Navigace

Obsah

jídelní lístek 7.12. - 11.12.jídelní lístek 30.11. - 4.12.

Jídelna od 30. 11. 

Všichni žáci, kteří nastoupí k obnovené výuce od pondělí 30. 11., budou mít přihlášené obědy. Pokud nechtějí oběd odebírat, je třeba si ho odhlásit buť přes systém www.strava.cz nebo telefonicky přes vedoucí Šj - paní Havlasovou (326 903 241). Provoz jídelny od 30. 11. se bude řídit podle speciálního covidového rozvrhu. Musíme zajistit, aby se žáci nepromíchávali, jednotlivé třídy tedy budou navštěvovat jídelnu v pětiminutových intervalech, aby toto bylo splněno.

Od pondělí 30. 11. zůstane možnost odebrání dotovaného obědu pro žáky na distančním vzdělávání (ale jen take-away, tj. bez možnosti konzumace v jídelně), a to nyní v novém čase od 14:00 do 14:15. 

Školní jídelna  tedy bude k dispozici všem přihlášeným žákům. Od pondělí 30. 11. budou přihlášeni i všichni žáci tříd, které v pondělí nastupují do školy. Pokud někdo oběd nechce, může si odhlásit přes systém strava.cz nebo telefonicky přes paní Havlasovou (326 903 241). Žáci v rotačním systému jsou vždy nahlášeni na týdny, které budou ve škole. Žáci na distančním vzdělávání mají možnost odebrat oběd s sebou, ale až v čase 14:00 - 14:15. Přináším i informace k placení obědů. Většina žáků má obědy zaplaceny (předplaceny) vlastně až až 11. 12. (je to ale individuální, třeba prvňáci a druháci logicky musí platit již obědy od začátku prosince). Platbu na zbývající obědy v prosinci lze provést inkasem nebo přímo v okénku ve školní jídelně (každé pondělí od 7:00 do 8:00 a poté od 14:00 do 15:00). Z provzních důvodů bude jídelna od 30. 11. připravovat pouze jedno jídlo. Nebude tedy na výběr ze dvou pokrmů.

Jídelna od 18. 11. 

V souvislosti s návratem žáků přípravné třídy,  prvních a druhých tříd se v jídelně od středy 18. 11. opět začnou stravovat žáci těchto ročníků. Všichni tito žáci mají zaplaceno i na listopad (přeplatky z října). Všichni, kteří byli přihlášeni na říjen, mají automaticky nahlášeny obědy i na listopad již od 18. 11. Pokud někdo chce oběd odhlásit, využije elektronické formy přes strava.cz nebo si toto telefonicky domluví s paní Havlasovou - vedoucí ŠJ (326 903 241).

Vzhledem k přítomnosti žáků ve škole měníme lehce termíny pro vyzvedávání obědů pro žáky na distančním vzdělávání prostřednictvím jídlonosičů. Od středy 18.11., si jemožno obědy vyzvednou podle stejných pravidel (tj. příchod hlavním vchodem, roušky, rozestupy), ale nově v čase 10:50 - 11:30. Děkujeme za pochopení, musíme zajistit nepromíchávání žáků v jídelně.

 

Informace pro strávníky na listopad:

Školní jídelna bude fungovat v listopadu i nadále stejně, jako tomu bylo před podzimními prázdninami. To znamená, že žáci na distančním vzdělávání mají možnost odebrat oběd (do jídlonosiče v čase 10:50-11:30). Každému strávníkovi se automaticky inkasem strhne částka, ale obědy budou následně paní Havlasovou těm, co nejsou přihlášeni, odhlášeny. Netřeba teda nic odhlašovat. Kdo chce oběd v listopadu odebírat, musí si tedy obědy přihlásit. Na pondělí 2. 11. mají všichni, kteří  Přihlášení obědu lze provést přes systém strava.cz nebo telefonicky přes paní Havlasovou (326 903 241).  

 

Samozřejmě platí, že každý návštěvník jídelny musí dodržovat hygienická pravidla (roušky, rozestupy, oběd s sebou do jídlonosiče).

