Navigace

Obsah

 

Školní družina od 17. 5.

V souvislosti s návratrem všech žáků k prezenční výuce od 17. 5. musíme opět trochu upravit provoz družiny, která bude nyní fungovat takto.

Od pondělí  17.5. je v provozu šd, jak byla složena v září. Tedy celá jedna třída plus děti z třetích ročníků, tak jak byly rozděleny do jednotlivých oddělení. 

Odpolední družina 11:40 – 16:30, koncová v pavilonu šd do 17:00. 

Jednotlivá oddělení zůstávají již ve svých družinových třídách se svou paní vychovatelkou.  

Ranní šd od 6:00 – 7:30 

V pondělí je nutné testování všech příchozích dětí do ranní šd, podle platných nařízení. Děti se budou testovat přímo s paní vychovatelkou, ta jim vypíše lístek a ten odevzdají po skončení ranní družiny paní učitelce.  

 1. třídy  zvonek p.vychovatelka Šustrová 

 2. a 3.třídy zvonek p.vychovatelka Lieblová 

Výše úplaty za vzdělávání v šd pro 3. ročníky bude přepočítána a informace Vám podá vaše paní vychovatelka, do konce května. 

Úplata za vzdělávání v šd pro 1. a 2. třídy bude poměrně vrácena, za období uzavření šd, do konce června. 

A ještě doplníme první informace k družině na další školní rok 2021-2022. Zápisní lístky se budou odevzdávat v přípravém týdnu (poslední týden prázdnin, budou ke stažení na webu). Pro všechny prvňáčky, žáky přípravné třídy a budoucí druháčky jsou místa v družině automaticky zajištěna. Pro žáky třetích tříd bude družina umožněna dle volné kapacity. 

Školní družina od 19. 4. 

Školní družina bude fungovat stejně jako v předchozím týdnu s tím, že nárok na ní mají pouze žáci v prezenční výuce a v tzv. dopolední družině také přihlášení žáci rodičů pracujících ve vyjmenovaných profesích. Více v další části článku Dopolední družina pro žáky, kteří nerotují.

Ranní družina bude fungovat opět jen v úterý, ve středu a v pátek. V pondělí a ve čtvrtek ve dnech testování přicházejí žáci do školy až v 7:30 na testování. Vstup do ranní družiny je pouze hlavním vchodem (od semaforu z ulice Kostelecká).

 

Školní družina od 12. 4.

Školní družina bude muset fungovat opět mírně jinak. Třída bude vždy homogenní, tedy dopoledne i v družině ve stejném složení. Z důvodu testování nebude fungovat ranní družina v pondělí a ve čtvrtek. Třída se nebude stěhovat do družinového pavilonu, zůstane i pro družinu ve své kmenové učebně. Samozřejmě bude využíván pobyt venku. Do ranní družiny budou žáci i nadále vstupovat pouze hlavním vchodem do školy (od semaforu na ulici Kostelecká), začíná v 6:00. Konkrétnosti o jednotlivých třídách předají třídní učitelé. Žádáme rodiče, aby informovali co nejdříve své třídní učitele o zájmu zařadit své dítě do ranní družiny.

Dopolední družina pro žáky, kteří nerotují: Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí, že ve školní družině budeme umožňovat osobní přítomnost žákům prvního stupně a přípravné třídě i v týdnech, kdy daná třída nemá prezenční výuku. Rodiče ale musí splňovat podmínku, že pracují v některé z pojmenovaných profesí (mj. zdravotníci, učitelé, příslušníci ozbrojených sil, některé úřady). Pokud o toto rodiče mají zájem, musí požádat vedení školy nejpozději ve čtvrtek před nástupem do této odpoledníé družiny. A to proto, aby se stačilo vše nachystat. Rodiče škole také  doloží oprávněnost tohoto požadavku potvrzením o zaměstnání právě v této profesi. Logicky i v tomto týdnu budou děti testovány a náplň pobytu se bude skládat z různých činností. Pokud budou mít žáci vlastní zařízení, pokusíme se zajistit možnost účasti na online výuce jejich třídy a toto bude doplněno obvyklým družinovým dohledem. Organizace ale hodně záleží na tom, kolik dětí ve skupině bude a z kolika různých tříd. Informace o umístění třídy a další podrobnosti obdrží rodiče před nástupem k tomuto cyklu. 

