Navigace

Obsah

Školní družina

Informace o provozu školní družiny v době uzavírky školy. Platba za družinu za druhé pololetí proběhla, vzhledem k tomu, že neznáme délku uzavírky, bude po ukončení karantény rozhodnuto, jak bude naloženo s částkou, která odpovídá době uzavírky školy. Buď bude rodičům vrácena nebo bude použita na další školní rok. Nemělo by dojít k tomu, že někdo o peníze přijde. Školní družina také nabízí dobrovolné aktivity pro své účastníky, podrobnosti přinášíme zde: skolni-druzina-1/sd-s-karantenou-1083cs.html

Zobrazit "Fotogalerii školní družiny"

Vnitřní řád družiny

Informace o akcích družiny najdete v další části této stránky v kategorii Zprávy. 

Provoz školní družiny

Školní družina funguje od 6:00 do 17:00. Z toho ranní družina v čase 6:00-8:00 (pozor, příchod dětí maximálně do 7:30). Odpolední družina funguje v čase 11:40-16:00. Koncová družina pak od 16:00 do 17:00. Vchod do ŠD je opatřen zvonkem s kamerou. Zvoňte, prosím na příslušnou vychovatelku.

Kontaktní údaje

telefon: 326 903 242

mobil: 734 445 832 (ideálně od 16:00 do 17:00)

e-mail: druzina@zsnavysluni.cz

Přehled oddělení a vychovatelek

oddělení vychovatelka třídy umístění
1. Zdeňka Votroubková 1. A (Pe-Ži), 2. C, 3. D, 4. A 3. A pavilon ŠD patro
2. Renata Jančarová 1. C (Le-Zh), 2. B, 3. B 3. B pavilon 1. stupeň 
3. Ludmila Halíková st. 1. B (Po-Vo), 2. A, 3. A 2. A pavilon ŠD patro
4. Ivana Rejzlová 1. D (Ku-Va), 2. D, 3. B, 4. C 4. C pavilon ŠD patro
5. Ludmila Šustrová 3. A, 3. B, 3. D, 4. A, 4. B, 4. D dveře 127- pavilon ŠD přízemí
6. Ludmila Halíková ml. 1. A (Bá-Ne), 2. A, 3. C, 4. B 4. D pavilon ŠD patro
7. Tereza Lieblová 1. B (Bou-Ma), 2. C, 3. C 211 pavilon ŠD patro
8. Libuše Čížková 1. D (AB-Kr), 2. D, 3. A 202 pavilon ŠD patro
9. Iveta Krausová 1. C (Bo-La), 2. B, 3. C 2. B 1.stupeň přízemí

 

 

Úplata za pobyt žáka ve školní družině

Za pobyt žáka ve školnídružině se vybírá poplatek ve dvou splátkách. Do konce září 600 Kč (platba na období září - prosinec), do konce ledna pak 900 Kč (platba na období leden - červen). Za žáky docházející do ŠD na 2 dny nebo 1 den v týdnu se vybírá poloviční částka. Platba probíhá bezhotovostně dle informací sdělených konkrétní vychovatelkou. 

Uvolňování žáků ze ŠD

Žáci jsou ze ŠD uvolňováni na základě údajů uvedených v zápisním lístku. Každou změnu v odchodech žáka je zákonný zástupce povinen neprodleně upravit  v zápisním lístu. Osoba, která není v zápisním lístku uvedena, musí mít pro vyzvednutí žáka ze ŠD písemný souhlas zákonného zástupce. 

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

ŠD s KARANTÉNOU

Pár informací z naší družiny. celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor: Libuše Čížková

Řemesla

Družinové tvořivé odpoledne celý text

ostatní | 9. 3. 2020 | Autor: Renata Jančarová
Den Tvoření 1

Den Tvoření

I paní vychovatelky musí "vypnout" a hledat inspirace jinde. celý text

ostatní | 28. 2. 2020 | Autor: Libuše Čížková

Cesta do Vesmíru

Odpolední družinový let do Vesmíru celý text

ostatní | 27. 2. 2020 | Autor: Tereza Lieblová
Bubnujeme v hudebně.

