Navigace

Obsah

Dokumentace

Důležité dokumenty školy

 

Vzhledem ke 100% naplněnosti kapacity školy ředitel školy nemůže vyhovět žádné žádosti o přestup kladně. Pokud se přeci jen uvolní místo (třeba během prázdnin), bude ředitel školy přednostně rozhodovat kladně o přestupu žáků do ročníků, kde bude volná kapacita a u žáků s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy (třeba z důvodu stěhování). 

Žádost o přestup Staženo: 233x | 18.01.2023

Žádost o přijetí do ŠD Staženo: 148x | 31.05.2022

Uvolňovací list Staženo: 3,601x | 04.04.2018

Školní vzdělávací program od 1. 9. 2021 Staženo: 286x | 06.12.2022

Školní vzdělávací program od 1. 9. 2019 Staženo: 1,903x | 31.08.2021

ŠVP školní družiny Staženo: 82x | 28.12.2022

Evidence změn v ŠVP Staženo: 241x | 31.08.2020

RVP Staženo: 254x | 20.08.2020

Školní řád od 27. 12. 2022 Staženo: 249x | 28.12.2022

Vnitřní řád školní jídelny Staženo: 645x | 20.10.2022

Vnitřní řád družiny Staženo: 204x | 28.12.2022

Preventivní program_2022-2023 Staženo: 52x | 09.10.2022

Organizační řád lyžařských kurzů Staženo: 1,804x | 04.01.2019

Minimální preventivní program Staženo: 128x | 12.11.2022

Distanční vzdělávání Staženo: 384x | 09.10.2020

Koncepce domácí přípravy Staženo: 599x | 15.11.2018

Výroční zpráva 2021-2022 Staženo: 100x | 30.08.2022

Výroční zpráva 2020-2021 Staženo: 304x | 18.10.2021

Výroční zpráva 2019-2020 Staženo: 225x | 20.10.2020

Výroční zpráva 2018-2019 Staženo: 740x | 09.10.2019

Stránka