 

 

Zprávičky z chodu školní družiny

Malá vzpomínka na jednu čarodějnou noc odkaz zde

 

Březnová mise vychovatelek

Únorová akce v ŠD

FOTOGALERIE ŠD 

 

Leden ve ŠD: skolni-druzina-1/leden-v-sd-1147cs.html

Zprávičky z prosince ve ŠD: skolni-druzina-1/zpravicky-z-obdobi-konce-roku-2020-1146cs.html

Družina od 1. 3. 2021

Družina od 1. 3. samozřejmě není v provozu. Podle celkové délky uzavírky budou rodičům vráceny přeplatky za družinu i  v případě přípravné třídy, prvních a druhých tříd. Jan Přibyl, ředitel školy, 2. 3. 2021

Snížení úplaty za vzdělávání pro žáky 3. tříd

Vzhledem k tomu, že během ledna 2021 byla pro žáky třetích tříd na více než 5 dní přerušena možnost navštěvovat školní družinu (vzhledem k vládním opatřením), informuji rodiče o tom, že v závislosti na konečné délce tohoto omezení bude rodičům snížena úplata za vzdělávání na následující období. Konečná částka snížení bude oznámena poté, co bude tedy známa délka omezení. Jan Přibyl, 11. 1. 2021

Školní družina od 4. ledna 2021

Od pondělí 4. ledna bude fungovat školní družina pro žáky, kteří budou přítomni vzdělávání ve škole, tj. pro žáky přípravné třídy, prvních a druhých tříd. Provoz družiny bude od 6:00 do 7:40 (ranní družina) a odpoledne do 17:00. Každá třída bude mít družinu v učebně, kde bude probíhat i dopolední výuka, takže se děti nebudou stěhovat do speciální učebny na družinu. Pro žáky na distanční výuce (3. ročník) bude družina logicky bohužel zakázána. Důležité upozornění: Vstup do ranní družiny bude pro děti pouze hlavním vchodem (od semaforu na ulici Kostelecká). Zadní družinový vchod se používat pro ranní družinu nebude.

Přeplatky za školní družinu

Vzhledem k uzavírce školy a školní družiny od 14. 10. do 17. 11. 2020 vznikl dětem přeplatek za pobyt v družině (tzv. úplata za vzdělávání). Dle platné legislativy stanovuji, že tento přeplatek bude použit jako záloha na platbu družiny ve druhém pololetí. O tuto částku (liší se podle ročníku žáků, pohybuje se v rozmezí 150-250 Kč) bude ponížena u žáků platba za toto druhé pololetí.

Jan Přibyl, ředitel školy, 1. 12. 2020

Informace o školní družině 2020/2021 

Školní družina bude opět fungovat od středy 18. 11. pro žáky přípravné třídy, prvních a druhých tříd. O fungování družiny v tomto období budou rodiče informováni třídnimi učiteli.

Od pondělí 30. 11. funguje školní družina ve stejném režimu, jako v září a říjnu. To znamená, že děti přicházejí do ranní družiny zadním vchodem, kudy je možné děti i odpoledne vyzvedávat. Každá třída má svou paní vychovatelku v družinovém oddělení (učebně), jako tomu bylo v září a říjnu.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ SE BUDE POMĚRNĚ VRACET ZA KAŽDÝ MĚSÍC, KDY BYLA DRUŽINA MIMO PROVOZ ALESPOŇ NA 5 DNŮ.

 

Režim ranní družiny od 5.10. již na dvě oddělení. 

1.třídy zvonek Šustrová

2. a 3. třídy zvonek Lieblová.

 

Vzhledem k okolnostem kolem covidu, žádáme rodiče, pokud je to v jejich silách, o brzké vyzvednutí dětí ze šd. Děkujeme za pochopení.

 

Placení ŠD: č. účtu 50016-428534329/0800

Období září – prosinec 2020

Docházka 3 a více dnů 600Kč

Docházka 2 nebo 1 den 300Kč

Do zprávy pro příjemce napsat celé jméno dítěte + platba ŠD. Uvádějte správný VS, děkujeme.

 

VS 101 Krausová

VS 102 Votroubková

VS 103 Halíková st.

VS 104 Šustrová

VS 105 Čížková

VS 106 Lieblová

VS 107 Jančarová

VS 108 Rejzlová

VS 109 Halíková ml.

 

Kapacita ŠD: v případě nutnosti kontaktujte vedoucí ŠD.