Lednové bubnování

Bubnování je skvělá zábava. celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Libuše Čížková
Novoroční opičárny 1

Novoroční opičárny

Opičí dráha pro děti ze šd celý text

ostatní | 15. 1. 2020 | Autor: Libuše Čížková
Návštěva DPS Stará Boleslav 1

Návštěva DPS Stará Boleslav

Předvánoční setkání dětí z družiny s obyvateli DPS ve Staré Boleslavi. celý text

ostatní | 9. 1. 2020 | Autor: Libuše Čížková

Vánoční tvoření

Vánoční dílny pro děti ze šd celý text

ostatní | 9. 1. 2020 | Autor: Zdenka Votroubková

Šikovné ručičky a vaření

Kroužek pod vedením paní vychovatelky Zdenky Votroubkové. celý text

ostatní | 8. 1. 2020 | Autor: Zdenka Votroubková
Cesta z města 1

Cesta z města

Celodružinaová akce po městě se všemi odděleními naší šd. celý text

ostatní | 8. 1. 2020 | Autor: Ludmila Halíková ml.

Za pohádkou do kina, vydává se družina

Návštěva místního kina s dětmi ze šd. celý text

ostatní | 8. 1. 2020 | Autor: Ivana Rejzlová

Barevný týden

Pestrý týden zábavy pro děti ze šd celý text

ostatní | 8. 1. 2020 | Autor: Ludmila Halíková ml.

Odpoledne bez nehod

Aneb "Nemyslíš zaplatíš" 90 účastníků z 9. oddělení ŠD v dopravních situacích. celý text

Školní družina, ostatní | 29. 11. 2019 | Autor: Ludmila Halíková st.

Školní orienťák

Celodružinová akce Orientační běh kolem školy, kde se účastnilo všech 9.oddělení ŠD v počtu 102 dětí. celý text

Školní družina | 29. 11. 2019 | Autor: Libuše Čížková

Výstava pro rodiče

Přijměte prosím pozvání na výstavu prací družinových žáků ve dnech 24. - 28.6. Výstava je rozmístěna v prostorech pavilonu školní družiny. Jedná se o celoroční práci dětí ze všech devíti oddělení. Všichni jste srdečně zváni. celý text

Školní družina, ostatní | 21. 6. 2019 | Autor:

Žabka Skokanka

Tak jako každý měsíc, tak i v tento květnový, proběhla další celodružinová akce s názvem "Žabka Skokanka" a to v pátek 24.5.2019.
Děti tentokrát měly za úkol projít 4 stanoviště na čas, které napodobovaly vývoj žáby. Prvním úkolem pro děti bylo přinést malé míčky pomocí lžíce z místa na místo, což znamenalo - 1. stádium vývoje žáby - vajíčko.
V podobě pulce - 2. stádium vývoje žáby - posunovaly děti určenou trasou pet láhev s nakresleným pulcem. Ve 3. stádiu vývoje žáby - pulec se zadníma nohama - se děti v družstvu držely za ruce a společně zdolávaly překážky na trase a na konci trasy se "nakrmit" bez rukou a to jen pusou. Na dalším stanovišti se "mladé žáby" - 4. stanoviště vývoje žáby - měly přemístit společnými silami přes tři kaluže vytyčenou trasou k pomyslnému rybníčku. Na konci "žabí trasy" děti skákaly "žabáky", skoky se družstvu měřily a byly samostatně vyhodnocovány.
Ve finále trasy byl pracovní list, kde děti z přeházených obrázků určovaly správný vývoj žáby. I tato akce se velmi zdařila, zažila se spousta legrace, zejména u krmení žab bez rukou. celý text

Školní družina, ostatní | 24. 5. 2019 | Autor:

Gepardi v dalším školním roce

Přinášíme letáček ke klubu Gepardi (Brandýský Matýsek) pro školní rok 2019-2020. celý text

ostatní | 16. 5. 2019 | Autor:
logo

Družina ve školním roce 2019-2020 pro starší děti

Žádáme rodiče budoucích žáků třetích a vyšších tříd, aby v případě, kdy budou žádat o umístění svých dětí do školní družiny pro školní rok 2019-2020, podali písemnou žádost v termínu od 15. 5. do 14. 6. 2019. Písemnou žádost stačí zaslat elektronicky na adresu druzina@zsnavysluni.cz. celý text

ostatní | 3. 5. 2019 | Autor:

Čarodějnický rej

V pátek 26.4.2019 proběhl v družině čarodějnický rej. Děti v kostýmech čarodějnic a čarodějů přiletěly na slet ježibab a užily si kouzelné odpoledne. Prošly si různá stanoviště, kde si zkusily rozdělávání ohně a přeskok, nakrmit čarodějnici, závody pavouků, čarodějnické byliny, školu kouzel a další pestrá stanoviště. Za každý splněný úkol získaly děti na předem připravenou čarodějnickou kartu s malou čarodějnicí pavouka. Ti nejzkušenější jich zvládly posbírat všech osm. celý text

Školní družina, ostatní | 26. 4. 2019 | Autor:

Aktualizace vnitřního řádu družiny

Informujeme zákonné zástupce, že 11. 4. 2019 byl aktualizován vnitřní řád školní družiny. Došlo k úpravě terminologie (termín žák nahrazen termínem účastník zájmového vzdělávání) a vyřazení informace o stokorunovém poplatku za pozdní vyzvednutí z družiny. V příloze přikládáme novelizovaný vnitřní řád školní družiny. celý text

ostatní | 12. 4. 2019 | Autor:

Pohádkový kvíz

Jak znají pohádky se děti mohly přesvědčit v pátek 29.3 ve velkém pohádkovém kvízu. Celkem čtyřicet otázek, rozmístěných na zahradě školy, čekalo na skupinky dětí. Děti se po startu rozeběhly do všech koutů zahrady a hledaly otázky a pokud možno i správné odpovědi, které zapisovaly do záznamového archu. První skupinka odevzdala arch s odpověďmi po půl hodině, ostatní skupinky na sebe nenechaly dlouho čekat. Kvíz byl ukončen v půl čtvrté a výsledky se dozví děti v pondělí. celý text

Školní družina, ostatní | 29. 3. 2019 | Autor:

Jarní úklid kolem školy

V rámci dne Ukliďme svět jsme s dětmi 22.3 vyrazili na jarní úklid v areálu školy. Vyzbrojeni rukavicemi a pytli na odpadky jsme zahájili očistu školních pozemků. V celém areálu i v přilehlém parku vysbíraly děti šest velkých pytlů odpadků a jeden pytel plastů. Velká pochvala pro všechny sběrače za obrovskou práci pro planetku Zemi. celý text

Školní družina, ostatní | 22. 3. 2019 | Autor:

Paralympiáda 2019

Jak těžký je život se zdravotním handicapem, o tom se přesvědčily děti během paralympiády konané v pátek 8.3. v naší družině. Po tradičním zažehnutí olympijského ohně se děti rozběhly po stanovištích, která byla označena světadílem a příslušnou barvou olympijských kruhů. Svou zručnost a trpělivost si pak otestovaly během netradičních disciplín: chození poslepu po provaze, foukání pingpongového míčku v obruči, přemisťování předmětů nohou, chůze se slepeckou holí, poznávání předmětů po hmatu, podepisování pomocí nohou, procházení vytyčené trasy poslepu s vodičem a závody ve skákání na jedné noze. Za každý splněný úkol dostaly děti barevný pásek na ruku. Vítězem paralympiády se stal každý, kdo se s nadšením popral se všemi disciplínami a získal tak pásky všech barev olympijských kruhů. Jak se dětem dařilo, si můžete prohlédnout v družinové fotogalerii. celý text

Školní družina, ostatní | 13. 3. 2019 | Autor:

Masopust

V pátek před jarními prázdninami vypuklo ve školní družině masopustní veselí. Průvod dětí v maškarách za hlasitého doprovodu Orffových nástrojů a zpěvu písničky Kalamajka vyrazil do haly školy, kde předaly děti panu řediteli masopustní dobroty. V prostorách školní družiny si pak děti mohly projít stanoviště jako: skoky v pytlích pro jitrnici, šaškárna (=knoflíky pro šaška), lovení koláčů, házení podkovou, krmení klauna koblihou, návštěva u Pipi. Za získané masopusťnáky (platidlo pro masopustní odpoledne) si děti nakupovaly v obchůdku "U snědeného krámu" dobroty, které pro ně napekly a připravily paní vychovatelky a maminky. celý text

