Navigace

Obsah

trvalý jídelní lístek na celý měsíc je zde: 

https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Jidelnicky?zarizeni=5777 

                               Stravné Květen 2022 :      

                                                                         

 

 

                                      

   strava.cz      vstup zde:        http://www.strava.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vyzvedávání obědů v době nemoci žáka ( vyhláška č. 107/2005 Sb.)

Žák má nárok na dotovaný oběd (do kastrůlku) pouze v první den neplánované nepřítomnosti. Poté je nutné oběd odhlásit na www. strava.cz Vyzvednutí je možné od 10,30 - 11 hodin.

Odhlašování obědů (výlety, škola v přírodě, adaptační kurz, karanténa)

Od nového školního roku budou všichni strávníci pro přihlašování, ale hlavně odhlašování a přehlašování obědů (tj. změna z " jedničky na dvojku") používat aplikaci strava.cz. Tato aplikace je přístupná a ke stažení na různých platformách:

a) pro počítač - http://strava.cz

b) pro mobilní telefony - na Google Store nebo Apps Google

Poznámka: V případě více dětí ze školy lze v aplikaci strava.cz natavit i více uživatelů. Viz obrázek: strava.cz 

Bude tedy platit následující:

a) kdo již aplikaci má, tak jí bude nadále používat

b) kdo jí nemá, dostane přihlašovací údaje

Každopádně všechny děti obdrží od svých třídních učitelů 1. září své příhlašovcí údaje (doporučuji archivovat). Po zaplacení obědů má každý strávník automaticky nastaven oběd č. 1. Pro změnu mohou strávníci využít aplikaci strava.cz nebo terminál v jídelně u okénka kanceláře.

 

Možnosti pro placení obědů

a) inkasem - pokud mají rodiče nastavenu tuto možnost, budou obědy placeny bezhotovostně

b) hotově - u vedoucí jídelny paní Havlasové (okénko ve školní jídelně). Rodiče všech žáků všech tříd mohou zaplatit obědy tímto způsobem osobně v těchto termínech:

                          

                                      

                                

            

Postup pro zřízení inkasa: Rodiče si mohou zaslat na e-mail: http://ucto@zsnavysluni.cz jméno dítěte, třídu do které bude chodit a číslo účtu, z kterého budeme strhávat stravné. Až paní ekonomka tyto informace obdrží, zašle rodičům podklady pro zřízení souhlasu s inkasem. Pokud rodiče nemají možnost zařídit toto elektronicky, mohou navštívit paní Lenku Beranovou, ekonomku školy osobně.

Obědy pro nové žáky na září je nutné platit hotově .

 

Ceny obědů 2021 -2022
žák 7-10 let 26 Kč        
žák 11-14 let 28 Kč      
žák nad 15 let 30 Kč     
ostatní 34 Kč (z toho 17 Kč příspěvek FKSP)

 

Vedoucí: Miloslava Havlasová

Telefon: 326 903 241

                                                                                                  

Vstup do objednávkového systému obědů: http://www.strava.cz

 

Stávníci jsou zařazeni podle věku, kterého dosáhnou během školního roku.

Cena karty 35 Kč, pouzdra 35 Kč, čipu 115 Kč.

 

Vyzvedávání obědů v době nemoci žáka ( vyhláška č. 107/2005 Sb.)

 Žák má nárok na dotovaný oběd (do kastrůlku) pouze v první den neplánované nepřítomnosti. Poté je nutné oběd odhlásit na www. strava.cz Vyzvednutí je možné od 10,30 - 11 hodin.

Zároveň informujeme, že rodiče si v objednávkovém systému strava.cz mohou nastavit e-mailovou adresu, na kterou jim přijde pravidelně výpis zobrazující, zda si jejich dítě oběd opravdu vyzvedlo. Objevují se totiž případy (naštěstí naprosto ojedinělé), že rodiče platí dětem obědy, ale ty na ně programově nechodí.