 

Vzhledem k hygienickým opatřením není letos rodičům s výjimkou nutných případů možný přístup do školy. Jedná se především o pohyb rodičů uvnitř budovy v šatnách, který je tímto omezen, rodiče si budou děti vyzvedávat před školou. Zápisní lístky (ZL) zasílejte elektronicky vyplněné z přední strany na: druzina@zsnavysluni.cz nebo odevzdávejte osobně do schránky před školou.

 

Zápisní lístek pro elektronické vyplnění je ke stažení zde: Zápisní lístek

 

Provoz ŠD od 2.9. již v běžném režimu.

Další informace k provozu školní družiny během školního roku budeme průběžně doplňovat.

 

"Fotogalerie školní družiny"

"Archivní fotogalerie (do ledna 2020)"

Vnitřní řád družiny

 

Informace o akcích družiny najdete v další části této stránky v kategorii Zprávy. 

Provoz školní družiny

Školní družina funguje od 6:00 do 17:00. Z toho ranní družina v čase 6:00-8:00 (pozor, příchod dětí maximálně do 7:30).Ranní družina: 1. třídy zvonek p.v. Šustrové. 2. a 3. třídy zvonek p.v. Lieblové. 

Odpolední družina funguje v čase 11:40-16:30. Koncová družina pak od 16:30 do 17:00. Vchod do ŠD je opatřen zvonkem s kamerou. Zvoňte, prosím na příslušnou vychovatelku.

Kontaktní údaje

Vedoucí ŠD: Libuše Čížková

telefon: 326 903 242

mobil:   734 445 832 

e-mail:  druzina@zsnavysluni.cz

Přehled oddělení a vychovatelek

oddělení vychovatelka třídy  umístění
1. Krausová Iveta 1.A, 3.B   pavilon I.st.
2. Votroubková Zdeňka 1.B, 3.C  pavilon ŠD
3. Ludmila Halíková st. 1.C  pavilon ŠD 
4. Šustrová Ludmila 1.D. 3.D  pavilon ŠD č.d.127 přízemí
5. Čížková Libuše 2.A, 3.B, 3.C  pavilon ŠD 
6. Lieblová Tereza 2.B, 3.C, 3.D  pavilon ŠD 
7. Jančarová Renata 2.C, 3.B  pavilon I.st.
8. Rejzlová Ivana 2.D, 3.D  pavilon ŠD
9. Halíková Ludmila ml. PT, 3.A  pavilon ŠD

 

 

Úplata za pobyt žáka ve školní družině

Informace o platbě ŠD obdržíte behěm září.

Za pobyt žáka ve školnídružině se vybírá poplatek ve dvou splátkách. Do konce září 600 Kč (platba na období září - prosinec), do konce ledna pak 900 Kč (platba na období leden - červen). Za žáky docházející do ŠD na 2 dny nebo 1 den v týdnu se vybírá poloviční částka. Platba probíhá bezhotovostně dle informací sdělených konkrétní vychovatelkou. 

Uvolňování žáků ze ŠD

Žáci jsou ze ŠD uvolňováni na základě údajů uvedených v zápisním lístku. Každou změnu v odchodech žáka je zákonný zástupce povinen neprodleně upravit  v zápisním lístu. Osoba, která není v zápisním lístku uvedena, musí mít pro vyzvednutí žáka ze ŠD písemný souhlas zákonného zástupce. 

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Uklízecí četa jde do boje :-)

Ukliďme Česko

Jarní úklid nejen kolem školy. celý text

ostatní | 23. 3. 2021 | Autor: Libuše Čížková

Ve zdravém těle zdravý duch

Celodružinová akce
(týdenní projekt) celý text

ostatní | 5. 3. 2021 | Autor: Ludmila Halíková ml.
Indiánčata

Leden v šd

Ptačí hodinka,Indiáni a první vysvědčení. celý text

Školní družina, ostatní | 29. 1. 2021 | Autor: Libuše Čížková
Výroba krmítek

Zprávičky z období konce roku 2020

Co se dělo v šd ke konci trochu "šíleného" roku 2020. celý text

Školní družina, ostatní | 29. 1. 2021 | Autor: Libuše Čížková
Lípa. Autor: Ludmila Šustrová

DEN STROMŮ

Svátek stromů, který se u nás opět začal slavit od roku 2000. V jiných zemích, se slaví jindy a u nás je to právě 20.říjen. celý text

ostatní | 20. 10. 2020 | Autor: Libuše Čížková
Ukliďme Česko.

