Navigace

Obsah

jídelní lístek 17.5. - 21.5. (292.11 kB)

jídelní lístek 10.5. - 14.5. (442.44 kB)

 

                                       

                                         

Jídelna od 17. 5.

Vzhledem k obnovení prezenční výuky v plném rozsahu budou mít všichni žáci přihlášeny obědy, pokud mají zaplaceno. Stav si lze zkontrolovat prostřednictvím aplikace strava.cz nebo telefonicky u paní Havlasové (326 903 241). Platba přes inkaso je provedena automaticky, hotově lze přímo v jídelně v pondělí ráno. Obědy pro nemocné žáky se do jídlonosičů budou vydávat nově jen od 10:30 do 11:00. 

Jídelna od 3. 5. 

Obědy do kastrůlků pouze 14:00 - 14.20!!!!!!

Provoz školní jídelny se opět musí drobně pozměnit.  V platnosti zůstávají všechna hygienická opatření a souhrn změn přinášíme zde: 

  • u některých tříd prvního stupně se změní čas jejich odchodu do jídelny
  • vyzvedávání obědů pro žáky na distanční výuce nebo prostřednictvím rodičů bude nově umožněno jen v čase 14:00-14:20. Jídelna se ke stravování nově využívá v širším období a je třeba zajistit nemísení strávníků a příchozích osob zvenku. Je ale možné, aby ve škole vzdělávaný žák vyzvedl oběd pro sourozence do jídlonosičů třeba tím, že je umístí na parapet k okénku ráno po příchodu do školy a vyzvedne si oběd při vlastním stravování.
  • žáci tříd druhého stupně prezenčně vzdělávané ve škole mají přihlášeny obědy. A to pokud mají platbu převodem z inkasa nebo přeplatek z předchozího období. Objednání obědů lze řešit přes systém strava.cz nebo telefonicky přes vedoucí ŠJ p. Havlasovou (326 903 241). Platbu přímo v jídelně lze zrealizovat také třeba v pondělí 3. 5 nebo v jiné dny (rozpis výše). Žáci vzděláváni distančně si zkontrolují objednávku, třídy na distančním režimu přihlášeny totiž nejsou.

Jídelna od 19. 4. 

Jídelna funguje ve stejném režimu jako v předchozím týdnu. Všichni prezenčně vzdělávaní žáci v tomto období mají tedy oběd přihlášeny, pokud mají přeplatky z předchozího období. V případě, že děti zůstanou doma, je třeba si oběd řádně odhlásit jako v případě nemoci. Doplacení obědů za duben je možné v pondělí 19. 4. mezi 7:00 a 8:00 (vchod do jídelny bočním vstupem u bývalého zubařství). Pro žáky na distančním vzdělávání platí možnost vyzvednutí obědu do kastrůlku v časech 11:00-11:20 a poté v rozmezí času 13:55-14:15. Stav objednávek lze sledovat přes systém strava.cz nebo telefonicky u paní Havlasové (326 903 241).

Jídelna od 12. 4. 

V provozu bude samozřejmě i školní jídelna. Pro prezenčně vzdělávané žáky platí nutnost dodržet pravidla (maximálně 4 žáci u stolu, rozestupy mezi stoly, roušky mimo vlastní konzumaci oběda, nemíchání s dětmi z ostatních tříd). Každá třída má pro daný den přesně stanoven čas odchodu do jídelny tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z jiných tříd a počet žáků v jídelně v daný okamžik nepřekračoval povolenou kapacitu.

Na týden 12. – 16. 4. mají oběd přihlášeny všechny děti, které budou prezenčně vzdělávány a mají přeplatky. V případě, že děti zůstanou doma, je třeba si oběd řádně odhlásit jako v případě nemoci. Doplacení obědů za duben je možné v pondělí 12. 4. mezi 7:00 a 8:00 (vchod do jídelny bočním vstupem u bývalého zubařství).

Strávníci na distančním vzdělávání si mohou obědy vyzvednout v čase 11:00-11:20 a poté 13:55-14:15. Tento čas je takto stanoven proto, aby nedošlo mísení těchto dětí s žáky stravovanými v jídelně. Pro dotazy volejte paní Havlasovou 326903241 nebo využijte objednávání na aplikaci strava.cz

 

Jídelna od 22. 3. 2021

Provoz jídelny zůstává nezměněn. Vzhledem k tomu, že žáci přípravné třídy, prvních a druhých tříd se dále nemohou účastnit vzdělávání, budou jim obědy automaticky odhlášeny i na další období (pokud tedy neměli domluven odběr obědů v týdnu do 19. 3.).

Jídelna od 1. 3. 2021

Vzhledem k tomu, že od 1. 3. dochází k zákazu osobní přítomnosti žáků všech tříd naší školy, bude školní jídelna fungovat v jiném režimu. Ponechávám školní jídelnu stále v provozu, ale podle následujících pravidel.

