Ceny obědů 2020 -2021
žák 7-10 let 26 Kč        
žák 11-14 let 28 Kč      
žák nad 15 let 30 Kč     
ostatní 34 Kč (z toho 17 Kč příspěvek FKSP)
cizí strávníci 60 Kč

 

Vedoucí: Miloslava Havlasová

Telefon: 326 903 241

   Přihlašovací údaje na strava cz.  jsou vydávány na požádání při platbě obědů!!!!!!!                                                                                                   

Vstup do objednávkového systému obědů: http://www.strava.cz

 

Stávníci jsou zařazeni podle věku, kterého dosáhnou během školního roku.

Cena karty 35 Kč, pouzdra 35 Kč, čipu 115 Kč.

 

Vyzvedávání obědů v době nemoci žáka

Vzhledem k tomu, že se zvýšila nemocnost žáků, přinášíme zpřesňující informaci o tom, jak si v případě nemoci vyzvednout oběd. Žák má nárok na dotovaný oběd (do kastrůlku) pouze v první den nemoci. Poté již platí plnou cenu.

Zároveň informujeme, že rodiče si v objednávkovém systému strava.cz mohou nastavit e-mailovou adresu, na kterou jim přijde pravidelně výpis zobrazující, zda si jejich dítě oběd opravdu vyzvedlo. Objevují se totiž případy (naštěstí naprosto ojedinělé), že rodiče platí dětem obědy, ale ty na ně programově nechodí.