Jan Přibyl, ředitel školy

Informace k obědům pro žáky na distanční výuce

Školní jídelna umožní dětem na distančním vzdělávání odebrat jídlo do jídlonosičů dle následujících pokynů. Všechny děti mají od 14. 10. do 27. 10. obědy odhlášeny. Kdo chce oběd odebrat, musí se zvlášť nahlásit v systému www.strava.cz nebo telefonicky paní Havlasové (326 903 241). Oběd si mohou děti odebrat pouze do jídlonosiče v čase 11:00-12:00, jídlo v jídelně nekonzumují. Děti vstupují hlavním vchodem, nepřezouvají se a odcházejí do jídelny. Zde dodržují známá pravidla (roušky, rozestupy). Do konce tohoto týdne vaříme pouze oběd č. 1, příští týden upřesníme. Kdo chce oběd již zítra, musí si ho objednat dle výše popsaného postupu dnes do 14:00 a další dny do 12:00 Upřednostňujeme odebrání obědu dětmi, rodiči pouze v krajním případě.

 

Pokyny k platbě na měsíc říjen 2020

Pro rodiče bude pro placení na další měsíc platit následující postup. Rodiče vstupují v uvedených časech do školy bočním vchodem u bývalé zubařské ordinace (přes horní parkoviště školy). K dispozici jsou tyto časy:

                            

úterý 29. 9.                                   7 -7.35,   14-16 hod.

středa 30.9.                                  7 - 7.35,  14-16 hod.

V těchto časech lze přihlásit (a zaplatit) obědy u vedoucí školní jídelny paní Havlasové (okénko vpravo v jídelně). Pokud si rodiče  zařídili platbu inkasem, budou

obědy placeny bezhotovostně.

Postup pro zřízení inkasa: Rodiče si mohou zaslat na e-mail: ucto@zsnavysluni.cz jméno dítěte, třídu do které bude chodit a číslo účtu, z kterého budeme strhávat stravné. Až paní ekonomka tyto informace obdrží, zašle rodičům podklady pro zřízení souhlasu s inkasem. Pokud rodiče nemají možnost zařídit toto elektronicky, mohou navštívit paní Beranovou, ekonomku školy, přímo.

Pro výdej obědů do jídlonosičů (pro nemocné děti) platí ve školním roce čas 10:45-11:00 a ve 14:00. Rodiče v tomto případě vstupují do školy hlavním vchodem. Rodiče vždy mají ve škole na ústech roušku.

 

Ceny obědů říjen 2020
žák 7-10 let 26 Kč         19 dní   494,- Kč.
žák 11-14 let 28 Kč         19 dní   532,- Kč.
žák nad 15 let 30 Kč          19 dní   570,- Kč.
ostatní 34 Kč (z toho 17 Kč příspěvek FKSP)
cizí strávníci 60 Kč

 

Vedoucí: Miloslava Havlasová

Telefon: 326 903 241

   Přihlašovací údaje na strava cz.  jsou vydávány na požádání při platbě obědů!!!!!!!                                                                                                   

Vstup do objednávkového systému obědů: http://www.strava.cz

 

Stávníci jsou zařazeni podle věku, kterého dosáhnou během školního roku.

Cena karty 35 Kč, pouzdra 35 Kč, čipu 115 Kč.

 

Vyzvedávání obědů v době nemoci žáka

Vzhledem k tomu, že se zvýšila nemocnost žáků, přinášíme zpřesňující informaci o tom, jak si v případě nemoci vyzvednout oběd. Žák má nárok na dotovaný oběd (do kastrůlku) pouze v první den nemoci. Poté již platí plnou cenu.

Zároveň informujeme, že rodiče si v objednávkovém systému strava.cz mohou nastavit e-mailovou adresu, na kterou jim přijde pravidelně výpis zobrazující, zda si jejich dítě oběd opravdu vyzvedlo. Objevují se totiž případy (naštěstí naprosto ojedinělé), že rodiče platí dětem obědy, ale ty na ně programově nechodí.