1. Obědy jsou připravovány pouze pro přihlášené zaměstnance a žáky na distančním vzdělávání, cizím strávníkům se obědy připravovat nebudou. Žáci přípravné třídy, prvních a druhých tříd mají automaticky od pondělí 1. 3. obědy odhlášeny. Pokud si je chtějí vyzvednout (do jídlonosičů - mohou vyzvednout i rodiče), pak je třeba si je přihlásit. Buď prostřednictvím aplikace strava.cz anebo na telefonicky u vedoucí školní jídelny paní Havlasové na telefonu 326 903 241. Na pondělí 1. 3. to půjde i v pondělí ráno telefonicky do 8:00. Žáci vyšších tříd, kteří odebírali obědy, budou moci samozřejmě dále.

2. Obědy budou vydávány pouze formou výdejového okénka do jídlonosičů, ani zaměstnanci nebudou oběd konzumovat v jídelně.

3. Čas pro vyzvednutí oběda je každý v rozmezí 11:00-13:00. Žáci (případně jejich rodiče) vstupují do školy po jednom hlavním vchodem s patřičnou ochranou dýchacích cest.

Jan Přibyl, ředitel školy

Jídelna od února 2021

Od 1. února bude stravování ve školní jídelně fungovat následovně. Žáci přítomni ve škole (přípravná třída, první a druhé ročníky) se budou stravovat v jídelně podle rozvrhu stravování v jídelně v čase od 11:50 do 13:05. Žáci, kteří měli obědy nahlášeny a zaplaceny (účtem, hotově), mají obědy zajištěny.

Žáci na distančním vzdělávání mají taktéž nárok na dotovaný oběd. Vzhledem k tomu, že ale nevíme, kdo z těchto žáků bude o oběd zájem, budou mít všichni tito žáci obědy odhlášeny a zájemci si je musí přihlásit. Možnosti jsou dvě. A to přes strava.cz nebo telefonicky u paní Havlasové na čísle 326 903 241 (od pondělí 4. ledna, lze takto zařídit i oběd právě na toto pondělí). Žáci na distančním vzdělávání ale nekonzumují oběd přímo v jídelně, mají možnost si ho odebrat jen do jídlonosičů. A to v čase 10:30 - 11:00 anebo nově také od 13:20 do 13:45 (aby dostali šanci i žáci, kteří mají zrovna v dopoledním čase online konference).

 

 

 Stravné za březen bude ponížené o přeplatky za únor. Způsoby úhrady stravného na březen jsou následující:

a) inkaso

b) hotově u paní Havlasové (okénko ve školní jídelně) - v těchto termínech:

     

     čtvrtek 25. 2.      7:00-8:00    14:00-15:00

     pátek    26.2.        7:00-8:00    14:00-15:00

     pondělí  1.3.        7:00- 8:00

   

 

 

Školní jídelna  tedy bude k dispozici všem přihlášeným žákům. Od pondělí 30. 11. budou přihlášeni i všichni žáci tříd, které v pondělí nastupují do školy. Pokud někdo oběd nechce, může si odhlásit přes systém strava.cz nebo telefonicky přes paní Havlasovou (326 903 241). Žáci v rotačním systému jsou vždy nahlášeni na týdny, které budou ve škole. Žáci na distančním vzdělávání mají možnost odebrat oběd s sebou, ale až v čase 14:00 - 14:15. Přináším i informace k placení obědů. Většina žáků má obědy zaplaceny (předplaceny) vlastně až až 11. 12. (je to ale individuální, třeba prvňáci a druháci logicky musí platit již obědy od začátku prosince). Platbu na zbývající obědy v prosinci lze provést inkasem nebo přímo v okénku ve školní jídelně (každé pondělí od 7:00 do 8:00 a poté od 14:00 do 15:00). Z provzních důvodů bude jídelna od 30. 11. připravovat pouze jedno jídlo. Nebude tedy na výběr ze dvou pokrmů.

Jídelna od 18. 11. 

V souvislosti s návratem žáků přípravné třídy,  prvních a druhých tříd se v jídelně od středy 18. 11. opět začnou stravovat žáci těchto ročníků. Všichni tito žáci mají zaplaceno i na listopad (přeplatky z října). Všichni, kteří byli přihlášeni na říjen, mají automaticky nahlášeny obědy i na listopad již od 18. 11. Pokud někdo chce oběd odhlásit, využije elektronické formy přes strava.cz nebo si toto telefonicky domluví s paní Havlasovou - vedoucí ŠJ (326 903 241).

Vzhledem k přítomnosti žáků ve škole měníme lehce termíny pro vyzvedávání obědů pro žáky na distančním vzdělávání prostřednictvím jídlonosičů. Od středy 18.11., si jemožno obědy vyzvednou podle stejných pravidel (tj. příchod hlavním vchodem, roušky, rozestupy), ale nově v čase 10:50 - 11:30. Děkujeme za pochopení, musíme zajistit nepromíchávání žáků v jídelně.

