Navigace

Obsah

Projekty a partnerství

Zprávy

první
ze 2
další poslední

FS02

Finanční svoboda

Závěr výuky prvního pololetí se nese mj. v duchu projektové výuky finanční gramotnosti. Naše škola dlouhodobě podporuje tuto vzdělávací oblast svých žáků pomocí blokové výuky nejstarších žáků. Již v pátek 25. ledna se seznámila skupina žáků 6. - 8. tříd s touto tématikou prostřednictvím hry Finanční svoboda. Podrobnosti v další části článku. celý text

ostatní | 26. 1. 2019 | Autor:
OV

Ozdobené Vánoce

Ve čtvrtek 20. 12. proběhl v městském kině v Brandýse další tradiční vánoční koncert ZŠ Na Výsluní, tenktokrát pod název Ozdobené Vánoce. Žáci hudebních tříd (2. D, 3. D, 4. E a 5.D) s pomocí šikovných žáků z druhého stupně tu předvedli pásmo písniček, tanců a scének na originální téma propojující současnost s historií. Velký dík patří p. učitelkám, které program s dětmi pečlivě nastudovali: p. Bajerové, Váňové, Jandové a Kačalové. Velké díky a gratulace dětem za fantastické vystoupení. celý text

ostatní | 21. 12. 2018 | Autor:
01

3. místo v soutěži Škol(ka) jinak 2018

ZŠ Na Výsluní se umístila na 3. místě v soutěži Škol(ka) jinak 2018. Tuto soutěž pořádal Svaz měst a obcí České republiky a naše škola získala ocenění za aktivní zapojení do projektu proměny prosklených čekáren u zastávek autobusů. Soutěž má za cíl oceňovat jiný přístup ke vzdělávání. Toto ocenění je tak hezkou tečkou za letošním projektem autobusových zastávek ve městě, který bude v modifikované formě dobíhat ještě v roce 2019. celý text

ostatní | 22. 10. 2018 | Autor:
04

Li100vání republikou

17. 10. 2018 proběhl celoškolní projekt k výročí vzniku republiky s názvem Li100vání republikou. celý text

ostatní | 22. 10. 2018 | Autor:
Městské listy

Tiskové ohlasy našich zastávek

K projektu autobusových zastávek v Brandýse nad Labem vyzdobené našimi třídami 1. stupně připojujeme skeny z tisku, které se našemu projektu věnovaly. celý text

ostatní | 31. 5. 2018 | Autor:
17 bezpečných zastávek 1

17 bezpečných zastávek

Autobusové zástávky v našem dvouměstí získaly novou, veselejší tvář. Postaraly se o to děti ve spolupráci s ochranáři a městským úřadem. Barevné polepy skleněných stěn zabrání nárazům ptáků. Ročně při takových nehodách zahynou v České republice tisíce opeřenců.
Česká společnost ornitologická ve své kampani „Bezpečná zastávka“ upozornila na jeden z široce rozšířených mýtů. A to ten, že střetu ptáka se skleněnou plochou dokáží zabránit siluety dravců. Pták není schopen rozpoznat v siluetě svého nepřítele, samolepka je pro něj pouze místem, kudy nemá letět. Skleněná plocha by měla podle ornitologů být rozrušena ideálně každých deset centimetrů čtverečních. Motiv a barva nejsou důležité.
Na tato zjištění zareagoval Michal Hradský ze Záchranné stanice pro volně žijící živočichy ze Staré Boleslavi. Zastávky v našem dvojměstí zmapoval a podal žádost o jejich lepší zabezpečení na Komisi životního prostředí městského úřadu.
Do vlastní realizace pak zapojil děti ze základní školy Na Výsluní. A tak vznikl nápad přetvořit zastávky na místa, která pozvednou náladu, navrhnou a realizují je děti, a zároveň budou bezpečné pro ptáky. Děti tak dostaly šanci zažít, jak krásné je tvořit, pomáhat a potěšit. A potěšeni byly nejen děti, ale i učitelé, rodiče a prarodiče, kteří se samotným lepením pomáhali. Nápad a stříhání jde za našimi dětmi. Skvělé děti, báječné učitelky a krásné zastávky, co říkáte?
Ve Staré Boleslavi realizuje projekt Komunitní škola Mandala a Rodinný klub Klíček. Město se bude pyšnit 21 bezpečnými zastávkami.
Moc děkujeme sponzorům – Městskému úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a společnostem: AVE CZ s.r.o., PRINTEX, Ceiba s.r.o. celý text

ostatní | 11. 5. 2018 | Autor:
Tudy z nudy 1

Tudy z nudy

Je obyčejný školní den, žádné prázdniny, žádné ředitelské volno, a přesto je ve škole prázdno, prakticky bez dětí? Ano, je to možné. A to proto, že právě tento den - čtvrtek 1. února - proběhl na ZŠ Na Výsluní projektový den s názvem Tudy z nudy. Všichni žáci, od těch prvňáčků, kteří o den dříve dostali teprve své první vysvědčení, až po zkušené mazáky deváťáky, totiž dostali šanci dostat se ze školní nudy...v prostředí svých známých kolektivů a učeben a pod vedením jednotlivých učitelů zažít výjimečný výlet či exkurzi tam, kam se běžně nedostanou. A tak směřovaly autobusy plné dětí za takovými lákadly, jako byl Orientační běh v ZOO, Mamut centrum, Národní zemědělské muzeum, Mořský svět Praha, Muzeum Karla Zemana, dílna Legorobotů, Muzeum čokolády nebo Mělník - věnné město českých královen. Takových akcí bylo pro děti připraveno celkem 45, některé z nich se týkaly i nácviku dovedností. Jedna parta zdolávala běžkařské tratě v Jizerských horách, další trénovala jízdu na koni v Českém ráji. Jedna skupina získávala základy Krav magy a jiná zase trénovala angličtinu v praxi při procházce městem. Bonusem bylo také to, že děti svůj program nezažily se svou tradiční paní učitelkou a třídou, ale skupiny byly záměrně namíchané a utvořené z dětí různých ročníků tak, aby každý zjistil, že i dosud neznámí spolužáci mohou být docela fajn, a že ta zatím cizí paní učitelka, kterou potkával jen na chodbě, je ve skutečnosti stejně výborná jako ta, kterou má ve třídě každý den. Kompletní fotodokumentace z celé akce je postupně doplňována vlevo na webu v sekci Fotogalerie. celý text

