Navigace

Obsah

Dokumentace

Důležité dokumenty školy

 

Vzhledem ke 100% naplněnosti kapacity školy ředitel školy nemůže vyhovět žádné žádosti o přestup kladně. Pokud se přeci jen uvolní místo (třeba během prázdnin), bude ředitel školy přednostně rozhodovat kladně o přestupu žáků do ročníků, kde bude volná kapacita a u žáků s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy (třeba z důvodu letního stěhování). 

Žádost o přestup Staženo: 109x | 31.05.2022

Žádost o přijetí do ŠD Staženo: 89x | 31.05.2022

Uvolňovací list Staženo: 3316x | 04.04.2018

Školní vzdělávací program od 1. 9. 2021 Staženo: 103x | 02.09.2022

Školní vzdělávací program od 1. 9. 2019 Staženo: 1765x | 31.08.2021

ŠVP školní družiny Staženo: 27x | 29.08.2022

Evidence změn v ŠVP Staženo: 208x | 31.08.2020

RVP Staženo: 217x | 20.08.2020

Školní řád od 1. 9. 2022 Staženo: 74x | 30.08.2022

Vnitřní řád školní jídelny Staženo: 584x | 29.09.2022

Vnitřní řád družiny Staženo: 164x | 21.01.2021

Organizační řád lyžařských kurzů Staženo: 1457x | 04.01.2019

Minimální preventivní program Staženo: 92x | 30.09.2021

Distanční vzdělávání Staženo: 331x | 09.10.2020

Koncepce domácí přípravy Staženo: 557x | 15.11.2018

Výroční zpráva 2021-2022 Staženo: 20x | 30.08.2022

Výroční zpráva 2020-2021 Staženo: 244x | 18.10.2021

Výroční zpráva 2019-2020 Staženo: 193x | 20.10.2020

Výroční zpráva 2018-2019 Staženo: 680x | 09.10.2019

Výroční zpráva 2017-2018 Staženo: 907x | 10.10.2018

Stránka