Září v září

Co se událo v naší družině. celý text

ostatní | 25. 9. 2020 | Autor: Libuše Čížková

Omalovánka pro dlouhou chvíli:)

Autor omalovánek - Iva Rejzlová celý text

Školní družina, ostatní | 10. 8. 2020 | Autor:
vychovatelky šd

Zpátky do školky

Něco aktivního pro všechny. celý text

ostatní | 15. 5. 2020 | Autor: Libuše Čížková
Sedmikrásky

VÍKENDOVÁ HLEDAČKA

Zpestři si výlet nebo víkend? celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Ludmila Halíková st.
vychovatelky šd

ŠD s KARANTÉNOU

Nové zprávy z drůži :-) celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Libuše Čížková
Přípravy

VALPURŽINA NOC

Malé překvapení pro děti z naší družiny. celý text

ostatní | 30. 4. 2020 | Autor: Libuše Čížková
Klíč

Den Země

Šifrovačka s drůžou :-) celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: Ivana Rejzlová

HOKUS POKUS

Tekutý škrob??? Aneb Nenewtonovská kapalina u vás doma. celý text

ostatní | 17. 4. 2020 | Autor: Ludmila Halíková ml.
Háčkovaně ozdobené vajíčko

Barevná vajíčka

Bez chemie to jde taky :-) celý text

ostatní | 8. 4. 2020 | Autor:

Příšerky Na Výsluní

Zábavná hra nejen pro děti :-) celý text

ostatní | 8. 4. 2020 | Autor: Lída Halíková ml.

PLNĚNÁ PERNÍKOVÁ VAJÍČKA

Společné pečení s dětmi. celý text

ostatní | 8. 4. 2020 | Autor: Zdeňka Votroubková

Řemesla

Družinové tvořivé odpoledne celý text

ostatní | 9. 3. 2020 | Autor: Renata Jančarová
Den Tvoření 1

Den Tvoření

I paní vychovatelky musí "vypnout" a hledat inspirace jinde. celý text

ostatní | 28. 2. 2020 | Autor: Libuše Čížková

Cesta do Vesmíru

Odpolední družinový let do Vesmíru celý text

ostatní | 27. 2. 2020 | Autor: Tereza Lieblová
Bubnujeme v hudebně.

Lednové bubnování

Bubnování je skvělá zábava. celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Libuše Čížková
Novoroční opičárny 1

Novoroční opičárny

Opičí dráha pro děti ze šd celý text

ostatní | 15. 1. 2020 | Autor: Libuše Čížková
Návštěva DPS Stará Boleslav 1

Návštěva DPS Stará Boleslav

Předvánoční setkání dětí z družiny s obyvateli DPS ve Staré Boleslavi. celý text

ostatní | 9. 1. 2020 | Autor: Libuše Čížková

Vánoční tvoření

Vánoční dílny pro děti ze šd celý text

ostatní | 9. 1. 2020 | Autor: Zdenka Votroubková

Šikovné ručičky a vaření

Kroužek pod vedením paní vychovatelky Zdenky Votroubkové. celý text

ostatní | 8. 1. 2020 | Autor: Zdenka Votroubková
Cesta z města 1

Cesta z města

Celodružinaová akce po městě se všemi odděleními naší šd. celý text

ostatní | 8. 1. 2020 | Autor: Ludmila Halíková ml.

Za pohádkou do kina, vydává se družina

Návštěva místního kina s dětmi ze šd. celý text

ostatní | 8. 1. 2020 | Autor: Ivana Rejzlová

Barevný týden

Pestrý týden zábavy pro děti ze šd celý text

ostatní | 8. 1. 2020 | Autor: Ludmila Halíková ml.

Odpoledne bez nehod

Aneb "Nemyslíš zaplatíš" 90 účastníků z 9. oddělení ŠD v dopravních situacích. celý text

Školní družina, ostatní | 29. 11. 2019 | Autor: Ludmila Halíková st.

Školní orienťák

Celodružinová akce Orientační běh kolem školy, kde se účastnilo všech 9.oddělení ŠD v počtu 102 dětí. celý text

Školní družina | 29. 11. 2019 | Autor: Libuše Čížková

Výstava pro rodiče

Přijměte prosím pozvání na výstavu prací družinových žáků ve dnech 24. - 28.6. Výstava je rozmístěna v prostorech pavilonu školní družiny. Jedná se o celoroční práci dětí ze všech devíti oddělení. Všichni jste srdečně zváni. celý text

Školní družina, ostatní | 21. 6. 2019 | Autor:
první předchozí
ze 3
poslední