Navigace

Obsah

jídelní lístek 21.9. - 25.9.jídelní lístek 29.9. - 2.10.

Pokyny k platbě na měsíc říjen 2020

Pro rodiče bude pro placení na další měsíc platit následující postup. Rodiče vstupují v uvedených časech do školy bočním vchodem u bývalé zubařské ordinace (přes horní parkoviště školy). K dispozici jsou tyto časy:

                            

úterý 29. 9.                                   7 -7.35,   14-16 hod.

středa 30.9.                                  7 - 7.35,  14-16 hod.

V těchto časech lze přihlásit (a zaplatit) obědy u vedoucí školní jídelny paní Havlasové (okénko vpravo v jídelně). Pokud si rodiče  zařídili platbu inkasem, budou

obědy placeny bezhotovostně.

Postup pro zřízení inkasa: Rodiče si mohou zaslat na e-mail: ucto@zsnavysluni.cz jméno dítěte, třídu do které bude chodit a číslo účtu, z kterého budeme strhávat stravné. Až paní ekonomka tyto informace obdrží, zašle rodičům podklady pro zřízení souhlasu s inkasem. Pokud rodiče nemají možnost zařídit toto elektronicky, mohou navštívit paní Beranovou, ekonomku školy, přímo.

Pro výdej obědů do jídlonosičů (pro nemocné děti) platí ve školním roce čas 10:45-11:00 a ve 14:00. Rodiče v tomto případě vstupují do školy hlavním vchodem. Rodiče vždy mají ve škole na ústech roušku.

 

Ceny obědů říjen 2020
žák 7-10 let 26 Kč         19 dní   494,- Kč.
žák 11-14 let 28 Kč         19 dní   532,- Kč.
žák nad 15 let 30 Kč          19 dní   570,- Kč.
ostatní 34 Kč (z toho 17 Kč příspěvek FKSP)
cizí strávníci 60 Kč

 

Vedoucí: Miloslava Havlasová

Telefon: 326 903 241

   Přihlašovací údaje na strava cz.  jsou vydávány na požádání při platbě obědů!!!!!!!                                                                                                   

Vstup do objednávkového systému obědů: http://www.strava.cz

 

Stávníci jsou zařazeni podle věku, kterého dosáhnou během školního roku.

Cena karty 35 Kč, pouzdra 35 Kč, čipu 115 Kč.

 

Vyzvedávání obědů v době nemoci žáka

Vzhledem k tomu, že se zvýšila nemocnost žáků, přinášíme zpřesňující informaci o tom, jak si v případě nemoci vyzvednout oběd. Žák má nárok na dotovaný oběd (do kastrůlku) pouze v první den nemoci. Poté již platí plnou cenu.

Zároveň informujeme, že rodiče si v objednávkovém systému strava.cz mohou nastavit e-mailovou adresu, na kterou jim přijde pravidelně výpis zobrazující, zda si jejich dítě oběd opravdu vyzvedlo. Objevují se totiž případy (naštěstí naprosto ojedinělé), že rodiče platí dětem obědy, ale ty na ně programově nechodí.