Navigace

Obsah

trvalý jídelní lístek na celý měsíc je zde: 

https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Jidelnicky?zarizeni=5777

 stravné Řijen 2022        

   čtvrtek  29.9.  7,30 -- 15 hod.  pátek 30.9. 7,30 -- 15 hod.

Při vyzvedávání oběda ( první den neplánované nepřítomnosti ) je nutné přinést jídlonosiče bez tašek a řádně označené .   Děkuji  Havlasová

     


    strava.cz      vstup zde:        http://www.strava.cz


Upozorňujeme rodiče platící inkasem, že obědy na ZÁŘÍ jsou od 1.9.2022, když nepůjde vaše dítě na oběd je nutné odhlášení přes aplikaci strava.cz

Informace k provozu jídelny od září 2022

Vážení rodiče. Vzhledem k narůstajícím cenám potravin jsme nuceni přistoupit od září 2022 ke zvýšení cen obědů. Cenu obědů si přitom stanovuje každá jídelna sama, ale musí respektovat rozpětí dané vyhláškou. V našem případě se jedná o vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Ta stanovuje mj. rozpětí cen obědů pro jednotlivé kategorie strávníků.  Po zvážení situace a při snaze zachovat kvalitu jídel jsme stanovili nové ceny zhruba uprostřed daného intervalu s tím, že všechna jídla takto zdražují o 4 Kč. Musím ale doplnit, že do zvýšení cen obědů se nepromítá navýšení cen za energie, ale cena obědů pro strávníky je vždy tvořena pouze cenou za nakoupené potraviny. Vzhledem k tomu, že ceny potravin se ještě mohou měnit, nelze vyloučit ani další úpravu cen. Cílem těchto změn je zachování očekávané kvality jídel tak, aby se nemuselo přistupovat k omezení kvality nakupovaných surovin.

Ceny obědů 2022 -2023 od 1. 9. 2022

žák 7-10 let 30 Kč        
žák 11-14 let 32 Kč      
žák nad 15 let 34 Kč     
ostatní 40 Kč (z toho 20 Kč příspěvek FKSP)

Vedoucí: Miloslava Havlasová

Telefon: 326 903 241

 

Možnosti pro placení obědů

a) inkasem - pokud mají rodiče nastavenu tuto možnost, budou obědy placeny bezhotovostně

b) hotově - u vedoucí jídelny paní Havlasové (okénko ve školní jídelně). Rodiče všech žáků všech tříd mohou zaplatit obědy tímto způsobem osobně v těchto termínech:

pondělí 29. 8.: 8:00 - 14:00

úterý 30. 8.: 8:00 - 14:00

středa 31. 8. : 8:00 - 14:00

čtvrtek 1. 9.: 7:30 - 14:30

 

Vyzvedávání obědů v době nemoci žáka ( vyhláška č. 107/2005 Sb.)

Žák má nárok na dotovaný oběd (do kastrůlku) pouze v první den neplánované nepřítomnosti. Poté je nutné oběd odhlásit na www. strava.cz. Vyzvednutí je možné od 10,30 - 11 hodin.

Odhlašování obědů (výlety, škola v přírodě, adaptační kurz, karanténa)

I ve školním roce 2022-2023 budou všichni strávníci pro přihlašování, ale hlavně odhlašování a přehlašování obědů (tj. změna z " jedničky na dvojku") používat aplikaci strava.cz. Tato aplikace je přístupná a ke stažení na různých platformách:

a) pro počítač - http://strava.cz

b) pro mobilní telefony - na Google Store nebo Apps Google

Poznámka: V případě více dětí ze školy lze v aplikaci strava.cz nastavit i více uživatelů. Viz obrázek: strava.cz 

Bude tedy platit následující:

a) kdo již aplikaci má, tak jí bude nadále používat

b) kdo jí nemá, dostane přihlašovací údaje

Každopádně všichni noví žáci si vyzvednou v okénku ve školní jídelně své příhlašovací údaje (doporučujeme archivovat). Po zaplacení obědů má každý strávník automaticky nastaven oběd č. 1. Pro změnu mohou strávníci využít aplikaci strava.cz nebo terminál v jídelně u okénka kanceláře.


     

Postup pro zřízení inkasa: Rodiče si mohou zaslat na e-mail: http://ucto@zsnavysluni.cz jméno dítěte, třídu do které bude chodit a číslo účtu, z kterého budeme strhávat stravné. Až paní ekonomka tyto informace obdrží, zašle rodičům podklady pro zřízení souhlasu s inkasem. Pokud rodiče nemají možnost zařídit toto elektronicky, mohou navštívit paní Lenku Beranovou, ekonomku školy osobně.

Obědy pro nové žáky na září je nutné platit hotově .


Vstup do objednávkového systému obědů: http://www.strava.cz


Stávníci jsou zařazeni podle věku, kterého dosáhnou během školního roku.

Cena karty 35 Kč, pouzdra 35 Kč, čipu 125 Kč.