ostatní | 26. 4. 2018 | Autor:
Projekt - Fandíme zdraví 1

Projekt - Fandíme zdraví

Škola se zapojila ve školním roce 2016/2017 do projektu Fandíme zdraví. Projekt cílil na děti školního věku, jejich stravování a nutriční gramotnost, ale také na vedení škol, učitele i samotné kuchařky a vedoucí školních jídelen, kteří by měli získat návod, jak dohlédnout na to, co děti jedí. V projektu vznikají edukativní materiály, které učitelé mohou využít při výuce. Děti by se měly například naučit rozpoznávat, zda dané jídlo je jejich zdraví prospěšné, kolik by ho měly sníst a jak vypadá ideální porce, aby se nepřejídaly. Problém tloustnutí je hodně v tom, že děti jedí málo ovoce a zeleniny, mají špatný pitný režim a nedostatek pohybu.

Naše škola obdržela certifikát za absolvování programu pro celou školu a metodiky pro výuku. V příloze naleznete i výsledky dotazníku, které žáci naší školy vyplňovali. Zdaleka se netýká jen školní docházky. celý text

Projekty a partnerství | 4. 4. 2018 | Autor:
Projekt - Masáže 1

Projekt - Masáže

Program MISP je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách.
. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek ve školách naprosto bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti postojů ve třídě. Masážemi Děti dětem prošli všichni naši prvňáčci. Pomocí motivace a krátkých lehce zapamatovatelných básniček se děti učily jednoduché tahy, tvořící masážní celek. Masáže děti prováděly ve dvojicích - po vzájemné domluvě a svolení. Dle slovních pokynů a podle obrázků postupovaly s masážemi přirozeně od hlavy přes krk, ramena, paže. Když se děti naučily první říkadla a masážní tahy, paní učitelky zařazovaly masáže k velkému nadšení i během dne. Jelikož se jedná o masáže relaxační, stávají se také příjemným rituálem. Děti se ještě více naučily respektu, toleranci, byly vzájemnými pomocníky a rádci svým kamarádům. Měly právo se masáže neúčastnit - toho po celou dobu nikdo z dětí nevyužil. I ony cítily klid, pohodu a příjemnou atmosféru při masážích. Po pěti úspěšně zvládnutých lekcích, kdy poslední byla společná s rodiči doplněna relaxační hudbou, děti obdržely diplom a medaili s logem „Jsem masér“. celý text

Projekty a partnerství | 4. 4. 2018 | Autor:
01

Projekt - Rorýsí škola

ZŠ na Výsluní je od roku 2017 oficiálně " Rorýsí školou".
Rorýs obecný, ohrožený ptačí druh, který většinu svého života tráví ve vzduchu, už léta hnízdí na budovách ZŠ Na Výsluní.
Připojili jsme se proto k projektu „Rorýsí školy“ realizovaným Českou společností ornitologickou. Aktuální informace najdete na www.rorysi.cz/rorysiskoly/. Projekt jsme pojali „mezigeneračně“. Pedagog zaškolil 39 děti z druhého stupně, ze kterých se vytvořilo 13 pracovních týmů. Získané informace obohacené o vlastní zkušenosti předali žáci svým mladším spolužákům. Formou povídání, hry, divadla, praktických ukázek si připravili čtyřhodinový program a přiblížili svým spolužákům život tohoto neobyčejného a zároveň ohroženého opeřence. Do projektu se zapojily i celé páté třídy, které připravily zážitkový den
pro prvňáčky.
Budovu tělocvičny také nově zdobí speciální budky pro rorýse, na jejichž výrobě se děti podílely. Za pověšení patří velké poděkování společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o., která nám zajistila zapůjčení autoplošiny, bez které bychom budky včas nezavěsili. Rovněž děkujeme pánům Hradskému a Vaculovi za připevnění budek a příslib kroužkování rorýsů.
celý text

Projekty a partnerství | 4. 4. 2018 | Autor:
Projekt EU– Výzva č. 22 1

Projekt EU– Výzva č. 22

Ve školním roce 2016-2017 škola začala realizovat nový evropský projekt – výzvu č. 22. Projekt běží od 1. 3. 2017, končit bude v únoru 2019. Během projektu škola čerpá 2 013 000 Kč především na aktivity spojené s výukou dětí se specifickými potřebami. Škola financuje speciálního pedagoga, školního psychologa a dva školní asistenty. V rámci projektu také proběhla řada školení pedagogického sboru, rozběhly se aktivity namířené na práci s dětmi v oblasti prevence školního neúspěchu. Součástí projektu je taktéž aktivita Čtenářského klubu a Klubu deskových her. celý text

Projekty a partnerství | 4. 4. 2018 | Autor:

Projekt EU-OPVK –Výzva č. 56

Ve školním roce 2015-2016 je škola zapojena do evropského operačního programu Výzva č. 56. celý text

Projekty a partnerství | 4. 4. 2018 | Autor:
první
ze 2
další poslední