Školní družina, ostatní | 5. 3. 2019 | Autor:

Beseda s Astrofyzikem

Dne 21.2 proběhla ve školní družině beseda s Astrofyzikem. Pan Dovčiak si připravil pro děti prezentaci o zajímavých tělesech ve vesmíru. Na interaktivní tabuli promítal různé planety, hvězdy, souhvězdí, měsíce a ptal se dětí, co znají a co je pro ně nové. Děti pana Dovčiaka zasypaly spoustou otázek. Nejvíce je zajímaly otázky o černých dírách. Hodinová beseda utekla jako voda a děti odcházely s plnou náručí nových informací. Tímto ještě jednou moc děkujeme panu Dovčiakovi za výbornou besedu a těšíme se na další možné setkání. celý text

Školní družina, ostatní | 5. 3. 2019 | Autor:

Turnaj ve stolních hrách

V pátek 8.2 se ve školní družině uskutečnilo finále stolních her a to v dámě, mlýnu, pexesu a piškvorkách. Předcházely tomu rozehrávky v odděleních. K finálním soubojům jsme využili prostornou jídelnu. Děti, které nepostoupily do finále, sledovaly výkony svých kamarádů nebo si mohly hrát jiné hry, kreslit, atp.
Herní odpoledne skončilo před 16. hodinou a těšíme se na vyhlášení výsledků. celý text

Školní družina, ostatní | 14. 2. 2019 | Autor:

Vánoční odpoledne

21.12. 2018 bylo páteční odpoledne ve školní družině naplněno vánoční atmosférou. Některá oddělení si užívala společné chvíle povídáním o Vánocích, posloucháním koled, posezením u cukroví a čaje. Některé vychovatelky připravily pro děti projekt "Dopis Ježíškovi". Děti hledaly části rozstříhaného dopisu. Nápovědu získaly po splnění úkolů spojených s vánočními zvyky.
Na závěr odpoledne se sešly všechny děti u klavíru a zazpívaly si koledy. celý text

ostatní | 4. 1. 2019 | Autor:

Bramborovo-holínkové odpoledne

30.11. se ve družině konala společná akce Běh v holínkách. Na šesti stanovištích plnily děti úkoly - škrábání brambor, chůzi v obřích holínkách po vyznačené trase, poznávání brambor po hmatu, hod brambory do kaluže, "kimovku", skládání puzzle s podzimní tématikou. Po získání čtyř razítek si děti šly vybrat odměnu. Chladné počasí nás vyhnalo do tepla, kde zábava pokračovala. celý text

Školní družina, ostatní | 5. 12. 2018 | Autor:

Návštěva kina

Za pohádkou do kina vydává se družina. Od září již třikrát využily děti možnost navštívit místní kino s některými vychovatelkami. Víkendová představení Kubík hrdina, Yetti, ledové dobrodružství a Grinch se dětem moc líbila. Podle programové nabídky chceme jednou za měsíc s dětmi do kina zajít. Těšíme se na sobotu 8.12. na pohádku Čertí brko. celý text

Školní družina, ostatní | 5. 12. 2018 | Autor:

Odpoledne bez nehod

V pátek 26.10 se proměnily chodby, ve ŠD a přízemí, v silnice a chodníky. Odpoledne bez nehod začalo ve 14:15 po rozdělení dětí do skupinek a po určení, která skupinka začne jako chodci a která jako řidiči. Chodci zaznamenávali dopravní značky na trase, řidiči odpovídali na stanovištích na dvě otázky z dopravy. Za správnou odpověď získali písmeno do tajenky. Na dodržování pravidel dohlížela "policistka" (L. Čížková). Odpoledne se moc povedlo, další společnou akcí bude Běh v holínkách. celý text

Školní družina, ostatní | 9. 11. 2018 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední