Navigace

Obsah

Dokumentace

Důležité dokumenty školy

 

Vzhledem ke 100% naplněnosti kapacity školy ředitel školy nemůže vyhovět žádné žádosti o přestup kladně. Pokud se přeci jen uvolní místo (třeba během prázdnin), bude ředitel školy přednostně rozhodovat kladně o přestupu žáků do ročníků, kde bude volná kapacita a u žáků s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy (třeba z důvodu stěhování). 

Žádost o přestup Staženo: 478x | 18.01.2023

Žádost o přijetí do ŠD Staženo: 220x | 31.05.2022

Uvolňovací list Staženo: 3,858x | 04.04.2018

Školní vzdělávací program od 1. 9. 2021 Staženo: 408x | 06.12.2022

Školní vzdělávací program od 1. 9. 2019 Staženo: 1,986x | 31.08.2021

ŠVP školní družiny Staženo: 116x | 28.12.2022

Evidence změn v ŠVP Staženo: 273x | 31.08.2020

RVP Staženo: 290x | 20.08.2020

Školní řád od 27. 12. 2022 Staženo: 323x | 28.12.2022

Vnitřní řád školní jídelny Staženo: 685x | 20.10.2022

Vnitřní řád družiny Staženo: 238x | 28.12.2022

Preventivní program_2022-2023 Staženo: 76x | 09.10.2022

Organizační řád lyžařských kurzů Staženo: 2,095x | 04.01.2019

Minimální preventivní program Staženo: 151x | 12.11.2022

Distanční vzdělávání Staženo: 421x | 09.10.2020

Koncepce domácí přípravy Staženo: 627x | 15.11.2018

Výroční zpráva 2021-2022 Staženo: 148x | 30.08.2022

Výroční zpráva 2020-2021 Staženo: 354x | 18.10.2021

Výroční zpráva 2019-2020 Staženo: 245x | 20.10.2020

Výroční zpráva 2018-2019 Staženo: 791x | 09.10.2019

Stránka