 

Informace pro strávníky na listopad:

Školní jídelna bude fungovat v listopadu i nadále stejně, jako tomu bylo před podzimními prázdninami. To znamená, že žáci na distančním vzdělávání mají možnost odebrat oběd (do jídlonosiče v čase 10:50-11:30). Každému strávníkovi se automaticky inkasem strhne částka, ale obědy budou následně paní Havlasovou těm, co nejsou přihlášeni, odhlášeny. Netřeba teda nic odhlašovat. Kdo chce oběd v listopadu odebírat, musí si tedy obědy přihlásit. Na pondělí 2. 11. mají všichni, kteří  Přihlášení obědu lze provést přes systém strava.cz nebo telefonicky přes paní Havlasovou (326 903 241).  

 

Samozřejmě platí, že každý návštěvník jídelny musí dodržovat hygienická pravidla (roušky, rozestupy, oběd s sebou do jídlonosiče).

Jan Přibyl, ředitel školy

Informace k obědům pro žáky na distanční výuce

Školní jídelna umožní dětem na distančním vzdělávání odebrat jídlo do jídlonosičů dle následujících pokynů. Všechny děti mají od 14. 10. do 27. 10. obědy odhlášeny. Kdo chce oběd odebrat, musí se zvlášť nahlásit v systému www.strava.cz nebo telefonicky paní Havlasové (326 903 241). Oběd si mohou děti odebrat pouze do jídlonosiče v čase 11:00-12:00, jídlo v jídelně nekonzumují. Děti vstupují hlavním vchodem, nepřezouvají se a odcházejí do jídelny. Zde dodržují známá pravidla (roušky, rozestupy). Do konce tohoto týdne vaříme pouze oběd č. 1, příští týden upřesníme. Kdo chce oběd již zítra, musí si ho objednat dle výše popsaného postupu dnes do 14:00 a další dny do 12:00 Upřednostňujeme odebrání obědu dětmi, rodiči pouze v krajním případě.

 

Pokyny k platbě na měsíc říjen 2020

Pro rodiče bude pro placení na další měsíc platit následující postup. Rodiče vstupují v uvedených časech do školy bočním vchodem u bývalé zubařské ordinace (přes horní parkoviště školy). K dispozici jsou tyto časy:

                            

úterý 29. 9.                                   7 -7.35,   14-16 hod.

středa 30.9.                                  7 - 7.35,  14-16 hod.

V těchto časech lze přihlásit (a zaplatit) obědy u vedoucí školní jídelny paní Havlasové (okénko vpravo v jídelně). Pokud si rodiče  zařídili platbu inkasem, budou

obědy placeny bezhotovostně.

Postup pro zřízení inkasa: Rodiče si mohou zaslat na e-mail: ucto@zsnavysluni.cz jméno dítěte, třídu do které bude chodit a číslo účtu, z kterého budeme strhávat stravné. Až paní ekonomka tyto informace obdrží, zašle rodičům podklady pro zřízení souhlasu s inkasem. Pokud rodiče nemají možnost zařídit toto elektronicky, mohou navštívit paní Beranovou, ekonomku školy, přímo.

Pro výdej obědů do jídlonosičů (pro nemocné děti) platí ve školním roce čas 10:45-11:00 a ve 14:00. Rodiče v tomto případě vstupují do školy hlavním vchodem. Rodiče vždy mají ve škole na ústech roušku.

 

Ceny obědů říjen 2020
žák 7-10 let 26 Kč         19 dní   494,- Kč.
žák 11-14 let 28 Kč         19 dní   532,- Kč.
žák nad 15 let 30 Kč          19 dní   570,- Kč.
ostatní 34 Kč (z toho 17 Kč příspěvek FKSP)
cizí strávníci 60 Kč

 

Vedoucí: Miloslava Havlasová

Telefon: 326 903 241

   Přihlašovací údaje na strava cz.  jsou vydávány na požádání při platbě obědů!!!!!!!                                                                                                   

Vstup do objednávkového systému obědů: http://www.strava.cz

 

Stávníci jsou zařazeni podle věku, kterého dosáhnou během školního roku.

Cena karty 35 Kč, pouzdra 35 Kč, čipu 115 Kč.

 

Vyzvedávání obědů v době nemoci žáka

Vzhledem k tomu, že se zvýšila nemocnost žáků, přinášíme zpřesňující informaci o tom, jak si v případě nemoci vyzvednout oběd. Žák má nárok na dotovaný oběd (do kastrůlku) pouze v první den nemoci. Poté již platí plnou cenu.

Zároveň informujeme, že rodiče si v objednávkovém systému strava.cz mohou nastavit e-mailovou adresu, na kterou jim přijde pravidelně výpis zobrazující, zda si jejich dítě oběd opravdu vyzvedlo. Objevují se totiž případy (naštěstí naprosto ojedinělé), že rodiče platí dětem obědy, ale ty na ně programově nechodí.